P1110764.JPG

Последни Новини


На 03.12.2019 г. в град Пловдив се проведе съвместно заседание на УС и КС на НАПОС-РБ.

Виж Протокол от заседанието


Излезе от печат Брой 26 на Информационен бюлетин.

Виж Брой 26


Нов наръчник на НАПОС-РБ в подкрепа на Общинските съвети


Новини


НАПОС – РБ проведе първият си обучителен семинар за мандат 2019 – 2023 г.

На 10 – 11. 03. 2020 г. 112 председатели на Общински съвети и общински съветници от 66 Общини участваха в Дискусионна лектория на тема: „Ролята и мястото на Общинските съвети в местното самоуправление“. Бяха разгледани 3 подтеми:

 • „Ролята и мястото на Общинските съвети в местното самоуправление. Статут и правомощия на органите на местната власт. Основни сфери на компетентност, включително оформяне и приемане актовете на Общинските съвети.“

 • „Статут и правомощия на органите на местната власт. Основни сфери на компетентност. Общинска собственост.“

 • „Ролята и мястото на Общинските съвети в местното самоуправление. Основни сфери на компетентност. Устройство на територията.“

Лектор беше Стефан Тодоров – главен експерт в 44-то Народно събрание.

Виж брошура


Покана за Общо събрание на НАПОС – РБ

Във връзка с решение по т. 2/ 03. 12. 2019 г. / на УС на НАПОС – РБ и на основание чл. 26 от 3ЮЛНЦ и чл. 16, ал. 1 от Устава на НАПОС – РБ Управителния съвет на Националната асоциация на председателите на Общински съвети в Република България Ви кани на Общо събрание на 12. 03. 2020 год. от 15.00 часа в заседателната зала на парк-хотел „Санкт Петербург“ – гр. Пловдив при следния

Дневен ред:

 1. Отчет за работата на УС на НАПОС – РБ за 2019 година.

 2. Отчет за работата на КС на НАПОС – РБ за 2019 година.

 3. Приемане на годишния финансов отчет на НАПОС – РБ за 2019 година.

 4. Приемане на бюджета на НАПОС – РБ за 2020 година.

 5. Промени в Устава на НАПОС – РБ.

 6. Удостояване със званието Почетен член на НАПОС – РБ.

 7. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 от 3ЮЛНЦ и чл. 17, ал. 2 от Устава на НАПОС – РБ Общото събрание ще се проведе от 16.00 часа на същия ден, на същото място и при същия дневен ред.

Покана за Общото събрание на НАПОС – РБ – изтегли

Писмо от УС към членовете на НАПОС-РБ - изтегли

Свали Заявка за участие

Материали за Общото събрание на НАПОС – РБ:

 1. Отчет на УС на НАПОС – РБ

 2. Отчет на КС на НАПОС – РБ

 3. Отчет на бюджета на НАПОС – РБ за 2019 г.

 4. Проектобюджет на НАПОС – РБ за 2020 г.

 5. Предложение за промени в Устава на НАПОС – РБ


НАПОС – РБ ще проведе дискусионна лектория на тема „Ролята и мястото на Общинските съвети в местното самоуправление“

С избора на местни органи през м. октомври стартира Мандат 2019 – 2023 г. Вече има и много запитвания по отношение на структурирането на Общинските съвети, техните пълномощия, прилагането на ЗМСМА, приемане и оформяне на нормативни актове, по пълномощията на Общинските съвети по Закона за общинската собственост и Закона за устройство на територията и мн. др.

В тази връзка УС на НАПОС – РБ взе решение за провеждане на дискусионна лектория на тема „Ролята и мястото на Общинските съвети в местното самоуправление“ с лектор Стефан Тодоров – Главен експерт към Постоянната комисия по регионално развитие, благоустройство и местно самоуправление в 44-то Народно събрание.

Фокусът на дискусионна лектория ще бъде:

 1. „Ролята и мястото на Общинските съвети в местното самоуправление. Статут и правомощия на органите на местната власт. Основни сфери на компетентност, включително оформяне и приемане актовете на Общинските съвети.“
 2. „Статут и правомощия на органите на местната власт. Основни сфери на компетентност. Общинска собственост.“
 3. „Ролята и мястото на Общинските съвети в местното самоуправление. Основни сфери на компетентност. Устройство на територията.“

В лекторията могат да участват Председатели на Общински съвети, Председатели на Постоянни комисии към Общинските съвети и общински съветници.

Убедени сме, че участниците в лекторията ще получат отговор на всички въпроси в областта на местното самоуправление.

Дискусионната лектория ще се проведе на 10. – 11. 02. 2020 г. в парк хотел „Санкт Петербург“ гр. Пловдив при следната програма:

10. 02. 2020г. /понеделник/

до 13.30 ч. – пристигане и настаняване

13.30 – 14.00 ч. – регистрация и кафе – пауза

14.00 – 16.00 ч. – дискусионна лектория

16.00 – 16.30 ч. – часа кафе – пауза

16.30 – 18.00 ч. – дискусионна лектория

от 19.30 ч. – официална вечеря

11. 02. 2020г. /вторник/

до 9.00 ч. – закуска

9.00 – 11.00 ч. – дискусионна лектория

11.00 ч. – отпътуване

Участниците в дискусионната лектория ще получат брошура с материалите по обсъжданите въпроси.

С оглед на добрата организация, моля най-късно в срок до 05.02.2020 г. /сряда// да изпратите приложената заявка на: e-mail: naposbg@abv.bg.

Свали Заявка за участие


Благодарствено писмо

Здравейте,

не съм получавала писмо – покана за членство в НАПОС, подписано от Красимир Косев.

Аз съм втори мандат Председател на Общински съвет – Кнежа. Запозната съм с работата на НАПОС – РБ.

Особено за предходния ми мандат, като новоизбран председател, Вие бяхте изключително полезни за моята работа.

Безспорен е авторитета, който имате.

Високо ценя и обученията, които провеждате за повишаване административния капацитет както на председателите, така и на общинските съветници.

Изказвам своята благодарност за работата, която вършите.

Вярвам, че заедно сме силни!

Можете да разчитате на моята подкрепа!

Катя Герговска


Архив Новини