P1120011.JPG

Последни Новини


На 02.07.2024 г. в с. Арбаниси се проведе заседание на УС на НАПОС-РБ.

Виж Повече информация


Излезе от печат Брой 42 на Информационен бюлетин.

Виж Брой 42


Нов наръчник на НАПОС-РБ в подкрепа на Общинските съвети


За контакти

ИМЕ,ФАМИЛИЯ

Общински съвет

МОБ. ТЕЛ.

ФАКС

Е-MAIL

Председател на УС на НАПОС-РБ

Венцислав Ангелов Спирдонов

гр. Велико Търново, Общински съвет- председател

062/619240;
0889 20 54 32

obshtinskisuvet@gmail.com

Зам председател на УС на НАПОС-РБ

Атанас Димитров Телчаров

гр. Садово, Общински съвет- председател

03118/2330;
0898 51 03 23

obs_sadovo2015@abv.bg

Бедрие Яшар Газиюмер

гр. Черноочене, Общински съвет- председател

0887/743387
03691/6361

03691/6265

obs_chern@abv.bg

Изпълнителен директор на НАПОС-РБ

Делян Василев Дамяновски

гр. Мездра

0878 663490

naposbg@abv.bg office@napos-bg.org

Председател на Контролния съвет на НАПОС-РБ

Николай Златанов Димитров

гр. Казанлък, Общински съвет – председател

0885536666

 

zlatanov.law@abv.bg

Счетоводител на НАПОС-РБ

Мария Младенова

0888 959421

Технически сътрудник

Дарина Ватова

0876 198116

naposbg@abv.bg office@napos-bg.org


За писмена кореспонденция

3100 гр. Мездра

ул. „Христо Ботев“ № 25

инж. Делян Дамяновски


Данъчен номер: 1223137608

Булстат: 131321336

Банкова сметка:

IBAN: BG24SOMB91301037095601

BIC: SOMBBGSF

“ОБЩИНСКА БАНКА” АД