P1110761.JPG

Последни Новини


Излезе от печат Брой 21 на Информационен бюлетин.

Виж Брой 21


На 03.09.2018 г. в град Созопол се проведе съвместно заседание на УС и КС на НАПОС - РБ.

Виж Протокол


Нов наръчник на НАПОС-РБ в подкрепа на Общинските съвети


Декларации


УС и КС на НАПОС-РБ приеха Декларация във връзка с проектобюджета за 2011 г.

Декларация


УС и КС на НАПОС-РБ приеха Декларация във връзка с проведената здравната реформа.
Декларация


УС и КС на НАПОС-РБ приеха Декларация във връзка с промените в Закона за държавния бюджет на Република България.
Декларация


УС и КС на НАПОС-РБ приеха Декларация по повод Здравната реформа.
Декларация


УС и КС на НАПОС-РБ приеха Декларация във връзка с ареста на председателя на Общински съвет Варна Борислав Гуцанов.
Декларация


Д Е К Л А Р А Ц И Я
на Националната асоциация на председатели на Общински съвети в Република България
по повод провежданата здравна реформа през 2010 година
Декларация


Д Е К Л А Р А Ц И Я
на Националната асоциация на действащите председатели на Общински съвети в Република България
по повод убийството на Председателя на Общински съвет Несебър Димитър Янков
Декларация


Д Е К Л А Р А Ц И Я
на Общото събрание на Националната асоциация на
действащите председатели на Общински съвети в Република България
по повод ЗАКОНА за изменение и допълнение
НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
Декларация


Д Е К Л А Р А Ц И Я
на Общото събрание на Националната асоциация на
действащите председатели на Общински съвети в Република България
в подкрепа на Кмета на Община Стара Загора д-р Евгений Желев
Декларация