P1120091.JPG

Последни Новини


На 21.11.2016 г. в град Велико Търново се проведе заседание на УС и КС на НАПОС-РБ.

Виж Информация


Излезе от печат Брой 13 на Информационен бюлетин.

Виж Брой 13


Нов наръчник на НАПОС-РБ в подкрепа на Общинските съвети


Ново печатно издание на НАПОС-РБ


Новини


Семинар проведен със съдействието на НАПОС – РБ, Балчик 19.11.2016 г.

По инициатива на Председателя на Общински съвет – Силистра д-р Мария Димитрова на 19.11.2016 г. в „ Лайтхаус Голф и Спа хотел“ Община Балчик се проведе съвместен семинар с участието на председатели на общински съвети, общински съветници, кметове и кметски екипи от шест общини в Област Силистра. За Община Силистра – 28 участника, Община Кайнарджа – 13 участника, Община Дулово – 18 участника, Община Алфатар – 9 участника, Община Тутракан – 18 участника и Община Главиница – 15 участника.

Темата на семинара бе „Твърди битови отпадъци и политиката на общините в тази област.“ За лектор на семинара бе поканен г-н Борислав Тафраджийски. Той бе предоставил предварително подготвена от него презентация на конкретната тема, която бе изпратена на всички участници в семинара с цел предварително запознаване и подготовка на конкретни въпроси интересувайки всеки един от участниците.

Презентацията бе разделена на шест панела, а именно: „Необходимост от единен подход за съдържанието на общинските и регионалните програми за управление на отпадъците“, „Етапи при разработване на общински и регионални програми за управление на отпадъците“„Мерки за информиране на обществеността и привличане на заинтересованите страни“ „Анализи на състоянието и управление на отпадъците, Прогнози за бъдещо развитие“ , „Основни изводи от анализа на средата, Цели и приоритети на програмата и Алтернативи за развитие“ и, „Мерки за постигане на целите“.

Участниците в семинара отправиха своите въпроси към г-н Тафраджийски.   

Ползотворно се дискутира по темата.

Всички участници в семинара се обединиха около предложението да бъдат организирани по често семинари, на които да се разискват теми интересуващи обществеността, които са от приоритетите на общините.

Виж Снимки от събитието


Нов семинар на НАПОС – РБ

На 15 и 16 ноември 2016 г. НАПОС – РБ проведе нов семинар на тема „Общинска собственост и разпоредителни сделки. Правомощия на Общинския съвет по устройство на територията“.

В семинара взеха участие 104 Председатели на Общински съвети, общински съветници и кметове от 42 общини.
Лектор бе главния експерт в 43-то Народно Събрание Стефан Тодоров.

За семинара бе издаден и наръчник по темите.

Виж наръчник

Виж Снимки


Красимира Германова участва в Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа

От 19 до 21 октомври българска делегация взе участие в 31-та сесия на  Конгреса на местните и регионални власти към Съвета на Европа в Страсбург, която бе първата  за мандат 2016 –2020 г.  На тази сесия се проведе   избор  на ръководните органи на двете камари. Основната тема на сесията бе „Етика и прозрачност на местно и регионално ниво“.

Като делегат в Конгреса на местните и регионални власти  в сесията взе участие    и Красимира Германова – председател на УС на НАПОС – РБ и председател на Общински съвет – Созопол. В делегацията  участваха още Арбен Мименов, кмет на община Сатовча, Галина Стоянова, кмет на община Казанлък,Дилян Млъзев, кмет на община Елена, Силвия Стойчева, председател на Общински съвет Самоков, Никола Белишки, кмет на община Панагюрище.

Българската делегация взе участие в заседанията, които се проведоха в Двореца на Европа в Страсбург. На заседанието на Камарата на местните власти бяха представени доклади за положението на ромите и пътуващите хора в кантекста на нарастващия расизъм и ксенофобия, както и за местната демокрация в Кипър и резултатите от наблюдението на местните избори в Армения. Една от темите за разискване по време на заседанието на Камарата   бе  „Политическото участие и представителство на жените на местно и регионално ниво“. Заседанията бяха предшествани от обучителен семинар за наблюдение на местните и регионални избори.

Красимира Германова  бе предложена и избрана за член на Комисията по мониторинг към  Конгреса на местните и регионални власти към Съвета на Европа.  „Участието ми в тази комисия е една голяма отговорност и същевременно предизвикателство, защото темите и решенията на комисията засягат всички граждани на Европейския съюз. Опитът, който имам като Председател на Общинския съвет в Созопол и като Председател на Управителния съвет на НАПОС –РБ, ще ми помогне да защитя интересите както на българските, така и на европейските граждани и да представя техните проблеми пред Съвета на Европа чрез Комисията по мониторинг“, каза още Германова.

В рамките на тази комисия, Красимира Германова участва в заседанията, които разискваха темите за Местната и регионална демокрация и Човешките права на местно и регионално ниво.

Следващото заседание на комисията по мониторинг ще бъде февруари 2017 г., а следващата сесия на Конгреса ще е в края на Март 2017.

Виж Снимки


СЪСТОЯ СЕ ТЪРЖЕСТВЕНО ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ДЕНЯ НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩИНА И МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В ЗАЛАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СИЛИСТРА

В залата на Общински съвет Силистра се състоя тържествено отбелязване на Деня на българската община и местното самоуправление.

По повод празника във фоайето на Общинския съвет бе разположена етнографска експозиция и бяха представени символите на местната власт.

Приветствени слова поднесоха д-р Мария Димитрова- председател на Общински съвет Силистра и д-р Юлиян Найденов- кмет на Община Силистра. Те благодариха на всички, които уважиха поканата им.

"С настоящата среща бихме желали да отбележим още веднъж приемствеността между различните управления през годините, да поставим началото на един ползотворен разговор за ползите от местното самоуправление през отминалите 25 години."- отбеляза д-р Димитрова.

Сред гостите на събитието бяха: Доц. д-р Гинка Чавдарова- изпълнителен директор на НСОРБ, Стоян Бонев-областен управител и Доростолският митрополит Амвросий, общински съветници и кметове от отминали мандати.Всички те поднесоха поздравления. 

С грамоти бяха отличени доц. д-р Гинка Чавдарова- изпълнителен директор на НСОРБ от 1996г., Иво Андонов- кмет на Община Силистра- 3 мандата, Йордан Нейков-кмет на Община Силистра в периода от 1976г. до 1986г. и общинските съветници с най-дългогодишен опит- д-р Марин Пейчев, Георги Балушев, Димитър Генов, Нели Стоилова, Милен Пенчев, Керанка Иванова, Стефан Райчев, Руфи Мустафа, д-р Вилияна Цончева, Йордан Георгиев, Стоил Стойчев, Бисерка Костова, Драга Неделчева.

В презентация д-р Димитрова представи местното самоуправление в Община Силистра като път за развитие, посветен на гражданите.

Виж Снимки от събитието


Със съдействието на НАПОС – РБ…

Със съдействието на НАПОС – РБ на 18.10.2016 г. в гр. Димитровград се проведе обучение на представители на общинските съвети и експерти в общинските администрации в област Хасково на тема „Актове на Общинските съвети. Общинска собственост – вещно – правен режим на отделните територии и обекти“.

Вдещ обучението бе Стефан Тодоров – главен експерт в Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление в Народното събрание. В дискусията участваха 51 представители на местните власти в Свиленград, Димитровград, Минерални бани, Ивайловград, Чирпан, Харманли, Маджарово, Тополовград, Хасково.

Виж Програма

Виж Презентации

Виж Снимки


ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАР НА ТЕМА: „Общинска собственост и разпоредителни сделки. Правомощия на Общинския съвет по устройство на територията"

УС на НАПОС-РБ кани за участие в поредния семинар на тема: „Общинска собственост и разпоредителни сделки. Правомощия на Общинския съвет по устройство на територията" с лектор Стефан Тодоров – главен експерт в Постоянната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление към 43-то Народно Събрание.

Семинара е отворен за участие на Председатели на Общински съвети, председатели на Постоянни комисии по общинска собственост и устройство на територията, общински съветници, кметове, служители в общинските администрации.

Семинара ще се проведе на 15 и 16 ноември 2016 г. в к.к. Боровец – хотел „ Самоков".

 

ОСНОВНИ ТЕМИ НА СЕМИНАРА:

15 ноември 2016г.

ВЕЩНО-ПРАВЕН РЕЖИМ НА ОТДЕЛНИТЕ ТЕРИТОРИИ И ОБЕКТИ- ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

14:00 ч. – 18:30 ч. – работна сесия;

16:00 ч. – 16:30 ч. – кафе – пауза

 • ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:
  • придобивни способи;
  • публична и частна собственост – разграничения и различия в режима на управление и разпореждане;
  • обекти на общинската собственост – земеделски земи, горски територии, води и водни обекти, инфраструкгурни обекти,обекти в урбанизирани територии;
 • СДЕЛКИ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ. ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ И КМЕТОВЕТЕ И КОНТРОЛ ВЪРХУ АКТОВЕТЕ ИМ ПО УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:
  • Видове сделки с общинската собственост – предоставяне под наем и аренда, продажба, дарение, замяна, учредяване на ограничени вещни права и сервитути и др.;
  • Определяне на началните цени при различните видове сделки;
  • Особености и ограничения при някои видове сделки в зависимост от характера на собствеността, вида и прадназначението на имотите; сделки без търг или конкурс;
  • Основания, процедури, ограничения – приложно поле на ЗОС и специализираното законодателство;

16 ноември 2016 г.

УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА

8:30ч. – 12:00ч. – работна сесия

10:00ч. – 10:30ч. – кафе – пауза

 • Основни документи по устройство на територията:
  • Основни видове документи по ЗРР и ЗУТ на общинско ниво – практически значение и вазимоотношение между тях;
 • Процедури за изработване на общи устройствени планове/ОУП/ и на подробни устройствени планове /ПУП/ и основания за тяхното изменение:
  • Компетентни органи по разрешаване и възлагане на изработването, одобряването, приемането и изменението на устройствените планове;

Свали Писмо и Заявка за участие


Семинар на НАПОС – РБ на тема „Нови предизвикателства пред Общинските съвети“

По време на годишната среща на местните власти в к.к. "Албена" се проведе самостоятелен семинар на НАПОС-РБ. Сто петдесет и седем (157) председатели на Общински съвети, общински съветници и кметове дискутираха по промени в закони касаещи дейността на Общинските съвети и общините след въведения от Гинка Чавдарова – изп. директор на НСОРБ и Десислава Стойкова – юрисконсулт на НСОРБ.

Участниците в семинара продължиха с дискусия с участието на Ирина Захариева-Шопова – главен директор на Главна дирекция "Стратегическо планиране, регионално развитие и административно-териториално устройство" на МРРБ и Славея Христова – изп. директор на "Болкан-Асист" за ролята на Общинските съвети при изпълнение на Общинските планове за развитие.

Свали презентация № 1
Свали презентация № 2
Свали презентация № 3

Виж Снимки от семинара


Положителен опит със съдействието на НАПОС – РБ

По инициатива на председателят на Общински съвет – Димитровград г-жа Гергана Кръстева – координатор за област Хасково на НАПОС в РБ на 18.09.2016г. от 9.00ч. в зала „Гросето“ в Димитровград ще се проведе семинар на тема „Актове на общинските съвети, общинска собственост – вещно-правен режим на отделните територии и обекти“. Обучението ще се води от г-н Стефан Тодоров, главен експерт в Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление в Народното събрание. Семинара има за цел да запознае председателите на общинските съвети от областта и общинските експерти с промените в Закона за нормативните актове, процеса на изготвяне и приемане на административни актове и тяхната правно-техническа подготовка. Специално внимание ще бъде отделено и за работата на общините с общинската собственост и режима на нейното управление. Основна цел на обучението е да улесни и направи по-ефективна работата на общинските съвети, чрез подготвяните докладни записки за тях.

В тази връзка в работата на семинара могат да вземат участие по двама представители на общинския съвет и общинска администрация от общините от област Хасково и всички, които желаят да се включат в работата на форума.

Можете да се регистрирате за участие в семинара до 14.10.2016г. на телефон 0391 68212.


НАПОС – РБ със самостоятелен панел на годишната среща на местните власти в к.к. Албена 6-8 октомври 2016 година


Анкета разработване и приемане на нов ЗМСМА


Важно!

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Поради няколко причини (многото почивни дни през м. септември, мюсюлманския празник Курбан байрам, ангажиментите на председателите на ОбС около празника 6. 09 и първия учебен ден и др.) семинара на тема: „Общинска собственост и разпопредителни сделки. Правомощия на Общинския съвет по устройство на територията“ насрочен за 12 -14. 09. 2016г. се отлага за м. ноември (за което ще получите допълнителна информация).

На заявилите и платили таксата участие същата ще бъде върната в рамките на седмицата.

Виж Писмо от Изп. директор на НАПОС-РБ


Добри новини за НАПОС – РБ

Определена е българската делегация в Конгреса на местните и регионални власти към Съвета на Европа в Страсбург за мандат 2016 –2020 г.

кх

Като делегат в Конгреса на местните и регионални власти е избрана Красимира Германова – председател на УС на НАПОС – РБ и председател на Общински съвет – Созопол.

Като зам. представител в Камарата на регионите е избрана Хатидже Алиева – член на УС на НАПОС – РБ и председател на Общински съвет – Търговище.

Да им пожелаем успех!

УС на НАПОС -РБ


Покана за семинар на тема: „Общинска собственост и разпоредителни сделки. Правомощия на Общинския съвет по устройство на територията“ с лектор Стефан Тодоров

От името на УС на НАПОС – РБ имам удоволствието да Ви поканя за участие в поредния семинар на тема: „Общинска собственост и разпоредителни сделки. Правомощия на Общинския съвет по устройство на територията“ с лектор Стефан Тодоров – главен експерт в Постоянната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление към 43-то Народно Събрание.

Семинара е отворен за участие на Председатели на Общински съвети, председатели на Постоянни комисии по общинска собственост и устройство на територията, общински съветници, кметове, служители в общинските администрации.

Виж повече информация

Свали Заявка за участие

УС на НАПОС – РБ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: /инж.Делян Дамяновски/


Международен пътуващ семинар за обмяна на опит в местното самоуправление и запознаване с работата на европейските институции за 2017 г.

Управителният съвет на НАПОС – РБ предвижда през първата половина на 2017 година да организира международен пътуващ семинар за обмяна на опит в местното самоуправление и запознаване с работата на европейските институции.

Предвиждат се срещи в :

 • Любляна – столицата на Словения
 • Базел (Швейцария)
 • Кьолн (Германия)
 • Страсбург – в Конгреса на местните и регионални власти
 • Брюксел – в Европарламента и в Комитета на регионите

Попътно се предвижда и посещение на други европейски градове.

Виж повече информация


Отбелязахме Илинден…

По покана на Български Културен Клуб – Скопие изп. директор на НАПОС – РБ взе участие в отбелязване на 113-годишнината от Илинденско-Преображенското въстание в родното село на Даме Груев – с. Смилево (сега в Република Македония) – център и главен щаб на въстанието. От името на НАПОС – РБ бе поднесено приветствие и положени цветя пред паметника на Даме Груев.

Среща в Народното Събрание

По инициатива на УС на НАПОС – РБ на 20. 07. 2016 г. се проведе  среща в Народното Събрание между ръководството на НАПОС – РБ и Народни представители от Парламентарно представени политически партии.

От страна на УС на НАПОС – РБ участваха:

 1. Красимира Германова – Председател на УС на НАПОС – РБ
 2. Емил Христов – зам. председател на УС на НАПОС – РБ
 3. Бедрие Газиюмер – зам. председател на УС на НАПОС – РБ
 4. Инж. Делян Дамяновски – изп. Директор на НАПОС – РБ
 5. Инж. Мария Георгиева – председател на ОбС Никопол
 6. Здравка Лалева – – председател на ОбС Севлиево

От страна на Народното събрание участваха:

 1. Явор Хайтов – зам. Председател на 43-то Народно Събрание
 2. Александър Ненков – ПП ГЕРБ
 3. Михаил Миков – БСП – Лява България
 4. Ердинч Хайрула – ДПС
 5. Доц. Георги Кючуков – ПП АБВ

Целта на срещата беше обсъждане на промени в Зконодателството, с което да се защитят правата на държавни служители, избрани за кмет или председател на Общински съвет. На база на дискусията всички участници се обединиха около извода, че действително има пропуски в Законодателството и държавните служители са поставени в неравноправно положение при евентуалния им избор за кметове или председатели на Общински съвети.

Народните представители поеха ангажимент да внесат Проектозакон за изменение и допълнение на ЗМСМА, който да отрегулира горния проблем.

 

УС на НАПОС – РБ


Дванадесет години НАПОС-РБ

DSC_7070

Уважаеми Дами и Господа,

Уважаеми колеги
Почти година след новосформираните общински съвети и нови попълнения в нашата асоциация, ние продължаваме все така упорито да работим и да реализираме проектите си.

Вече 12 години се грижим за интересите както на големите така и на малките общини и на всички български граждани.

Асоциацията ни има важна роля за разширяване и обогатяване на общественото разбиране за ролята на местното самоуправление, за участието на гражданите в него. Всички ние носим отговорност да отстояваме принципите на местното самоуправление и правата на гражданското общество. Нашата Асоциация доказа през годините, че е надежден партньор и значим фактор в обществения живот.

Нека продължим да работим все така активно без да намесваме политическата си насоченост, нека да поддържаме приятелския дух и атмосфера в работния процес, нека в нас остане усещане от удовлетворението на свършената добра работа.

Приемете моето поздравление по случай 12-годишнината на Националната Асоциация на Председателите на Общински съвети в Република България!

В личен план пожелавам на всички ни да сме здрави и работоспособни!
ЧЕСТИТА 12-ГОДИШНИНА!


Законодателни инициативи на УС на НАПОС-РБ

Становище
на Управителния съвет на НАПОС – РБ
относно: Проекта на ЗИД на ЗМДТ

1.Да бъде разписан по-широк кръг основи за определяне на таксата, за да могат Общинските съвети в максимална степен да отчитат демографските, географските и стопанските особености на места. По този начин щесе продължат създадените през последните години добри практики за определяне на таксата в някои от общините (напр. Баните, Бобов дол, Кърджали), които имат иновативен характер и вече са обсъдени и приети от местната общност.

2. Общинският съвет да може да приема различни основи за отделните населени места или части от тях, за селищните образувания, на физически или юридически лица,  както и за всяка една от трите услуги по ТБО.

Предложението дава възможност за по-пълно съобразяване с характера на дейността, на населеното място и на категорията платци/ползватели на услугата.

2. Като правило неусвоените от предходни календарни години средства от таксата за битови отпадъци са друг източник за финансиране на разходите от план-сметката за следващата календарна година.Настояваме това да не се прилага за остатъците с инвестиционен характер. 

3.Постъпленията от такси, които са били дължими за минали периоди, могат да бъдат разходвани с решение на ОбС и за дейности, различни от услугите, за които са били първоначално определени.

Целта е законово да се регламентират случаите, когато в течение на годината общините, при неиздължаване от страна на платците на таксата, дофинансират със собствени средства ритмичното представяна на услугата, като последващото издължаване през следващата година се възстановява на източника на временното финансиране.

4. Да се въведепреходен период от 10 години, през който да се направи плавно преминаване към новите размери на таксата, като не се допуска годишно увеличение на индивидуално определените размери на такса битови отпадъци с повече от 20 %. Целта е да не се натоварват прекомерно гражданите при преодоляване съществуващото субсидиране от страна на бизнеса като платци на таксата.

5. Чрез ТБО да  се финансират 50% от дължимите отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците. Смятаме, че държавата трябва да поеме и своята отговорност, вкл. финансова, по прилагането на екологичното законодателство.

Предложение

за изменение и допълнение на Закона за държавния служител

Предлагаме в чл.81 да се добави следния раздел:

Изпълнение на изборна длъжност

Чл.81 г. При избор на държавен служител за народен представител, кмет или председател на Общински съвет, същият има право на неплатен служебен отпуск за времето на изпълнение на съответната длъжност.

Мотиви:

До момента такова разпореждане в ЗДС няма, което ограничава възможността държавни служители да заемат изборни длъжности с правото да запазват титулярното си място.

След последните избори за местни органи за самоуправление има случаи на освободени държавни служители, избрани за Председатели на общински съвети (например Севлиево, Златоград, Тетевен, Никопол).

Убедени сме, че с приемането на горните допълнения в ЗДС този въпрос ще се регулира по справедлив начин, като даде възможност на държавни служители да бъдат избирани на държавни длъжности.

Управителен съвет на НАПОС – РБ


Семинар

„Ролята и мястото на звената по чл. 29а от ЗМСМА в осигуряване на дейността на Общинския съвет“

На 6 и 7 юни 2016 г. в град Трявна над 120 служители в звената по чл. 29а от ЗМСМА участваха в обучение организирано от УС на НАПОС-РБ, за повишаване на своята квалификация.

Водещ на обучението бе Стефан Тодоров – главен експерт в Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление към 43-то Народно събрание.

Темите на обучението бяха:

 1. Структура и организация на дейността на Общинския съввет
 2. Структура и функции на звената по чл. 29а, ал. 2 от ЗМСМА
 3. Области на компетенции и правомощия на Общинския съвет
 4. Процес на изготвяне и приемане на нормативни актове на Общинския съвет

За всеки участник имаше подготвена брошура с материали.

В началото на обучението участниците в семинара бяха приветствани от председателя на Общински съвет – Трявна г-жа Силвия Кръстева и от изп. директор на НАПОС-РБ инж. Делян Дамяновски.

Виж снимки от семинара

Ново печатно издание на НАПОС-РБ


Общините "за" обединяване на местните комисии в борбата с престъпността – интервю пред БНР на Красимира Германова – председател на УС на НАПОС-РБ

Общините са претрупани от комисии и е нормално те да бъдат обединени в една, за да бъдат по-ефективни в борбата с престъпността. Трябва да се разшири техният състав и да се засилят правомощията на инспекторатите към общините. Това мнение изказа в предаването на Българското национално радио "Преди всички" председателят на на УС на НАПОС-РБ Красимира Германова..

Общините настояват за обединяване на усилията в единна структура на регионалните здравни инспекторати, регионалните служби по горите, общинската полиция, общинските служби "Земеделие", комисиите за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни:

Нормално е всички тези комисии да бъдат обединени, защото основната им цел е борба с престъпността. Комисията за обществен ред и сигурност няма добри резултати, тя потъва в рутина и формализъм, не решава  наболели проблеми.

Понякога комисиите не работят заради ограниченото присъствие на представители на институциите в тях. Местната власт по закон е ограничена в извършването на контролната си дейност и трябва да се увеличат контролните правомощия на инспекторатите към общините, каза още Германова.

Редовното отчитане на полицията пред общинските съвети според нея е изпълним ангажимент и това би било положително за цялото общество, тъй като досега такъв отчет се е извършвал на доброволни начала. При едно подобно публично отчитане гражданите ще могат да присъстват и да задават своите въпроси, посочи Красимира Германова.

Виж Публикация в сайта на БНР


EV-call-for-proposals-and-guidelines_march-2016_Page_1

Покана по Инвестиционна програма за климата

Пилотна схема за насърчаване използването на електромобили

В съответствие с чл. 66, чл. 68 от Закона за опазване на околната среда на Република България, § 4 от Преходните разпоредби на Закона за ограничаване изменението на климата и Решение на МС № 80 от 11.02.2016 г. г. Националният доверителен екофонд отправя покана за набиране на проекти за финансиране чрез Инвестиционната програма за климата (ИПК) за насърчаване използването на електромобили: 1) изцяло електрически превозни средства (ЕПС) и 2) хибридни електрически превозни средства (ХЕПС), които използват устройства за съхраняване на електрическа енергия, презареждащи се чрез включване в електрическата мрежа или друг източник на електрическа енергия (plug-in).Попълнените формуляри се подават на хартиен носител на адреса на НДЕФ – бул. „Шипченски проход" 67 Б, град София.

Основните принципи на функциониране на ИПК са следните:

 • Финансиране на проекти, водещи до директно или индиректно намаляване на емисиите на парникови газове;
 • Безвъзмездно предоставяне на средства за финансиране на част от инвестицията.

Настоящата покана за набиране на проекти е:

 1. Без срок за кандидатстване.
 2. С определен срок за кандидатсване. Формулярите за кандидатстване се приемат на посочения по-горе адрес до 30 май 2016 г.

По-подробна информация за параметрите на проектите е представена в Указания за кандидатстване за финансиране на проекти за насърчаване използването на електромобили, както и в Оперативното ръководство на програмата.

За допълнителна информация - ecofund@ecofund-bg.org , тел: 02 973 36 37 и 02 973 38 16,


Указания

за кандидатстване за финансиране на проекти за насърчаване използването на електромобили

 1. Основни параметри на проектите:
 2. Типове проекти и кандидати:

  • Проекти за насърчаване използването на изцяло електрически превозни средства (ЕПС) и хибридни електрически (plug-in) превозни средства (ХЕПС).
  • Бенефициери по тези проекти могат да бъдат централната администрация и нейните териториални подразделения и общинските администрации. Всеки бенефициер може да кандидатства за финансиране от ИПК максимум за три превозни средства.

  Начини и размер на финансиране:Финансирането по проектите за насърчаване използването на електромобили е в размер на:

  • 20 000 (двадесет хиляди) лева за изцяло електрически превозни средства категория М1 и N1;
  • 10 000 (десет хиляди) лева за хибридни електрически (plug-in) превозни средства категория M1 и N1.

  за всяко доставено превозно средство на базата на договор с доставчик, избран в съответствие със Закона за обществените поръчки.

 3. Изисквания за допустимост на разходите
 4. За да се считат за допустими по ИПК, извършените разходи трябва да са действително извършени в рамките на договора за финансиране и да отговарят едновременно на следните условия:

  • Да не са финансирани по друг проект, програма или друга финансова схема, финансирана с публични средства от националния или европейския бюджет или от друг международен източник;
  • Договорите за доставка на автомобилите да са сключени съгласно ЗОП и да следват Насоките на НДЕФ;
  • При избора на доставчик следва да се прилагат критериите на ЕС за зелени обществени поръчки в транспортa;
  • Всички закупени превозни средства да са нови и да отговарят на всички изисквания на българското законодателство;
  • Закупените изцяло електрически или хибридни електрически (plug-in) превозни средства да отговарят на следните технически изисквания:
   • минимум 100 км пробег с едно зареждане на батерията и максимална скорост минимум 80 км/ч;
   • литиево-йонна батерия – не по-малко от 2000 цикли на заряд и разряд;
   • капацитет на батерията – минимум 15 kWh за електрически превозни средства и 7 kWh – за хибридни електрически (plug-in) превозни средства;
   • гаранция на батерията и на превозното средство – минимум 5 години.
 5. Начин на представяне на проектите

Проектите се представят в приложения формат на Формуляр за кандидатстване за финансиране на проекти за насърчаване използването на електромобили в рамките на ИПК (Приложение 5А към Оперативното ръководство).

Необходимо е да се предостави информация по всички раздели на формуляра.

Формулярът за кандидатстване за финансиране на проекти за насърчаване използването на електромобили се изпраща на хартиен носител на адреса на НДЕФ – София 1113, бул. Шипченски проход 67Б.

За всеки получен формуляр ще бъде изпратен отговор за потвърждение на получаването и ще бъде издаден входящ номер само при съответствие на съдържанието на подадените документи с изискванията.

НДЕФ си запазва правото след преглед на формуляра да изиска допълнителна информация или обосновано да остави за преразглеждане формуляра за кандидатстване.

Формуляри, получени в НДЕФ след крайния срок, посочен в поканата, няма да бъдат разглеждани.

Свали документи за кандидатстване

Свали документи за кандидатстване2


УС на НАПОС-РБ организира семинар за служителите в звената по чл.29а, ал. 2 от ЗМСМА на тема: „РОЛЯТА И МЯСТОТО НА ЗВЕНАТА ПО чл. 29а ОТ ЗМСМА В ОСИГУРЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ“

6 – 7 юни, 2016г.
Трявна, х-л „Калина Палас“

ОСНОВНИ ТЕМИ НА СЕМИНАРА:

6 юни – понеделник
14:00 – 18:30 часа
15:30 – 16:00 – кафе пауза

 • Структура и организация на дейността на общинския съвет:
  • състав и структура на съвета – ръководство, комисии;
  • правилник за организацията и дейността;
  • заседания на съвета и на неговите комисии;
  • правомощия на общинския съвет – приложно поле на ЗМСМА и специализираното законодателство.
 • Структура и функции на звената по чл. 29а, ал. 2 от ЗМСМА:
  • задължения на администрацията по организацията и дейността на съвета;
  • назначаване и освобождаване на служителите;
  • задължения на служителите във връзка със свикване и провеждане на заседанията на съвета, приемането на решенията, оформяне на актовете и протоколите и изпращането им на съответните органи.
 • Актове на органите на местната власт:
  • основни положения, видове актове, области на компетентност;
  • издаване и приемане на актовете, оправомощаване и заместване;
  • административен и съдебен контрол върху актовете – компетентност:
   • на кметовете и общинските съвети;
   • на областните управители и на други органи;
   • на съда.
 • ………………………………………………………
  7 юни – вторник
  9:00 – 12:30 часа
  10:30 – 11:00 – кафе пауза

 • Процес на изготвяне и приемане на нормативни актове на общинските съвети:
  • Общи принципи и правила.
  • Структура и съдържание на нормативните актове.
  • Процедурни правила за приемане.
  • Правно-техническо оформяне на приетите нормативни актове.
  • Удостоверяване и обнародване.
  • Примери от практиката на държавните и местни органи.

Водещ обучението:
Стефан Тодоров – главен експерт в Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление в Народното събрание


Първо издание на Академията за общински съветници, организирана от НСОРБ

На 30 и 31 май 2016 г. в гр.София, СПА хотел „Царско село“ (http://www.tsarskoselo-bg.com/ ) ще се проведе първото издание на Академията за общински съветници – проект на Националното сдружение на общините в Република България, който се организира от НСОРБ-Актив.

НАПОС ще има значимо участие в подготовката и провеждането на Академията чрез Председателя на УС г-жа Красимира Германова и заместник – председателя на УС г-н Емил Христов. Те ще бъдат говорители по някои от ключовите теми в програмата на двудневното събитие.

Академията е замислена като формат за вече избраните общински лидери – членове на местния законодателен орган – който да има значима роля за развитието на техния капацитет и повишаване на лидерските им умения.

Целта на Академията е да помага на местните ръководители да станат по-добри лидери, които могат да балансират разнообразните изискванията на хората от своята общност и да я управляват ефективно и разумно.

При успешен старт на Академията за общински съветници, през 2017 година тя ще прерасне в Академия за местно лидерство, която ще бъде отворена както за избраните лидери – кметове и съветници, така и за кандидатите за изборни длъжности в общинската власт.

Програма и условия за участие може да намерите на http://www.namrb-activ.org/ , както и да свалите от линковете по-долу:

Програма

Информация за участниците

Заявка

НАПОС кани всички свои членове да информират общинските съвети за тази нова възможност и да станат част от първото издание на Академията!

Краен срок за заявяване – 26 май 2016 г.


velikden_us16


Информация

По предложение на УС на НАПОС-РБ за председател на Постоянната комисия по регионално развитие и местно самоуправление към НСОРБ бе избран зам. председателя на УС на НАПОС-РБ г-н Емил Христов – председател на Общински съвет Стара Загора.

Eмил Mapинoв Xpиcтoв

На 59 години.

Председател на Общински съвет – Стара Загора – втори мандат.

Зам.-председател на Национална асоциация на председателите на общински съвети в Република България – втори мандат.

Заместник представител на НСОРБ в Съвета по децентрализация на държавното управление при обсъждане на въпроси по тема “Отбрана“.

Член на Държавно–обществена консултативна комисия по проблемите и безопасността на движението по пътищата, представител на Националното сдружение на общините в Република България.


Покана за обучение на служителите в звената по чл.29а

Уважаеми председатели на Общински съвети,

     Имам удоволствието от името на УС и КС на НАПОС – РБ да поканя за участие в обучение служители в звената по чл.29а на тема: „Ролята и мястото на звеното по чл.29а в осигуряване дейността на Общинския съвет”. В обучението могат да участват и председатели на Общински съвети.
Обучението ще се проведе на 6 и 7 юни 2016 година в град Трявна – хотел „Калина Палас” при следната програма:

6 юни /понеделник/

до 13,30 часа – пристигане и настаняване
13,30 – 14,00 часа – регистрация
14,00 – 18,30 часа – обучение с 1 кафе – пауза
19,30 часа – официална вечеря

7 юни /вторник/

8,30 – 12,00 часа – обучение с 1 кафе – пауза
12,00 часа – отпътуване

 

С уважение!

 

УС на НАПОС – РБ

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
            /инж.Делян Дамяновски/


Обучение на председателите на общински съвети, общински съветници и кметове на общини на тема: „Ролята и мястото на Общинските съвети в местното самоуправление“ – 18.03.2016 г. град Пловдив

На 18 март 2016 г. в град Пловдив се проведе обучение на председателите на общински съвети, общински съветници и кметове на общини на тема: "Ролята и мястото на Общинските съвети в местното самоуправление", при следната програма:

 • Статут и правомощия на органите на местната власт
 • Устройство на територията
 • Общинска собственост
 • Актове на Общинските съвети

Лектор бе Стефан Тодоров – гл. експерт в Постоянната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправлвние към 43-то Народно събрание.

Виж Презентации от обучението

Виж снимки

Печатно издание на НАПОС-РБ с материалите от обучението:

NAPOS_Plovdiv


XIV- то Общо събрание на НАПОС-РБ

На 17 март 2016 г. в град Пловдив се проведе XIV- то Общо събрание на НАПОС-РБ.

Виж повече информация

Виж снимки

Поздравителен адрес от Цецка Цачева – Председател на 43-то Народно събрание

Поздравителен адрес от доц. д-р Иван Марчевски -ректор на Стопанска академия „Д.А. Ценов“ – Свищов

Поздравителен адрес от д-р Емил Караиванов – Председател на КС на НСОРБ

Поздравителен адрес от г-жа София Янчева – Председател на УС на НАСО-РБ


ЧЕСТИТА 8-МИ МАРТ!


ЧЕСТИТА БАБА МАРТА!


Покана за Общо събрание на НАПОС – РБ

ПОКАНА
oт Управителния съвет на НАПОС – РБ

Относно: „Провеждане на Общо събрание на НАПОС – РБ”

Във връзка с решение по т. 2/07.11.2014 г./ на УС на НАПОС и на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 16, ал. 2 от Устава на НАПОС – РБ Управителния съвет на Националната асоциация на председателите на Общински съвети в Република България Ви кани на Общо събрание на 17.03.2016 год. от 15.00 часа в заседателната зала на парк-хотел „Санкт Петербург” – Пловдив при следния

Дневен ред:

 1. Отчет за работата на УС на НАПОС – РБ за периода 2012 -2015 година.
 2. Отчет за работата на КС на НАПОС – РБ за 2015 година.
 3. Приемане на годишния финансов отчет на НАПОС – РБ за 2015 година.
 4. Приемане на бюджета на НАПОС – РБ за 2016 година.
 5. Промени в Устава на НАПОС – РБ.
 6. Удостояване със звание „Почетен член на НАПОС – РБ”.
 7. Избор на УС и КС на НАПОС – РБ.
 8. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 17, ал. 2 от Устава на НАПОС – РБ общото събрание ще се проведе от 16.00 часа на същия ден, на същото място и при същия дневен ред.

УС на НАПОС – РБ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: /инж.Делян Дамяновски

Виж Поканата в pdf формат


Важно съобщение

        УВАЖАЕМИ ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ,

Напомняме Ви, че тече срока за приемане на общинските бюджети на общините за 2016 година.Заедно с това Ви обръщаме внимание за следното:

1. Необходимо е Общинските Съвети да приемат Отчета за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2015 година.

2. Необходимо е Общинските Съвети да приемат Програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2016 година.

3. Съгласно чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси Председателят на Общинския съвет организира публичното обсъждане на Отчета за изпълнение на общинския бюджет за предходната година.

4. На основание чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА в тримесечен срок от полагане на клетвата Кметът на общината е длъжен да представи, а Общинския съвет да приеме Програма за управление за срока на мандата.

 

С уважение!

 

УС НА НАПОС – РБ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:/инж.Делян Дамяновски/Флагът на НАПОС-РБ на връх Манаслу /8156 м/

Известният български алпинист – веган Атанас Скатов изкачи връх Манаслу в Хималаите   – осмият осемхилядник в света.

На върха той развя и флага на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България, която подкрепи неговата изява. 

manaslu_scatov


ОТКРИТО ПИСМО-ПОДПИСКА ДО НАПОС-РБ

Виж цялото писмо


НОВИНА

На 02.11.2015 г. на заседание на Общински съвет Созопол председателят на УС на НАПОС-РБ г-жа Красимира Германова бе преизбрана за председател на Общински съвет Созопол.

ЧЕСТИТО!
ЖЕЛАЕМ TИ УСПЕХ!

НОВИНА

Зам. председателя на УС на НАПОС-РБ инж. Сунай Хасан бе избран за кмет на община Момчилград.

ЧЕСТИТО!
ЖЕЛАЕМ МУ УСПЕХ!

СКРЪБНА ВЕСТ

След тежка катастрофа загина

Николай Ашиков

председател на Общински съвет Велико Търново

Поклон пред паметта му.


12 октомври – Ден на Българската община

УС на НАПОС-РБ честити 12 октомври – Деня на Българската община – празник на общински съветници, кметове, експерти, секретари, както и на жителите на 265-те общини в България.

На всички Вас, общинари по дух и призвание, пожелаваме здраве, енергия и оптимизъм. Посрещайте предизвикателствата с усмивка, решавайте пробле­мите с мъдрост, приемайте критиката с търпение, управлявайте с отговорност и сърце!


Уважаеми Колеги,

Приемете нашите пожелания за успех в предстоящите местни избори.

УС на НАПОС-РБ

Писмо от ЦИК относно излизането в отпуск на председателите на общински съвети, регистрирани като кандидати за местните избори.


Важно!

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ
№ 1632-МИ
София, 31.08.2015

ОТНОСНО: регистрация на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 14 -16, чл. 156 – 161, чл. 397, чл. 402, чл. 412 – 419 и § 1, т. 5 от ДР на Изборния кодекс и във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 2, чл. 42, ал. 1, т. 3, ал. 6 и 7 и чл. 42а, ал. 1, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

——–>

ХІІІ. Отпуск на регистрираните кандидати

48. Кандидат за кмет, който заема държавна служба, задължително ползва по свой избор неплатен служебен отпуск или платен годишен отпуск за времето от регистрацията в ОИК до обявяване на резултатите от изборите.

49. Когато кмет на община, кмет на район или кмет на кметство се регистрира като кандидат за кмет и/или общински съветник, същият ползва  по свой избор неплатен служебен отпуск или платен годишен отпуск за времето от регистрацията в ОИК до обявяване на резултатите от изборите. Кметът определя със заповед заместник-кмет, който да го замества за времето, през което е в отпуск. Когато кметът не е издал заповед за заместване, общинският съвет определя заместник-кмета, който да го замества.

50. Общинският съвет не по-късно от 17 октомври 2015 г. – 7 дни преди края на мандата, избира временно изпълняващ длъжността кмет за срок до полагане на клетва на новоизбрания кмет. Общинският съвет може да избере същия заместник-кмет, който е определен да замества кмета за времето на неговия отпуск по т.49. В случаите, при които общинският съвет не е приел решение за избиране на временно изпълняващ длъжността кмет, такъв се назначава от областния управител. 

51. Кандидат за общински съветник, който заема държавна служба, задължително ползва отпуск за дните, през които в работно време участва в мероприятия на предизборната кампания.

52. Отпускът се зачита за трудов или служебен и осигурителен стаж. Ако регистрацията на кандидата бъде заличена, отпускът се прекъсва от деня на заличаването. Когато заличаването бъде отменено се смята, че отпускът не е прекъсван.

53. Изискванията по т. 48 и 51 не се прилагат за министър-председателя, заместник министър-председателите, министрите, народните представители, президента и вицепрезидента на републиката. Техните пълномощия продължават и след регистрацията им като кандидати.

 

 

Виж Цялото Решение на ЦИК


Заключителна дискусия на Националната Асоциация на Председателите на Общински Съвети в Република България

Заключителна дискусия на тема: „Мандат 2011-20115 г. – успешен за издигане ролята на общинските съвети в местното самоуправление в Република България” организира на 3-4 септември 2015 г. в черноморския курорт Ахелой Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България (НАПОС-РБ). В дискусията взеха участие над 150 председатели на общински съвети, общински съветници и кметове на общини от цялата страна. Специални гости на форума бяха почетните членове на Асоциацията проф. д-р Иван Захариев, Иван Апостолов и Даниела Русева. Поздравителен адрес до участниците изпрати Националната асоциация на секретарите на общини в Република България (НАСО-РБ).

Председателят на Управителния съвет на НАПОС-РБ Красимира Германова (председател на ОбС – Созопол) очерта основните постижения на Асоциацията през изминалия мандат: превръщането й в уважавана неправителствена организация – партньор на Конгреса на местните и регионални власти в Страсбург, на Парламентарната комисия по регионална политика и местно самоуправление към Народното събрание, както и на множество неправителствени организации, работещи в областта на местното самоуправление; осигуряване на пропорционално представителство на ОбС в ръководните органи на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) и на справедливо възнаграждение за дейността на общинските съветници; провеждане на поредица национални конференции и дискусии по съществени въпроси на местното самоуправление и на пътуващи семинари с посещения в световни и европейски институции за запознаване с опита в местното самоуправление в страни от Европейския съюз; подпомагане дейността на ОбС и председатели в тяхната ежедневна работа чрез консултации, становища и юридическа помощ и т. н.

„Смятам, че Асоциацията защити достойно интересите на председателите на ОбС, на общинските съветници и на местните общности, подчерта изпълнителният директор на НАПОС-РБ инж. Делян Дамяновски (председател на ОбС – Мездра). Това, което постигнахме през този мандат, се дължи на Вашата подкрепа и активна работа. Нека предадем този огън на следващите, които ще дойдат след нас, за да продължат да издигат и утвърждават ролята на ОбС като основни органи на местното самоуправление.”

Съдоклади за работата на ОбС в общините Пловдив и Стражица изнесоха техните председатели арх. Илко Николов и Илиян Маринов. Форумът прие Послание от членовете на НАПОС-РБ от мандат 2011-2015 г. до Общинските съвети в Република България през мандат 2015-2019 г. Всички участници в дискусията получиха по един екземпляр от книгата на Владимир Русков „Поморавието и Понишавието сред лъжливите исторически пътепоказатели по Виа Милитарис” от поредицата „Българи и Сърби” на Общобългарската фондация ТАНГРА ТанНакРа, издадена с финансовата подкрепа на НАПОС-РБ.

Поздравителен адрес към участниците във форума изпрати Националната асоциация на секретарите на общини в Република България.

Виж Послание

Виж Снимки от събитието

 


От печат излезе книгата на Владимир Русков „Поморавието и понишавието“. Книгата е отпечатана от издателство „Тангра ТанНакРа“ с подкрепата на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България.

kniga


Позиция на НАПОС-РБ се чу в залата на Народното събрание

Дебатите по антикорупционния закон на вицепремиера Меглена Кунева окончателно бяха отменени.

„Орган, назначен от Министерски съвет, да контролира Министерски съвет ми прилича на песента в изпълнение на вълка „Когато бях овчарче и овците пасях“, сравни Местан положението в закона, според което ръководството на новия орган се назначава от правителството и се одобрява от президента.

Местан е категоричен, че е абсолютно несъстоятелно да се очаква от това Бюро за предотвратяване на корупцията по висшите етажи на властта да се очаква ефективна работа. „С генератора на корупция ще се бори орган, назначен от генератора на корупция“, обоснова тезата си, че корупция се генерира само от изпълнителната и местната власт, защото те държат финансовите ресурси и лостовете за влияние.

Преди това по тези и сходни причини и БСП отхвърли предлагания от Кунева закон в лицето депутата Атанас Зафиров, който пък остро се противопостави на положението, според което санкции могат да се налагат по анонимни доноси и прочете отрицателното становище на Асоциацията на председателите на общински съвети, нарекли такива методи „ежедневен лов на вещици, при които хората ще са омаскарявани, а клеветниците защитавани“.

БЛИЦ


Партньори …

Резултати от обучение „Да станем двигатели на промяната в селските райони”

Сдружение Болкан Асист представя резултатите от дейността си по проект „Да станем двигател на промяната в селските райони” (Qua Pro – Becoming A Change Agent for Rural Citizenship) финансиран по програма “Грундвиг” на EC.

Основната цел на проекта е повишаване на гражданското участие и активност в селските райони и засилване на взаимодействието между гражданското общество и местната власт в тези райони на Европа. Специфичните цели са свързани с разработване, тестване и мултиплициране на интегрирана концепция и програми за съвместно обучение на граждани, политици и служители в администрацията в селските райони, което да насърчи активното гражданство.

Първата фаза на проекта включваше:

 • серия от срещи за споделяне на опит и добри практики, конференции и семинари в Германия, България и Чехия;
 • проучване на нуждите от обучение сред представители на гражданското общество, местната администрация и политиците в селски райони в трите страни;

През втората фаза бяха осъществени следните ключови дейности:

 • разработена бе обща европейска концепция и национални програми за обучение в селските райони;
 • въз основа на общата концепция и разработената в рамките на проекта пилотна методология, през 2014 г. бяха организирани тестови курсове / пилотни обучения, насочени към повишаване на активността и оптимизиране на взаимодействието между граждани, политици и администрация (което би могло да доведе до подобряване на живота на хората в селските райони на Европа).

Девет месеца след провеждане на обученията (в периода април – май, 2015 г.) се обърнахме към някои от участниците, е молба да споделят как оценяват ползата от обученията (след изминалото време) и от какви нови познания имат нужда.

Анка Апостолова (НПО от гр. Айтос) споделя: ’’Удовлетворена съм в максимална степен, от придобитите знания и умения по отношение на примерите за по-добро управление на местно ниво”. Билгин Асанов (НПО от Борино) смята за полезни засегнатите теми като: ”как да влияем на местното развитие, как да мотивираме хората за промяна, работата в мрежа на местно ниво.” Препоръчва повече разговори с активни лидери е опит на местно ниво, от които може да се почерпи ценен опит и организиране на обменни посещения в различни райони.

Eвдокия Уколова от общинската администрация в Елена споделя, че в резултат на обучението се е повишила гражданската активност в общината и гражданите, които са участвали в него, активно са се включили в обсъждането на местния бюджет.

Част от анкетираните споделят, че искат да разширят познанията си относно:

 • развитието на културния живот на местно ниво (Виктория Славчева, НПО от гр. Елена);
 • ангажирането на младите хора в работата на местната общност и в подкрепа на общините с малък капацитет (Анка Съблева, политик от община Раковски);
 • взаимодействието между частния бизнес и местната власт в развитието на общината (Владислав Шишков, НПО от гр. Троян);
 • практическото реализиране на проекти, работата на МИЕ и темповете на развитие в други страни от ЕС – във връзка с новия програмен период (Маргарита Перникова, представител на общинската администрация в Белене);
 • как като граждани ефективно да участваме в развитието на общината (Сезгин Местан, общински съветник от Черноочене)

Всички анкетирани дават много добра оценка за структурата и съдържанието на обучението, организирано от Сдружение “Болкан Асист” в рамките на проекта “QuaPro” и препоръчват на сдружението да продължи да предлага подобни обучения, разширявайки темите и обхвата.

Повече информация на: www.quapro.eu
За контакт:
Сдружение Болкан Асист
ул. Енос 7, ет. 6, ап. 9, 1408 София, България
тел. (02) 962 86 70, факс (02) 962 86 71;
balkanassist@balkanassist.bg
www.balkanassist.bg


ПОКАНА ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ДИСКУСИЯ НА НАПОС-РБ

Уважаеми дами и господа Председатели на Общински съвети,

Имам удоволствието да Ви поканя Вас, общински съветници от Вашия Общински съвет, както и кмета на общината да вземете участие в заключително мероприятие на НАПОС – РБ –  дискусия на тема „Мандат 2011-2015 година – успешен за издигане ролята на Общинските съвети в местното самоуправление”. 

Дискусията ще се проведе на 03 и 04.09.2015 г. в комплекс „Мидия Гранд Резорт” – Ахелой при следната програма:

        03.09. 

до 14 часа – пристигане

12.00 – 14. 00ч. – обяд

14.00 – 15.30ч.  – дискусия

15.30 – 16.00ч.  – кафе – пауза

16.00 – 17.30ч.   – дискусия и приемане Обръщение към Общинските съвети  мандат 2015 – 2019 година.

20.00 часа  - официална вечеря

        04.09.                                

- закуска

- отпътуване

Заявки се приемат до 05.07.2015 год.

Заявки се пускат индивидуално за всеки участник.

ВАЖНО:

1. Заявките се изпращат на e-mail: naposbg@abv.bg или на факс 0910/9-23-67

2. Местата са ограничени и предимство ще има по заявки и плащания!

За допълнителни справки: инж. Делян Дамяновски – изп. директор на НАПОС – РБ GSM: 0889/22 85 58

 

УС на НАПОС – РБ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: инж. Делян Дамяновски


Панайот Рейзи – нов почетен член на НАПОС-РБ

Общото събрание на НАПОС-РБ, което се проведе на 16.04.2015 г. в град Велинград, избра за почетен член на асоциацията Панайот Рейзи. Същият е роден в град Созопол през 1966 г. Завършва висше образование в УНСС ”Карл Маркс”- София , Специалност “Икономика и управление на транспорта" и Специалност “ Право” в Югозападен  университет”Неофит Рилски” – Благоеврад.

През мандат 2003 -2007 година е Председател на Общински съвет в град Созопол. Като такъв е член на инициативния комитет за учредяване на НАПОС-РБ и съучредител на асоциацията. От 2007 г. до сега е кмет на община Созопол. Активно подпомага и съдейства на НАПОС-РБ.


XIII – то Общо събрание на НАПОС-РБ

На 16.04.2015 г. в град Велинград се проведе XIII – то Общо събрание на НАПОС-РБ. Събранието прие следните решения:

 1. Прие отчета за работата на УС на НАПОС-РБ за 2014 г. и за мандат 2011-2015 г.
 2. Прие отчета за работата на КС на НАПОС-РБ за 2014 г.
 3. Прие годишен финансов отчет на НАПОС-РБ за 2014 г.
 4. Прие Бюджета на НАПОС-РБ за 2015 г.
 5. Избра за Почетен член на НАПОС-РБ кмета на община Созопол Панайот Рейзи – съучредител на НАПОС-РБ.

Виж снимки от събитието


Делегация на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България обмени опит с представители на местните власти в Кметство Виена и Община Йожефварош, Будапеща

От 28 март до 3 април 2015 г. делегация на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България (НАПОС-РБ), водена от Красимира Германова, председател на Управителния съвет, и от инж. Делян Дамяновски, изпълнителен директор на Асоциацията,  осъществи пътуващ семинар за обмяна на опит в областта на местното самоуправление в две страни-членки на Европейския съюз – Австрия и Унгария. В 70-членната делегация влизаха председатели на Общински съвети, общински съветници, кметове и зам.-кметове на 32 български общини: Ботевград, Брацигово, Бургас, Братя Даскалови, Генерал Тошево, Девня, Джебел, Димитровград, Елин Пелин, Етрополе, Каспичан, Козлодуй, Криводол, Крумовград, Лесичово, Мездра, Момчилград, Павел баня, Поморие, Приморско, Разград, Родопи, Свищов, Симеоновград, Смядово, Созопол. Стралджа, Твърдица, Черноочене, Чупрене, Ценово и Якимово.

Програмата на семинара включваше две делови срещи – в Кметство Виена с председателя на градския парламент на австрийската столица Годвин Шустер и в една от централните общини в унгарската столица Будапеща – Йожефварош, със заместник-кмета Атила Егри и представителите на Общинския съвет Георг Шош (председател на комисията по бюджет и финанси), Оскар Зентай (председател на комисията по човешки ресурси), Деметер Силаги, д-р Оршоя Ференц и Ищване Дудаш, общинските съветници.

По време на дискусиите българската делегация се запозна със спецификата на местното самоуправление в двете централноевропейски държави, с тамошното законодателството, уреждащо локалните власти, със структурата и системата за функциониране на общинските съвети, с нивата на местно самоуправление и статута на общинските съветници. По време на разговорите бе обменен също опит в областта на данъчното облагане, чистотата и сметосъбирането, устройството на територията, стратегията за борба с наркотиците и т. н.

Това е поредният пътуващ семинар, осъществен от НАПОС-РБ от създаването на Асоциацията преди 10 години. През този период представители на Асоциацията обмениха опит в областта на местното самоуправление с Кметство Мюнхен (Германия), Залцбург (Австрия), Любляна (Словения), Стеблево и Големо Острени (Албания), Сараево (Босна и Херцеговина), Солун и Кавала (Гърция), Истанбул (Турция) , Охрид (БЮР Македония) и Санкт Петербург (Русия) и посетиха Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа и Европейския парламент в Страсбург (Франция), Европарламента и Комитета на регионите в Брюксел (Белгия) и Организацията на обединените нации в Женева (Швейцария).

Отзив за посещението на делегацията на НАПОС-РБ на официалната страница на Община Йожефварош, Будапеща

Виж Снимки


Важно съобщение!

Уважаеми колеги,

Във връзка с писмо на председателя на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление към 43-то Народно събрание Найден Зеленогорски очакваме Вашите становища по трите законопроекта цитирани в писмото в срок до 15.04.2015 г.

Становищата може да изпращате на електронната поща на асоциацията naposbg@abv.bg.

Законопроект за публичност на лобизма, № 554-01-53

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на селскостопанското имущество, № 554-01-54

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, № 554-01-55


Важно съобщение!

УС на НАПОС-РБ уведомява своите членове, че Общото събрание на НАПОС-РБ ще се проведе на 16.04.2015 г. в СПА хотел "Св. Спас" – град Велинград при следния дневен ред и програма:

ПРОГРАМА

16.04.2015 г. / четвъртък /  
- до 14.00 часа     - пристигане и настаняване
- от 14.30 до 15.00 часа  - регистрация на участниците в     Мандатната комисия / пред залата за  заседание/ и получаване на        материалите.

- 15.00 – 17.30 часа

- Общо събрание
– 19.00 часа - Официална вечеря
   
17.04.2015 г. / петък /  
 

- закуска

- отпътуване

 

Дневен ред

За Общо събрание на НАПОС – РБ16.04.2015 год. гр. Велинград

 

1. Отчет за работата на УС на НАПОС – РБ за 2014 г.  

2. Отчет за работата на КС на НАПОС – РБ за 2014 г.  

3. Приемане на годишния финансов отчет на НАПОС – РБ за 2014 год.

4. Приемане на бюджета на НАПОС – РБ за 2015 год.

5. Разни.

prolet15


Общините ни пишат:

zlatica

zlatica

zlatica


СКРЪБНА ВЕСТ

След кратко боледуване почина

al_mihailov

Александър Михайлов

съучредител на НАПОС-РБ, бивш член на УС на НАПОС-РБ, бивш председател на Общински съвет – Летница

ПОЧИВАЙ В МИР!

УС на НАПОС-РБ


В брой 3 на Държавен вестник от 13.01.2015 г. е публикувана покана на Управителния съвет на Националната асоциация на председателите на Общински съвети в Република България за провеждане на Общо събрание на асоциацията

pokana


xmas14

Коледен и Новогодишен поздрав

от г-жа Красимира Германова

председател на УС на НАПОС-РБ

Уважаеми колеги,

Предстоят ни едни от най-хубавите, най-светлите, най-семейните празници – Коледа и Нова Година. Нека те ни направят по-добри, по-търпеливи и толерантни!

Днес, в очакване на коледните чудеса, нека сърцата ни се изпълват с доброта, сърдечност и надежда. Защото Коледа е символ на новото начало, на новия живот. Пожелавам ви от все сърце една вълшебна Коледа, изпълнена с много приятни емоции.

Нека и през новата година преборим трудностите заедно и с мисъл за бъдещите поколения! И Нека 2015 ни донесе здраве, сили, късмет и сполучливи начинания, да бъде година, в която всички заедно да направим крачка напред към общата ни цел – с обединени усилия да работим за  реализиране на ефективно местно самоуправление и развитие на гражданското общество в Република България.

Пожелавам на вас и семействата ви радостно настроение, повече усмивки и изпълнени с приятни преживявания дни.

Весела Коледа и благодатна Нова година!


От мандат 2015-2019 година в УС на НСОРБ една трета от членовете ще бъдат представители на общинските съвети

На Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), проведено на 03.12.2014 г. в гр. София, бе прието предложението на Управителния съвет и на Контролния съвет на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България (НАПОС-РБ), внесено от председателя на УС г-жа Красимира Германова и от изпълнителния директор инж. Делян Дамяновски, от мандат 2015-2019 г. минимум една трета от членовете на УС на НСОРБ да бъдат представители на общинските съвети. С това се постига баланс между изпълнителната власт в лицето на кметовете и законодателната валст в лицето на общинските съвети. Промяната дава възможност за по-активна дейност на представителите на общинските съвети, за включването им в помощните органи на сдружението и междуведомствени комисии, както и за по-голяма информираност на общинските съвети.
Благодарим на всички делегати в Общото събрание на НСОРБ, които подкрепиха промяната в устава!
Това стана с подкрепата на 242 делегати, 26 въздържали се и 3 против.
УС на НАПОС-РБ

Председателя на УС на НАПОС-РБ г-жа Красимира Германова и изпълнителния директор на НАПОС-РБ инж. Делян Дамяновски ще участват в заседание на УС на НСОРБ, което ще се проведе на 21.11.2014 г. На заседанието ще присъства и г-жа Лиляна Павлова – министър на регионалното развитие и благоустройството.


Изпълнителният директор на НАПОС-РБ инж. Делян Дамяновски представи НАПОС-РБ пред делегация от представители на местната власт от Република Косово

На 19.11.2014 г. представители на местната власт от Република Косово посетиха гр. Мездра в рамките на обучителен проект, финансиран по линия на HELVETAS Swiss Intercooperation – Kosovo .Делегацията включва 20 председатели на общински съвети и кметове от 11 общини в младата балканска държава – Гниляне, Витина, Косовска Каменица, Клокот, Партеш, Ранилуг, Грачаница, Елезки хан, Качаник, Ново бърдо и Щръбе. Те гостуват у нас със съдействието наФондацията за реформа в местното самоуправление (ФРМС).
Изпълнителният директор на НАПОС-РБ инж. Делян Дамяновски направи изложение на тема: „Практически аспекти на взаимодействието между Общинския съвет и Общинската администрация. Ролята на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България (НАПОС-РБ). Обучение на общински съветници.”. В рамките на презентацията инж. Делян Дамяновски презентира ролята на НАПОС-РБ в подпомагане и издигане значението на Общинските съвети като орган в местното самоуправление.

НАПОС-РБ отбеляза 10-годишен юбилей

10 godini NAPOS-RB

На 6 ноември 2014 година в град Пловдив бе отбелязан 10 – годишният юбилей на Нациналната Асоциация на Председателите на Общински съвети в Република България. Честването уважиха над 150 председатели на общински съвети, общински съветници и гости.

Гости на тържеството бяха:

 • Тодор Попов – председател на НСОРБ, кмет на Община Пазарджик
 • София Янчева – председател на НАСО – РБ, секретар на Община Благоевград
 • Гинка Чавдарова – изпълнителен директор на НСОРБ
 • Васил Панчаров – изпълнителен директор на НАСО – РБ
 • Здравко Сечков – изпълнителен директор на ФРМС
 • Славея Христова – изпълнителен директор на Сдружение Болкан Асист
 • Петко Колев – председател на Общобългарска фондация ТАНГРА ТанНакРа
 • Стефан Тодоров – главен експерт към Постоянна комисия по Регионално развитие и местно самоуправление в Народното събрание.

Както и почетните членове:

 • проф. д-р Андрей Захариев
 • Борислав Гуцанов
 • Иван Апостолов
 • инж. Красимир Кръстев.

Тържеството уважиха и кметовете на общини:

 • Панайот Рейзи – кмет на Община Созопол и Съучредител на НАПОС – РБ
 • Маджид Мандаджъ – кмет на Община Стамболово и Съучредител на НАПОС – РБ
 • д-р Петър Георгиев Петров – кмет на Община Ценово
 • Хюсеин Муталиб Хамди – кмет на Община Главиница
 • инж. Георги Валентинов – зам. кмет на Община Мездра,

а също така и учредители, бивши членове на Управителни и Контролния съвет на Асоциацията, общински съветници.

Тържественото събрание бе открито от председателя на УС на НАПОС-РБ г-жа Красимира Германова.

Приветствие от името на НСОРБ поднесе Тодор Попов – председател на НСОРБ.

Изпълнителният директор на НАПОС-РБ инж. Делян Дамяновски произнесе слово за създаването, историята и постигнатото от Асоциацията през изминалите 10 години.

Приветстия към присъстващите поднесоха досегашните председатели на НАПОС-РБ – проф. д-р Андрей Захариев, Борислав Гуцанов и Иван Апостолов.

От името на академичната общност проф. д-р Андрей Захариев връчи на НАПОС-РБ специален плакет на Стопанска академия "Димитър Ценов" – Свищов за дългогодишното сътрудничество между НАПОС-РБ и Акаденията, а инж. Делян Дамяновски беше отличен с юбилеен медал с трикольорна лента на Стопанска Академия "Димитър Ценов" – Свищов за принос в развитието на партньорските отношения между НАПОС-РБ и Академията.

Съучредителите на НАПОС-РБ инж. Красимир Кръстев, инж. Сунай Хасан и Панайот Рейзи споделиха спомени за създаванбето на Асоциацията.

Приветствия поднесоха и:

 • София Янчева – председател на НАСО – РБ, секретар на Община Благоевград;
 • Здравко Сечков – изпълнителен директор на ФРМС ;
 • Славея Христова – изпълнителен директор на Сдружение Болкан Асист;
 • Петко Колев – председател на Общобългарска фондация ТАНГРА ТанНакРа.

Председателят на УС на НАПОС-РБ г-жа Красимира Германова връчи грамоти за заслуги в развитието на Асоциацията на учредителите на НАПОС-РБ, бивши членовяе на УС и КС, както и на ръководители на партньорски организации.

След общата снимка на участниците тържеството продължи с официална вечеря.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Поздравителен адрес от НСОРБ

Поздравителен адрес от НАСО РБ

Поздравителен адрес от ФРМС

Поздравителен адрес от Сдружение Болкан Асист

Поздравителен адрес от Стопанска академия "Димитър Ценов" – Свищов

Слово на изпълнителният директор на НАПОС – РБ инж. Делян Дамяновски за историята на Aсoциацията

Виж Снимки от събитието


pokana10godiniNAPOS"

Уважаеми дами и господа,
От името на Управителния съвет на НАПОС – РБ имаме удоволствието да Ви поканим съвместно да отбележим 10-годишния юбилей на НАПОС – РБ.

6 ноември 2014 година

14.30 часа

Хотел „Санкт Петербург"

гр. Пловдив

Ще се радваме да бъдем заедно.

УС на НАПОС – РБ


Поздравление от инж. Сунай Хасан, Заместник-Председател на УС на НАПОС-РБ, Председател на Общински съвет – Момчилград

 

Уважаеми дами и господа,

скъпи колеги,

За мен е голяма чест и вълнуващо удоволствие да ви приветствам във връзка с отбелязването на 10-годишнината от учредяването на Националната Асоциация на Председателите на Общински Съвети в Република България.
Изминалият период е равносметка за реализирането на ефективно местно самоуправление и развитие на гражданското общество в Република България

Когато погледнем назад през тези 10 години, ще видим, че ръководството и членовете Националната Асоциация на Председателите на Общински Съвети в Република България имат кураж и достойнство да се гордеят с успехите си в областта на местното самоуправление.

Убеден съм, че през неусетно изминалите години постигнахме изключително високи резултати за повишаване ефективността и прозрачността в общинската дейност. Днес ние не само празнуваме, но и задаваме много важни въпроси, на които само заедно с държавните институции можем и трябва да намерим нелеките отговори. Бъдете сигурни че, ще продължим да работим за по-силно и насочено към гражданите местно самоуправление.

Имаме воля, опит и възможности да продължим напред за разширяване и стимулиране участието на гражданите в местното самоуправление и с отговорността за устойчиво развитие на органите за местно самоуправление в настоящето и бъдещето.

Пред 43-ото правителството отново ще настояваме за разширяване и обогатяване на общественото разбиране за ролята и важността на местното самоуправление, както и участието на гражданите в него.

 

 

Инж. Сунай Хасан

Заместник-Председател на УС на НАПОС-РБ


Писмо относно възстановяването на паметника на на полк. Каварналиев в Република Македония:

pametnik

pametnik


Важна информация

УС на НАПОС-РБ реши отбелязването на 10-та годишнина на асоциацията да се проведе на 06 и 07 ноември 2014 година в град Пловдив.


УС на НАПОС-РБ подари книги на библиотеката на Български културен клуб в град Струмица, Република Македония

Членове на УС на НАПОС-РБ бяха на посещение от 11 до 13 юли 2014 г. в град Струмица, Република Македония по покана на Българския културен клуб – неправителствена организация на граждани на Република Македония с българско самосъзнание. По време на посещението бяха подарени книги на библиотеката на БКК от името на НАПОС-РБ, както и от общините Мездра, Созопол, Стара Загора, Бургас и Димитровград. Книги на библиотеката подари и Петко Колев – председател на Общобългарската фондация "ТАНГРА ТанНакРа".

Също така групата положи цветя и се поклони пред паметника на загиналите български офицери и войници на военните гробища в село Ново село. Бяха положени цветя и запалени свещи и на гробовете на български офицери погребани в струмишките гробища. По пътя за Дойранското езеро се поклонихме на мястото, където е загинал полковник /посмъртно генерал-майор/ Каварналиев. За съжаление през 1966 г. паметника на полк. Каварналиев е взривен от югославските власти и до днес не е възстановен. УС на НАПОС-РБ пое инициативата да предложи на правителствата на Република България и Република Македония да се възстанови паметника във връзка със стогодишнината от Първата световна война.


Делегация на НАПОС-РБ на посещение в Световни и Европейските институции

От 30.05. до 10.06.2014 г. делегация на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България (НАПОС – РБ), водена от Красимира Германова, председател на Управителния съвет на асоциацията  проведе пътуващ семинар за обмяна на опит в областта на местното самоуправление в страни от Европейския съюз.  Покана за участие в семинара „Европейски практики в местното самоуправление“ получиха всички председатели на Общински съвети в страната, членове на НАПОС – РБ. В състава на 57-членната делегация бяха включени както председателите на общински  съвети, така и общински съветници и  служители в общинските администрации. Програмата на семинара включваше 4 делови срещи в Женева (Швейцария), Страсбург (Франция), Брюксел (Белгия).

На 03.06. в Женева делегацията бе посрещната от Посланик Иван Пиперков, Постоянен представител на Република България към Службата на ООН и другите международни организации в Женева, Конфедерация Швейцария Той ни  запозна с дейността и работата на Организацията на обединените нации. Бяхме едни от първите научили новината за това, че Република България е избрана за титулярен член на Административния съвет на Международната организация на труда (МОТ). Страната ни ще заема този престижен пост в периода 2014-2017 г., след като през 2011-2014 г. бе заместник-член. Изборът се е състоял на 2 юни в рамките на провеждащата се в Женева 103-та Международна конференция на труда, в която Република България е представена с тристранна делегация (правителство, работодателски организации, работнически организации). Административният съвет е основният изпълнителен орган на МОТ, който взема решения по политиката на организацията, дневния ред за ежегодната Международна конференция на труда, приема бюджета и работната програма на МОТ, избира генерален директор. Делегацията разгледа Двореца на нациите и видя залата за разискване на въпросите в защита правата на човека.

Първата европейска институция, имаща отношение към регионите и местните власти,с чиято дейност се запозна българската делегация бе Конгреса на местните и регионални власти в Европа(КМРВЕ) в Страсбург. Там  делегацията се срещна  с генералния секретар на консултативния орган Андреас Киефер. Освен информация за дейността, целите и задачите, той разясни и основната роля на Конгреса, а именно  да синхронизира  решаването на проблемите в работата на местната власт  и да предлага решения за тяхното отстраняване.На срещата присъства и г-н Кай Мишаел Данкел -  командирован представител на Австрия в Алианса на градовете и регионите по въпросите за интеграция на ромите. Той ни запозна с основните цели на Алианса в тази насока, а именно:   благоприятстване  обмена на ноу-хау и добри практики за интеграция на ромите;   даване възможност на участващите градове и региони за равноправнопоставеност при взимане на решения, като осигурява платформа за застъпничество по  ромските  въпроси   на местно и регионално ниво. Алиансът организира национални и международни семинари за участващите градове и региони, с цел да се улесни обмена на ноу-хау и добри практики. Конкретен пример за работата на Алианса е съвместният проект между Съвета на Европа и Европейската комисия, наречена инициатива Romact. От страна на колегите бяха зададени въпроси относно помощта на Конгреса в решаването на местни въпроси, относно контролната функция, която осъществява Съвета на Европа. След срещата българската делегация посети залата за заседания на Конгреса на местните и регионални власти в Съвета на Европа.

 В Брюксел делегацията на НАПОС – РБ посети Европейския парламент (ЕП) и Комитета на регионите, където Светла Танева от отдел „Посещения и семинари” в Европарламента и Светозар Андреев  от Комисията по икономическа и социална политика в Комитета информираха българската делегация за  организацията и начина на работа, правомощията и функциите на тези европейски институции.  

Тъй като  лекторите бяха българи се  скъси дистанцията по време на дискусиите и участниците в делегацията взеха активно участие. Една от темите бе спецификата на дейността на Европейския парламент и провеждането на пленарните заседания. В Брюксел евродепутатите заседават три седмици в месеца и една седмица в Страсбург. В Люксембург са настанени преводачите, които обслужват дейността на европейските институции.  Бюджетът на Европарламента се разпределя, като 6% от него е за администрацията, останалите се връщат при гражданите  на Евросъюза под формата на проекти и програми. Европейският парламент е прозрачна институция  - бе подчертано по време на срещата. Всеки гражданин на Европа може да се информира за дейността на евродепутатите и изразходваните средства. Най- лесният начин е да посети уеб страницата на Европарламента ,където на съответния език е представена цялата дейност на институцията, а и на всеки евродепутат. Там могат да се проследят какви теми се дебатират, какви решения са взети и каква дейност извършва всеки един от нашите представители в Европейския парламент. Това се оказва много важно, стана ясно по време на работната среща. Много често правителствата, прилагайки непопулярни мерки в собствените си страни се оправдават с вече взето решение от Европарламента.Дали е така, всеки гражданин на Евросъюза може да провери в сайта на Европарламента.  След лекцията българската делегация посети залата, в която заседават европейските депутати.

В Комитета на регионите делегацията се запозна със структурата му, с неговата дейност и области на правомощията. Бяха представени и представителите на България – 12 постоянни и 12 заместващи ги членове  – тези, които имат задачата да представляват и защитават интересите на органите на местното самоуправление в рамките на европейския парламент.  Седалището на комитета на регионите е в Брюксел и така той допринася за създаването на все по-тесен съюз между народите и териториите в Европа, в който решенията се взимат на равнище, възможно най-близо до гражданите, съгласно принципа на субсидиарността.

Много идеи породи пътуващия семинар, много мнения се изказаха по време на срещите, надяваме се да видим реализацията на добрите практики в нашите общини.

Информационно съобщение в сайта на Конгреса на регионалните и местни власти за срещата на Генералния секретар на Конгреса Андреас Кифер с делeгацията на НАПОС-РБ, която се проведе на 04.06.2014 г. в Страсбург.


News


Andreas Kiefer meets with a group of Bulgarian local elected representatives [12/06/2014]

Andreas Kiefer, Congress Secretary General presented the work of the Congress to a group of more than 50 mayors, councillors and other representatives of Bulgarian cities lead by Krasimira Germanova, the President of the national association of municipal councils in the Republic of Bulgaria, and accompanied by the Bulgarian Ambassador to the COE Krassimira Beshkova on 4 June 2014 in Strasbourg (France). He presented the Congress monitoring activity, in particular the conclusions of the latest montoring