P1120037.JPG

Последни Новини


На 08.02.2018 г. в град Ловеч се проведе съвместно заседание на УС и КС на НАПОС - РБ.


Излезе от печат Брой 18 на Информационен бюлетин.

Виж Брой 18


Нов наръчник на НАПОС-РБ в подкрепа на Общинските съвети


Ново печатно издание на НАПОС-РБ


Новини


8mart_napos


3mart_napos1


1mart18


СЪОБЩЕНИЕ

 

На 22.02.2018г. се проведе заседание на Парламентарната комисия  по Регионална политика, благоустройство и местно самоуправление към 44-то Народно събрание, в която участие взеха и членовете на УС на НАПОС – РБ: Атанас Телчаров /Садово/, Илиян Маринов /Стражица/, Бедрие Газиюмер /Черноочене/, Савина Петкова /Пловдив/, както и изп. директор на НАПОС – РБ инж. Д. Дамяновски.

Комисията:

 1. Прие с единодушие на второ четене Закона за допълнение и изменение на ЗМСМА, с който се доурежда трудовоправния статут на Председателите на Общински съвети и по по-справедлив начин се урежда въпроса със служителите в звената по чл.29а относно тяхното освобождаване и назначаване и техните атестационни оценки.
 2. Прие Закон за допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, с което се предвижда § 19, т. 2 да влезе в сила от 01.12.2019 г. Очаква се гласуването му да стане в Пленарна зала до 28.02.2018г.

Общинските съветници в страната притеснени от текст в антикорупционния закон

Интервю на Красимира Германова в БНР, 08.02.2018 г.

Чуите цялото интервю в аудио формат:


Семинар за предотвратяване на корупцията

Във връзка с приемане на новия Закон  за предотвратяване на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество, обнародван в ДВ бр.7 от 19.01.2018г. и новите правомощия на постоянните комисии по установяване и предотвратяване на конфликт на интереси към общинските съвети, както и възникналите множество въпроси във връзка с прилагането му, се проведе семинар на 01.02.2018 г.. в зала „Гросето”, гр.Димитровград.

В обучението взеха участие председатели на Общински съвети от 17 общини, както председателите на комисиите за конфликт на интереси към ОбС. Лектор по темата бе бившият председател на Комисията за установяване и предотвратяване конфликт на интереси Николай Николов. Тук той пристигна по покана на председателя на димитровградския Общински съвет Гергана Кръстева.

Николай Николов сподели, че в Димитровград днес се провежда първи подобен семинар, свързан със Закона на противодействие на корупцията. Целта е темата да бъде разяснена на максимално широк кръг, като се осигури безпроблемното изпълнение на нормативния акт. 

Нормативът влезе в сила само преди дни – на 23 януари  и вменява на общинските Комисии за установяване конфликт на интереси изключително много правомощия. В тази връзка обърнато бе внимание на представителите на местните власти по отношение на свързаните със закона нови моменти и изисквания.

1 (1) 2 (1)
3 4


Съвместен семинар на пет общини от Област Силистра и Община Провадия, Балчик 18.11.2017 г.

За поредна година по инициатива и със съдействието на Председателя на Общински съвет – Силистра д-р Мария Димитрова на 18.11.2017 г. в „ Лайтхаус Голф и Спа хотел“ Община Балчик се проведе съвместен семинар с участието на председатели на общински съвети, общински съветници, кметове и кметски екипи от пет общини в Област Силистра /Община Силистра, Община Кайнарджа, Община Дулово, Община Главиница и Община Ситово/ и общински съветници от Община Провадия – Област Варна.

Семинарът се проведе в две части. Първата част на семинара бе на тема: „Взаимодействие между общинският съвет и общинската администрация – нормативна уредба“ с водещ семинара Стефан Тодоров експерт в 44-то Народно събрание. Втората част на семинара бе на тема „Актуални промени в нормативната уредба за местните данъци и такси – промените в ЗМДТ и ДОПК.“ с водещ семинара Николета Колева – експерт в 44-то Народно събрание. Двамата водещи семинара представиха предварително подготвени от тях презентации касаещи конкретните теми.

Участниците в семинара отправиха своите въпроси към водещите семинара Николета Колева и Стефан Тодоров. Дискусиите по разглежданите теми бяха ползотворни.


Семинар на Общински съвет – Асеновград

Общински съвет-Асеновград, организира семинар в гр.Хисаря на 25.11.2017г. на тема : „Промените в Закона за нормативните актове и произтичащите от това задължения за Общинските съвети и администрации“.

Лектор на семинара беше Стефан Тодоров-главен експерт в НС.В семинара взеха участие Кметът на община Асеновград, Председателят на Общински съвет-Асеновград, общинските съветници, юристи и служители в звеното по чл.29а от ЗМСМА.

Основните теми, които бяха дискутирани бяха за промените в Закона за нормативните актове, видовете нормативни актове, процесът на изготвянето и приемането им. Беше обърнато специално внимание на общите принципи и правила на изготвянето и приемането на актовете на Общински съвет, структуриране и съдържание на нормативните актове, правно-техническо оформление, удостоверяване и обнародване на приетите актове.


ЕМИЛ ХРИСТОВ – ЗАM. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Народния представител от ПП ГЕРБ и бивш Зам. Председател на УС на НАПОС – РБ – Емил Христов бе избран за Зам. Председател на 44-то Народно Събрание на Република България.
Да му пожелаем успех!

НОВ УСПЕШЕН ПЪТУВАЩ СЕМИНАР НА НАПОС – РБ

По решение на УС на НАПОС – РБ представителна група от председатели на Общински съвети, общински съветници и кметове от 12 български общини посетиха Прага за запознаване с опита в областта на местното самоуправление в Република Чехия.

По време на посещението си, придружени от г-н Лъчезар Петков – Посланик на Република България в Чехия, делегацията проведе среща в Кметството на най-големия и бързоразвиващ се район на Прага – Прага 6. Делегацията беше приета от г-н Ондржей Коларж – Кмет на Района и инж. Ян Холицки – секретар на Общинския съвет. Двамата презентираха темата за местното самоуправление в Чехия и в частност структура на Общинския съвет в Прага 6 и функционирането на местното самоуправление в района. Проведе се дискусия за приликите и разликите в българското и чешкото местно самоуправление, проблемите пред местните власти и начините на тяхното решаване. Обсъдена бе възможността за задълбочаване сътрудничеството между български и чешки общини.

Виж Снимки от срещата

Форум на УС на НАПОС – РБ по време на 12-та Годишна среща на местните власти

По време на 12-та Годишна среща на местните власти, проведена на 15 – 17.10.2017 година в к.к. Албена, НАПОС – РБ проведе форум на тема „Актуални аспекти в работата на Общинските съвети“.

Форума се проведе  в два панела, в които участваха над 100 представители на местните власти.

Приветствие към участниците от името на УС на НСОРБ поднесе Емил Кабаиванов – член на УС на НСОРБ и кмет на Община Карлово.Първият панел бе на тема: „Подобряване на местната нормативна уредба“.

Христина Чолакова – зам. председател на УС на НАПОС – РБ и председател на ОбС – Котел, презентира темата „Проверки на Върховната Административна Прокуратура – слабости и поуки за общинските практики“.

Даниела Драгийска – член на УС – НАПОС – РБ и председател на ОбС – Чирпан и Гергана Кръстева – член на УС – НАПОС – РБ и председател на ОбС – Димитровград, споделиха проблеми и практики в подготовката на Общински Наредби, след което по темата се проведе задълбочена дискусия.Втория панел бе на тема: „Общинското здравеопазване – проблеми и възможни решения“.

Презентация на тема: „Общинското здравеопазване – със или без бъдеще“ изнесе д-р Радко Велков – организационен секретар на Сдружението на Общинските болници, която беше допълнена от д-р Неделчо Тотев – Председател на Сдружението.

Презентация на тема: „НСОРБ – търсене на възможни решения“ представи д-р Лидия Маринова – зам. председател на ПК по здравеопазване към НСОРБ и зам. председател на ОбС – Варна.

По темата се проведе гореща дискусия по състоянието, проблемите и перспективите пред Общинските болници.

Участниците в панела приеха специална декларация и се взе решение за провеждане на среща по проблемите на общинското здравеопазване с ПК по здравеопазване към 44 –то НС.

Виж Снимки от събитието


Членове на УС на НАПОС – РБ проведоха среща в Народното събрание

На 11.10. 2017 г. членове на УС на НАПОС – РБ проведоха среща  в Народното събрание с Председателя на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление г-н Искрен Веселинов. Целта на срещата бе обсъждане предложения на УС на НАПОС – РБ за промени в Закони, касаещи местните власти. От страна на УС на НАПОС – РБ в срещата участваха:

 • Христина Чолакова – Котел – зам. председател на УС на НАПОС –РБ
 • Бедрие Газиюмер – Черноочене – зам. председател на НАПОС – РБ
 • Маргарита Стойчева – Долни Дъбник – Председател на КС на НАПОС – РБ
 • Гергана Кръстева – Димитровград – член на УС на НАПОС – РБ
 • Савина Петкова – Пловдив – член на УС на НАПОС – РБ
 • инж. Делян Дамяновски – изп. директор на НАПОС –РБ

В срещата участие взеха още Народния представител Емил Христов и Стефан Тодоров – главен експерт към Народното събрание.
Бяха обсъдени следните предложения за промени в Закони, касаещи местните власти:

 1. Промени в ЗМСМА.
  • Защита правата на председателите на ОбС / гарантиране правото им за запазване длъжността заемана преди избора за председател на Общински съвет и възможността да се върнат на нея след приключване на мандата им като председател на Общински съвет/;
  • Атестационната оценка на служителите в звената по чл. 29а да се изготвя от Председателите на ОбС;
  • По санкциите по чл.34, ал.9 при не приемане  на бюджета на Общината /обвързване със срок внисането на Проекта на бюджет от Кмета на общината/.
 2. Изборен кодекс.
  •          
  • увеличаване големината на листата за кандидати за общински съветници.
 3. По Закон за местните данъци и такси бе прдставено Становище и предложения на УС и КС на НАПОС – РБ по ЗИД на Закона за местните данъци и такси.
 4. Закон за устройство на територията и чл. 305 на Закона за предучилищното и училищното образование.
  • относно отпадане разрешителния статут за разпореждане със сгради на бивши училища, здравни заведения и социални такива.
 5. ЗСПЗЗ
  • относно земите по чл. 19 с цел облекчаване режима за разпореждане с тях от страна на Общинските съвети.
 6. Закон за Държавния бюджет на РБ за 2018 година – увеличаване размера на  представителните средства на Общинските съвети.
 7. По Проекта на Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконнопридобитото имущество.
  • Предложение относно носене на гражданска отговорност за причинени имуществени и неимуществени вреди от страна на лицата подали неверни и недоказани сигнали.

Получихме разбиране по всички въпроси като се стигна съгласие за иницииране промени в ЗМСМА.


Съвместно заседание на УС и КС на НАПОС – РБ

На 11.09.2017 г. в град Димитров град се проведе съвместно заседание на УС и КС на НАПОС – РБ.

Виж Повече информация


Съвместен семинар на Общински съвет – Лясковец и Общински съвет – Стражица, , 1-3 септември 2017 г.

От 1 до  3 септември в гр. Китен общинските съвети на Община Лясковец и Община Стражица проведоха съвместен семинар на тема „Предизвикателствата пред общинските съвети през новия политически сезон”. Обсъдени бяха темите по предложенията за промени в Закона за местните данъци и такси в частта за Такса битови отпадъци, Промените в АПК и ЗНА, Промените в закона за електронното управление, специфични теми свързани с проблемите на местните власти при обжалването на актове от страна на прокуратурата и др.

Като гост лектор на беше поканена г-жа Красимира Германова Председател на УС на НАПОС в Р България и член на КС на НСОРБ. Модератор и водещ на семинара беше г-н Илиян Маринов Председател на ОбС Стражица, член на УС на НАПОС в Р България и регионален координатор на асоциацията за област Велико Търново. Участие в срещата взеха още д-р Ивилина Гецова Кмет на  община Лясковец, г-жа Даниела Арабаджиева Председател на ОбС Лясковец, г-жа Росица Господинова Зам. Кмет на Община Лясковец, г-н Мариян Паскалев секретар на Община Лясковец както и общински съветници и експерти от общините участници.

Най- голям интерес предизвика темата в частта за промените по ТБО, където надделя мнението, че приемането на промените от НС се бави и след променените срокове по ЗНА, времето за синхронизиране на общинските наредби за местни данъци и такси няма да стигне. На срещата много подробно се обсъди и нуждата от нов Закон за местно самоуправление, отговарящ на съвременните реалност. Интересна беше и дискусията за предложените от НАПОС в Р България промени в Изборният кодекс, относно броят на кандидатите в кандидатските листи за общински съветници, защото в средата на мандата /2015-2019/ има вече немалък брой общински съвети, които нямат хора за попълване състава на общинският съвет заради ограничението за броят на местата в листите при провеждането на избори за местна власт. Отчетени бяха и заслугите на НАПОС в Р България за уточняване на статута на общинските съветници при нужда от ползване на отпуск по болест или майчинство. Г-жа Германова запозна участниците и с предстоящите действия на НАПОС в Р България по предложените ат асоциацията промени в различни законопроекти и становищата по предложени такива от Министерски съвет и НСОРБ.      

Виж Снимки


СКРЪБНА ВЕСТ

След тежка катастрофа загина

ВЕЛИН РУМЕНОВ ФИДАНОВ

председател на Общински съвет Баните

Поклон пред паметта му.


НАПОС-РБ с нов заместник председател

hristina_cholakovaНа Заседанието на УС на НАПОС-РБ, проведено на 22.06.2017 г. в град Бургас, бе избран нов заместник председател на управителния съвет на асоциацията. Това е г-жа Христина Чолакова – председател на ОбС – Котел.


ПЪТУВАЩ СЕМИНАР НА НАПОС – РБ

От 01.06.2017г. до 10.06.2017г. НАПОС – РБ проведе пътуващ семинар за посещение на Европейските институции и запознаване с тяхната работа.

В пътуването участваха общо 43 председатели на Общински съвети, общински съветници и кметове 23 български общини.

На 5 и 6 юни групата беше в Страсбург.

На 5.06.2017г. групата беше приета от Посланика на Република България към Съвета на Европа г-жа Катя Тодорова. Проведе се разговор за възможностите за побратимяване между френски и български общини, осигуряване на дарения от страна на френски институции за български социални домове. Групата се запозна и с дейността на българското представителство към Съвета на Европа.

На 6.06.2017 г. групата посети Конгреса на местните и регионални власти към СЕ, където домакин беше Жан Филип Бозул – директор на Конгреса на местните и регионални власти, който запозна българските представители със структурата и дейността на Конгреса.

На 7.06.2017 г. групата беше в Брюксел, където бяха проведени 3 срещи:

 • В Комитета на регините към ЕС.
  Григор Асенов – наблюдаващ комисия по регионално развитие, инфраструктура и транспорт и Лозан Андреев – администратор в Комитета на регионите запознаха българските представители със структурата и дейността на Комитета на регионите;
 • В Европейския Парламент.
  Светла Танова – администратор в Европарламента запозна групата със структурата и дейността на Европейския Парламент;
 • Българските представители проведоха среща – разговор и с българските евродепутати Андрей Ковачев, Илхан Кючук и Наджми Али.

Виж Снимки


Д-р Атанас Скатов развя знамето на НАПОС-РБ над най-висoкия връх в света – Еверест

„Привет скъпи приятели! В прикачените файлове са снимките на знамето на НАПОС-РБ от връх Еверест на 22 май в 5 часа сутринта. Благодаря ви много за подкрепата!“ – написа в електронното съобщение д-р Скатов.

Suveti_1

Suveti_3


СЪВМЕСТЕН СЕМИНАР НА НАПОС – РБ И НАСО РБ

На 9 и 10 май 2017 г. в гр. Пловдив се проведе съвместен семинар от НАПОС – РБ и НАСО РБ на тема „ Промените в Закона за Нормативните актове и произтичащите от това задължения за Общинските съвети и админстрации“.

В семинара взеха участие над 160 представители на местната власт в България – председатели на Общински съвети, секретари на Общини, общински съветници, юристи на Общини и служителин в звената по чл. 29а от ЗМСМА. Лектор бе Стефан Тодоров – главен експерт в 44-то Народно Събрание. За семинара бе отпечатана брошура в помощ на обучаващите се.

Виж снимки от събитието

Изтегли брошура


Членове на УС на НАПОС-РБ депутати в 44-то Народно събрание

Емил Христов – Зам. председател на УС на НАПОС – РБ Хайри Садъков – член на УС на НАПОС – РБ д-р Илиян Тимчев – член на УС на НАПОС – РБ