P1100698.JPG

Последни Новини


На 10.04.2017 г. в град Търговище се проведе заседание на УС и КС на НАПОС-РБ.

Виж Информация


Излезе от печат Брой 15 на Информационен бюлетин.

Виж Брой 15


Нов наръчник на НАПОС-РБ в подкрепа на Общинските съвети


Ново печатно издание на НАПОС-РБ


Новини


ПЪТУВАЩ СЕМИНАР НА НАПОС – РБ

От 01.06.2017г. до 10.06.2017г. НАПОС – РБ проведе пътуващ семинар за посещение на Европейските институции и запознаване с тяхната работа.

В пътуването участваха общо 43 председатели на Общински съвети, общински съветници и кметове 23 български общини.

На 5 и 6 юни групата беше в Страсбург.

На 5.06.2017г. групата беше приета от Посланика на Република България към Съвета на Европа г-жа Катя Тодорова. Проведе се разговор за възможностите за побратимяване между френски и български общини, осигуряване на дарения от страна на френски институции за български социални домове. Групата се запозна и с дейността на българското представителство към Съвета на Европа.

На 6.06.2017 г. групата посети Конгреса на местните и регионални власти към СЕ, където домакин беше Жан Филип Бозул – директор на Конгреса на местните и регионални власти, който запозна българските представители със структурата и дейността на Конгреса.

На 7.06.2017 г. групата беше в Брюксел, където бяха проведени 3 срещи:

  • В Комитета на регините към ЕС.
    Григор Асенов – наблюдаващ комисия по регионално развитие, инфраструктура и транспорт и Лозан Андреев – администратор в Комитета на регионите запознаха българските представители със структурата и дейността на Комитета на регионите;
  • В Европейския Парламент.
    Светла Танова – администратор в Европарламента запозна групата със структурата и дейността на Европейския Парламент;
  • Българските представители проведоха среща – разговор и с българските евродепутати Андрей Ковачев, Илхан Кючук и Наджми Али.

Виж Снимки


Д-р Атанас Скатов развя знамето на НАПОС-РБ над най-висoкия връх в света – Еверест

„Привет скъпи приятели! В прикачените файлове са снимките на знамето на НАПОС-РБ от връх Еверест на 22 май в 5 часа сутринта. Благодаря ви много за подкрепата!“ – написа в електронното съобщение д-р Скатов.

Suveti_1

Suveti_3


СЪВМЕСТЕН СЕМИНАР НА НАПОС – РБ И НАСО РБ

На 9 и 10 май 2017 г. в гр. Пловдив се проведе съвместен семинар от НАПОС – РБ и НАСО РБ на тема „ Промените в Закона за Нормативните актове и произтичащите от това задължения за Общинските съвети и админстрации“.

В семинара взеха участие над 160 представители на местната власт в България – председатели на Общински съвети, секретари на Общини, общински съветници, юристи на Общини и служителин в звената по чл. 29а от ЗМСМА. Лектор бе Стефан Тодоров – главен експерт в 44-то Народно Събрание. За семинара бе отпечатана брошура в помощ на обучаващите се.

Виж снимки от събитието

Изтегли брошура


Членове на УС на НАПОС-РБ депутати в 44-то Народно събрание

Емил Христов – Зам. председател на УС на НАПОС – РБ Хайри Садъков – член на УС на НАПОС – РБ д-р Илиян Тимчев – член на УС на НАПОС – РБ


ПОЛОЖИТЕЛЕН ОПИТ В ОБЩИНА ДРЯНОВО

По инициатива на председателя на Общински съвет – Дряново г-н Тодор Георгиев на 01.03.2017 година се проведе тържествено заседание на Общинския съвет.

По време на зседанието бяха представени всички председатели на Общински съвети от 1991 г. до 2015 г. с кратки биографични данни.

Кметът на общината инж. Мирослав Семов им връчи почетни плакети.

Откри се и Стена на председателите на Общински съвет – Дряново.

По време на зседанието се представи и Почетен албум на Общинските съветници за всички мандати от 1991 г. до настоящия момент.

Мероприятието бе уважено от Областния управител на област Габрово, изп. директор на НАПОС – РБ инж. Делян Дамяновски, от бивши общински съветници и кметове, много граждани.

Приветствия поднесоха инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново и инж. Делян Дамяновски – изп. директор на НАПОС – РБ.

Виж снимки


Зам. председател на УС на НАПОС – РБ e представител на България в Политическия комитет на Съвета на Европейските общини и региони /СЕОР/

predsedatel1

Зам. председателката на Управителния съвет на НАПОС – РБ г-жа Бедрие Газиюмер – председател на Общински съвет – Черноочене, обл. Кърджали е определена за представител на България в Политическия комитет на Съвета на Европейските общини и региони /СЕОР/.

СЕОР е най – старата (учредена 1951 г.) и най-голяма Европейска асоциация на местните и регионални власти, която обединява техни Сдружения от 41 европейски страни и представлява чрез тях, всички нива на местното самоуправление в Европа. От създаването си Организацията насърчава изграждането на обединена, мирна и демократична Европа, основана на спазването на принципа на субсидираността и участието на гражданите, като основната и дейност е структурирана в две направления: влияние върху европейската политика и законодателство във всички области, които оказват въздействие върху общините и регионите и осигуряване на форум за дебат между местните и регионалните власти.

УС на НАПОС-РБ


Официална делегация на НАПОС – РБ посети Израел

Официална делегация на НАПОС – РБ посети Израел в периода 05 – 09.12.2016 година. Делегацията включваше представители на общински съвети, общински съветници и кметове от 14 български общини. По време на посещението бяха проведени срещи в:

  • Посолството на Република България в Израел. Извънредния и пълномощен представител на Република България  г-н Димитър Михайлов и търговския представител Камен Минков запознаха участниците за възможностите за установяване на двустранни връзки и сътрудничество между български и израелски общини; за установяване на бизнес контакти и реализиране на съвместни проекти;
  • Федерацията на местните власти на Израел, където делегацията се запозна с опита на Израел в местното самоуправление. Постигна се договореност за сътрудничество с ФМВ между НАПОС – РБ, за това двете сдружения да бъдат мост за установяване на връзки между български и израелски общини;
  • Кметството на Тел Авив, където делегацията се запозна с работата на Общински съвет Тел Авив.

Виж Снимки


Семинар проведен със съдействието на НАПОС – РБ, Балчик 19.11.2016 г.

По инициатива на Председателя на Общински съвет – Силистра д-р Мария Димитрова на 19.11.2016 г. в „ Лайтхаус Голф и Спа хотел“ Община Балчик се проведе съвместен семинар с участието на председатели на общински съвети, общински съветници, кметове и кметски екипи от шест общини в Област Силистра. За Община Силистра – 28 участника, Община Кайнарджа – 13 участника, Община Дулово – 18 участника, Община Алфатар – 9 участника, Община Тутракан – 18 участника и Община Главиница – 15 участника.

Темата на семинара бе „Твърди битови отпадъци и политиката на общините в тази област.“ За лектор на семинара бе поканен г-н Борислав Тафраджийски. Той бе предоставил предварително подготвена от него презентация на конкретната тема, която бе изпратена на всички участници в семинара с цел предварително запознаване и подготовка на конкретни въпроси интересувайки всеки един от участниците.

Презентацията бе разделена на шест панела, а именно: „Необходимост от единен подход за съдържанието на общинските и регионалните програми за управление на отпадъците“, „Етапи при разработване на общински и регионални програми за управление на отпадъците“„Мерки за информиране на обществеността и привличане на заинтересованите страни“ „Анализи на състоянието и управление на отпадъците, Прогнози за бъдещо развитие“ , „Основни изводи от анализа на средата, Цели и приоритети на програмата и Алтернативи за развитие“ и, „Мерки за постигане на целите“.

Участниците в семинара отправиха своите въпроси към г-н Тафраджийски.   

Ползотворно се дискутира по темата.

Всички участници в семинара се обединиха около предложението да бъдат организирани по често семинари, на които да се разискват теми интересуващи обществеността, които са от приоритетите на общините.

Виж Снимки от събитието


Нов семинар на НАПОС – РБ

На 15 и 16 ноември 2016 г. НАПОС – РБ проведе нов семинар на тема „Общинска собственост и разпоредителни сделки. Правомощия на Общинския съвет по устройство на територията“.

В семинара взеха участие 104 Председатели на Общински съвети, общински съветници и кметове от 42 общини.
Лектор бе главния експерт в 43-то Народно Събрание Стефан Тодоров.

За семинара бе издаден и наръчник по темите.

Виж наръчник

Виж Снимки


Красимира Германова участва в Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа

От 19 до 21 октомври българска делегация взе участие в 31-та сесия на  Конгреса на местните и регионални власти към Съвета на Европа в Страсбург, която бе първата  за мандат 2016 –2020 г.  На тази сесия се проведе   избор  на ръководните органи на двете камари. Основната тема на сесията бе „Етика и прозрачност на местно и регионално ниво“.

Като делегат в Конгреса на местните и регионални власти  в сесията взе участие    и Красимира Германова – председател на УС на НАПОС – РБ и председател на Общински съвет – Созопол. В делегацията  участваха още Арбен Мименов, кмет на община Сатовча, Галина Стоянова, кмет на община Казанлък,Дилян Млъзев, кмет на община Елена, Силвия Стойчева, председател на Общински съвет Самоков, Никола Белишки, кмет на община Панагюрище.

Българската делегация взе участие в заседанията, които се проведоха в Двореца на Европа в Страсбург. На заседанието на Камарата на местните власти бяха представени доклади за положението на ромите и пътуващите хора в кантекста на нарастващия расизъм и ксенофобия, както и за местната демокрация в Кипър и резултатите от наблюдението на местните избори в Армения. Една от темите за разискване по време на заседанието на Камарата   бе  „Политическото участие и представителство на жените на местно и регионално ниво“. Заседанията бяха предшествани от обучителен семинар за наблюдение на местните и регионални избори.

Красимира Германова  бе предложена и избрана за член на Комисията по мониторинг към  Конгреса на местните и регионални власти към Съвета на Европа.  „Участието ми в тази комисия е една голяма отговорност и същевременно предизвикателство, защото темите и решенията на комисията засягат всички граждани на Европейския съюз. Опитът, който имам като Председател на Общинския съвет в Созопол и като Председател на Управителния съвет на НАПОС –РБ, ще ми помогне да защитя интересите както на българските, така и на европейските граждани и да представя техните проблеми пред Съвета на Европа чрез Комисията по мониторинг“, каза още Германова.

В рамките на тази комисия, Красимира Германова участва в заседанията, които разискваха темите за Местната и регионална демокрация и Човешките права на местно и регионално ниво.

Следващото заседание на комисията по мониторинг ще бъде февруари 2017 г., а следващата сесия на Конгреса ще е в края на Март 2017.

Виж Снимки