P1110809.JPG

Последни Новини


На 03.12.2019 г. в град Пловдив се проведе съвместно заседание на УС и КС на НАПОС-РБ.

Виж Протокол от заседанието


Излезе от печат Брой 27 на Информационен бюлетин.

Виж Брой 27


Нов наръчник на НАПОС-РБ в подкрепа на Общинските съвети


За контакти


Пишете ни като използвате нашата Форма за контакти


ИМЕ,ФАМИЛИЯ

Общински съвет

МОБ. ТЕЛ.

ФАКС

Е-MAIL

Председател на УС на НАПОС-РБ

Красимира Германова гр. Созопол, Общински съвет- председател

0550/22434

0888 609 040

obs@sozopol.net

Зам председател на УС на НАПОС-РБ

Христина Костадинова-Чолакова гр. Котел, Общински съвет- председател

0889 52 8887; 0899 855 413;

0453 4 20 08;

0453 4 25 40
h.cholakova@gmail.com
Бедрие Газиюмер гр. Черноочене, Общински съвет- председател

0887/743387 03691/6361

03691/6265
obs_chern@abv.bg

Изпълнителен директор на НАПОС-РБ

Делян Дамяновски гр. Мездра

0878 663490

naposbg@abv.bg office@napos-bg.org

Председател на Контролния съвет на НАПОС-РБ

Маргарита Стойчева гр. Долни Дъбник, Общински съвет – председател

06514 2384; 0878 657112

06514 2070

Счетоводител на НАПОС-РБ

Мария Младенова

0888 959421

Технически сътрудник

Дарина Ватова

0876 198116

naposbg@abv.bg office@napos-bg.org

За писмена кореспонденция

3100 гр. Мездра

ул. „Христо Ботев“ № 25

инж. Делян Дамяновски


Данъчен номер: 1223137608

Булстат: 131321336

Банкова сметка:

IBAN: BG24SOMB91301037095601

BIC: SOMBBGSF

“ОБЩИНСКА БАНКА” АД