P1110400.JPG

Последни Новини


На 03.12.2019 г. в град Пловдив се проведе съвместно заседание на УС и КС на НАПОС-РБ.

Виж Протокол от заседанието


Излезе от печат Брой 26 на Информационен бюлетин.

Виж Брой 26


Нов наръчник на НАПОС-РБ в подкрепа на Общинските съвети


Новини


Благодарствено писмо

Здравейте,

не съм получавала писмо – покана за членство в НАПОС, подписано от Красимир Косев.

Аз съм втори мандат Председател на Общински съвет – Кнежа. Запозната съм с работата на НАПОС – РБ.

Особено за предходния ми мандат, като новоизбран председател, Вие бяхте изключително полезни за моята работа.

Безспорен е авторитета, който имате.

Високо ценя и обученията, които провеждате за повишаване административния капацитет както на председателите, така и на общинските съветници.

Изказвам своята благодарност за работата, която вършите.

Вярвам, че заедно сме силни!

Можете да разчитате на моята подкрепа!

Катя Герговска


Честита Коледа и Щастлива Нова 2020 година - УС на НАПОС-РБ


Заключителен семинар на НАПОС – РБ

На 09. 09. 2019 г. се проведе заключителен семинар на НАПОС – РБ за председатели и общински съветници на тема: „ 2015 – 2019 г. – един успешен Мандат за местните власти“. В семинара взеха участие над 150 представители от 60 общини.

Председателят на НАПОС – РБ – г-жа Красимира Германова запозна участниците с кратък Отчет за работата на НАПОС – РБ през Мандат 2015 – 2019 г.

Презентация на тема „Конкретни решения в подкрепа на местното икономическо развитие и постигнати резултати в Мандат 2015 – 2019 г.“ представи г-жа Надежда Радославова – председател на ОбС Разград.

Г-жа Мария Стойчева – председател на ОбС – Тетевен направи презентация на тема „Доброто взаимодействие между общински съвет – кмет – администрация залог за устойчиво местно развитие“.

Отчет за работата на НАПОС – РБ през Мандат 2015 – 2019 г.
Презентация на тема „Конкретни решения в подкрепа на местното икономическо развитие и постигнати резултати в Мандат 2015 – 2019 г.“
Презентация на тема „Доброто взаимодействие между общински съвет – кмет – администрация залог за устойчиво местно развитие“


НАПОС – РБ със собствен панел в заключителната конференция на НСОРБ за мандат 2015 – 2019 година

От 27 до 29 юни 2019 г. в к.к. Боровец се проведе заключителна конференция на НСОРБ за мандат 2015 – 2019 година.

НАПОС – РБ имаше обособен собствен панел на тема „ Равносметката на Общинските съвети“, който се водеше от г-жа Красимира Германова – председател на УС на НАПОС – РБ.

Приветствие към участниците във форума от имеето на УС на НСОРБ поднесе Александър Горчев – член на УС на НСОРБ и кмет на Община Велики Преслав.

По време на панела бяха разисквани следните теми:

 • „Заключителни инициативи в подкрепа на местното самоуправление – 44-то Народно събрание“ , като лектор по темата беше г-н Емил Христов – зам. председател на 44-то Народно събрание.
 • „Дейността на Общинските съвети в подкрепа на местното икономическо развитие – нормативна уредба, стратегии и програми. Акцент върху конкретни решения и постигнати резултати.“ Положителен опит по темата споделиха г-жа Гергана Кръстева – председател на ОбС Димитровград и г-жа Надежда Радославова – председател на ОбС Разград.
 • „Как да осигурим гражданското участие при формирането на местните политики – необходимо ли е и защо?“ Своя опит по темата споделиха Илиян Маринов – председател на ОбС Стражица и инж. Делян Дамяновски – изп. директор на НАПОС – РБ.
 • „Доброто взаимодействие между Общинският съвет, кмета и админстрацията – залог за устойчиво местно развитие.“ Положителен опит по темета сподели Мария Стойчева – председател на ОбС Тетевен.

Участниците във форума подкрепиха проекта на НСОРБ за общинско послание от представителите на местните власти през мандат 2015 – 2019 г. към бъдещите кметове и общински съветници от мандат 2019 – 2023 година.


Съвместно заседание на УС и КС на НАПОС-РБ – 11.06.2019 г.

На 11.06.2019 г. в град Силистра се проведе съвместно заседание на УС и КС на НАПОС-РБ.

Виж Протокол от заседанието


Поздрав по случай Рамазан Байрам от УС на НАПОС-РБ

86768818_476t

Драги сестри и братя мюсюлмани,

Приемете нашите най-сърдечни поздравления по случай Вашия голям празник Рамазан Байрам.

С пожелание за здраве, благоденствие и хубави моменти в живота на Вас и Вашите семейства,

УС на НАПОС-РБ


НАПОС-РБ проведе XVII-то си Общо събрание

На 14.03.2019 г. в град Пловдив се проведе XVII-то Общо събрание на НАПОС – РБ.

Виж Информация за събитието


Съвместно заседание на УС и КС на НАПОС – РБ

На 05.02.2019 г. в Благоевград се проведе съвместно заседание на УС и КС на НАПОС – РБ.

Виж Информация


Ликът на Кул Гали́ украси офиса на НАПОС в Мездра за Коледа

Транспарант с лика на известния средновековен поет от Волжка България Кул Гали́ (1183-1236) украси в навечерието Рождество Христово офиса в гр. Мездра на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България (НАПОС-РБ). Родолюбивата инициатива е на изпълнителния директор на Асоциацията инж. Делян Дамяновски. Транспарантът е подарък от неговия приятел Шаукат Богданов, председател на културно-просветната обществена организация „Булгарское возрождение“ от руския град Уляновск, а непреходното послание – „Помни своите корени!”.

Кул Гали́ (на башкирски: Ҡол Ғәли, на татарски: Кол Гали; 1183-1236 г.) е виден представител на средновековната литература на Волжка България. Почитан е и като древнобашкирски и древнотатарски поет.

Най-известното му произведение – „Кыйсса-и Йосыф” („Сказание за Йосиф”), написано през 1233 г., представлява художествена обработка на легендите от Стария завет и Корана за Йосиф и неговите 12 братя. Текстът е добре познат сред тюркските народи в Поволожието, Урал, Кавказ и Сибир.

Няма много сведения за живота на Кул Гали́. Роден е в Кашан (дн. Казан), Волжка България. Някои учени смятат, че е от башкирския род Айле.

Първоначално учи в медресе Хорезм, а после в Урге́нч. Дълги години обикаля културните центрове на мюсюлманския изток (Херат, Сирия, Йерусалим, Мека), живее в Биляр и Болгар, Ела́буга, Нур-Сувар и Кашан. Има духовен сан молла.Смята се, че е загинал през 1236 г. в Биляр по време на монголското нашествие в началото на XIII век. Съществува и друга версия, че е оцелял при инвазията на Златната орда и е починал през 1241 г. по естествени причини.

С решение на ЮНЕСКО през 1983 г. официално е чествана 800-годишнината от рождението на Кул Гали́. През 2005 г. в парк „Милениум” в столицата на днешен Татарстан, Русия – Казан, е издигнат паметник на средновековния поет, а през 2008 г. такъв монумент е открит и в гр. Уляновск, близо до сградата на Центъра за татарска култура.


Съвместно заседание на УС и КС на НАПОС – РБ

На 02. 12. 2018 г. с любезното съдействие на Председателя на Общински съвет Чупрене – Богомил Станков и Кмета на Общината – Ваньо Костин се проведе съвместно заседание на УС и КС на НАПОС – РБ.

Виж Повече информация


Съвместна работна среща Общинските съвети на Котел и Твърдица

През месец ноември 2018г., в гр.Павел баня, общинските съветници от Общинските съвети на Котел и Твърдица проведоха съвместна работна среща на която бяха обсъдени актуални въпроси в работата на общинските съвети, дискутираха се теми, свързани с местното самоуправление.

Проведе се и семинар, свързан с прилагането на ЗПКОНПИ на който лектор бе г-н Николов.Семинарът постави акцент върху правния режим на конфликта на интереси, проверки на декларации и установяване на конфликт на интереси според Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество и Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси“.

Дискутираха се новите функции на общинските съвети, кметовете на общини и кметовете на кметства, статутът на постоянните комисии към общинските съвети. Разгледани бяха характерни за местното самоуправление случаи на конфликт на интереси в местното самоуправление,  способите за предотвратяване  на конфликт на интереси.

Виж Снимки от събитието


Съвместен семинар на Община Силистра, Община Кайнарджа, Община Дулово, Община Ситово, Община Провадия и Община Тервел

По традиция за поредна четвърта година по инициатива на Председателя на Общински съвет – Силистра д-р Мария Димитрова на 02.11.2018 г. в хотел „ Лонг Бийч Резорт и спа“ с. Шкорпиловци, Област Варна се проведе съвместен семинар с участието на председатели на общински съвети, общински съветници, кметове и кметски екипи от шест общини в страната, това са Община Силистра, Община Кайнарджа, Община Дулово, Община Ситово, Община Провадия и Община Тервел.

Темата на семинара бе „Подготовка, обсъждане, приемане и изпълнение на административните актове на общинските съвети.“

За лектор на семинара бе поканен Стефан Тодоров, главен експертен сътрудник в Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление в 44-то Народно събрание. Той бе предоставил предварително подготвена от него презентация на конкретната тема, която бе изпратена на всички участници в семинара с цел предварително запознаване и подготовка на въпроси интересувайки всеки един от участниците.

Презентацията бе разделена на два панела, а именно: „Процес на изготвяне и приемане на административни актове на общинските съвети“:

 • области на компетентност и правомощия на общинския съвет – приложно поле на ЗМСМА и специализираното законодателство, основни положения, общи принципи и правила;
 • видове административни актове;
 • общи принципи и правила при изготвяне и приемане на актовете;
 • процедурни правила за приемане на актовете;
 • кворум, поименно гласуване;
 • правно-техническо оформяне на приетите актове,
 • удостоверяване и публикуване на актовете;
 • влизане в сила, предварително изпълнение;

и втори панел: „Административен и съдебен контрол“:

 • компетенции на кметовете и общинските съвети;
 • компетенции на областните управители;
 • компетенции на други органи;

Лекторът Стефан Тодоров предостави възможността по време на презентацията да бъдат задавани въпроси, като семинара приключи с дискусия по актуални теми от практиката на общинските съвети и общините.

В края на семинара д-р Мария Димитрова Председател на Общински съвет – Силистра изказа своите благодарности към лектора Стефан Тодоров и му подари „Енциклопедия на Област Силистра“, чиито автор е д-р Тодор Тодоров.

Участниците в семинара от своя страна благодариха на д-р Мария Димитрова Председател на Общински съвет – Силистра за станалото от години вече традиция организиране на семинари, на които се разискват приоритетно теми касаещи работата на общинските съвети и общинските администрации като цяло.

Виж Снимки от събитието


Посещение на делегация на НАПОС – РБ във Франция

Представителна делегация на НАПОС – РБ, включваща 40 председатели на Общински съвети, общински съветници и кметове посети Република Франция за запознаване с опита в областта на местното самоуправление.

По време на семинара се проведе среща на делегацията на НАПОС – РБ в централата на Асоциацията на Кметовете на Франция / Association des Maires  de France/.

Делегацията ни бе приета от вицепрезидента на Асоциацията на Кметовете на Франция и председател на Комисия „Европа“към Асоциацията г-н Кристоф Руион – кмет на община Кулен и г-ца Полин Тивеле – завеждаща международните връзки на Асоциацията.

По време на срещата бяха обсъдени и участниците се запознаха със следните въпроси:

 1. Организация на местното самоуправление в Република Франция – законодателно устройство и закони, уреждащи местното самоуправление.
 2. Структура и начин на действие на Общинските съвети.
 3. Положителни страни и трудности във функционирането на местното самоуправление в Франция.
 4. Взаимодействие Общински съвет – Кмет на общината /практика и проблеми/.
 5. Нива на местното самоуправление в Република Франция /област, община, село/.- какви органи на местното самоуправление се избират /областни съвети, общински съвети, кметове/
 6. Статут на общинските съветници.

Особено внимание и интерес предизвикаха дискусиите по:

 • Стуктурата на Общинските съвети:
 • Избор на 6 години;
 • ОбС избира кмета, който ръководи и ОбС;
 • Равнопоставеност на жени и мъже в ОбС;
 • Значителен по-голям брой общински съветници и админстрация.

Пример: Община Кулен с 9000 жители – 29 съветници и 8 зам.кметове.

 • Особен дебат предизвика начина на определяне на такса битови отпадъци и др.
 • Интерес предизвика и факта, че над местните власти е префектът на района, който е към Минстерството на вътрешните работи.

Срещата допринесе за дискусия за по-добро местно самоуправление и запознаване с опита на една стара демокрация в Европа.

Виж Снимки


СЕМИНАР НА НАПОС – РБ, 01.10.2018 г.

На 01.10.2018г. в рамките на Годишната среща на местните власти в к.к. „Албена“ се проведе самостоятелен панел – семинар на НАПОС – РБ, в който участие взеха над 200 председатели  на Общински съвети, общински съветници и кметове на Общини, които дискутираха по 3 теми.

Семинара беше открит от Председателят на УС на НАПОС – РБ г-жа Красимира Германова. Приветствие поднесе членът на УС на НСОРБ и кмет на Община Елин Пелин доц. д-р инж. Ивайло Симеонов.

Първата тема бе „Подготовка, обсъждане, приемане и изпълнение на нормативни актове на Общинските съвети“ с лектор Стефан Тодоров – главен експертен сътрудник в Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление към 44-то Народно събрание.

Втората тема бе по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с лектор Кирил Габеров – Директор дирекция „Управление на обезпеченото имущество“ и началник отдел „Правен“ към Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

По третата тема г-н Александър Горчев – кмет на Община Велики Преслав, член на УС на НСОРБ запозна участниците в дискусията за предстоящите задачи пред Общинските съвети и Общините през последната година от мандат 2015 – 2019 година.

Виж Снимки от събитието


Информация

На 22 юни 2018 година членът на Управителния съвет на НАПОС-РБ Савина Петкова и изп. директор на НАПОС – РБ инж. Делян Дамяновски проведоха среща с ръководството на Комисията за защита на личните данни. Бяха обсъдени актуални въпроси във връзка с прилагането на Регламента за защита на личните данни от страна на общинските съвети.


Информация

Изп. директор на НАПОС – РБ инж. Д. Дамяновски участва като гост в 27-то Общо събрание на Националната асоциация на секретарите на общини в Република България, проведено на 19.04.2018г. в гр. Пловдив.

Същият поднесе приветствие от името на УС на НАПОС – РБ и от нейния председател г-жа Красимира Германова.


ЗА ВТОРА ГОДИНА СЕ ПРОВЕДЕ ИНИЦИАТИВАТА „ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ ЗА ЕДИН ДЕН”

Преслав Бисеров Ченешков (XII клас на СУ „Димчо Дебелянов”) бе председател на Общински съвет-Белене, макар и за ден. Негови заместници – Златина Пламенова Врайкова (VII клас на ОУ „Васил Левски”) и Иво Иванов Александров (XI-а клас на ПГЯЕ „Мария Скл.-Кюри”).

Те откриха редовното заседание на местния парламент на 19 април, след което Преслав благодари от името на тримата. Връчи на председателя д-р Бистра Павловска схема-триъгълник с изписани думите „разум”, „законност”, „хора”. Според тях това са трите стъпки, които трябва да следват в работата си общинските съветници.

На свой ред д-р Павловска им подари тефтер, химикал и usb памет, както и сертификат за участие в провеждащата се за втора година инициатива „Председател на Общински съвет-Белене за един ден”. По проект на Община Белене Преслав, Златина и Иво ще имат възможността в началото на месец май да посетят Националния дворец на културата в столицата.

На 11 април, чрез жребий, по време на Председателския съвет към Общински съвет-Белене и в присъствието на Анелия Генова – директор на СУ „Димчо Дебелянов”, Румяна Богданова – директор на ОУ „Васил Левски”, и Стела Митрикова – класен ръководител на XI-а клас към ПГЯЕ „Мария Скл.-Кюри”, бяха определени позициите „председател” и „заместник-председател” на Общински съвет-Белене за ден.

„За втора година провеждаме инициативата в навечерието на Деня на Европа. Изпратихме писма до трите училища в Белене, за да излъчат представител. Желанието ми е младите хора да бъдат запознати с нашата дейност и ролята на Общинския съвет в местното самоуправление. Те са бъдещето на общината, бъдещите управници и ръководители”, посочи председателят на местния парламент д-р Бистра Павловска.

Преслав, Златина и Иво са категорични, че ще запомнят работата си в Общински съвет-Белене. Тази година Преслав е абитуриент и иска да продължи образованието си във висше училище, инженерна специалност. Златина завършва VII клас и ще кандидатства в езиковата гимназия в Плевен, а Иво харесва професията, която учи – „електротехник”. И тримата искат да намерят реализация в родния си град, защото то е най-доброто място за живеене и вярват в неговото развитие.

Ралица Господинова


Регионални обучения на общински съветници

Семинар на Общински съвет – Асеновград в град Смолян, 13.04.2018 г.

Общински съвет – Асеновград организира и проведе семинар от 13.04. до 15.04.2018 г. в гр.Смолян на тема „Конфликтът на интереси и режим на подаване на декларации според Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество“ с лектор Николай Николов.

На семинара присъстваха общински съветници и ръководството на Общинска администрация – Асеновград.

Семинар за противодействие на корупцията се проведе в град Сливен, 14.04.2018 г.

„Обща характеристика на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество. Лица, заемащи публична длъжност. Проверка за конфликт на интереси. Несъвместимост”. Това беше темата на семинар, провел се на 14 април 2018 г., събота.

Лектор на семинара беше Николай Николов – доктор по административно право и процес, един от най-изявените специалисти в областта на установяване и предотвратяване на конфликта на интереси.

В зала „Май“, където се проведе семинара бяха Димитър Митев -председател на Общински съвет-Сливен, кметът на Община Сливен Стефан Радев, Валя Радева – секретар на Община Сливен, общински съветници, кметове на населени места, управители на търговски дружества с общинско участие и директори на общински предприятия.

Семинарът, организиран от Общински съвет – Сливен и Община Сливен започна с минута мълчание в памет на загиналите в катастрофата на АМ „Тракия“.Зам.-председател на Народното събрание почетен член на НАПОС – РБ

С решение на XVI-то Общо събрание на НАПОС – РБ бе удостоен със званието „Почетен член на НАПОС – РБ“ г-н Емил Христов – бивш зам. председател на УС на НАПОС – РБ.


Венцислав Спирдонов председател на Общинския съвет във Beлико Търново пред „Труд“

Общинските съветници са местните омбудсмани

 • Господин Спирдонов, по какви наболели въпроси на общините у нас работи Асоциацията на шефовете на общински съвети – вие вече трета година сте в нейното ръководство?
 • Асоциацията на председателите на Общински съвети (НАПОС) е колективен орган и е много важна част от местното самоуправление. Член съм на УС от началото на мандата ми като председател на местния парламент във Велико Търново. Обсъждаме както синдикални, така и по-глобални теми, свързани с местното самоуправление. Участваме в изработването на проектозакони. Асоциацията бележи все по- сериозно развитие. Не мога да не отбележа приноса на нейния председател Красимира Германова и на заместника й Емил Христов, който вече е и зам.- председател на Народното събрание. В негово лице имаме лоби в парламента и чуваемост на нашите проблеми.

Виж цялото интервю


НАПОС – РБ проведе поредния семинар

На 16.03.2018 г. в гр. Пловдив се проведе поредния семинар организиран от НАПОС – РБ на тема: „Конфликт на интереси по отношение на Общинските съветници в светлината на закона за противодействие на корупцията“.

Лектор бе д-р Николай Николов бивш председател на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

В обучението участваха 134 представители на местните власти.


НАПОС-РБ проведе XVI-то си Общо събрание

На 15.03.2018 г. в гр. Пловдив се проведе XVI-то си Общо събрание на НАПОС – РБ.

Виж Повече информация

Виж Снимки от събитието


8mart_napos


3mart_napos1


1mart18


СЪОБЩЕНИЕ

На 22.02.2018г. се проведе заседание на Парламентарната комисия  по Регионална политика, благоустройство и местно самоуправление към 44-то Народно събрание, в която участие взеха и членовете на УС на НАПОС – РБ: Атанас Телчаров /Садово/, Илиян Маринов /Стражица/, Бедрие Газиюмер /Черноочене/, Савина Петкова /Пловдив/, както и изп. директор на НАПОС – РБ инж. Д. Дамяновски.

Комисията:

 1. Прие с единодушие на второ четене Закона за допълнение и изменение на ЗМСМА, с който се доурежда трудовоправния статут на Председателите на Общински съвети и по по-справедлив начин се урежда въпроса със служителите в звената по чл.29а относно тяхното освобождаване и назначаване и техните атестационни оценки.
 2. Прие Закон за допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, с което се предвижда § 19, т. 2 да влезе в сила от 01.12.2019 г. Очаква се гласуването му да стане в Пленарна зала до 28.02.2018г.

Общинските съветници в страната притеснени от текст в антикорупционния закон

Интервю на Красимира Германова в БНР, 08.02.2018 г.

Чуите цялото интервю в аудио формат:


Семинар за предотвратяване на корупцията

Във връзка с приемане на новия Закон  за предотвратяване на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество, обнародван в ДВ бр.7 от 19.01.2018г. и новите правомощия на постоянните комисии по установяване и предотвратяване на конфликт на интереси към общинските съвети, както и възникналите множество въпроси във връзка с прилагането му, се проведе семинар на 01.02.2018 г.. в зала „Гросето”, гр.Димитровград.

В обучението взеха участие председатели на Общински съвети от 17 общини, както председателите на комисиите за конфликт на интереси към ОбС. Лектор по темата бе бившият председател на Комисията за установяване и предотвратяване конфликт на интереси Николай Николов. Тук той пристигна по покана на председателя на димитровградския Общински съвет Гергана Кръстева.

Николай Николов сподели, че в Димитровград днес се провежда първи подобен семинар, свързан със Закона на противодействие на корупцията. Целта е темата да бъде разяснена на максимално широк кръг, като се осигури безпроблемното изпълнение на нормативния акт.

Нормативът влезе в сила само преди дни – на 23 януари  и вменява на общинските Комисии за установяване конфликт на интереси изключително много правомощия. В тази връзка обърнато бе внимание на представителите на местните власти по отношение на свързаните със закона нови моменти и изисквания.

1 (1) 2 (1)
3 4


Съвместен семинар на пет общини от Област Силистра и Община Провадия, Балчик 18.11.2017 г.

За поредна година по инициатива и със съдействието на Председателя на Общински съвет – Силистра д-р Мария Димитрова на 18.11.2017 г. в „ Лайтхаус Голф и Спа хотел“ Община Балчик се проведе съвместен семинар с участието на председатели на общински съвети, общински съветници, кметове и кметски екипи от пет общини в Област Силистра /Община Силистра, Община Кайнарджа, Община Дулово, Община Главиница и Община Ситово/ и общински съветници от Община Провадия – Област Варна.

Семинарът се проведе в две части. Първата част на семинара бе на тема: „Взаимодействие между общинският съвет и общинската администрация – нормативна уредба“ с водещ семинара Стефан Тодоров експерт в 44-то Народно събрание. Втората част на семинара бе на тема „Актуални промени в нормативната уредба за местните данъци и такси – промените в ЗМДТ и ДОПК.“ с водещ семинара Николета Колева – експерт в 44-то Народно събрание. Двамата водещи семинара представиха предварително подготвени от тях презентации касаещи конкретните теми.

Участниците в семинара отправиха своите въпроси към водещите семинара Николета Колева и Стефан Тодоров. Дискусиите по разглежданите теми бяха ползотворни.


Семинар на Общински съвет – Асеновград

Общински съвет-Асеновград, организира семинар в гр.Хисаря на 25.11.2017г. на тема : „Промените в Закона за нормативните актове и произтичащите от това задължения за Общинските съвети и администрации“.

Лектор на семинара беше Стефан Тодоров-главен експерт в НС.В семинара взеха участие Кметът на община Асеновград, Председателят на Общински съвет-Асеновград, общинските съветници, юристи и служители в звеното по чл.29а от ЗМСМА.

Основните теми, които бяха дискутирани бяха за промените в Закона за нормативните актове, видовете нормативни актове, процесът на изготвянето и приемането им. Беше обърнато специално внимание на общите принципи и правила на изготвянето и приемането на актовете на Общински съвет, структуриране и съдържание на нормативните актове, правно-техническо оформление, удостоверяване и обнародване на приетите актове.


ЕМИЛ ХРИСТОВ – ЗАM. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Народния представител от ПП ГЕРБ и бивш Зам. Председател на УС на НАПОС – РБ – Емил Христов бе избран за Зам. Председател на 44-то Народно Събрание на Република България.
Да му пожелаем успех!

НОВ УСПЕШЕН ПЪТУВАЩ СЕМИНАР НА НАПОС – РБ

По решение на УС на НАПОС – РБ представителна група от председатели на Общински съвети, общински съветници и кметове от 12 български общини посетиха Прага за запознаване с опита в областта на местното самоуправление в Република Чехия.

По време на посещението си, придружени от г-н Лъчезар Петков – Посланик на Република България в Чехия, делегацията проведе среща в Кметството на най-големия и бързоразвиващ се район на Прага – Прага 6. Делегацията беше приета от г-н Ондржей Коларж – Кмет на Района и инж. Ян Холицки – секретар на Общинския съвет. Двамата презентираха темата за местното самоуправление в Чехия и в частност структура на Общинския съвет в Прага 6 и функционирането на местното самоуправление в района. Проведе се дискусия за приликите и разликите в българското и чешкото местно самоуправление, проблемите пред местните власти и начините на тяхното решаване. Обсъдена бе възможността за задълбочаване сътрудничеството между български и чешки общини.

Виж Снимки от срещата

Форум на УС на НАПОС – РБ по време на 12-та Годишна среща на местните власти

По време на 12-та Годишна среща на местните власти, проведена на 15 – 17.10.2017 година в к.к. Албена, НАПОС – РБ проведе форум на тема „Актуални аспекти в работата на Общинските съвети“.

Форума се проведе  в два панела, в които участваха над 100 представители на местните власти.

Приветствие към участниците от името на УС на НСОРБ поднесе Емил Кабаиванов – член на УС на НСОРБ и кмет на Община Карлово.Първият панел бе на тема: „Подобряване на местната нормативна уредба“.

Христина Чолакова – зам. председател на УС на НАПОС – РБ и председател на ОбС – Котел, презентира темата „Проверки на Върховната Административна Прокуратура – слабости и поуки за общинските практики“.

Даниела Драгийска – член на УС – НАПОС – РБ и председател на ОбС – Чирпан и Гергана Кръстева – член на УС – НАПОС – РБ и председател на ОбС – Димитровград, споделиха проблеми и практики в подготовката на Общински Наредби, след което по темата се проведе задълбочена дискусия.Втория панел бе на тема: „Общинското здравеопазване – проблеми и възможни решения“.

Презентация на тема: „Общинското здравеопазване – със или без бъдеще“ изнесе д-р Радко Велков – организационен секретар на Сдружението на Общинските болници, която беше допълнена от д-р Неделчо Тотев – Председател на Сдружението.

Презентация на тема: „НСОРБ – търсене на възможни решения“ представи д-р Лидия Маринова – зам. председател на ПК по здравеопазване към НСОРБ и зам. председател на ОбС – Варна.

По темата се проведе гореща дискусия по състоянието, проблемите и перспективите пред Общинските болници.

Участниците в панела приеха специална декларация и се взе решение за провеждане на среща по проблемите на общинското здравеопазване с ПК по здравеопазване към 44 –то НС.

Виж Снимки от събитието


Членове на УС на НАПОС – РБ проведоха среща в Народното събрание

На 11.10. 2017 г. членове на УС на НАПОС – РБ проведоха среща  в Народното събрание с Председателя на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление г-н Искрен Веселинов. Целта на срещата бе обсъждане предложения на УС на НАПОС – РБ за промени в Закони, касаещи местните власти. От страна на УС на НАПОС – РБ в срещата участваха:

 • Христина Чолакова – Котел – зам. председател на УС на НАПОС –РБ
 • Бедрие Газиюмер – Черноочене – зам. председател на НАПОС – РБ
 • Маргарита Стойчева – Долни Дъбник – Председател на КС на НАПОС – РБ
 • Гергана Кръстева – Димитровград – член на УС на НАПОС – РБ
 • Савина Петкова – Пловдив – член на УС на НАПОС – РБ
 • инж. Делян Дамяновски – изп. директор на НАПОС –РБ

В срещата участие взеха още Народния представител Емил Христов и Стефан Тодоров – главен експерт към Народното събрание.

Бяха обсъдени следните предложения за промени в Закони, касаещи местните власти:

 1. Промени в ЗМСМА.
  • Защита правата на председателите на ОбС / гарантиране правото им за запазване длъжността заемана преди избора за председател на Общински съвет и възможността да се върнат на нея след приключване на мандата им като председател на Общински съвет/;
  • Атестационната оценка на служителите в звената по чл. 29а да се изготвя от Председателите на ОбС;
  • По санкциите по чл.34, ал.9 при не приемане  на бюджета на Общината /обвързване със срок внисането на Проекта на бюджет от Кмета на общината/.
 2. Изборен кодекс.
  • увеличаване големината на листата за кандидати за общински съветници.
 3. По Закон за местните данъци и такси бе прдставено Становище и предложения на УС и КС на НАПОС – РБ по ЗИД на Закона за местните данъци и такси.
 4. Закон за устройство на територията и чл. 305 на Закона за предучилищното и училищното образование.
  • относно отпадане разрешителния статут за разпореждане със сгради на бивши училища, здравни заведения и социални такива.
 5. ЗСПЗЗ
  • относно земите по чл. 19 с цел облекчаване режима за разпореждане с тях от страна на Общинските съвети.
 6. Закон за Държавния бюджет на РБ за 2018 година – увеличаване размера на  представителните средства на Общинските съвети.
 7. По Проекта на Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконнопридобитото имущество.
  • Предложение относно носене на гражданска отговорност за причинени имуществени и неимуществени вреди от страна на лицата подали неверни и недоказани сигнали.

Получихме разбиране по всички въпроси като се стигна съгласие за иницииране промени в ЗМСМА.


Съвместно заседание на УС и КС на НАПОС – РБ

На 11.09.2017 г. в град Димитров град се проведе съвместно заседание на УС и КС на НАПОС – РБ.

Виж Повече информация


Съвместен семинар на Общински съвет – Лясковец и Общински съвет – Стражица, , 1-3 септември 2017 г.

От 1 до  3 септември в гр. Китен общинските съвети на Община Лясковец и Община Стражица проведоха съвместен семинар на тема „Предизвикателствата пред общинските съвети през новия политически сезон”. Обсъдени бяха темите по предложенията за промени в Закона за местните данъци и такси в частта за Такса битови отпадъци, Промените в АПК и ЗНА, Промените в закона за електронното управление, специфични теми свързани с проблемите на местните власти при обжалването на актове от страна на прокуратурата и др.

Като гост лектор на беше поканена г-жа Красимира Германова Председател на УС на НАПОС в Р България и член на КС на НСОРБ. Модератор и водещ на семинара беше г-н Илиян Маринов Председател на ОбС Стражица, член на УС на НАПОС в Р България и регионален координатор на асоциацията за област Велико Търново. Участие в срещата взеха още д-р Ивилина Гецова Кмет на  община Лясковец, г-жа Даниела Арабаджиева Председател на ОбС Лясковец, г-жа Росица Господинова Зам. Кмет на Община Лясковец, г-н Мариян Паскалев секретар на Община Лясковец както и общински съветници и експерти от общините участници.

Най- голям интерес предизвика темата в частта за промените по ТБО, където надделя мнението, че приемането на промените от НС се бави и след променените срокове по ЗНА, времето за синхронизиране на общинските наредби за местни данъци и такси няма да стигне. На срещата много подробно се обсъди и нуждата от нов Закон за местно самоуправление, отговарящ на съвременните реалност. Интересна беше и дискусията за предложените от НАПОС в Р България промени в Изборният кодекс, относно броят на кандидатите в кандидатските листи за общински съветници, защото в средата на мандата /2015-2019/ има вече немалък брой общински съвети, които нямат хора за попълване състава на общинският съвет заради ограничението за броят на местата в листите при провеждането на избори за местна власт. Отчетени бяха и заслугите на НАПОС в Р България за уточняване на статута на общинските съветници при нужда от ползване на отпуск по болест или майчинство. Г-жа Германова запозна участниците и с предстоящите действия на НАПОС в Р България по предложените ат асоциацията промени в различни законопроекти и становищата по предложени такива от Министерски съвет и НСОРБ.

Виж Снимки


СКРЪБНА ВЕСТ

След тежка катастрофа загина

ВЕЛИН РУМЕНОВ ФИДАНОВ

председател на Общински съвет Баните

Поклон пред паметта му.


НАПОС-РБ с нов заместник председател

hristina_cholakovaНа Заседанието на УС на НАПОС-РБ, проведено на 22.06.2017 г. в град Бургас, бе избран нов заместник председател на управителния съвет на асоциацията. Това е г-жа Христина Чолакова – председател на ОбС – Котел.


ПЪТУВАЩ СЕМИНАР НА НАПОС – РБ

От 01.06.2017г. до 10.06.2017г. НАПОС – РБ проведе пътуващ семинар за посещение на Европейските институции и запознаване с тяхната работа.
В пътуването участваха общо 43 председатели на Общински съвети, общински съветници и кметове 23 български общини.
На 5 и 6 юни групата беше в Страсбург.
На 5.06.2017г. групата беше приета от Посланика на Република България към Съвета на Европа г-жа Катя Тодорова. Проведе се разговор за възможностите за побратимяване между френски и български общини, осигуряване на дарения от страна на френски институции за български социални домове. Групата се запозна и с дейността на българското представителство към Съвета на Европа.
На 6.06.2017 г. групата посети Конгреса на местните и регионални власти към СЕ, където домакин беше Жан Филип Бозул – директор на Конгреса на местните и регионални власти, който запозна българските представители със структурата и дейността на Конгреса.
На 7.06.2017 г. групата беше в Брюксел, където бяха проведени 3 срещи:

 • В Комитета на регините към ЕС.Григор Асенов – наблюдаващ комисия по регионално развитие, инфраструктура и транспорт и Лозан Андреев – администратор в Комитета на регионите запознаха българските представители със структурата и дейността на Комитета на регионите;
 • В Европейския Парламент.Светла Танова – администратор в Европарламента запозна групата със структурата и дейността на Европейския Парламент;
 • Българските представители проведоха среща – разговор и с българските евродепутати Андрей Ковачев, Илхан Кючук и Наджми Али.

Виж Снимки


Д-р Атанас Скатов развя знамето на НАПОС-РБ над най-висoкия връх в света – Еверест

„Привет скъпи приятели! В прикачените файлове са снимките на знамето на НАПОС-РБ от връх Еверест на 22 май в 5 часа сутринта. Благодаря ви много за подкрепата!“ – написа в електронното съобщение д-р Скатов.

Suveti_1

Suveti_3


СЪВМЕСТЕН СЕМИНАР НА НАПОС – РБ И НАСО РБ

На 9 и 10 май 2017 г. в гр. Пловдив се проведе съвместен семинар от НАПОС – РБ и НАСО РБ на тема „ Промените в Закона за Нормативните актове и произтичащите от това задължения за Общинските съвети и админстрации“.

В семинара взеха участие над 160 представители на местната власт в България – председатели на Общински съвети, секретари на Общини, общински съветници, юристи на Общини и служителин в звената по чл. 29а от ЗМСМА. Лектор бе Стефан Тодоров – главен експерт в 44-то Народно Събрание. За семинара бе отпечатана брошура в помощ на обучаващите се.

Виж снимки от събитието

Изтегли брошура


Членове на УС на НАПОС-РБ депутати в 44-то Народно събрание

Емил Христов – Зам. председател на УС на НАПОС – РБ Хайри Садъков – член на УС на НАПОС – РБ д-р Илиян Тимчев – член на УС на НАПОС – РБ