P1110785.JPG

Последни Новини


Излезе брой № 3 на Информационния бюлетин на УС на НАПОС-РБ.

Виж броя


На 20.02.2014 г. в град Стражица се проведе заседание на УС на НАПОС-РБ.

Свали протокол от заседанието


На 26.06.2013 г. се проведе среща на членове на УС и КС на НАПОС-РБ с народни представители - бивши председатели на общински съвети или общински съветници. На срещата бяха обсъдени въпроси и проблеми касаещи работата на общинските съвети.

Виж информация

velikden

Информация

На 20.04.2014 г. председателя на УС на НАПОС-РБ Красимира Германова взе участие в Общото събрание на Националната асоциация на секретарите на общини в Република България, която се проведе в град Стара Загора.

Г-жа Германова поднесе приветствие към участниците в Общото събрание.

В доклада на УС на НАСО-РБ особено място бе отделено на доброто взаимодейстие и сътрудничество между НАПОС-РБ и НАСО-РБ.

Извадка от Доклада на УС на НАСО-РБ:

izvadka


Декларация от Общински съвeт – Приморско

XII Общо събрание на НАПОС-РБ, град Пловдив 13.03.2014 г.

На 13.03.2014 г. в град Пловдив се проведе XII -то Общо събрание на НАПОС-РБ.
Виж повече информация

Заседание на УС на НАПОС-РБ – 20.02.2014 година

На 20.02.2014 г. в град Стражица се проведе заседание на УС на НАПОС-РБ.
Свали протокол от заседанието
Виж снимки от събитието

СКРЪБНА ВEСТ

УС на НАПОС-РБ скърби по повод преждевременната кончина на депутата Димчо Михалевски- председател на Комисия по регионална политика и местно самоуправление към 42-то Народно събрание, който беше добър приятел на НАПОС-РБ.
ПОКЛОН ПРЕД СВЕТЛАТА МУ ПАМЕТ!
УС на НАПОС-РБ

СКРЪБНА ВЕСТ
УС на НАПОС-РБ с голямо прискърбие съобщава, че на 23.01.2014 г. почина доц. Иван Андреев, председател на Общински съвет – Сливен в мандат 2003-2007 г., съучредител на НАПОС-РБ и зам. председател на УС на НАПОС-РБ от 2004 до 2008 г.
ПОКЛОН ПРЕД ПАМЕТТА МУ!
Публикация в http://sliven-news.com
Отиде си доц. Иван Андреев

Доцент Иван Андреев, който дълги години [...]

Важна информация!

В Държавен вестник брой 1 от 03.01.2014 г. е публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, касаещ възнагражденията на общинските съветници.
Свали Държавен вестник брой 1 от 2014 година