P1110809.JPG

Последни Новини


Общото събрание на НАПОС-РБ, ще се проведе на 16.04.2015 г. в град Велинград.


В Държавен вестник брой 14 от 20.02.2015 г. е публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи

Виж повече информация


На 24.02.2015 г. в град Пловдив се проведе заседание на УС на НАПОС-РБ.

Виж повече информация


Отразяване в пресата на 10 годишния юбилей на НАПОС-РБ


Излезе брой № 6 на Информационния бюлетин на УС на НАПОС-РБ.

Виж броя


Новини


Важно съобщение!

Уважаеми колеги,

Във връзка с писмо на председателя на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление към 43-то Народно събрание Найден Зеленогорски очакваме Вашите становища по трите законопроекта цитирани в писмото в срок до 15.04.2015 г.

Становищата може да изпращате на електронната поща на асоциацията naposbg@abv.bg.

Законопроект за публичност на лобизма, № 554-01-53

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на селскостопанското имущество, № 554-01-54

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, № 554-01-55


Важно съобщение!

УС на НАПОС-РБ уведомява своите членове, че Общото събрание на НАПОС-РБ ще се проведе на 16.04.2015 г. в СПА хотел "Св. Спас" – град Велинград при следния дневен ред и програма:

ПРОГРАМА

16.04.2015 г. / четвъртък /  
- до 14.00 часа     - пристигане и настаняване
- от 14.30 до 15.00 часа  - регистрация на участниците в     Мандатната комисия / пред залата за  заседание/ и получаване на        материалите.

- 15.00 – 17.30 часа

- Общо събрание
– 19.00 часа - Официална вечеря
   
17.04.2015 г. / петък /  
 

- закуска

- отпътуване

 

Дневен ред

За Общо събрание на НАПОС – РБ16.04.2015 год. гр. Велинград

 

1. Отчет за работата на УС на НАПОС – РБ за 2014 г.  

2. Отчет за работата на КС на НАПОС – РБ за 2014 г.  

3. Приемане на годишния финансов отчет на НАПОС – РБ за 2014 год.

4. Приемане на бюджета на НАПОС – РБ за 2015 год.

5. Разни.

prolet15


Общините ни пишат:

zlatica

zlatica

zlatica


СКРЪБНА ВЕСТ

След кратко боледуване почина

al_mihailov

Александър Михайлов

съучредител на НАПОС-РБ, бивш член на УС на НАПОС-РБ, бивш председател на Общински съвет – Летница

ПОЧИВАЙ В МИР!

УС на НАПОС-РБ


В брой 3 на Държавен вестник от 13.01.2015 г. е публикувана покана на Управителния съвет на Националната асоциация на председателите на Общински съвети в Република България за провеждане на Общо събрание на асоциацията

pokana


xmas14

Коледен и Новогодишен поздрав

от г-жа Красимира Германова

председател на УС на НАПОС-РБ

Уважаеми колеги,

Предстоят ни едни от най-хубавите, най-светлите, най-семейните празници – Коледа и Нова Година. Нека те ни направят по-добри, по-търпеливи и толерантни!

Днес, в очакване на коледните чудеса, нека сърцата ни се изпълват с доброта, сърдечност и надежда. Защото Коледа е символ на новото начало, на новия живот. Пожелавам ви от все сърце една вълшебна Коледа, изпълнена с много приятни емоции.

Нека и през новата година преборим трудностите заедно и с мисъл за бъдещите поколения! И Нека 2015 ни донесе здраве, сили, късмет и сполучливи начинания, да бъде година, в която всички заедно да направим крачка напред към общата ни цел – с обединени усилия да работим за  реализиране на ефективно местно самоуправление и развитие на гражданското общество в Република България.

Пожелавам на вас и семействата ви радостно настроение, повече усмивки и изпълнени с приятни преживявания дни.

Весела Коледа и благодатна Нова година!


От мандат 2015-2019 година в УС на НСОРБ една трета от членовете ще бъдат представители на общинските съвети

На Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), проведено на 03.12.2014 г. в гр. София, бе прието предложението на Управителния съвет и на Контролния съвет на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България (НАПОС-РБ), внесено от председателя на УС г-жа Красимира Германова и от изпълнителния директор инж. Делян Дамяновски, от мандат 2015-2019 г. минимум една трета от членовете на УС на НСОРБ да бъдат представители на общинските съвети. С това се постига баланс между изпълнителната власт в лицето на кметовете и законодателната валст в лицето на общинските съвети. Промяната дава възможност за по-активна дейност на представителите на общинските съвети, за включването им в помощните органи на сдружението и междуведомствени комисии, както и за по-голяма информираност на общинските съвети.
Благодарим на всички делегати в Общото събрание на НСОРБ, които подкрепиха промяната в устава!
Това стана с подкрепата на 242 делегати, 26 въздържали се и 3 против.
УС на НАПОС-РБ

Председателя на УС на НАПОС-РБ г-жа Красимира Германова и изпълнителния директор на НАПОС-РБ инж. Делян Дамяновски ще участват в заседание на УС на НСОРБ, което ще се проведе на 21.11.2014 г. На заседанието ще присъства и г-жа Лиляна Павлова – министър на регионалното развитие и благоустройството.


Изпълнителният директор на НАПОС-РБ инж. Делян Дамяновски представи НАПОС-РБ пред делегация от представители на местната власт от Република Косово

На 19.11.2014 г. представители на местната власт от Република Косово посетиха гр. Мездра в рамките на обучителен проект, финансиран по линия на HELVETAS Swiss Intercooperation – Kosovo .Делегацията включва 20 председатели на общински съвети и кметове от 11 общини в младата балканска държава – Гниляне, Витина, Косовска Каменица, Клокот, Партеш, Ранилуг, Грачаница, Елезки хан, Качаник, Ново бърдо и Щръбе. Те гостуват у нас със съдействието наФондацията за реформа в местното самоуправление (ФРМС).
Изпълнителният директор на НАПОС-РБ инж. Делян Дамяновски направи изложение на тема: „Практически аспекти на взаимодействието между Общинския съвет и Общинската администрация. Ролята на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България (НАПОС-РБ). Обучение на общински съветници.”. В рамките на презентацията инж. Делян Дамяновски презентира ролята на НАПОС-РБ в подпомагане и издигане значението на Общинските съвети като орган в местното самоуправление.

НАПОС-РБ отбеляза 10-годишен юбилей

10 godini NAPOS-RB

На 6 ноември 2014 година в град Пловдив бе отбелязан 10 – годишният юбилей на Нациналната Асоциация на Председателите на Общински съвети в Република България. Честването уважиха над 150 председатели на общински съвети, общински съветници и гости.

Гости на тържеството бяха:

 • Тодор Попов – председател на НСОРБ, кмет на Община Пазарджик
 • София Янчева – председател на НАСО – РБ, секретар на Община Благоевград
 • Гинка Чавдарова – изпълнителен директор на НСОРБ
 • Васил Панчаров – изпълнителен директор на НАСО – РБ
 • Здравко Сечков – изпълнителен директор на ФРМС
 • Славея Христова – изпълнителен директор на Сдружение Болкан Асист
 • Петко Колев – председател на Общобългарска фондация ТАНГРА ТанНакРа
 • Стефан Тодоров – главен експерт към Постоянна комисия по Регионално развитие и местно самоуправление в Народното събрание.

Както и почетните членове:

 • проф. д-р Андрей Захариев
 • Борислав Гуцанов
 • Иван Апостолов
 • инж. Красимир Кръстев.

Тържеството уважиха и кметовете на общини:

 • Панайот Рейзи – кмет на Община Созопол и Съучредител на НАПОС – РБ
 • Маджид Мандаджъ – кмет на Община Стамболово и Съучредител на НАПОС – РБ
 • д-р Петър Георгиев Петров – кмет на Община Ценово
 • Хюсеин Муталиб Хамди – кмет на Община Главиница
 • инж. Георги Валентинов – зам. кмет на Община Мездра,

а също така и учредители, бивши членове на Управителни и Контролния съвет на Асоциацията, общински съветници.

Тържественото събрание бе открито от председателя на УС на НАПОС-РБ г-жа Красимира Германова.

Приветствие от името на НСОРБ поднесе Тодор Попов – председател на НСОРБ.

Изпълнителният директор на НАПОС-РБ инж. Делян Дамяновски произнесе слово за създаването, историята и постигнатото от Асоциацията през изминалите 10 години.

Приветстия към присъстващите поднесоха досегашните председатели на НАПОС-РБ – проф. д-р Андрей Захариев, Борислав Гуцанов и Иван Апостолов.

От името на академичната общност проф. д-р Андрей Захариев връчи на НАПОС-РБ специален плакет на Стопанска академия "Димитър Ценов" – Свищов за дългогодишното сътрудничество между НАПОС-РБ и Акаденията, а инж. Делян Дамяновски беше отличен с юбилеен медал с трикольорна лента на Стопанска Академия "Димитър Ценов" – Свищов за принос в развитието на партньорските отношения между НАПОС-РБ и Академията.

Съучредителите на НАПОС-РБ инж. Красимир Кръстев, инж. Сунай Хасан и Панайот Рейзи споделиха спомени за създаванбето на Асоциацията.

Приветствия поднесоха и:

 • София Янчева – председател на НАСО – РБ, секретар на Община Благоевград;
 • Здравко Сечков – изпълнителен директор на ФРМС ;
 • Славея Христова – изпълнителен директор на Сдружение Болкан Асист;
 • Петко Колев – председател на Общобългарска фондация ТАНГРА ТанНакРа.

Председателят на УС на НАПОС-РБ г-жа Красимира Германова връчи грамоти за заслуги в развитието на Асоциацията на учредителите на НАПОС-РБ, бивши членовяе на УС и КС, както и на ръководители на партньорски организации.

След общата снимка на участниците тържеството продължи с официална вечеря.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Поздравителен адрес от НСОРБ

Поздравителен адрес от НАСО РБ

Поздравителен адрес от ФРМС

Поздравителен адрес от Сдружение Болкан Асист

Поздравителен адрес от Стопанска академия "Димитър Ценов" – Свищов

Слово на изпълнителният директор на НАПОС – РБ инж. Делян Дамяновски за историята на Aсoциацията

Виж Снимки от събитието


pokana10godiniNAPOS"

Уважаеми дами и господа,
От името на Управителния съвет на НАПОС – РБ имаме удоволствието да Ви поканим съвместно да отбележим 10-годишния юбилей на НАПОС – РБ.

6 ноември 2014 година

14.30 часа

Хотел „Санкт Петербург"

гр. Пловдив

Ще се радваме да бъдем заедно.

УС на НАПОС – РБ


Поздравление от инж. Сунай Хасан, Заместник-Председател на УС на НАПОС-РБ, Председател на Общински съвет – Момчилград

 

Уважаеми дами и господа,

скъпи колеги,

За мен е голяма чест и вълнуващо удоволствие да ви приветствам във връзка с отбелязването на 10-годишнината от учредяването на Националната Асоциация на Председателите на Общински Съвети в Република България.
Изминалият период е равносметка за реализирането на ефективно местно самоуправление и развитие на гражданското общество в Република България

Когато погледнем назад през тези 10 години, ще видим, че ръководството и членовете Националната Асоциация на Председателите на Общински Съвети в Република България имат кураж и достойнство да се гордеят с успехите си в областта на местното самоуправление.

Убеден съм, че през неусетно изминалите години постигнахме изключително високи резултати за повишаване ефективността и прозрачността в общинската дейност. Днес ние не само празнуваме, но и задаваме много важни въпроси, на които само заедно с държавните институции можем и трябва да намерим нелеките отговори. Бъдете сигурни че, ще продължим да работим за по-силно и насочено към гражданите местно самоуправление.

Имаме воля, опит и възможности да продължим напред за разширяване и стимулиране участието на гражданите в местното самоуправление и с отговорността за устойчиво развитие на органите за местно самоуправление в настоящето и бъдещето.

Пред 43-ото правителството отново ще настояваме за разширяване и обогатяване на общественото разбиране за ролята и важността на местното самоуправление, както и участието на гражданите в него.

 

 

Инж. Сунай Хасан

Заместник-Председател на УС на НАПОС-РБ


Писмо относно възстановяването на паметника на на полк. Каварналиев в Република Македония:

pametnik

pametnik


Важна информация

УС на НАПОС-РБ реши отбелязването на 10-та годишнина на асоциацията да се проведе на 06 и 07 ноември 2014 година в град Пловдив.


УС на НАПОС-РБ подари книги на библиотеката на Български културен клуб в град Струмица, Република Македония

Членове на УС на НАПОС-РБ бяха на посещение от 11 до 13 юли 2014 г. в град Струмица, Република Македония по покана на Българския културен клуб – неправителствена организация на граждани на Република Македония с българско самосъзнание. По време на посещението бяха подарени книги на библиотеката на БКК от името на НАПОС-РБ, както и от общините Мездра, Созопол, Стара Загора, Бургас и Димитровград. Книги на библиотеката подари и Петко Колев – председател на Общобългарската фондация "ТАНГРА ТанНакРа".

Също така групата положи цветя и се поклони пред паметника на загиналите български офицери и войници на военните гробища в село Ново село. Бяха положени цветя и запалени свещи и на гробовете на български офицери погребани в струмишките гробища. По пътя за Дойранското езеро се поклонихме на мястото, където е загинал полковник /посмъртно генерал-майор/ Каварналиев. За съжаление през 1966 г. паметника на полк. Каварналиев е взривен от югославските власти и до днес не е възстановен. УС на НАПОС-РБ пое инициативата да предложи на правителствата на Република България и Република Македония да се възстанови паметника във връзка със стогодишнината от Първата световна война.


Делегация на НАПОС-РБ на посещение в Световни и Европейските институции

От 30.05. до 10.06.2014 г. делегация на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България (НАПОС – РБ), водена от Красимира Германова, председател на Управителния съвет на асоциацията  проведе пътуващ семинар за обмяна на опит в областта на местното самоуправление в страни от Европейския съюз.  Покана за участие в семинара „Европейски практики в местното самоуправление“ получиха всички председатели на Общински съвети в страната, членове на НАПОС – РБ. В състава на 57-членната делегация бяха включени както председателите на общински  съвети, така и общински съветници и  служители в общинските администрации. Програмата на семинара включваше 4 делови срещи в Женева (Швейцария), Страсбург (Франция), Брюксел (Белгия).

На 03.06. в Женева делегацията бе посрещната от Посланик Иван Пиперков, Постоянен представител на Република България към Службата на ООН и другите международни организации в Женева, Конфедерация Швейцария Той ни  запозна с дейността и работата на Организацията на обединените нации. Бяхме едни от първите научили новината за това, че Република България е избрана за титулярен член на Административния съвет на Международната организация на труда (МОТ). Страната ни ще заема този престижен пост в периода 2014-2017 г., след като през 2011-2014 г. бе заместник-член. Изборът се е състоял на 2 юни в рамките на провеждащата се в Женева 103-та Международна конференция на труда, в която Република България е представена с тристранна делегация (правителство, работодателски организации, работнически организации). Административният съвет е основният изпълнителен орган на МОТ, който взема решения по политиката на организацията, дневния ред за ежегодната Международна конференция на труда, приема бюджета и работната програма на МОТ, избира генерален директор. Делегацията разгледа Двореца на нациите и видя залата за разискване на въпросите в защита правата на човека.

Първата европейска институция, имаща отношение към регионите и местните власти,с чиято дейност се запозна българската делегация бе Конгреса на местните и регионални власти в Европа(КМРВЕ) в Страсбург. Там  делегацията се срещна  с генералния секретар на консултативния орган Андреас Киефер. Освен информация за дейността, целите и задачите, той разясни и основната роля на Конгреса, а именно  да синхронизира  решаването на проблемите в работата на местната власт  и да предлага решения за тяхното отстраняване.На срещата присъства и г-н Кай Мишаел Данкел -  командирован представител на Австрия в Алианса на градовете и регионите по въпросите за интеграция на ромите. Той ни запозна с основните цели на Алианса в тази насока, а именно:   благоприятстване  обмена на ноу-хау и добри практики за интеграция на ромите;   даване възможност на участващите градове и региони за равноправнопоставеност при взимане на решения, като осигурява платформа за застъпничество по  ромските  въпроси   на местно и регионално ниво. Алиансът организира национални и международни семинари за участващите градове и региони, с цел да се улесни обмена на ноу-хау и добри практики. Конкретен пример за работата на Алианса е съвместният проект между Съвета на Европа и Европейската комисия, наречена инициатива Romact. От страна на колегите бяха зададени въпроси относно помощта на Конгреса в решаването на местни въпроси, относно контролната функция, която осъществява Съвета на Европа. След срещата българската делегация посети залата за заседания на Конгреса на местните и регионални власти в Съвета на Европа.

 В Брюксел делегацията на НАПОС – РБ посети Европейския парламент (ЕП) и Комитета на регионите, където Светла Танева от отдел „Посещения и семинари” в Европарламента и Светозар Андреев  от Комисията по икономическа и социална политика в Комитета информираха българската делегация за  организацията и начина на работа, правомощията и функциите на тези европейски институции.  

Тъй като  лекторите бяха българи се  скъси дистанцията по време на дискусиите и участниците в делегацията взеха активно участие. Една от темите бе спецификата на дейността на Европейския парламент и провеждането на пленарните заседания. В Брюксел евродепутатите заседават три седмици в месеца и една седмица в Страсбург. В Люксембург са настанени преводачите, които обслужват дейността на европейските институции.  Бюджетът на Европарламента се разпределя, като 6% от него е за администрацията, останалите се връщат при гражданите  на Евросъюза под формата на проекти и програми. Европейският парламент е прозрачна институция  - бе подчертано по време на срещата. Всеки гражданин на Европа може да се информира за дейността на евродепутатите и изразходваните средства. Най- лесният начин е да посети уеб страницата на Европарламента ,където на съответния език е представена цялата дейност на институцията, а и на всеки евродепутат. Там могат да се проследят какви теми се дебатират, какви решения са взети и каква дейност извършва всеки един от нашите представители в Европейския парламент. Това се оказва много важно, стана ясно по време на работната среща. Много често правителствата, прилагайки непопулярни мерки в собствените си страни се оправдават с вече взето решение от Европарламента.Дали е така, всеки гражданин на Евросъюза може да провери в сайта на Европарламента.  След лекцията българската делегация посети залата, в която заседават европейските депутати.

В Комитета на регионите делегацията се запозна със структурата му, с неговата дейност и области на правомощията. Бяха представени и представителите на България – 12 постоянни и 12 заместващи ги членове  – тези, които имат задачата да представляват и защитават интересите на органите на местното самоуправление в рамките на европейския парламент.  Седалището на комитета на регионите е в Брюксел и така той допринася за създаването на все по-тесен съюз между народите и териториите в Европа, в който решенията се взимат на равнище, възможно най-близо до гражданите, съгласно принципа на субсидиарността.

Много идеи породи пътуващия семинар, много мнения се изказаха по време на срещите, надяваме се да видим реализацията на добрите практики в нашите общини.

Информационно съобщение в сайта на Конгреса на регионалните и местни власти за срещата на Генералния секретар на Конгреса Андреас Кифер с делeгацията на НАПОС-РБ, която се проведе на 04.06.2014 г. в Страсбург.


News


Andreas Kiefer meets with a group of Bulgarian local elected representatives [12/06/2014]

Andreas Kiefer, Congress Secretary General presented the work of the Congress to a group of more than 50 mayors, councillors and other representatives of Bulgarian cities lead by Krasimira Germanova, the President of the national association of municipal councils in the Republic of Bulgaria, and accompanied by the Bulgarian Ambassador to the COE Krassimira Beshkova on 4 June 2014 in Strasbourg (France). He presented the Congress monitoring activity, in particular the conclusions of the latest montoring report on Bulgaria as well as the Congress symposium on fighting corruption at local level that was held in Innsbruck this year. Finally Andreas Kiefer detailed the Congress contribution to the One in Five campaign and the latest developments regarding the Alliance of Cities and Regions for Roma inclusion as well as the ROMACT project. Seven Bulgarian cities are currently participating in the Alliance and six ROMACT pilot municipalities are Bulgarian.


Andreas Kiefer rencontre un groupe d’elus locaux bulgares [12/06/2014]

Andreas Kiefer, Secretaire General du Congres a presente les travaux du Congres a un groupe de plus de 50 maires, conseillers et autres representants de villes bulgares mene par Krasimira Germanova, President de l’association nationales des conseils municipaux de la Republiqaue de Bulgarie et accompagnee par l’ambassadeur bulgare aupres du CoE, Krassimira Beshkova.le 4 Juin 2014 a Strasbourg (France). Il a presente l’activite de monitoring du Congres, en particulier les conclusions du dernier rapport de monitoring sur la Bulgarie ainsi que le symposium du Congres sur la lutte contre la corruption au niveau local qui a eu lieu a Innsbruck cette annee. Enfin, Andreas Kiefer a detaille la contribution du Congres a la campagne UN sur CINQ du Conseil de l’Europe et les derniers developpements concernant l’Alliance des villes et des regions pour l’inclusion des Roms ainsi que le projet ROMACT. Sept villes bulgares participent actuellement a l’Alliance et six communes pilotes ROMaCt bulgares.


СЪОБЩЕНИЕ

Представителна група от председатели на общински съвети и общински съветници замина на посещение в Европейските институции в Страсбург и Брюксел.


На 20.04.2014 г. председателя на УС на НАПОС-РБ Красимира Германова взе участие в Общото събрание на Националната асоциация на секретарите на общини в Република България, която се проведе в град Стара Загора.

Г-жа Германова поднесе приветствие към участниците в Общото събрание.

В доклада на УС на НАСО-РБ особено място бе отделено на доброто взаимодейстие и сътрудничество между НАПОС-РБ и НАСО-РБ.

Извадка от Доклада на УС на НАСО-РБ:

izvadka


На 13.03.2014 г. в град Пловдив се проведе XII -то Общо събрание на НАПОС-РБ.

Виж повече информация


На 20.02.2014 г. в град Стражица се проведе заседание на УС на НАПОС-РБ.

Свали протокол от заседанието

Виж снимки от събитието


В Държавен вестник брой 1 от 03.01.2014 г. е публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, касаещ възнагражденията на общинските съветници.

Свали Държавен вестник брой 1 от 2014 година


Уважаеми Колеги,

Днес 20.12.2013 г. в Народното събрание е приет на второ четене Закон за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация относно възнагражденията на общинските съветници. Измененията влизат в сила от 01.01.2014 г.

Виж приетия закон