P1110158.JPG

Последни Новини


Излезе от печат Брой 31 на Информационен бюлетин.

Виж Брой 31


Нов наръчник на НАПОС-РБ в подкрепа на Общинските съвети


Общи събрания


XVII-то Общо събрание на НАПОС-РБ

На 14.03.2019 г. в град Пловдив се проведе XVII – то Общо Събрание на НАПОС-РБ.

Гости на събранието бяха:

 • Емил Христов – зам. председател на Нардното събрание;
 • Розалин Петков – зам кмет на Община Пловдив;
 • Иво Димов – кмет на Община Димитровград и зам.председател на УС на НСОРБ;
 • София Янчева – председател на УС на НАСО РБ
 • Теодора Дачева – зам. изпълнителен директор на НСОРБ;
 • Силвия Даскалова – изп. директор на НАСО РБ;
 • почетни членове на НАПОС-РБ, като следва:
  • проф. Андрей Захариев;
  • Иван Апостолов;
  • Даниела Русева;
  • Ибрахив Яхов;
 • общински съветници и кметове.

Приветствия поднесоха:

 • символичните домакини Савина Петкова – председател на ОбС – Пловдив и Розалин Петков- зам. кмет на Община Пловдив;
 • Емил Христов – зам. председател на Нардното събрание;
 • проф. Андрей Захариев – първи председател на НАПОс-РБ;
 • София Янчева – председател на УС на НАСО РБ.

Обсъдени и приети единодушно от 112 делгати – членове на НАПОС-РБ бяха следните точки от дневения ред на Общото събрание:

 • Отчет на УС на НАПОС-РБ за дейността му през 2018 г.
 • Отчет на КС на НАПОС-РБ за дейността му през 2018 г.
 • Отчет на Бюджета на НАПОС-РБ за 2018 г.
 • Бюдежет на НАПОС-РБ за 2019 г.

Вечерта с много музика и песни, много и различни награди и естествено с празнична торта участниците в Общото събрание отбелязаха 15 години на НАПОС-РБ.

Виж Снимки от събитието
Виж Печатно издание „XVII-то Общо събрание на НАПОС-РБ“


НАПОС-РБ проведе XVI-то си Общо събрание

На 15.03.2018 г. в гр. Пловдив се проведе XVI-то си Общо събрание на НАПОС – РБ.

Гости на събранието бяха:

 • Народните представители – Емил Христов – зам. председател на 44-то Народно събрание и Илиян Тимчев;
 • зам. кмета на Община Пловдив – Розалин Петков;
 • председателят и изпълнителния директор на НАСО РБ – София Янчева и Наталия Христова;
 • изп. директор на НСОРБ – Силвия Георгиева;
 • почетните членове на НАПОС – РБ – проф. д-р Андрей Захариев, Иван Апостолов, Светлана Георгиева и Ибрахим Яхов.

Събранието протече при следния дневен ред:

 1. Отчет за работата на УС на НАПОС – РБ за  2017 година.
 2. Отчет за работата на КС на НАПОС – РБ за 2017 година.
 3. Приемане на годишния финансов отчет на НАПОС – РБ за 2017 година.
 4. Приемане на бюджета на НАПОС – РБ за 2018 година.
 5. Попълване състава на УС и КС на НАПОС – РБ.
 6. Разни.

В събранието взеха участие 112 членове на НАПОС – РБ, които приеха материалите от първа до четвърта точка. По т. 5 от дневния ред Общото събрание освободи като членове на УС на НАПОС – РБ, поради избора им за Народни представители – Емил Христов, Илиян Тимчев и Хайри Садъков, както и г-н Владимир Колчагов, поради смяната му като председател на Общински съвет.

За нови членове на УС на НАПОС – РБ бяха избрани

 • Анелия Емилова Джебирова – Борино;
 • Бистра Ангелова Павловска – Белене;
 • Донко Геворгиев Марев – Добричка;
 • Мария Микова Стойчева – Тетевен.

По т. 6 от Дневния ред за почетен член на НАПОС – РБ беше утвърден г-н Емил Христов – бивш зам.председател на УС на НАПОС – РБ и настоящ зам.председател на 44-то Народно събрание.

Вижте още:


XV – то Общо събрание на НАПОС-РБ

На 9 февруари 2017 г. в град Пловдив се проведе XV – то Общо събрание на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България.

В събранието взеха участие 102 членове на НАПОС – РБ/от 203-ма/, както и гости – зам. кметът на Община Пловдив – Розалин Петков, кметът на Асеновград и председател на КС на НСОРБ Емил Караиванов, Председателят на УС и Изпълнителния директор на Националната Асоциация на Секретарите на Общини на Република България /НАСО РБ/ София Янчева и Наталия Христова, кметове на общини и Общински съветници.

Поздравителни адреси бяха поднесени от НСОРБ, НАСО РБ, зам. Кмета на Община Пловдив, кмета на Община Асеновград.

Общото събрание:

 • Прие Отчета на УС на НАПОС – РБ за 2016 година;
 • Прие Отчета на КС на НАПОС – РБ за 2016 година;
 • Прие Отчета на бюджета на НАПОС – РБ за 2016 година;
 • Прие Бюджета на НАПОС – РБ за 2017 година;
 • Прие Правилник за устройството и дейността на НАПОС – РБ;
 • Прие промени в Устава на НАПОС – РБ.

Виж Снимки от събитието


XIV – то Общо събрание на НАПОС-РБ

На 17 март 2016 г. в град Пловдив се проведе XIV – то Общо събрание на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България.

Гости на събранието бяха:

 • г-н Явор Хайтов – зам. председател на 43-то Народно събрание;
 • г-н Даниел Панов – кмет на община Велико Търново, председател на УС на НСОРБ;
 • г-н Емил Караиванов – кмет на община Асеновград, председател на КС на НСОРБ;
 • г-жа Ангелина Топчиева – секретар на община Пловдив, член на УС на НАСО-РБ;
 • почетните членове на НАПОС-РБ:
   • проф.д-р Андрей Захариев;
   • г-н Иван Апостолов;
   • г-жа Даниела Русева.

Поздравителен адрес изпрати Председателя на 43-то Народно събрание г-жа Цецка Цачева.

Събранието:

 1. Прие отчета за работата на УС на НАПОС-РБ за периода 2012-2015 г.
 2. Прие отчета за работата на КС на НАПОС-РБ за 2015 г.
 3. Прие Годишния финансов отчет на НАПОС-РБ за 2015 г.
 4. Прие Бюджета на НАПОС-РБ за 2016 г.
 5. Извърши промени в Устава на НАПОС-РБ
 6. Удостои със званието "Почетен член на НАПОС-РБ":
  • инж. Сунай Хасан – съучредител на НАПОС-РБ, член на УС на НАПОС-РБ в мандат 2011-2015 г., зам. председател на НАПОС-РБ в мандат 2011-2015 г.;
  • Светлана Георгиева – председател на КС на НАПОС-РБ в мандат 2011-2015 г.;
  • Анастасия Младенова – съучредител на НАПОС-РБ, член на УС на НАПОС-РБ в мандат 2011-2015 г.;
  • Ибрахим Яхов – съучредител на НАПОС-РБ, член на УС на НАПОС-РБ в мандат 2004-2015 г.
 7. Избра нов УС на НАПОС-РБ в състав:
  • Kрасимира Германова – председател на Общински съвет – Созопол
  • Емил Христов – председател на Общински съвет – Стара Загора
  • Владимир Колчагов – председател на Общински съвет – Банско
  • Дочко Дочев – председател на Общински съвет – Левски
  • Богомил Станков – председател на Общински съвет – Чупрене
  • Илиян Маринов – председател на Общински съвет – Стражица
  • Христина Чолакова – председател на Общински съвет – Котел
  • Костантин Луков – председател на Общински съвет – Бургас
  • Бедрие Газиюмер – председател на Общински съвет – Черноочене
  • Яна Нинова – председател на Общински съвет – Мездра
  • Венцислав Спиридонов – председател на Общински съвет – В. Търново
  • Петър Николов – председател на Общински съвет – Ловеч
  • Мария Димитрова – председател на Общински съвет – Силистра
  • Лиляна Драганова – председател на Общински съвет – Долна Баня
  • Радослав Тасков – председател на Общински съвет – Благоевград
  • Даниела Драгийска – председател на Общински съвет – Чирпан
  • д-р Илиян Тимчев – председател на Общински съвет – Берковица
  • Хатидже Алиева – председател на Общински съвет – Търговище
  • Иво Иванов – председател на Общински съвет – Монтана
  • Атанас Телчаров – председател на Общински съвет – Садово
  • Даниел Йорданов – председател на Общински съвет – Исперих
  • Гергана Кръстева – председател на Общински съвет – Димитровград
  • Христо Гичев – председател на Общински съвет – Провадия
  • Савина Петкова – председател на Общински съвет – Пловдив
  • Хайри Садъков – председател на Общински съвет – Мадан
 8. Избра нов КС на НАПОС-РБ в състав:
  • Николай Златанов – председател на Общински съвет – Казанлък
  • Александра Мутафчийска – председател на Общински съвет – Чавдар
  • Маргарита Стойчева – председател на Общински съвет – Долни Дъбник
  • Надежда Казакова – председател на Общински съвет – Брацигово
  • Ешереф Ешереф – председател на Общински съвет – Руен

XIII – то Общо събрание на НАПОС-РБ

На 16.04.2015 г. в град Велинград се проведе XIII – то Общо събрание на НАПОС-РБ. Събранието прие следните решения:

 1. Прие отчета за работата на УС на НАПОС-РБ за 2014 г. и за мандат 2011-2015 г.
 2. Прие отчета за работата на КС на НАПОС-РБ за 2014 г.
 3. Прие годишен финансов отчет на НАПОС-РБ за 2014 г.
 4. Прие Бюджета на НАПОС-РБ за 2015 г.
 5. Избра за Почетен член на НАПОС-РБ кмета на община Созопол Панайот Рейзи – съучредител на НАПОС-РБ.

Виж снимки от събитието


XII Общо събрание на НАПОС-РБ, град Пловдив 13.03.2014 г

На 13.03.2014 г. в град Пловдив се проведе XII Общо събрание на НАПОС-РБ. В събранието като гости участваха народните представители:

 • Борислав Гуцанов – председател на Постоянната комисия "Регионална политика и местно самоуправление" към 42-то Народно събрание,
 • Йорданка Колева,
 • Корнелия Маринова,
 • Тодор Радулов и
 • Николай Апостолов.

В събранието взеха участие и:

 • г-жа София Янчева – председател на Националната асоциация на секретарите на общините в Република България;
 • почетните членове на НАПОС-РБ – проф. Андрей Захариев и Иван Апостолов;
 • Областния управител на област Добричка – Недко Марчев;
 • общински съветници от Троян, Летница, Панагюрище, Горна Оряховица и Момчилград.

Участниците в събранието бяха приветствани от кмета на град Пловдив – господин Иван Тотев.

Общото събрание прие:

 1. Отчет за работата на УС на НАПОС-РБ през 2013 г.;
 2. Отчет за работата на КС на НАПОС-РБ през 2013 г.;
 3. Годишен финансов отчет на НАПОС-РБ за 2013 г.;
 4. Бюджет на НАПОС-РБ за 2014 г.

Участниците в общото събрание бяха приветствани от народните представители Борислав Гуцанов и Корнелия Маринова, както и от първия председател на НАПОС-РБ – проф. Андрей Захариев.

Общото събрание попълни състава на УС и КС на НАПОС-РБ, като за нови членове на УС бяха избрани:

 • Иван Николов Луков – председател на Общински съвет Варна;
 • Йорданка Гошова Лалчева – председател на Общински съвет Ботевград;
 • Кръстан Томов Пунтев – председател на Общински съвет Лесичово;
 • Христина Янева Костадинова-Чолакова – председател на Общински съвет Котел,

а за членове на КС бяха избрани:

 • Костантин Луков – председател на Общински съвет Бургас;
 • Александра Борисова Мутафчийска – председател на Общински съвет Чавдар.

Общото събрание удостои със званието "Почетен член на НАПОС-РБ" г-н Борислав Гуцанов за особения му принос при приемането на промените в ЗМСМА.

Виж снимки от събитието


Общо събрание на НАПОС – РБ, 11.04.2013 г.

На 11.04.2013 г. от 15.00 часа в заседателната зала на „Гранд – хотел Варна“ – гр. Варна се проведе Общо събрание на НАПОС – РБ при следния дневен ред:

1.Отчет за работата на УС на НАПОС – РБ за 2012 година.
2.Отчет за работата на КС на НАПОС – РБ за 2012 година.
3.Приемане на годишния финансов отчет на НАПОС – РБ за 2012 година.
4.Приемане на бюджета на НАПОС – РБ за 2013 година.
5.Разни.

Виж Доклад на председателя на УС на НАПОС-РБ

Виж Снимки от събитието


ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НАПОС-РБ, 22.03.2012 г. град Пловдив

На 22.03.2012 г.в град Пловдив се проведе X- то Общо събрание на НАПОС-РБ.

Общото събрание:

1. Прие отчет за работата на Управителния съвет на НАПОС-РБ за периода 2008 – 2012 година изнесен от председателя на УС – Иван Апостолов.

2. Прие отчета за дейността на Контролния съвет на НАПОС-РБ за периода на 2008 – 2012 година изнесен от члена на КС – Йорданка Колева.

3. Прие годишен финансов отчет на НАПОС-РБ за 2011 година.

4. Прие бюджета на НАПОС-РБ за 2012 година.

5. Удостои със званието „Почетен член на НАПОС-РБ“:

 • Иван Христов Апостолов - досегашен председател на УС на НАПОС-РБ;
 • Даниела Кирилова Русева – досегашен зам.председател на УС на НАПОС-РБ;
 • Пепа Василева Герашка – досегашен председател на КС на НАПОС-РБ.

6. Избра нови УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ и КОТРОЛЕН СЪВЕТ на НАПОС-РБ.


 

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НАПОС-РБ, 14.07.2011 Г.

На 14 юли 2011 година в заседателната зала на хотел Аугуста, град Хисаря се проведе Общо събрание на НАПОС-РБ, на което бяха разгледани и приети следните материали:

 • Отчет за мандат 2007 – 2011 година;
 • Отчет на КС на НАПОС-РБ за мандат 2007 – 2011 година;
 • Годишен финансов отчет на НАПОС-РБ за 2010 година;
 • Бюджет на НАПОС-РБ за 2012 година.

В събранието взеха участие и поднесоха приветствие:

 1. Изпълнителният директор на НСОРБ – Гинка Чавдарова;
 2. Почетният член на НАПОС-РБ и първи председател на асоциацията – доц. Андрей Захариев.

На 04.11.2010 г. в град Стара Загора се проведе Общо събрание на НАПОС_РБ.

Информация:

Бяха разгледани следните точки:

1. Отчет за работата на УС на НАПОС за 2009 г.;
2. Отчет за работата на КС на НАПОС за 2009 г.;
3. Приемане на годишния финансов отчет на НАПОС за 2009 г.;
4. Приемане на бюджета на НАПОС за 2011 г.;
5. Приемане работен план на НАПОС за 2011 г.

Беше разгледана информация от г-н Владимир Танкишев за обсъждането на проектобюджета на Република България за 2011 г. Общото събрание се обяви против параграф 72, ал. 1 и ал.3 от Проекто закона за държания бюджет на Република България за 2011 г. и възложи на УС на НАПОС-РБ да изпрати отворено писмо до всички парламентари групи в 41-то Народно събрание и при необходимост да сезира президента и омбудсмана на Република България.


Общо събрание

на НАПОС-РБ бе проведено на 06.11.2009 г.

в град Пловдив


Новини

Общото събрание взе следните решения:

1. Приема отчета за работата на УС на НАПОС за 2008 година.

2. Приема отчета за работата на КС на НАПОС за 2008 година.

3. Приема годишния финансов отчет на НАПОС за 2008 година.

4. Приема бюджета на НАПОС за 2010 година.

5. Приема работния план на НАПОС за 2010 година.

6. Избира за членове на УС на НАПОС:

– Ангел Димитров – председател ОбС – Дряново

– Мария Григорова – председател ОбС – Сливен

– Милен Манолов - председател ОбС - Свищов

– Надежда Неделчева – председател ОбС - Каспичан

– Тенчо Руканов - председател ОбС – Стара Загора

Приложение:

Работен план на НАПОС-РБ за 2010 година


 

П Р О Т О К О Л

ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА АСОЦИАЦИЯ НА
ДЕЙСТВАЩИТЕ ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ В
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ПРОВЕДЕНО НА 24 ОКТОМВРИ 2008 ГОД. ОТ 14.00 ЧАСА
В ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО,
ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА НА „ИНТЕРХОТЕЛ”

Протокол


Общо събрание на асоциацията
и Дискусионен форум
на Председателите на Общински съвети
в Република България на тема

“ Публично-частните партньорства и общинските съвети – нормативна рамка, практики и решения “

08-09 Юни’ 2006 год.
гр. София, Парк – хотел ”Москва”
Покана


 

Общо събрание на асоциацията и Дискусионен форум на Председателите на Общински съвети в Република България, 15-17 Юли 2005 год. х-л „Рила“, Курортен комплекс „Боровец“ – Изтегли документа