P1110193.JPG

Последни Новини


На 06.03.2024 г. в град Пловдив се проведе XXII Общо събрание на НАПОС-РБ.

Виж Повече информация


Излезе от печат Брой 42 на Информационен бюлетин.

Виж Брой 40


Нов наръчник на НАПОС-РБ в подкрепа на Общинските съвети


Общи събрания


XXII Общо събрание на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България

Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България (НАПОС-РБ) отчете своята дейност за 2023 г. и избра нови ръководни органи на сдружението. Това стана на XXII Общо събрание на асоциацията, което се проведе в Пловдив. Във форума взеха участие 130 ръководители на местни парламенти от цялата страна от общо 204 членове на НАПОС-РБ.

Приветствия към делегатите отправиха председателят на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) и кмет на община Велико Търново инж. д-р Даниел Панов, Атанас Узунов – председател на Общински съвет – Пловдив, заместник-кметът на Община Пловдив Савина Петкова и Ангелина Топчиева – член на Управителния съвет (УС) на Националната асоциация на секретарите на общини в Република България (НАСО РБ) и секретар на Община Пловдив.

Поздравителен адрес изпрати кметът на община Пловдив Костадин Димитров. Презентация на тема „Общински мандат 2023-2027 г.“ представи изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева.

Сред гостите на форума бяха също Емил Христов – заместник-председател на 44-ото Народно събрание (2017-2021 г.) и почетен член на НАПОС-РБ, почетните членове на НАПОС-РБ Сунай Хасан, д-р Ибрахим Яхов и Дочко Дочев и инж. Александър Държиков – досегашен член на УС на асоциацията и председател на Общинския съвет – Пловдив (2019-2023 г.).

Общото събрание прие Отчет за дейността на Управителния съвет на НАПОС-РБ за 2023 г., изнесен от председателя на асоциацията Венцислав Спирдонов.

„За изминалите 20 години НАПОС-РБ се утвърди като авторитетна неправителствена организация в областта на местното самоуправление, провеждаща множество научно-теоретични конференции, тематични дискусии, обучения, пътуващи семинари и други мероприятия в подкрепа на местните власти и на общинските съвети, подчерта в отчетния доклад Спирдонов.

Асоциацията работи активно в няколко направления: защита на интересите на общинските съвети и на техните председатели; повишаване на административния капацитет на председателите и на общинските съветници; законотворчество; подпомагане на общинските съвети и на техните председатели с документи, както и с правна помощ; обмяна на опит.

С тази своя политика през изминалите години НАПОС-РБ се утвърди като важен фактор в местното самоуправление и завоюва авторитета си по безспорен начин.“

На събранието бяха приети също Отчет за дейността на Контролния съвет (КС) на НАПОС-РБ за 2023 г., изнесен от Димитър Митев – член на КС, както и Годишен финансов отчет за миналата година и Бюджет на Асоциацията за 2024 г., представени от изпълнителния директор инж. Делян Дамяновски. Приходната част на Бюджет 2024 е в размер на 202 505.32 лв., разходната част – 162 879.80 лв. и преходен остатък за 2025 г. – 39 625,52 лв.

Приети бяха промени в Устава на НАПОС-РБ, с които годишният членски внос на членовете на сдружението, който е пропорционален на броя на общинските съветници в съответната община, беше увеличен от 30 на 40 лв. за един общински съветник, а броят на заместник-председателите на асоциацията беше увеличен от двама на трима.

Общото събрание удостои със званието „Почетен член на НАПОС-РБ” Бедрие Газиюмер – досегашен заместник-председател на НАПОС-РБ и председател на Общински съвет (ОбС) – Черноочене (1999-2023 г.), проф. Севдалина Турманова – досегашен член на УС на НАПОС-РБ и председател на ОбС – Бургас (2019-2023 г.) и д-р Мария Димитрова – досегашен член на УС на НАПОС-РБ и председател на ОбС – Силистра (2011-2023 г.).

На висшия форум на сдружението бяха избрани бяха нови ръководни органи на асоциацията за мандат 2023-2027 г. – Управителен съвет в състав от 25 членове и Контролен съвет в състав от 7 членове.

На първото заседание на новоизбрания Управителен съвет за председател на УС на НАПОС-РБ беше преизбран Венцислав Спирдонов, председател на Великотърновския общински съвет, а за заместник-председатели – Атанас Телчаров, председател на ОбС – Садово, и Сейфи Мехмедали – председател на ОбС – Джебел.

В Управителния съвет влязоха също: Атанас Узунов – председател на ОбС – Пловдив, д-р Бистра Павловска – председател на ОбС – Белене, инж. Богомил Бранков – председател на ОбС – Елин Пелин, инж. Владимир Ненков – председател на ОбС – Девня, Георги Коев – председател на ОбС – Община Добричка, Гергана Кръстева – председател на ОбС – Димитровград, Златка Донева-Цанева – председател на ОбС – Трявна, Ивелин Савов – председател на ОбС – Никопол, Ивета Лазарова председател на ОбС – Стара Загора, инж. Иво Иванов – председател на ОбС – Монтана, Илиян Маринов – председател на ОбС – Стражица, Красимир Николов – председател на ОбС – Добрич, Диляна Драганова – председател на ОбС – Долна баня, Мария Стойчева – председател на ОбС – Тетевен, Мария Томева – председател на ОбС – Чавдар, Сейди Шерифов – председател на ОбС – Борино, Сергей Добрев – председател на ОбС – Лясковец, Стефан Тихолов, председател на ОбС – Ловеч, Тахир Тахиров – председател на ОбС – Търговище, Христина Костадинова-Чолакова – председател на ОбС – Котел, инж. Христо Димитров – председател на ОбС – Варна и Яна Нинова – председател на ОбС – Мездра.

В Контролния съвет на НАПОС-РБ влязоха: председател – Николай Златанов, председател на ОбС – Казанлък и членове – Адам Адамов – председател на ОбС – Поморие, Димитър Митев – председател на ОбС – Сливен, Исмаил Осман – председател на ОбС – Руен, Светла Боянчева – председател на ОбС – Гълъбово, Светозар Славчев – председател на ОбС – Първомай и Радослав Тасков – председател на ОбС – Благоевград.

Вечерта в неформална обстановка беше отбелязана 20-годишнината от създаването на НАПОС-РБ. Асоциацията е учредена на 16 юли 2004 г. в Пловдив от 51 действащи председатели на общински съвети в Република България.

Виж Снимки от събитието


XXI Общо събрание на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България

На 18 април 2023 г. в гр. Пловдив се проведе XXI Общо събрание на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България (НАПОС-РБ). В него взеха участие над 100 ръководители на местни парламенти от цялата страна. .

Поздравителен адрес до участниците във форума изпратиха председателят на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) и кмет на община Велико Търново д-р инж. Даниел Панов и изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева. .

„В края сме на един мандат, белязан от безпрецедентни кризи, се казва в поздравителния адрес, изпратен от НСОРБ. Трайна следа в нашата работа продължава да оказват енергийната криза, инфлацията и политическият колапс. Всички ние преминахме през поредица от препятствия. Местната власт обаче мобилизира сили и не отстъпи от отговорността си за предприемане на необходимите действия. И днес, работейки без приети бюджети, продължаваме да изпълняваме ангажиментите си към нашите граждани“. .

Приветствия отправиха председателят на Общински съвет – Пловдив и член на Управителния съвет на НАПОС-РБ инж. Александър Държиков и Пламен Панов, заместник-кмет „Култура, археология и туризъм“ на Община Пловдив. .

„През изминалите близо две десетилетия НАПОС-РБ се утвърди като авторитетно представителство на инициативното местно самоуправление, заяви в приветствието си инж. Александър Държиков. Асоциацията се доказа като конструктивен партньор в законотворческия процес, касаещ решаването на проблемите на местната общност. Формирането на общи становища по различни казуси, възникнали пред общинските съвети, помагаха за успешното решаване на всички въпроси в законодателната и организационната дейност на местното самоуправление. Това е факт, въпреки настоящият турболентен мандат, пред който ни изправиха пандемията и вътрешнополитическата криза. Политическата дестабилизация се отразява пряко на местната власт. Тя е принудена да работи в условията на неприет общински бюджет, защото няма ефективно работещ парламент“. .

„Горд съм, че именно тук, в Пловдив, на 16 юли 2004 г. е учредена НАПОС-РБ, каза от своя страна Пламен Панов. Подписи под учредителния документ тогава полагат 51 действащи председатели на общински съвети, а в момента Асоциацията наброява 192-ма ръководители на местни парламенти. Това е изключителен успех и той се дължи на вашата неуморна работа, огромни усилия и професионализъм. НАПОС-РБ вече е авторитетна неправителствена организация в областта на местното самоуправление, тя е истинска сила, конструктивен партньор и активен участник във всички важни обществени процеси“. .

„Нестабилната политическа обстановка в страната затрудни дейността на Управителния съвет и на административния екип на Асоциацията, но ние се стремяхме да бъдем на висота и в максимална степен да подпомогнем дейността на общинските съвети и на техните председатели, подчерта при представянето на Отчета за дейността на Управителния съвет (УС) за 2022 г. председателят на НАПОС-РБ Венцислав Спирдонов. .

Естествено, първостепенна задача пред УС на Асоциацията беше активното участие в законотворческия процес в отстояване позициите на общинските съвети и на техните председатели. .

Друго основно направление в дейността ни беше повишаване на административния капацитет на общинските съвети и на техните председатели в най-важните сфери на местното самоуправление. През отчетния период успяхме да проведем три национални и три регионални семинара. .

Обстановката в страната и в Европа не ни позволиха да работим активно по едно от основните направления в дейността на НАПОС-РБ, а именно – запознаване на място със структурата и работата на европейските институции и обмяна на опит в областта на местното самоуправление със страни от Европейския съюз. Работи се усилено и за привличането на нови членове в Асоциацията. .

Уважаеми колеги, каза в заключение Венцислав Спирдонов, въпреки сложната политическа обстановка, през 2022 г. ние работихме в полза на нашите членове и се стараехме да бъдем на висотата на изискванията. Да си пожелаем нови успехи!“. .

„Контролният съвет не констатира проблеми в работата и отчетността на Управителния съвет и на Изпълнителния директор на НАПОС-РБ за 2022 г., заяви при представянето на Отчета за дейността на Контролния съвет (КС) на Асоциацията за миналата година председателят на КС на НАПОС-РБ Николай Златанов. Въпреки неблагоприятната политическа обстановки и поредицата от служебни правителства, работата на Асоциацията беше добре организирана, което се потвърждава както от данните, съдържащи се в Отчета на УС за дейността на НАПОС-РБ за 2022 г., така и от констатираното доброто финансово състояние на Асоциацията.“ .

Общото събрание прие Отчета за дейността на УС на НАПОС-РБ за 2022 г., Отчета за дейността на КС за миналата година и Годишния финансов отчет за изпълнението на бюджета на Асоциацията за 2022 г. Приет бе и Бюджет 2023, чиято приходна част е в размер на малко над 217 000 лв., в т. ч. 115 260 лв. постъпления от членски внос и 101 173 лв. преходен остатък от миналата година. .

По време на форума председателят на НАПОС-РБ Венцислав Спирдонов беше удостоен от Академичната общност на професионалните финансисти с почетен плакет „LXX ANNIS“ за успешния мандат като ръководител на Асоциацията, с надпис на латински език „Начинанието заслужава“. Със същия плакет беше удостоен и инж. Делян Дамяновски за неговата устойчива роля през годините като изпълнителен директор на Асоциацията и неин учредител. .

Отличията връчи проф. д-р Андрей Захариев – декан на Факултет „Финанси“ в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов, учредител, пръв председател (2004-2007 г.) и почетен член на НАПОС-РБ. .

„Начинанието да я има тази Асоциация наистина си заслужаваше“, каза на церемонията проф. д-р Захариев. Той поясни, че академичният плакет е издаден в лимитиран тираж по повод 70-годишнината на първата българска финансова катедра у нас и с него са отличени водещи финансови институции, видни общественици и финансисти.

Материали от XXI Общо събрание на НАПОС-РБ

Виж Снимки от събитието


XX Общо събрание на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България

На 17 март 2022 г. в гр. Пловдив се проведе XX Общо събрание на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България (НАПОС-РБ). В него взеха участие повече от 100 делегати от общо 192-ма действителни членове на Асоциацията.

Поздравителни адреси до участниците във форума изпратиха Президентът на Република България Румен Радев, Министър-председателят Кирил Петков, Гроздан Караджов – заместник министър-председател по регионалното развитие и благоустройството и министър на регионалното развитие и благоустройството, и Валя Радева – Председател на УС на Националната асоциация на секретарите на Общини в Република България (НАСО РБ).

Приветствия отправиха Здравко Димитров – Кмет на община Пловдив, инж. Александър Държиков – Председател на ОбС – Пловдив, Иво Димов – Заместник-председател на УС на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) и Кмет на община Димитровград, Румен Стоянов – Председател на Националното сдружение на кметовете на кметства в Република България (НСККРБ) и Кмет на община Калофер и проф. д-р Андрей Захариев – Почетен член на НАПОС-РБ.

Сред официалните гости бяха също Теодора Дачева – Заместник-изпълнителен директор на НСОРБ, Емил Хумчев – Областен управител на Смолян и бивш Председател на ОбС – Златоград, Иван Апостолов, Емил Христов, Ибрахим Яхов и Дочко Дочев – Почетни членове на НАПОС-РБ, Савина Петкова и Даниел Йорданов – бивши членове на УС на НАПОС-РБ и др.

„Най-верният път към просперитета на местното самоуправление и постигането на главната ни цел – финансова и институционална децентрализация, е единството, заяви при представянето на Отчета за дейността на Управителния съвет на Асоциацията за 2021 г. нейният председател Венцислав Спирдонов. В настоящата ситуация е изключително важно всички организации – НАПОС-РБ, НСОРБ, НСККРБ, НАСО РБ и др., да работят в синхрон. Ако не работим заедно, нищо няма да постигнем. Законодателната власт очаква това единство, но ако сме разнопосочни, няма да постигнем реални резултати.“

Той отбеляза, че въпреки противоепидемичните мерки, въведени у нас, през изтеклата година Асоциацията е успяла да изпълни своите основни задачи, а именно: активно участие в законотворческия процес на 44-ото Народно събрание по закони, касаещи местните власти; повишаване капацитета на общинските съвети и на техните председатели в най-важните сфери на местното самоуправление; популяризиране на дейността на общинските съвети; издигане ролята на председателите на общински съвети, организационно укрепване на НАПОС-РБ и др.

„Въпреки пандемичната обстановка, и през 2021 г. ние работихме в полза на нашите членове и се стараехме да бъдем на висотата на изискванията към нас, каза в заключение Спирдонов.

„Контролният съвет не констатира проблеми в работата и отчетността на Управителния съвет и на Изпълнителния директор на НАПОС-РБ, подчерта при представянето на Отчета за дейността на Контролния съвет (КС) на НАПОС-РБ за миналата година председателят на КС на Асоциацията Николай Златанов. Въпреки епидемичната обстановки, работата на Асоциацията беше добре организирана, което се потвърждава както от данните, съдържащи се в Отчета за дейността на Управителния съвет на НАПОС-РБ за 2021 г., така и от констатираното доброто финансово състояние на Асоциацията. Изпълнена е единствената препоръка, която Контролният съвет отправи към ръководството на НАПОС-РБ в предходния си отчет по отношение подобряване на събираемостта на годишния членски внос.“

Общото събрание прие Отчета за дейността на УС на НАПОС-РБ за 2021 г., Отчета за дейността на КС за миналата година и Годишния финансов отчет за изпълнението на бюджета на Асоциацията за 2021 г. Приет бе и Бюджет 2022, чиято приходна част е в размер на 223 390 лв., в т. ч. 116 250 лв. постъпления от членски внос и 106 490 преходен остатък от миналата година.

Общото събрание прие промяна в чл. 16, ал. 1 от Устава на НАПОС-РБ, който доби следния вид:

„Чл. 16 (1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива с писмена покана или по искане на една трета от членовете на Сдружението.

(2) Ако в двуседмичен срок от постъпване на искането по ал. 1 Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението след писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

(3) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на Общото събрание и по чия инициатива се свиква.

(4) Поканата се публикува в Информационния бюлетин на Сдружението и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на Сдружението, най-малко един месец преди насрочения ден.“

Поради предсрочно прекратяване на правомощията на Емил Хумчев – председател на ОбС – Златоград и на Анелия Джебирова – Председател на ОбС – Борино, Общото събрание ги освободи от Управителния съвет на Асоциацията и избра за членове на Управителния съвет Слава Пепеланова – Председател на ОбС – Чепеларе и Сейди Шерифов – председател на ОбС – Борино.

Поздравителен адрес от Румен Радев, Президент на Република България

Поздравителен адрес от Гроздан Караджов, зам.-министър-председател и министър

Информация ОС

Виж Снимки от събитието


XIX Oбщо събрание на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България

На 16 юни 2021 г. в Хотел „RIU Pravets Golf&SPA Resort“ – гр. Правец се проведе XIX Общо събрание на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България (НАПОС-РБ). В него взеха участие 107 делегати от общо 193-ма действителни членове на Асоциацията.

Приветствия към участниците във форума отправиха Силвия Георгиева – изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), Валя Радева – председател на Националната асоциация на секретарите на общини в Република България (НАСО РБ), проф. д-р Андрей Захариев и Красимира Германова – почетни членове на НАПОС-РБ.

„От нас се очаква да договорим достатъчно средства за общините в новия държавен бюджет, за да гарантираме правото за достъп до публични услуги на всеки български гражданин, заяви в приветствието си Силвия Георгиева. От нас се очаква да защитим важните за общините инвестиции в оперативните програми, в механизмите за подкрепа и в Плана за възстановяване и устойчивост. От нас се очаква да разширим възможностите на общините да формират и да управляват устойчиви местни политики, да намерим верния тон в диалога с държавните институции и да съумеем да поставим неотложните въпроси за хората по места във фокуса на бъдещия Парламент.

Задачата ни към момента е с много неизвестни. В подобни ситуации именно местната власт е натоварена с огромната отговорност да съхрани стабилността и да запази нишката на разбирателството.“

Валя Радева връчи на председателя на НАПОС-РБ Венцислав Спирдонов позлатена значка на НАСО РБ за доброто сътрудничество, дългогодишно партньорство и споделени практики между двете асоциации.

Гости на събранието бяха също Силвия Даскалова – изпълнителен директор на НАСО РБ, Даниела Русева и Дочко Дочев – почетни членове на Асоциацията.

„НАПОС-РБ трябва да наблегне на политиките по децентрализация, подчерта при представянето на Отчета за дейността на Управителния съвет (УС) на Асоциацията през 2020 г. нейният председател Венцислав Спирдонов. Местната власт е най-близо до хората, но за да могат да се решават бързо и качествено проблемите е необходима финансова и институционална децентрализация. Проведена по правилен начин, тя ще спре обезлюдяването на перифериите, ще доведе до силно участие на гражданите и ще повиши силата на местната власт.

Сигурен съм, че с общите усилия на НАПОС-РБ, НСОРБ, НАСО РБ и Националното сдружение на кметовете на малки общини и кметски наместници най-накрая ще има положителен резултат в тази насока“, каза в заключение Спирдонов.

„Въпреки трудностите, наложени от ограниченията, свързани с пандемията от Covid-19, работата на Асоциацията беше добре организирана и ефективна, което се потвърждава както от данните, съдържащи се в Отчета на Управителния съвет за дейността на НАПОС-РБ за 2020 г., така и от констатираното доброто финансово състояние на Асоциацията“, заяви при представянето на Отчета за дейността на Контролния съвет (КС) на НАПОС-РБ през миналата година Димитър Митев, член на КС на Асоциацията. Единствената препоръка, която Контролният съвет може да отправи към ръководството на НАПОС-РБ, е да се повишат усилията по събираемостта на годишния членски внос.“

Общото събрание прие Отчета за дейността на УС на НАПОС-РБ през 2020 г., Отчета за дейността на КС през миналата година и Годишния финансов отчет за изпълнението на бюджета на Асоциацията през 2020 г. Приет бе и Бюджет 2021, чиято приходна част е в размер на приблизително 240 000 лв., в т. ч. около 123 хил. лв. преходен остатък от миналата година.

Общото събрание прие допълнения в Устава на НАПОС-РБ, които регламентират провеждането на заседания на УС и на КС чрез видеоконференция при обявени извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на страната или част от нея, и когато въведените мерки и наложените ограничения, свързани с тях, не позволяват или затрудняват провеждането на присъствени заседания.

Поради предсрочно прекратяване на правомощията на Красимир Минчев – председател на ОбС – Шумен, Мая Димитрова – председател на ОбС – Добрич и Ешереф Ешереф – председател на ОбС – Руен, Общото събрание освободи първите двама от УС на Асоциацията, а третия – от КС, и избра за членове на Управителния съвет д-р Кристиян Кирилов – председател на ОбС – Свищов и Николай Колев – председател на ОбС – Балчик, а за член на Контролния съвет – Хасан Хасан – председател на ОбС – Руен.

По време на форума доц. д-р Станимир Андонов и д-р Николай Николов представиха новата магистърска програма на Висшето училище по мениджмънт „Борба с корупцията и конфликта на интереси – юридически и икономически аспекти“.

Виж Снимки


XVIII Общо събрание на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България

На 18 юни 2020 г. в гр. Пловдив се проведе XVIII Общо събрание на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България (НАПОС-РБ). В неговата работа взеха участие 107 делегати от общо 184 членове на Асоциацията.

Гости на форума бяха Емил Христов – заместник-председател на Народното събрание, Здравко Димитров – кмет на община Пловдив, Иво Димов – заместник-председател на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) и кмет на община Димитровград, Благой Станчев – парламентарен секретар на НСОРБ, София Янчева – председател на Националната асоциация на секретарите на общини в Република България (НАСО РБ), Силвия Даскалова – изпълнителен директор на НАСО РБ и почетните членове на НАПОС-РБ проф. д-р Андрей Захариев, Даниела Русева и д-р Ибрахим Яхов.

Общото събрание прие Отчет за дейността на Управителния съвет (УС) на НАПОС-РБ за 2019 г. и Отчет за дейността на Асоциацията през мандат 2015-2019 г., изнесен от нейния председател Красимира Германова.

Приети бяха също Отчет за работата на Контролния съвет на НАПОС-РБ за 2019 г., изнесен от неговия председател Маргарита Стойчева, Годишен финансов отчет за миналата година и Бюджет на Асоциацията за 2020 г.

Направена бе промяна в Устава на НАПОС-РБ, чл. 7, ал. 1 от който придоби следния вид: „Член на сдружението може да бъде всяко дееспособно физическо лице, което е Председател на общински съвет, приема Устава и желае да допринесе за постигане целите на Сдружението и има Решение на съответния Общински съвет за членство в НАПОС-РБ.“

Общото събрание удостои със званието „Почетен член на НАПОС-РБ” Красимира Германова – досегашен председател на Асоциацията (2011-2019 г.) и председател на ОбС – Созопол, Маргарита Стойчева – досегашен председател на Контролния съвет и председател на ОбС – Долни Дъбник и Дочко Дочев – досегашен член на УС и председател на ОбС – Левски.

Избрани бяха нови ръководни органи на Асоциацията за мандат 2019-2023 – Управителен съвет в състав от 25 членове и Контролен съвет в състав от 7 души.

За председател на УС на НАПОС-РБ бе избран Венцислав Спирдонов, председател на Великотърновския общински съвет, а за заместник председатели – Атанас Телчаров, председател на ОбС – Садово, и Бедрие Газиюмер, председател на ОбС – Черноочене.

В Управителния съвет влязоха още: инж. Александър Държиков – председател на ОбС – Пловдив, Анелия Джебирова – председател на ОбС – Борино, д-р Бистра Павловска – председател на ОбС – Белене, Гергана Кръстева – председател на ОбС – Димитровград, Даниела Николова – председател на ОбС – Ветрино, Емил Хумчев – председател на ОбС – Златоград, Емине Якубова – председател на ОбС – Търговище, инж. Иво Иванов, председател на ОбС – Монтана, Илиян Маринов – председател на ОбС – Стражица, Красимир Минчев – председател на ОбС – Шумен, Лиляна Драганова – председател на ОбС – Долна баня, д-р Мария Димитрова – председател на ОбС – Силистра, Мария Стойчева – председател на ОбС – Тетевен, Мария Динева – председател на ОбС – Стара Загора, Мая Димитрова – председател на ОбС – Добрич, Николай Плещов – председател на ОбС – Елин Пелин, Петър Цолов – председател на ОбС – Ловеч, проф. Севдалина Турманова – председател на ОбС – Бургас, Стоян Ненчев – председател на ОбС – Разград, Христина Чолакова – председател на ОбС – Котел, д-р Цветан Андреев – председател на ОбС – Никопол и Яна Нинова – председател на ОбС – Мездра.

Изпълнителен директор на Асоциацията остава инж. Делян Дамяновски, дългогодишен председател на ОбС – Мездра и член на УС.

В Контролния съвет на НАПОС-РБ влязоха: председател – Николай Златанов, председател на ОбС – Казанлък и членове Адам Адамов – председател на ОбС – Поморие, Димитър Митев – председател на ОбС – Сливен, Ешереф Ешереф – председател на ОбС – Руен, Здравка Лалева – председател на ОбС – Севлиево, Светла Боянчева – председател на ОбС – Гълъбово и Христо Кавалски – председател на ОбС – Павликени.

Виж Снимки от събитието


XVII-то Общо събрание на НАПОС-РБ

На 14.03.2019 г. в град Пловдив се проведе XVII – то Общо Събрание на НАПОС-РБ.

Гости на събранието бяха:

 • Емил Христов – зам. председател на Нардното събрание;
 • Розалин Петков – зам кмет на Община Пловдив;
 • Иво Димов – кмет на Община Димитровград и зам.председател на УС на НСОРБ;
 • София Янчева – председател на УС на НАСО РБ
 • Теодора Дачева – зам. изпълнителен директор на НСОРБ;
 • Силвия Даскалова – изп. директор на НАСО РБ;
 • почетни членове на НАПОС-РБ, като следва:
  • проф. Андрей Захариев;
  • Иван Апостолов;
  • Даниела Русева;
  • Ибрахив Яхов;
 • общински съветници и кметове.

Приветствия поднесоха:

 • символичните домакини Савина Петкова – председател на ОбС – Пловдив и Розалин Петков- зам. кмет на Община Пловдив;
 • Емил Христов – зам. председател на Нардното събрание;
 • проф. Андрей Захариев – първи председател на НАПОс-РБ;
 • София Янчева – председател на УС на НАСО РБ.

Обсъдени и приети единодушно от 112 делгати – членове на НАПОС-РБ бяха следните точки от дневения ред на Общото събрание:

 • Отчет на УС на НАПОС-РБ за дейността му през 2018 г.
 • Отчет на КС на НАПОС-РБ за дейността му през 2018 г.
 • Отчет на Бюджета на НАПОС-РБ за 2018 г.
 • Бюдежет на НАПОС-РБ за 2019 г.

Вечерта с много музика и песни, много и различни награди и естествено с празнична торта участниците в Общото събрание отбелязаха 15 години на НАПОС-РБ.

Виж Снимки от събитието
Виж Печатно издание „XVII-то Общо събрание на НАПОС-РБ“


НАПОС-РБ проведе XVI-то си Общо събрание

На 15.03.2018 г. в гр. Пловдив се проведе XVI-то си Общо събрание на НАПОС – РБ.

Гости на събранието бяха:

 • Народните представители – Емил Христов – зам. председател на 44-то Народно събрание и Илиян Тимчев;
 • зам. кмета на Община Пловдив – Розалин Петков;
 • председателят и изпълнителния директор на НАСО РБ – София Янчева и Наталия Христова;
 • изп. директор на НСОРБ – Силвия Георгиева;
 • почетните членове на НАПОС – РБ – проф. д-р Андрей Захариев, Иван Апостолов, Светлана Георгиева и Ибрахим Яхов.

Събранието протече при следния дневен ред:

 1. Отчет за работата на УС на НАПОС – РБ за  2017 година.
 2. Отчет за работата на КС на НАПОС – РБ за 2017 година.
 3. Приемане на годишния финансов отчет на НАПОС – РБ за 2017 година.
 4. Приемане на бюджета на НАПОС – РБ за 2018 година.
 5. Попълване състава на УС и КС на НАПОС – РБ.
 6. Разни.

В събранието взеха участие 112 членове на НАПОС – РБ, които приеха материалите от първа до четвърта точка. По т. 5 от дневния ред Общото събрание освободи като членове на УС на НАПОС – РБ, поради избора им за Народни представители – Емил Христов, Илиян Тимчев и Хайри Садъков, както и г-н Владимир Колчагов, поради смяната му като председател на Общински съвет.

За нови членове на УС на НАПОС – РБ бяха избрани

 • Анелия Емилова Джебирова – Борино;
 • Бистра Ангелова Павловска – Белене;
 • Донко Геворгиев Марев – Добричка;
 • Мария Микова Стойчева – Тетевен.

По т. 6 от Дневния ред за почетен член на НАПОС – РБ беше утвърден г-н Емил Христов – бивш зам.председател на УС на НАПОС – РБ и настоящ зам.председател на 44-то Народно събрание.

Вижте още:


XV – то Общо събрание на НАПОС-РБ

На 9 февруари 2017 г. в град Пловдив се проведе XV – то Общо събрание на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България.

В събранието взеха участие 102 членове на НАПОС – РБ/от 203-ма/, както и гости – зам. кметът на Община Пловдив – Розалин Петков, кметът на Асеновград и председател на КС на НСОРБ Емил Караиванов, Председателят на УС и Изпълнителния директор на Националната Асоциация на Секретарите на Общини на Република България /НАСО РБ/ София Янчева и Наталия Христова, кметове на общини и Общински съветници.

Поздравителни адреси бяха поднесени от НСОРБ, НАСО РБ, зам. Кмета на Община Пловдив, кмета на Община Асеновград.

Общото събрание:

 • Прие Отчета на УС на НАПОС – РБ за 2016 година;
 • Прие Отчета на КС на НАПОС – РБ за 2016 година;
 • Прие Отчета на бюджета на НАПОС – РБ за 2016 година;
 • Прие Бюджета на НАПОС – РБ за 2017 година;
 • Прие Правилник за устройството и дейността на НАПОС – РБ;
 • Прие промени в Устава на НАПОС – РБ.

Виж Снимки от събитието


XIV – то Общо събрание на НАПОС-РБ

На 17 март 2016 г. в град Пловдив се проведе XIV – то Общо събрание на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България.

Гости на събранието бяха:

 • г-н Явор Хайтов – зам. председател на 43-то Народно събрание;
 • г-н Даниел Панов – кмет на община Велико Търново, председател на УС на НСОРБ;
 • г-н Емил Караиванов – кмет на община Асеновград, председател на КС на НСОРБ;
 • г-жа Ангелина Топчиева – секретар на община Пловдив, член на УС на НАСО-РБ;
 • почетните членове на НАПОС-РБ:
   • проф.д-р Андрей Захариев;
   • г-н Иван Апостолов;
   • г-жа Даниела Русева.

Поздравителен адрес изпрати Председателя на 43-то Народно събрание г-жа Цецка Цачева.

Събранието:

 1. Прие отчета за работата на УС на НАПОС-РБ за периода 2012-2015 г.
 2. Прие отчета за работата на КС на НАПОС-РБ за 2015 г.
 3. Прие Годишния финансов отчет на НАПОС-РБ за 2015 г.
 4. Прие Бюджета на НАПОС-РБ за 2016 г.
 5. Извърши промени в Устава на НАПОС-РБ
 6. Удостои със званието "Почетен член на НАПОС-РБ":
  • инж. Сунай Хасан – съучредител на НАПОС-РБ, член на УС на НАПОС-РБ в мандат 2011-2015 г., зам. председател на НАПОС-РБ в мандат 2011-2015 г.;
  • Светлана Георгиева – председател на КС на НАПОС-РБ в мандат 2011-2015 г.;
  • Анастасия Младенова – съучредител на НАПОС-РБ, член на УС на НАПОС-РБ в мандат 2011-2015 г.;
  • Ибрахим Яхов – съучредител на НАПОС-РБ, член на УС на НАПОС-РБ в мандат 2004-2015 г.
 7. Избра нов УС на НАПОС-РБ в състав:
  • Kрасимира Германова – председател на Общински съвет – Созопол
  • Емил Христов – председател на Общински съвет – Стара Загора
  • Владимир Колчагов – председател на Общински съвет – Банско
  • Дочко Дочев – председател на Общински съвет – Левски
  • Богомил Станков – председател на Общински съвет – Чупрене
  • Илиян Маринов – председател на Общински съвет – Стражица
  • Христина Чолакова – председател на Общински съвет – Котел
  • Костантин Луков – председател на Общински съвет – Бургас
  • Бедрие Газиюмер – председател на Общински съвет – Черноочене
  • Яна Нинова – председател на Общински съвет – Мездра
  • Венцислав Спиридонов – председател на Общински съвет – В. Търново
  • Петър Николов – председател на Общински съвет – Ловеч
  • Мария Димитрова – председател на Общински съвет – Силистра
  • Лиляна Драганова – председател на Общински съвет – Долна Баня
  • Радослав Тасков – председател на Общински съвет – Благоевград
  • Даниела Драгийска – председател на Общински съвет – Чирпан
  • д-р Илиян Тимчев – председател на Общински съвет – Берковица
  • Хатидже Алиева – председател на Общински съвет – Търговище
  • Иво Иванов – председател на Общински съвет – Монтана
  • Атанас Телчаров – председател на Общински съвет – Садово
  • Даниел Йорданов – председател на Общински съвет – Исперих
  • Гергана Кръстева – председател на Общински съвет – Димитровград
  • Христо Гичев – председател на Общински съвет – Провадия
  • Савина Петкова – председател на Общински съвет – Пловдив
  • Хайри Садъков – председател на Общински съвет – Мадан
 8. Избра нов КС на НАПОС-РБ в състав:
  • Николай Златанов – председател на Общински съвет – Казанлък
  • Александра Мутафчийска – председател на Общински съвет – Чавдар
  • Маргарита Стойчева – председател на Общински съвет – Долни Дъбник
  • Надежда Казакова – председател на Общински съвет – Брацигово
  • Ешереф Ешереф – председател на Общински съвет – Руен

XIII – то Общо събрание на НАПОС-РБ

На 16.04.2015 г. в град Велинград се проведе XIII – то Общо събрание на НАПОС-РБ. Събранието прие следните решения:

 1. Прие отчета за работата на УС на НАПОС-РБ за 2014 г. и за мандат 2011-2015 г.
 2. Прие отчета за работата на КС на НАПОС-РБ за 2014 г.
 3. Прие годишен финансов отчет на НАПОС-РБ за 2014 г.
 4. Прие Бюджета на НАПОС-РБ за 2015 г.
 5. Избра за Почетен член на НАПОС-РБ кмета на община Созопол Панайот Рейзи – съучредител на НАПОС-РБ.

Виж снимки от събитието


XII Общо събрание на НАПОС-РБ, град Пловдив 13.03.2014 г

На 13.03.2014 г. в град Пловдив се проведе XII Общо събрание на НАПОС-РБ. В събранието като гости участваха народните представители:

 • Борислав Гуцанов – председател на Постоянната комисия "Регионална политика и местно самоуправление" към 42-то Народно събрание,
 • Йорданка Колева,
 • Корнелия Маринова,
 • Тодор Радулов и
 • Николай Апостолов.

В събранието взеха участие и:

 • г-жа София Янчева – председател на Националната асоциация на секретарите на общините в Република България;
 • почетните членове на НАПОС-РБ – проф. Андрей Захариев и Иван Апостолов;
 • Областния управител на област Добричка – Недко Марчев;
 • общински съветници от Троян, Летница, Панагюрище, Горна Оряховица и Момчилград.

Участниците в събранието бяха приветствани от кмета на град Пловдив – господин Иван Тотев.

Общото събрание прие:

 1. Отчет за работата на УС на НАПОС-РБ през 2013 г.;
 2. Отчет за работата на КС на НАПОС-РБ през 2013 г.;
 3. Годишен финансов отчет на НАПОС-РБ за 2013 г.;
 4. Бюджет на НАПОС-РБ за 2014 г.

Участниците в общото събрание бяха приветствани от народните представители Борислав Гуцанов и Корнелия Маринова, както и от първия председател на НАПОС-РБ – проф. Андрей Захариев.

Общото събрание попълни състава на УС и КС на НАПОС-РБ, като за нови членове на УС бяха избрани:

 • Иван Николов Луков – председател на Общински съвет Варна;
 • Йорданка Гошова Лалчева – председател на Общински съвет Ботевград;
 • Кръстан Томов Пунтев – председател на Общински съвет Лесичово;
 • Христина Янева Костадинова-Чолакова – председател на Общински съвет Котел,

а за членове на КС бяха избрани:

 • Костантин Луков – председател на Общински съвет Бургас;
 • Александра Борисова Мутафчийска – председател на Общински съвет Чавдар.

Общото събрание удостои със званието "Почетен член на НАПОС-РБ" г-н Борислав Гуцанов за особения му принос при приемането на промените в ЗМСМА.

Виж снимки от събитието


Общо събрание на НАПОС – РБ, 11.04.2013 г.

На 11.04.2013 г. от 15.00 часа в заседателната зала на „Гранд – хотел Варна“ – гр. Варна се проведе Общо събрание на НАПОС – РБ при следния дневен ред:

1.Отчет за работата на УС на НАПОС – РБ за 2012 година.
2.Отчет за работата на КС на НАПОС – РБ за 2012 година.
3.Приемане на годишния финансов отчет на НАПОС – РБ за 2012 година.
4.Приемане на бюджета на НАПОС – РБ за 2013 година.
5.Разни.

Виж Доклад на председателя на УС на НАПОС-РБ

Виж Снимки от събитието


ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НАПОС-РБ, 22.03.2012 г. град Пловдив

На 22.03.2012 г.в град Пловдив се проведе X- то Общо събрание на НАПОС-РБ.

Общото събрание:

1. Прие отчет за работата на Управителния съвет на НАПОС-РБ за периода 2008 – 2012 година изнесен от председателя на УС – Иван Апостолов.

2. Прие отчета за дейността на Контролния съвет на НАПОС-РБ за периода на 2008 – 2012 година изнесен от члена на КС – Йорданка Колева.

3. Прие годишен финансов отчет на НАПОС-РБ за 2011 година.

4. Прие бюджета на НАПОС-РБ за 2012 година.

5. Удостои със званието „Почетен член на НАПОС-РБ“:

 • Иван Христов Апостолов - досегашен председател на УС на НАПОС-РБ;
 • Даниела Кирилова Русева – досегашен зам.председател на УС на НАПОС-РБ;
 • Пепа Василева Герашка – досегашен председател на КС на НАПОС-РБ.

6. Избра нови УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ и КОТРОЛЕН СЪВЕТ на НАПОС-РБ.


 

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НАПОС-РБ, 14.07.2011 Г.

На 14 юли 2011 година в заседателната зала на хотел Аугуста, град Хисаря се проведе Общо събрание на НАПОС-РБ, на което бяха разгледани и приети следните материали:

 • Отчет за мандат 2007 – 2011 година;
 • Отчет на КС на НАПОС-РБ за мандат 2007 – 2011 година;
 • Годишен финансов отчет на НАПОС-РБ за 2010 година;
 • Бюджет на НАПОС-РБ за 2012 година.

В събранието взеха участие и поднесоха приветствие:

 1. Изпълнителният директор на НСОРБ – Гинка Чавдарова;
 2. Почетният член на НАПОС-РБ и първи председател на асоциацията – доц. Андрей Захариев.

На 04.11.2010 г. в град Стара Загора се проведе Общо събрание на НАПОС_РБ.

Информация:

Бяха разгледани следните точки:

1. Отчет за работата на УС на НАПОС за 2009 г.;
2. Отчет за работата на КС на НАПОС за 2009 г.;
3. Приемане на годишния финансов отчет на НАПОС за 2009 г.;
4. Приемане на бюджета на НАПОС за 2011 г.;
5. Приемане работен план на НАПОС за 2011 г.

Беше разгледана информация от г-н Владимир Танкишев за обсъждането на проектобюджета на Република България за 2011 г. Общото събрание се обяви против параграф 72, ал. 1 и ал.3 от Проекто закона за държания бюджет на Република България за 2011 г. и възложи на УС на НАПОС-РБ да изпрати отворено писмо до всички парламентари групи в 41-то Народно събрание и при необходимост да сезира президента и омбудсмана на Република България.


Общо събрание

на НАПОС-РБ бе проведено на 06.11.2009 г.

в град Пловдив


Новини

Общото събрание взе следните решения:

1. Приема отчета за работата на УС на НАПОС за 2008 година.

2. Приема отчета за работата на КС на НАПОС за 2008 година.

3. Приема годишния финансов отчет на НАПОС за 2008 година.

4. Приема бюджета на НАПОС за 2010 година.

5. Приема работния план на НАПОС за 2010 година.

6. Избира за членове на УС на НАПОС:

– Ангел Димитров – председател ОбС – Дряново

– Мария Григорова – председател ОбС – Сливен

– Милен Манолов - председател ОбС - Свищов

– Надежда Неделчева – председател ОбС - Каспичан

– Тенчо Руканов - председател ОбС – Стара Загора

Приложение:

Работен план на НАПОС-РБ за 2010 година


 

П Р О Т О К О Л

ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА АСОЦИАЦИЯ НА
ДЕЙСТВАЩИТЕ ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ В
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ПРОВЕДЕНО НА 24 ОКТОМВРИ 2008 ГОД. ОТ 14.00 ЧАСА
В ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО,
ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА НА „ИНТЕРХОТЕЛ”

Протокол


Общо събрание на асоциацията
и Дискусионен форум
на Председателите на Общински съвети
в Република България на тема

“ Публично-частните партньорства и общинските съвети – нормативна рамка, практики и решения “

08-09 Юни’ 2006 год.
гр. София, Парк – хотел ”Москва”
Покана


 

Общо събрание на асоциацията и Дискусионен форум на Председателите на Общински съвети в Република България, 15-17 Юли 2005 год. х-л „Рила“, Курортен комплекс „Боровец“ – Изтегли документа