P1110754.JPG

Последни Новини


На 08.10.2020 г. в град Златоград се проведе съвместно заседание на УС и КС на НАПОС-РБ.

Виж Повече информация


Излезе от печат Брой 30 на Информационен бюлетин.

Виж Брой 30


Нов наръчник на НАПОС-РБ в подкрепа на Общинските съвети


Архив


Честита Коледа и Щастлива Нова 2020 година - УС на НАПОС-РБ


Заключителен семинар на НАПОС – РБ

На 09. 09. 2019 г. се проведе заключителен семинар на НАПОС – РБ за председатели и общински съветници на тема: „ 2015 – 2019 г. – един успешен Мандат за местните власти“. В семинара взеха участие над 150 представители от 60 общини.

Председателят на НАПОС – РБ – г-жа Красимира Германова запозна участниците с кратък Отчет за работата на НАПОС – РБ през Мандат 2015 – 2019 г.

Презентация на тема „Конкретни решения в подкрепа на местното икономическо развитие и постигнати резултати в Мандат 2015 – 2019 г.“ представи г-жа Надежда Радославова – председател на ОбС Разград.

Г-жа Мария Стойчева – председател на ОбС – Тетевен направи презентация на тема „Доброто взаимодействие между общински съвет – кмет – администрация залог за устойчиво местно развитие“.

Отчет за работата на НАПОС – РБ през Мандат 2015 – 2019 г.
Презентация на тема „Конкретни решения в подкрепа на местното икономическо развитие и постигнати резултати в Мандат 2015 – 2019 г.“
Презентация на тема „Доброто взаимодействие между общински съвет – кмет – администрация залог за устойчиво местно развитие“


НАПОС – РБ със собствен панел в заключителната конференция на НСОРБ за мандат 2015 – 2019 година

От 27 до 29 юни 2019 г. в к.к. Боровец се проведе заключителна конференция на НСОРБ за мандат 2015 – 2019 година.

НАПОС – РБ имаше обособен собствен панел на тема „ Равносметката на Общинските съвети“, който се водеше от г-жа Красимира Германова – председател на УС на НАПОС – РБ.

Приветствие към участниците във форума от имеето на УС на НСОРБ поднесе Александър Горчев – член на УС на НСОРБ и кмет на Община Велики Преслав.

По време на панела бяха разисквани следните теми:

 • „Заключителни инициативи в подкрепа на местното самоуправление – 44-то Народно събрание“ , като лектор по темата беше г-н Емил Христов – зам. председател на 44-то Народно събрание.
 • „Дейността на Общинските съвети в подкрепа на местното икономическо развитие – нормативна уредба, стратегии и програми. Акцент върху конкретни решения и постигнати резултати.“ Положителен опит по темата споделиха г-жа Гергана Кръстева – председател на ОбС Димитровград и г-жа Надежда Радославова – председател на ОбС Разград.
 • „Как да осигурим гражданското участие при формирането на местните политики – необходимо ли е и защо?“ Своя опит по темата споделиха Илиян Маринов – председател на ОбС Стражица и инж. Делян Дамяновски – изп. директор на НАПОС – РБ.
 • „Доброто взаимодействие между Общинският съвет, кмета и админстрацията – залог за устойчиво местно развитие.“ Положителен опит по темета сподели Мария Стойчева – председател на ОбС Тетевен.

Участниците във форума подкрепиха проекта на НСОРБ за общинско послание от представителите на местните власти през мандат 2015 – 2019 г. към бъдещите кметове и общински съветници от мандат 2019 – 2023 година.


Съвместно заседание на УС и КС на НАПОС-РБ – 11.06.2019 г.

На 11.06.2019 г. в град Силистра се проведе съвместно заседание на УС и КС на НАПОС-РБ.

Виж Протокол от заседанието


Поздрав по случай Рамазан Байрам от УС на НАПОС-РБ

86768818_476t

Драги сестри и братя мюсюлмани,

Приемете нашите най-сърдечни поздравления по случай Вашия голям празник Рамазан Байрам.

С пожелание за здраве, благоденствие и хубави моменти в живота на Вас и Вашите семейства,

УС на НАПОС-РБ


НАПОС-РБ проведе XVII-то си Общо събрание

На 14.03.2019 г. в град Пловдив се проведе XVII-то Общо събрание на НАПОС – РБ.

Виж Информация за събитието


Съвместно заседание на УС и КС на НАПОС – РБ

На 05.02.2019 г. в Благоевград се проведе съвместно заседание на УС и КС на НАПОС – РБ.

Виж Информация


Ликът на Кул Гали́ украси офиса на НАПОС в Мездра за Коледа

Транспарант с лика на известния средновековен поет от Волжка България Кул Гали́ (1183-1236) украси в навечерието Рождество Христово офиса в гр. Мездра на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България (НАПОС-РБ). Родолюбивата инициатива е на изпълнителния директор на Асоциацията инж. Делян Дамяновски. Транспарантът е подарък от неговия приятел Шаукат Богданов, председател на културно-просветната обществена организация „Булгарское возрождение“ от руския град Уляновск, а непреходното послание – „Помни своите корени!”.

Кул Гали́ (на башкирски: Ҡол Ғәли, на татарски: Кол Гали; 1183-1236 г.) е виден представител на средновековната литература на Волжка България. Почитан е и като древнобашкирски и древнотатарски поет.

Най-известното му произведение – „Кыйсса-и Йосыф” („Сказание за Йосиф”), написано през 1233 г., представлява художествена обработка на легендите от Стария завет и Корана за Йосиф и неговите 12 братя. Текстът е добре познат сред тюркските народи в Поволожието, Урал, Кавказ и Сибир.

Няма много сведения за живота на Кул Гали́. Роден е в Кашан (дн. Казан), Волжка България. Някои учени смятат, че е от башкирския род Айле.

Първоначално учи в медресе Хорезм, а после в Урге́нч. Дълги години обикаля културните центрове на мюсюлманския изток (Херат, Сирия, Йерусалим, Мека), живее в Биляр и Болгар, Ела́буга, Нур-Сувар и Кашан. Има духовен сан молла.Смята се, че е загинал през 1236 г. в Биляр по време на монголското нашествие в началото на XIII век. Съществува и друга версия, че е оцелял при инвазията на Златната орда и е починал през 1241 г. по естествени причини.

С решение на ЮНЕСКО през 1983 г. официално е чествана 800-годишнината от рождението на Кул Гали́. През 2005 г. в парк „Милениум” в столицата на днешен Татарстан, Русия – Казан, е издигнат паметник на средновековния поет, а през 2008 г. такъв монумент е открит и в гр. Уляновск, близо до сградата на Центъра за татарска култура.


Съвместно заседание на УС и КС на НАПОС – РБ

На 02. 12. 2018 г. с любезното съдействие на Председателя на Общински съвет Чупрене – Богомил Станков и Кмета на Общината – Ваньо Костин се проведе съвместно заседание на УС и КС на НАПОС – РБ.

Виж Повече информация


Съвместна работна среща Общинските съвети на Котел и Твърдица

През месец ноември 2018г., в гр.Павел баня, общинските съветници от Общинските съвети на Котел и Твърдица проведоха съвместна работна среща на която бяха обсъдени актуални въпроси в работата на общинските съвети, дискутираха се теми, свързани с местното самоуправление.

Проведе се и семинар, свързан с прилагането на ЗПКОНПИ на който лектор бе г-н Николов.Семинарът постави акцент върху правния режим на конфликта на интереси, проверки на декларации и установяване на конфликт на интереси според Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество и Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси“.

Дискутираха се новите функции на общинските съвети, кметовете на общини и кметовете на кметства, статутът на постоянните комисии към общинските съвети. Разгледани бяха характерни за местното самоуправление случаи на конфликт на интереси в местното самоуправление, способите за предотвратяване на конфликт на интереси.

Виж Снимки от събитието


Съвместен семинар на Община Силистра, Община Кайнарджа, Община Дулово, Община Ситово, Община Провадия и Община Тервел

По традиция за поредна четвърта година по инициатива на Председателя на Общински съвет – Силистра д-р Мария Димитрова на 02.11.2018 г. в хотел „ Лонг Бийч Резорт и спа“ с. Шкорпиловци, Област Варна се проведе съвместен семинар с участието на председатели на общински съвети, общински съветници, кметове и кметски екипи от шест общини в страната, това са Община Силистра, Община Кайнарджа, Община Дулово, Община Ситово, Община Провадия и Община Тервел.

Темата на семинара бе „Подготовка, обсъждане, приемане и изпълнение на административните актове на общинските съвети.“

За лектор на семинара бе поканен Стефан Тодоров, главен експертен сътрудник в Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление в 44-то Народно събрание. Той бе предоставил предварително подготвена от него презентация на конкретната тема, която бе изпратена на всички участници в семинара с цел предварително запознаване и подготовка на въпроси интересувайки всеки един от участниците.

Презентацията бе разделена на два панела, а именно: „Процес на изготвяне и приемане на административни актове на общинските съвети“:

 • области на компетентност и правомощия на общинския съвет – приложно поле на ЗМСМА и специализираното законодателство, основни положения, общи принципи и правила;
 • видове административни актове;
 • общи принципи и правила при изготвяне и приемане на актовете;
 • процедурни правила за приемане на актовете;
 • кворум, поименно гласуване;
 • правно-техническо оформяне на приетите актове,
 • удостоверяване и публикуване на актовете;
 • влизане в сила, предварително изпълнение;

и втори панел: „Административен и съдебен контрол“:

 • компетенции на кметовете и общинските съвети;
 • компетенции на областните управители;
 • компетенции на други органи;

Лекторът Стефан Тодоров предостави възможността по време на презентацията да бъдат задавани въпроси, като семинара приключи с дискусия по актуални теми от практиката на общинските съвети и общините.

В края на семинара д-р Мария Димитрова Председател на Общински съвет – Силистра изказа своите благодарности към лектора Стефан Тодоров и му подари „Енциклопедия на Област Силистра“, чиито автор е д-р Тодор Тодоров.

Участниците в семинара от своя страна благодариха на д-р Мария Димитрова Председател на Общински съвет – Силистра за станалото от години вече традиция организиране на семинари, на които се разискват приоритетно теми касаещи работата на общинските съвети и общинските администрации като цяло.

Виж Снимки от събитието


Посещение на делегация на НАПОС – РБ във Франция

Представителна делегация на НАПОС – РБ, включваща 40 председатели на Общински съвети, общински съветници и кметове посети Република Франция за запознаване с опита в областта на местното самоуправление.

По време на семинара се проведе среща на делегацията на НАПОС – РБ в централата на Асоциацията на Кметовете на Франция / Association des Maires de France/.

Делегацията ни бе приета от вицепрезидента на Асоциацията на Кметовете на Франция и председател на Комисия „Европа“към Асоциацията г-н Кристоф Руион – кмет на община Кулен и г-ца Полин Тивеле – завеждаща международните връзки на Асоциацията.

По време на срещата бяха обсъдени и участниците се запознаха със следните въпроси:

 1. Организация на местното самоуправление в Република Франция – законодателно устройство и закони, уреждащи местното самоуправление.
 2. Структура и начин на действие на Общинските съвети.
 3. Положителни страни и трудности във функционирането на местното самоуправление в Франция.
 4. Взаимодействие Общински съвет – Кмет на общината /практика и проблеми/.
 5. Нива на местното самоуправление в Република Франция /област, община, село/.- какви органи на местното самоуправление се избират /областни съвети, общински съвети, кметове/
 6. Статут на общинските съветници.

Особено внимание и интерес предизвикаха дискусиите по:

 • Стуктурата на Общинските съвети:
 • Избор на 6 години;
 • ОбС избира кмета, който ръководи и ОбС;
 • Равнопоставеност на жени и мъже в ОбС;
 • Значителен по-голям брой общински съветници и админстрация.

Пример: Община Кулен с 9000 жители – 29 съветници и 8 зам.кметове.

 • Особен дебат предизвика начина на определяне на такса битови отпадъци и др.
 • Интерес предизвика и факта, че над местните власти е префектът на района, който е към Минстерството на вътрешните работи.

Срещата допринесе за дискусия за по-добро местно самоуправление и запознаване с опита на една стара демокрация в Европа.

Виж Снимки


СЕМИНАР НА НАПОС – РБ, 01.10.2018 г.

На 01.10.2018г. в рамките на Годишната среща на местните власти в к.к. „Албена“ се проведе самостоятелен панел – семинар на НАПОС – РБ, в който участие взеха над 200 председатели на Общински съвети, общински съветници и кметове на Общини, които дискутираха по 3 теми.

Семинара беше открит от Председателят на УС на НАПОС – РБ г-жа Красимира Германова. Приветствие поднесе членът на УС на НСОРБ и кмет на Община Елин Пелин доц. д-р инж. Ивайло Симеонов.

Първата тема бе „Подготовка, обсъждане, приемане и изпълнение на нормативни актове на Общинските съвети“ с лектор Стефан Тодоров – главен експертен сътрудник в Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление към 44-то Народно събрание.

Втората тема бе по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с лектор Кирил Габеров – Директор дирекция „Управление на обезпеченото имущество“ и началник отдел „Правен“ към Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

По третата тема г-н Александър Горчев – кмет на Община Велики Преслав, член на УС на НСОРБ запозна участниците в дискусията за предстоящите задачи пред Общинските съвети и Общините през последната година от мандат 2015 – 2019 година.

Виж Снимки от събитието


Информация

На 22 юни 2018 година членът на Управителния съвет на НАПОС-РБ Савина Петкова и изп. директор на НАПОС – РБ инж. Делян Дамяновски проведоха среща с ръководството на Комисията за защита на личните данни. Бяха обсъдени актуални въпроси във връзка с прилагането на Регламента за защита на личните данни от страна на общинските съвети.


Информация

Изп. директор на НАПОС – РБ инж. Д. Дамяновски участва като гост в 27-то Общо събрание на Националната асоциация на секретарите на общини в Република България, проведено на 19.04.2018г. в гр. Пловдив.

Същият поднесе приветствие от името на УС на НАПОС – РБ и от нейния председател г-жа Красимира Германова.


ЗА ВТОРА ГОДИНА СЕ ПРОВЕДЕ ИНИЦИАТИВАТА „ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БЕЛЕНЕ ЗА ЕДИН ДЕН”

Преслав Бисеров Ченешков (XII клас на СУ „Димчо Дебелянов”) бе председател на Общински съвет-Белене, макар и за ден. Негови заместници – Златина Пламенова Врайкова (VII клас на ОУ „Васил Левски”) и Иво Иванов Александров (XI-а клас на ПГЯЕ „Мария Скл.-Кюри”).

Те откриха редовното заседание на местния парламент на 19 април, след което Преслав благодари от името на тримата. Връчи на председателя д-р Бистра Павловска схема-триъгълник с изписани думите „разум”, „законност”, „хора”. Според тях това са трите стъпки, които трябва да следват в работата си общинските съветници.

На свой ред д-р Павловска им подари тефтер, химикал и usb памет, както и сертификат за участие в провеждащата се за втора година инициатива „Председател на Общински съвет-Белене за един ден”. По проект на Община Белене Преслав, Златина и Иво ще имат възможността в началото на месец май да посетят Националния дворец на културата в столицата.

На 11 април, чрез жребий, по време на Председателския съвет към Общински съвет-Белене и в присъствието на Анелия Генова – директор на СУ „Димчо Дебелянов”, Румяна Богданова – директор на ОУ „Васил Левски”, и Стела Митрикова – класен ръководител на XI-а клас към ПГЯЕ „Мария Скл.-Кюри”, бяха определени позициите „председател” и „заместник-председател” на Общински съвет-Белене за ден.

„За втора година провеждаме инициативата в навечерието на Деня на Европа. Изпратихме писма до трите училища в Белене, за да излъчат представител. Желанието ми е младите хора да бъдат запознати с нашата дейност и ролята на Общинския съвет в местното самоуправление. Те са бъдещето на общината, бъдещите управници и ръководители”, посочи председателят на местния парламент д-р Бистра Павловска.

Преслав, Златина и Иво са категорични, че ще запомнят работата си в Общински съвет-Белене. Тази година Преслав е абитуриент и иска да продължи образованието си във висше училище, инженерна специалност. Златина завършва VII клас и ще кандидатства в езиковата гимназия в Плевен, а Иво харесва професията, която учи – „електротехник”. И тримата искат да намерят реализация в родния си град, защото то е най-доброто място за живеене и вярват в неговото развитие.

Ралица Господинова


Регионални обучения на общински съветници

Семинар на Общински съвет – Асеновград в град Смолян, 13.04.2018 г.

Общински съвет – Асеновград организира и проведе семинар от 13.04. до 15.04.2018 г. в гр.Смолян на тема „Конфликтът на интереси и режим на подаване на декларации според Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество“ с лектор Николай Николов.

На семинара присъстваха общински съветници и ръководството на Общинска администрация – Асеновград.

Семинар за противодействие на корупцията се проведе в град Сливен, 14.04.2018 г.

„Обща характеристика на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество. Лица, заемащи публична длъжност. Проверка за конфликт на интереси. Несъвместимост”. Това беше темата на семинар, провел се на 14 април 2018 г., събота.

Лектор на семинара беше Николай Николов – доктор по административно право и процес, един от най-изявените специалисти в областта на установяване и предотвратяване на конфликта на интереси.

В зала „Май“, където се проведе семинара бяха Димитър Митев -председател на Общински съвет-Сливен, кметът на Община Сливен Стефан Радев, Валя Радева – секретар на Община Сливен, общински съветници, кметове на населени места, управители на търговски дружества с общинско участие и директори на общински предприятия.

Семинарът, организиран от Общински съвет – Сливен и Община Сливен започна с минута мълчание в памет на загиналите в катастрофата на АМ „Тракия“.Зам.-председател на Народното събрание почетен член на НАПОС – РБ

С решение на XVI-то Общо събрание на НАПОС – РБ бе удостоен със званието „Почетен член на НАПОС – РБ“ г-н Емил Христов – бивш зам. председател на УС на НАПОС – РБ.


Венцислав Спирдонов председател на Общинския съвет във Beлико Търново пред „Труд“

Общинските съветници са местните омбудсмани

 • Господин Спирдонов, по какви наболели въпроси на общините у нас работи Асоциацията на шефовете на общински съвети – вие вече трета година сте в нейното ръководство?
 • Асоциацията на председателите на Общински съвети (НАПОС) е колективен орган и е много важна част от местното самоуправление. Член съм на УС от началото на мандата ми като председател на местния парламент във Велико Търново. Обсъждаме както синдикални, така и по-глобални теми, свързани с местното самоуправление. Участваме в изработването на проектозакони. Асоциацията бележи все по- сериозно развитие. Не мога да не отбележа приноса на нейния председател Красимира Германова и на заместника й Емил Христов, който вече е и зам.- председател на Народното събрание. В негово лице имаме лоби в парламента и чуваемост на нашите проблеми.

Виж цялото интервю


НАПОС – РБ проведе поредния семинар

На 16.03.2018 г. в гр. Пловдив се проведе поредния семинар организиран от НАПОС – РБ на тема: „Конфликт на интереси по отношение на Общинските съветници в светлината на закона за противодействие на корупцията“.

Лектор бе д-р Николай Николов бивш председател на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

В обучението участваха 134 представители на местните власти.


НАПОС-РБ проведе XVI-то си Общо събрание

На 15.03.2018 г. в гр. Пловдив се проведе XVI-то си Общо събрание на НАПОС – РБ.

Виж Повече информация

Виж Снимки от събитието


8mart_napos


3mart_napos1


1mart18


СЪОБЩЕНИЕ

На 22.02.2018г. се проведе заседание на Парламентарната комисия по Регионална политика, благоустройство и местно самоуправление към 44-то Народно събрание, в която участие взеха и членовете на УС на НАПОС – РБ: Атанас Телчаров /Садово/, Илиян Маринов /Стражица/, Бедрие Газиюмер /Черноочене/, Савина Петкова /Пловдив/, както и изп. директор на НАПОС – РБ инж. Д. Дамяновски.

Комисията:

 1. Прие с единодушие на второ четене Закона за допълнение и изменение на ЗМСМА, с който се доурежда трудовоправния статут на Председателите на Общински съвети и по по-справедлив начин се урежда въпроса със служителите в звената по чл.29а относно тяхното освобождаване и назначаване и техните атестационни оценки.
 2. Прие Закон за допълнение на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, с което се предвижда § 19, т. 2 да влезе в сила от 01.12.2019 г. Очаква се гласуването му да стане в Пленарна зала до 28.02.2018г.

Общинските съветници в страната притеснени от текст в антикорупционния закон

Интервю на Красимира Германова в БНР, 08.02.2018 г.

Чуите цялото интервю в аудио формат:


Семинар за предотвратяване на корупцията

Във връзка с приемане на новия Закон за предотвратяване на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество, обнародван в ДВ бр.7 от 19.01.2018г. и новите правомощия на постоянните комисии по установяване и предотвратяване на конфликт на интереси към общинските съвети, както и възникналите множество въпроси във връзка с прилагането му, се проведе семинар на 01.02.2018 г.. в зала „Гросето”, гр.Димитровград.

В обучението взеха участие председатели на Общински съвети от 17 общини, както председателите на комисиите за конфликт на интереси към ОбС. Лектор по темата бе бившият председател на Комисията за установяване и предотвратяване конфликт на интереси Николай Николов. Тук той пристигна по покана на председателя на димитровградския Общински съвет Гергана Кръстева.

Николай Николов сподели, че в Димитровград днес се провежда първи подобен семинар, свързан със Закона на противодействие на корупцията. Целта е темата да бъде разяснена на максимално широк кръг, като се осигури безпроблемното изпълнение на нормативния акт.

Нормативът влезе в сила само преди дни – на 23 януари и вменява на общинските Комисии за установяване конфликт на интереси изключително много правомощия. В тази връзка обърнато бе внимание на представителите на местните власти по отношение на свързаните със закона нови моменти и изисквания.

1 (1) 2 (1)
3 4


Съвместен семинар на пет общини от Област Силистра и Община Провадия, Балчик 18.11.2017 г.

За поредна година по инициатива и със съдействието на Председателя на Общински съвет – Силистра д-р Мария Димитрова на 18.11.2017 г. в „ Лайтхаус Голф и Спа хотел“ Община Балчик се проведе съвместен семинар с участието на председатели на общински съвети, общински съветници, кметове и кметски екипи от пет общини в Област Силистра /Община Силистра, Община Кайнарджа, Община Дулово, Община Главиница и Община Ситово/ и общински съветници от Община Провадия – Област Варна.

Семинарът се проведе в две части. Първата част на семинара бе на тема: „Взаимодействие между общинският съвет и общинската администрация – нормативна уредба“ с водещ семинара Стефан Тодоров експерт в 44-то Народно събрание. Втората част на семинара бе на тема „Актуални промени в нормативната уредба за местните данъци и такси – промените в ЗМДТ и ДОПК.“ с водещ семинара Николета Колева – експерт в 44-то Народно събрание. Двамата водещи семинара представиха предварително подготвени от тях презентации касаещи конкретните теми.

Участниците в семинара отправиха своите въпроси към водещите семинара Николета Колева и Стефан Тодоров. Дискусиите по разглежданите теми бяха ползотворни.


Семинар на Общински съвет – Асеновград

Общински съвет-Асеновград, организира семинар в гр.Хисаря на 25.11.2017г. на тема : „Промените в Закона за нормативните актове и произтичащите от това задължения за Общинските съвети и администрации“.

Лектор на семинара беше Стефан Тодоров-главен експерт в НС.В семинара взеха участие Кметът на община Асеновград, Председателят на Общински съвет-Асеновград, общинските съветници, юристи и служители в звеното по чл.29а от ЗМСМА.

Основните теми, които бяха дискутирани бяха за промените в Закона за нормативните актове, видовете нормативни актове, процесът на изготвянето и приемането им. Беше обърнато специално внимание на общите принципи и правила на изготвянето и приемането на актовете на Общински съвет, структуриране и съдържание на нормативните актове, правно-техническо оформление, удостоверяване и обнародване на приетите актове.


ЕМИЛ ХРИСТОВ – ЗАM. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

Народния представител от ПП ГЕРБ и бивш Зам. Председател на УС на НАПОС – РБ – Емил Христов бе избран за Зам. Председател на 44-то Народно Събрание на Република България.
Да му пожелаем успех!

НОВ УСПЕШЕН ПЪТУВАЩ СЕМИНАР НА НАПОС – РБ

По решение на УС на НАПОС – РБ представителна група от председатели на Общински съвети, общински съветници и кметове от 12 български общини посетиха Прага за запознаване с опита в областта на местното самоуправление в Република Чехия.

По време на посещението си, придружени от г-н Лъчезар Петков – Посланик на Република България в Чехия, делегацията проведе среща в Кметството на най-големия и бързоразвиващ се район на Прага – Прага 6. Делегацията беше приета от г-н Ондржей Коларж – Кмет на Района и инж. Ян Холицки – секретар на Общинския съвет. Двамата презентираха темата за местното самоуправление в Чехия и в частност структура на Общинския съвет в Прага 6 и функционирането на местното самоуправление в района. Проведе се дискусия за приликите и разликите в българското и чешкото местно самоуправление, проблемите пред местните власти и начините на тяхното решаване. Обсъдена бе възможността за задълбочаване сътрудничеството между български и чешки общини.

Виж Снимки от срещата

Форум на УС на НАПОС – РБ по време на 12-та Годишна среща на местните власти

По време на 12-та Годишна среща на местните власти, проведена на 15 – 17.10.2017 година в к.к. Албена, НАПОС – РБ проведе форум на тема „Актуални аспекти в работата на Общинските съвети“.

Форума се проведе в два панела, в които участваха над 100 представители на местните власти.

Приветствие към участниците от името на УС на НСОРБ поднесе Емил Кабаиванов – член на УС на НСОРБ и кмет на Община Карлово.Първият панел бе на тема: „Подобряване на местната нормативна уредба“.

Христина Чолакова – зам. председател на УС на НАПОС – РБ и председател на ОбС – Котел, презентира темата „Проверки на Върховната Административна Прокуратура – слабости и поуки за общинските практики“.

Даниела Драгийска – член на УС – НАПОС – РБ и председател на ОбС – Чирпан и Гергана Кръстева – член на УС – НАПОС – РБ и председател на ОбС – Димитровград, споделиха проблеми и практики в подготовката на Общински Наредби, след което по темата се проведе задълбочена дискусия.Втория панел бе на тема: „Общинското здравеопазване – проблеми и възможни решения“.

Презентация на тема: „Общинското здравеопазване – със или без бъдеще“ изнесе д-р Радко Велков – организационен секретар на Сдружението на Общинските болници, която беше допълнена от д-р Неделчо Тотев – Председател на Сдружението.

Презентация на тема: „НСОРБ – търсене на възможни решения“ представи д-р Лидия Маринова – зам. председател на ПК по здравеопазване към НСОРБ и зам. председател на ОбС – Варна.

По темата се проведе гореща дискусия по състоянието, проблемите и перспективите пред Общинските болници.

Участниците в панела приеха специална декларация и се взе решение за провеждане на среща по проблемите на общинското здравеопазване с ПК по здравеопазване към 44 –то НС.

Виж Снимки от събитието


Членове на УС на НАПОС – РБ проведоха среща в Народното събрание

На 11.10. 2017 г. членове на УС на НАПОС – РБ проведоха среща в Народното събрание с Председателя на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление г-н Искрен Веселинов. Целта на срещата бе обсъждане предложения на УС на НАПОС – РБ за промени в Закони, касаещи местните власти. От страна на УС на НАПОС – РБ в срещата участваха:

 • Христина Чолакова – Котел – зам. председател на УС на НАПОС –РБ
 • Бедрие Газиюмер – Черноочене – зам. председател на НАПОС – РБ
 • Маргарита Стойчева – Долни Дъбник – Председател на КС на НАПОС – РБ
 • Гергана Кръстева – Димитровград – член на УС на НАПОС – РБ
 • Савина Петкова – Пловдив – член на УС на НАПОС – РБ
 • инж. Делян Дамяновски – изп. директор на НАПОС –РБ

В срещата участие взеха още Народния представител Емил Христов и Стефан Тодоров – главен експерт към Народното събрание.

Бяха обсъдени следните предложения за промени в Закони, касаещи местните власти:

 1. Промени в ЗМСМА.
  • Защита правата на председателите на ОбС / гарантиране правото им за запазване длъжността заемана преди избора за председател на Общински съвет и възможността да се върнат на нея след приключване на мандата им като председател на Общински съвет/;
  • Атестационната оценка на служителите в звената по чл. 29а да се изготвя от Председателите на ОбС;
  • По санкциите по чл.34, ал.9 при не приемане на бюджета на Общината /обвързване със срок внисането на Проекта на бюджет от Кмета на общината/.
 2. Изборен кодекс.
  • увеличаване големината на листата за кандидати за общински съветници.
 3. По Закон за местните данъци и такси бе прдставено Становище и предложения на УС и КС на НАПОС – РБ по ЗИД на Закона за местните данъци и такси.
 4. Закон за устройство на територията и чл. 305 на Закона за предучилищното и училищното образование.
  • относно отпадане разрешителния статут за разпореждане със сгради на бивши училища, здравни заведения и социални такива.
 5. ЗСПЗЗ
  • относно земите по чл. 19 с цел облекчаване режима за разпореждане с тях от страна на Общинските съвети.
 6. Закон за Държавния бюджет на РБ за 2018 година – увеличаване размера на представителните средства на Общинските съвети.
 7. По Проекта на Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконнопридобитото имущество.
  • Предложение относно носене на гражданска отговорност за причинени имуществени и неимуществени вреди от страна на лицата подали неверни и недоказани сигнали.

Получихме разбиране по всички въпроси като се стигна съгласие за иницииране промени в ЗМСМА.


Съвместно заседание на УС и КС на НАПОС – РБ

На 11.09.2017 г. в град Димитров град се проведе съвместно заседание на УС и КС на НАПОС – РБ.

Виж Повече информация


Съвместен семинар на Общински съвет – Лясковец и Общински съвет – Стражица, , 1-3 септември 2017 г.

От 1 до 3 септември в гр. Китен общинските съвети на Община Лясковец и Община Стражица проведоха съвместен семинар на тема „Предизвикателствата пред общинските съвети през новия политически сезон”. Обсъдени бяха темите по предложенията за промени в Закона за местните данъци и такси в частта за Такса битови отпадъци, Промените в АПК и ЗНА, Промените в закона за електронното управление, специфични теми свързани с проблемите на местните власти при обжалването на актове от страна на прокуратурата и др.

Като гост лектор на беше поканена г-жа Красимира Германова Председател на УС на НАПОС в Р България и член на КС на НСОРБ. Модератор и водещ на семинара беше г-н Илиян Маринов Председател на ОбС Стражица, член на УС на НАПОС в Р България и регионален координатор на асоциацията за област Велико Търново. Участие в срещата взеха още д-р Ивилина Гецова Кмет на община Лясковец, г-жа Даниела Арабаджиева Председател на ОбС Лясковец, г-жа Росица Господинова Зам. Кмет на Община Лясковец, г-н Мариян Паскалев секретар на Община Лясковец както и общински съветници и експерти от общините участници.

Най- голям интерес предизвика темата в частта за промените по ТБО, където надделя мнението, че приемането на промените от НС се бави и след променените срокове по ЗНА, времето за синхронизиране на общинските наредби за местни данъци и такси няма да стигне. На срещата много подробно се обсъди и нуждата от нов Закон за местно самоуправление, отговарящ на съвременните реалност. Интересна беше и дискусията за предложените от НАПОС в Р България промени в Изборният кодекс, относно броят на кандидатите в кандидатските листи за общински съветници, защото в средата на мандата /2015-2019/ има вече немалък брой общински съвети, които нямат хора за попълване състава на общинският съвет заради ограничението за броят на местата в листите при провеждането на избори за местна власт. Отчетени бяха и заслугите на НАПОС в Р България за уточняване на статута на общинските съветници при нужда от ползване на отпуск по болест или майчинство. Г-жа Германова запозна участниците и с предстоящите действия на НАПОС в Р България по предложените ат асоциацията промени в различни законопроекти и становищата по предложени такива от Министерски съвет и НСОРБ.

Виж Снимки


СКРЪБНА ВЕСТ

След тежка катастрофа загина

ВЕЛИН РУМЕНОВ ФИДАНОВ

председател на Общински съвет Баните

Поклон пред паметта му.


НАПОС-РБ с нов заместник председател

hristina_cholakovaНа Заседанието на УС на НАПОС-РБ, проведено на 22.06.2017 г. в град Бургас, бе избран нов заместник председател на управителния съвет на асоциацията. Това е г-жа Христина Чолакова – председател на ОбС – Котел.


ПЪТУВАЩ СЕМИНАР НА НАПОС – РБ

От 01.06.2017г. до 10.06.2017г. НАПОС – РБ проведе пътуващ семинар за посещение на Европейските институции и запознаване с тяхната работа.
В пътуването участваха общо 43 председатели на Общински съвети, общински съветници и кметове 23 български общини.
На 5 и 6 юни групата беше в Страсбург.
На 5.06.2017г. групата беше приета от Посланика на Република България към Съвета на Европа г-жа Катя Тодорова. Проведе се разговор за възможностите за побратимяване между френски и български общини, осигуряване на дарения от страна на френски институции за български социални домове. Групата се запозна и с дейността на българското представителство към Съвета на Европа.
На 6.06.2017 г. групата посети Конгреса на местните и регионални власти към СЕ, където домакин беше Жан Филип Бозул – директор на Конгреса на местните и регионални власти, който запозна българските представители със структурата и дейността на Конгреса.
На 7.06.2017 г. групата беше в Брюксел, където бяха проведени 3 срещи:

 • В Комитета на регините към ЕС.Григор Асенов – наблюдаващ комисия по регионално развитие, инфраструктура и транспорт и Лозан Андреев – администратор в Комитета на регионите запознаха българските представители със структурата и дейността на Комитета на регионите;
 • В Европейския Парламент.Светла Танова – администратор в Европарламента запозна групата със структурата и дейността на Европейския Парламент;
 • Българските представители проведоха среща – разговор и с българските евродепутати Андрей Ковачев, Илхан Кючук и Наджми Али.

Виж Снимки


Д-р Атанас Скатов развя знамето на НАПОС-РБ над най-висoкия връх в света – Еверест

„Привет скъпи приятели! В прикачените файлове са снимките на знамето на НАПОС-РБ от връх Еверест на 22 май в 5 часа сутринта. Благодаря ви много за подкрепата!“ – написа в електронното съобщение д-р Скатов.

Suveti_1

Suveti_3


СЪВМЕСТЕН СЕМИНАР НА НАПОС – РБ И НАСО РБ

На 9 и 10 май 2017 г. в гр. Пловдив се проведе съвместен семинар от НАПОС – РБ и НАСО РБ на тема „ Промените в Закона за Нормативните актове и произтичащите от това задължения за Общинските съвети и админстрации“.

В семинара взеха участие над 160 представители на местната власт в България – председатели на Общински съвети, секретари на Общини, общински съветници, юристи на Общини и служителин в звената по чл. 29а от ЗМСМА. Лектор бе Стефан Тодоров – главен експерт в 44-то Народно Събрание. За семинара бе отпечатана брошура в помощ на обучаващите се.

Виж снимки от събитието

Изтегли брошура


Членове на УС на НАПОС-РБ депутати в 44-то Народно събрание

Емил Христов – Зам. председател на УС на НАПОС – РБ Хайри Садъков – член на УС на НАПОС – РБ д-р Илиян Тимчев – член на УС на НАПОС – РБПОЛОЖИТЕЛЕН ОПИТ В ОБЩИНА ДРЯНОВО

По инициатива на председателя на Общински съвет – Дряново г-н Тодор Георгиев на 01.03.2017 година се проведе тържествено заседание на Общинския съвет.

По време на зседанието бяха представени всички председатели на Общински съвети от 1991 г. до 2015 г. с кратки биографични данни.

Кметът на общината инж. Мирослав Семов им връчи почетни плакети.

Откри се и Стена на председателите на Общински съвет – Дряново.

По време на зседанието се представи и Почетен албум на Общинските съветници за всички мандати от 1991 г. до настоящия момент.

Мероприятието бе уважено от Областния управител на област Габрово, изп. директор на НАПОС – РБ инж. Делян Дамяновски, от бивши общински съветници и кметове, много граждани.

Приветствия поднесоха инж. Мирослав Семов – кмет на Община Дряново и инж. Делян Дамяновски – изп. директор на НАПОС – РБ.

Виж снимки


Зам. председател на УС на НАПОС – РБ e представител на България в Политическия комитет на Съвета на Европейските общини и региони /СЕОР/

predsedatel1

Зам. председателката на Управителния съвет на НАПОС – РБ г-жа Бедрие Газиюмер – председател на Общински съвет – Черноочене, обл. Кърджали е определена за представител на България в Политическия комитет на Съвета на Европейските общини и региони /СЕОР/.

СЕОР е най – старата (учредена 1951 г.) и най-голяма Европейска асоциация на местните и регионални власти, която обединява техни Сдружения от 41 европейски страни и представлява чрез тях, всички нива на местното самоуправление в Европа. От създаването си Организацията насърчава изграждането на обединена, мирна и демократична Европа, основана на спазването на принципа на субсидираността и участието на гражданите, като основната и дейност е структурирана в две направления: влияние върху европейската политика и законодателство във всички области, които оказват въздействие върху общините и регионите и осигуряване на форум за дебат между местните и регионалните власти.

УС на НАПОС-РБ


Официална делегация на НАПОС – РБ посети Израел

Официална делегация на НАПОС – РБ посети Израел в периода 05 – 09.12.2016 година. Делегацията включваше представители на общински съвети, общински съветници и кметове от 14 български общини. По време на посещението бяха проведени срещи в:

 • Посолството на Република България в Израел. Извънредния и пълномощен представител на Република България г-н Димитър Михайлов и търговския представител Камен Минков запознаха участниците за възможностите за установяване на двустранни връзки и сътрудничество между български и израелски общини; за установяване на бизнес контакти и реализиране на съвместни проекти;
 • Федерацията на местните власти на Израел, където делегацията се запозна с опита на Израел в местното самоуправление. Постигна се договореност за сътрудничество с ФМВ между НАПОС – РБ, за това двете сдружения да бъдат мост за установяване на връзки между български и израелски общини;
 • Кметството на Тел Авив, където делегацията се запозна с работата на Общински съвет Тел Авив.

Виж Снимки


Семинар проведен със съдействието на НАПОС – РБ, Балчик 19.11.2016 г.

По инициатива на Председателя на Общински съвет – Силистра д-р Мария Димитрова на 19.11.2016 г. в „ Лайтхаус Голф и Спа хотел“ Община Балчик се проведе съвместен семинар с участието на председатели на общински съвети, общински съветници, кметове и кметски екипи от шест общини в Област Силистра. За Община Силистра – 28 участника, Община Кайнарджа – 13 участника, Община Дулово – 18 участника, Община Алфатар – 9 участника, Община Тутракан – 18 участника и Община Главиница – 15 участника.

Темата на семинара бе „Твърди битови отпадъци и политиката на общините в тази област.“ За лектор на семинара бе поканен г-н Борислав Тафраджийски. Той бе предоставил предварително подготвена от него презентация на конкретната тема, която бе изпратена на всички участници в семинара с цел предварително запознаване и подготовка на конкретни въпроси интересувайки всеки един от участниците.

Презентацията бе разделена на шест панела, а именно: „Необходимост от единен подход за съдържанието на общинските и регионалните програми за управление на отпадъците“, „Етапи при разработване на общински и регионални програми за управление на отпадъците“„Мерки за информиране на обществеността и привличане на заинтересованите страни“ „Анализи на състоянието и управление на отпадъците, Прогнози за бъдещо развитие“ , „Основни изводи от анализа на средата, Цели и приоритети на програмата и Алтернативи за развитие“ и, „Мерки за постигане на целите“.

Участниците в семинара отправиха своите въпроси към г-н Тафраджийски.

Ползотворно се дискутира по темата.

Всички участници в семинара се обединиха около предложението да бъдат организирани по често семинари, на които да се разискват теми интересуващи обществеността, които са от приоритетите на общините.

Виж Снимки от събитието


Нов семинар на НАПОС – РБ

На 15 и 16 ноември 2016 г. НАПОС – РБ проведе нов семинар на тема „Общинска собственост и разпоредителни сделки. Правомощия на Общинския съвет по устройство на територията“.

В семинара взеха участие 104 Председатели на Общински съвети, общински съветници и кметове от 42 общини.
Лектор бе главния експерт в 43-то Народно Събрание Стефан Тодоров.

За семинара бе издаден и наръчник по темите.

Виж наръчник

Виж Снимки


Красимира Германова участва в Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа

От 19 до 21 октомври българска делегация взе участие в 31-та сесия на Конгреса на местните и регионални власти към Съвета на Европа в Страсбург, която бе първата за мандат 2016 –2020 г. На тази сесия се проведе избор на ръководните органи на двете камари. Основната тема на сесията бе „Етика и прозрачност на местно и регионално ниво“.

Като делегат в Конгреса на местните и регионални власти в сесията взе участие и Красимира Германова – председател на УС на НАПОС – РБ и председател на Общински съвет – Созопол. В делегацията участваха още Арбен Мименов, кмет на община Сатовча, Галина Стоянова, кмет на община Казанлък,Дилян Млъзев, кмет на община Елена, Силвия Стойчева, председател на Общински съвет Самоков, Никола Белишки, кмет на община Панагюрище.

Българската делегация взе участие в заседанията, които се проведоха в Двореца на Европа в Страсбург. На заседанието на Камарата на местните власти бяха представени доклади за положението на ромите и пътуващите хора в кантекста на нарастващия расизъм и ксенофобия, както и за местната демокрация в Кипър и резултатите от наблюдението на местните избори в Армения. Една от темите за разискване по време на заседанието на Камарата бе „Политическото участие и представителство на жените на местно и регионално ниво“. Заседанията бяха предшествани от обучителен семинар за наблюдение на местните и регионални избори.

Красимира Германова бе предложена и избрана за член на Комисията по мониторинг към Конгреса на местните и регионални власти към Съвета на Европа. „Участието ми в тази комисия е една голяма отговорност и същевременно предизвикателство, защото темите и решенията на комисията засягат всички граждани на Европейския съюз. Опитът, който имам като Председател на Общинския съвет в Созопол и като Председател на Управителния съвет на НАПОС –РБ, ще ми помогне да защитя интересите както на българските, така и на европейските граждани и да представя техните проблеми пред Съвета на Европа чрез Комисията по мониторинг“, каза още Германова.

В рамките на тази комисия, Красимира Германова участва в заседанията, които разискваха темите за Местната и регионална демокрация и Човешките права на местно и регионално ниво.

Следващото заседание на комисията по мониторинг ще бъде февруари 2017 г., а следващата сесия на Конгреса ще е в края на Март 2017.

Виж Снимки
Покана за Общо събрание на НАПОС-РБ

Свали заявка за участие


2017


СЪСТОЯ СЕ ТЪРЖЕСТВЕНО ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ДЕНЯ НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩИНА И МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ В ЗАЛАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СИЛИСТРА

В залата на Общински съвет Силистра се състоя тържествено отбелязване на Деня на българската община и местното самоуправление.

По повод празника във фоайето на Общинския съвет бе разположена етнографска експозиция и бяха представени символите на местната власт.

Приветствени слова поднесоха д-р Мария Димитрова- председател на Общински съвет Силистра и д-р Юлиян Найденов- кмет на Община Силистра. Те благодариха на всички, които уважиха поканата им.

"С настоящата среща бихме желали да отбележим още веднъж приемствеността между различните управления през годините, да поставим началото на един ползотворен разговор за ползите от местното самоуправление през отминалите 25 години."- отбеляза д-р Димитрова.

Сред гостите на събитието бяха: Доц. д-р Гинка Чавдарова- изпълнителен директор на НСОРБ, Стоян Бонев-областен управител и Доростолският митрополит Амвросий, общински съветници и кметове от отминали мандати.Всички те поднесоха поздравления. 

С грамоти бяха отличени доц. д-р Гинка Чавдарова- изпълнителен директор на НСОРБ от 1996г., Иво Андонов- кмет на Община Силистра- 3 мандата, Йордан Нейков-кмет на Община Силистра в периода от 1976г. до 1986г. и общинските съветници с най-дългогодишен опит- д-р Марин Пейчев, Георги Балушев, Димитър Генов, Нели Стоилова, Милен Пенчев, Керанка Иванова, Стефан Райчев, Руфи Мустафа, д-р Вилияна Цончева, Йордан Георгиев, Стоил Стойчев, Бисерка Костова, Драга Неделчева.

В презентация д-р Димитрова представи местното самоуправление в Община Силистра като път за развитие, посветен на гражданите.

Виж Снимки от събитието


Със съдействието на НАПОС – РБ…

Със съдействието на НАПОС – РБ на 18.10.2016 г. в гр. Димитровград се проведе обучение на представители на общинските съвети и експерти в общинските администрации в област Хасково на тема „Актове на Общинските съвети. Общинска собственост – вещно – правен режим на отделните територии и обекти“.

Вдещ обучението бе Стефан Тодоров – главен експерт в Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление в Народното събрание. В дискусията участваха 51 представители на местните власти в Свиленград, Димитровград, Минерални бани, Ивайловград, Чирпан, Харманли, Маджарово, Тополовград, Хасково.

Виж Програма

Виж Презентации

Виж Снимки


ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАР НА ТЕМА: „Общинска собственост и разпоредителни сделки. Правомощия на Общинския съвет по устройство на територията"

УС на НАПОС-РБ кани за участие в поредния семинар на тема: „Общинска собственост и разпоредителни сделки. Правомощия на Общинския съвет по устройство на територията" с лектор Стефан Тодоров – главен експерт в Постоянната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление към 43-то Народно Събрание.

Семинара е отворен за участие на Председатели на Общински съвети, председатели на Постоянни комисии по общинска собственост и устройство на територията, общински съветници, кметове, служители в общинските администрации.

Семинара ще се проведе на 15 и 16 ноември 2016 г. в к.к. Боровец – хотел „ Самоков".

 

ОСНОВНИ ТЕМИ НА СЕМИНАРА:

15 ноември 2016г.

ВЕЩНО-ПРАВЕН РЕЖИМ НА ОТДЕЛНИТЕ ТЕРИТОРИИ И ОБЕКТИ- ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

14:00 ч. – 18:30 ч. – работна сесия;

16:00 ч. – 16:30 ч. – кафе – пауза

 • ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:
  • придобивни способи;
  • публична и частна собственост – разграничения и различия в режима на управление и разпореждане;
  • обекти на общинската собственост – земеделски земи, горски територии, води и водни обекти, инфраструкгурни обекти,обекти в урбанизирани територии;
 • СДЕЛКИ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ. ПРАВОМОЩИЯ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ И КМЕТОВЕТЕ И КОНТРОЛ ВЪРХУ АКТОВЕТЕ ИМ ПО УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ:
  • Видове сделки с общинската собственост – предоставяне под наем и аренда, продажба, дарение, замяна, учредяване на ограничени вещни права и сервитути и др.;
  • Определяне на началните цени при различните видове сделки;
  • Особености и ограничения при някои видове сделки в зависимост от характера на собствеността, вида и прадназначението на имотите; сделки без търг или конкурс;
  • Основания, процедури, ограничения – приложно поле на ЗОС и специализираното законодателство;

16 ноември 2016 г.

УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА

8:30ч. – 12:00ч. – работна сесия

10:00ч. – 10:30ч. – кафе – пауза

 • Основни документи по устройство на територията:
  • Основни видове документи по ЗРР и ЗУТ на общинско ниво – практически значение и вазимоотношение между тях;
 • Процедури за изработване на общи устройствени планове/ОУП/ и на подробни устройствени планове /ПУП/ и основания за тяхното изменение:
  • Компетентни органи по разрешаване и възлагане на изработването, одобряването, приемането и изменението на устройствените планове;

Свали Писмо и Заявка за участие


Семинар на НАПОС – РБ на тема „Нови предизвикателства пред Общинските съвети“

По време на годишната среща на местните власти в к.к. "Албена" се проведе самостоятелен семинар на НАПОС-РБ. Сто петдесет и седем (157) председатели на Общински съвети, общински съветници и кметове дискутираха по промени в закони касаещи дейността на Общинските съвети и общините след въведения от Гинка Чавдарова – изп. директор на НСОРБ и Десислава Стойкова – юрисконсулт на НСОРБ.

Участниците в семинара продължиха с дискусия с участието на Ирина Захариева-Шопова – главен директор на Главна дирекция "Стратегическо планиране, регионално развитие и административно-териториално устройство" на МРРБ и Славея Христова – изп. директор на "Болкан-Асист" за ролята на Общинските съвети при изпълнение на Общинските планове за развитие.

Свали презентация № 1
Свали презентация № 2
Свали презентация № 3

Виж Снимки от семинара


Положителен опит със съдействието на НАПОС – РБ

По инициатива на председателят на Общински съвет – Димитровград г-жа Гергана Кръстева – координатор за област Хасково на НАПОС в РБ на 18.09.2016г. от 9.00ч. в зала „Гросето“ в Димитровград ще се проведе семинар на тема „Актове на общинските съвети, общинска собственост – вещно-правен режим на отделните територии и обекти“. Обучението ще се води от г-н Стефан Тодоров, главен експерт в Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление в Народното събрание. Семинара има за цел да запознае председателите на общинските съвети от областта и общинските експерти с промените в Закона за нормативните актове, процеса на изготвяне и приемане на административни актове и тяхната правно-техническа подготовка. Специално внимание ще бъде отделено и за работата на общините с общинската собственост и режима на нейното управление. Основна цел на обучението е да улесни и направи по-ефективна работата на общинските съвети, чрез подготвяните докладни записки за тях.

В тази връзка в работата на семинара могат да вземат участие по двама представители на общинския съвет и общинска администрация от общините от област Хасково и всички, които желаят да се включат в работата на форума.

Можете да се регистрирате за участие в семинара до 14.10.2016г. на телефон 0391 68212.


НАПОС – РБ със самостоятелен панел на годишната среща на местните власти в к.к. Албена 6-8 октомври 2016 година


Анкета разработване и приемане на нов ЗМСМА


Важно!

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Поради няколко причини (многото почивни дни през м. септември, мюсюлманския празник Курбан байрам, ангажиментите на председателите на ОбС около празника 6. 09 и първия учебен ден и др.) семинара на тема: „Общинска собственост и разпопредителни сделки. Правомощия на Общинския съвет по устройство на територията“ насрочен за 12 -14. 09. 2016г. се отлага за м. ноември (за което ще получите допълнителна информация).

На заявилите и платили таксата участие същата ще бъде върната в рамките на седмицата.

Виж Писмо от Изп. директор на НАПОС-РБ


Добри новини за НАПОС – РБ

Определена е българската делегация в Конгреса на местните и регионални власти към Съвета на Европа в Страсбург за мандат 2016 –2020 г.

кх

Като делегат в Конгреса на местните и регионални власти е избрана Красимира Германова – председател на УС на НАПОС – РБ и председател на Общински съвет – Созопол.

Като зам. представител в Камарата на регионите е избрана Хатидже Алиева – член на УС на НАПОС – РБ и председател на Общински съвет – Търговище.

Да им пожелаем успех!

УС на НАПОС -РБ


Покана за семинар на тема: „Общинска собственост и разпоредителни сделки. Правомощия на Общинския съвет по устройство на територията“ с лектор Стефан Тодоров

От името на УС на НАПОС – РБ имам удоволствието да Ви поканя за участие в поредния семинар на тема: „Общинска собственост и разпоредителни сделки. Правомощия на Общинския съвет по устройство на територията“ с лектор Стефан Тодоров – главен експерт в Постоянната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление към 43-то Народно Събрание.

Семинара е отворен за участие на Председатели на Общински съвети, председатели на Постоянни комисии по общинска собственост и устройство на територията, общински съветници, кметове, служители в общинските администрации.

Виж повече информация

Свали Заявка за участие

УС на НАПОС – РБ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: /инж.Делян Дамяновски/


Международен пътуващ семинар за обмяна на опит в местното самоуправление и запознаване с работата на европейските институции за 2017 г.

Управителният съвет на НАПОС – РБ предвижда през първата половина на 2017 година да организира международен пътуващ семинар за обмяна на опит в местното самоуправление и запознаване с работата на европейските институции.

Предвиждат се срещи в :

 • Любляна – столицата на Словения
 • Базел (Швейцария)
 • Кьолн (Германия)
 • Страсбург – в Конгреса на местните и регионални власти
 • Брюксел – в Европарламента и в Комитета на регионите

Попътно се предвижда и посещение на други европейски градове.

Виж повече информация


Отбелязахме Илинден…

По покана на Български Културен Клуб – Скопие изп. директор на НАПОС – РБ взе участие в отбелязване на 113-годишнината от Илинденско-Преображенското въстание в родното село на Даме Груев – с. Смилево (сега в Република Македония) – център и главен щаб на въстанието. От името на НАПОС – РБ бе поднесено приветствие и положени цветя пред паметника на Даме Груев.

Среща в Народното Събрание

По инициатива на УС на НАПОС – РБ на 20. 07. 2016 г. се проведе среща в Народното Събрание между ръководството на НАПОС – РБ и Народни представители от Парламентарно представени политически партии.

От страна на УС на НАПОС – РБ участваха:

 1. Красимира Германова – Председател на УС на НАПОС – РБ
 2. Емил Христов – зам. председател на УС на НАПОС – РБ
 3. Бедрие Газиюмер – зам. председател на УС на НАПОС – РБ
 4. Инж. Делян Дамяновски – изп. Директор на НАПОС – РБ
 5. Инж. Мария Георгиева – председател на ОбС Никопол
 6. Здравка Лалева – – председател на ОбС Севлиево

От страна на Народното събрание участваха:

 1. Явор Хайтов – зам. Председател на 43-то Народно Събрание
 2. Александър Ненков – ПП ГЕРБ
 3. Михаил Миков – БСП – Лява България
 4. Ердинч Хайрула – ДПС
 5. Доц. Георги Кючуков – ПП АБВ

Целта на срещата беше обсъждане на промени в Зконодателството, с което да се защитят правата на държавни служители, избрани за кмет или председател на Общински съвет. На база на дискусията всички участници се обединиха около извода, че действително има пропуски в Законодателството и държавните служители са поставени в неравноправно положение при евентуалния им избор за кметове или председатели на Общински съвети.

Народните представители поеха ангажимент да внесат Проектозакон за изменение и допълнение на ЗМСМА, който да отрегулира горния проблем.

 

УС на НАПОС – РБ


Дванадесет години НАПОС-РБ

DSC_7070

Уважаеми Дами и Господа,

Уважаеми колеги
Почти година след новосформираните общински съвети и нови попълнения в нашата асоциация, ние продължаваме все така упорито да работим и да реализираме проектите си.

Вече 12 години се грижим за интересите както на големите така и на малките общини и на всички български граждани.

Асоциацията ни има важна роля за разширяване и обогатяване на общественото разбиране за ролята на местното самоуправление, за участието на гражданите в него. Всички ние носим отговорност да отстояваме принципите на местното самоуправление и правата на гражданското общество. Нашата Асоциация доказа през годините, че е надежден партньор и значим фактор в обществения живот.

Нека продължим да работим все така активно без да намесваме политическата си насоченост, нека да поддържаме приятелския дух и атмосфера в работния процес, нека в нас остане усещане от удовлетворението на свършената добра работа.

Приемете моето поздравление по случай 12-годишнината на Националната Асоциация на Председателите на Общински съвети в Република България!

В личен план пожелавам на всички ни да сме здрави и работоспособни!
ЧЕСТИТА 12-ГОДИШНИНА!


Законодателни инициативи на УС на НАПОС-РБ

Становище
на Управителния съвет на НАПОС – РБ
относно: Проекта на ЗИД на ЗМДТ

1.Да бъде разписан по-широк кръг основи за определяне на таксата, за да могат Общинските съвети в максимална степен да отчитат демографските, географските и стопанските особености на места. По този начин щесе продължат създадените през последните години добри практики за определяне на таксата в някои от общините (напр. Баните, Бобов дол, Кърджали), които имат иновативен характер и вече са обсъдени и приети от местната общност.

2. Общинският съвет да може да приема различни основи за отделните населени места или части от тях, за селищните образувания, на физически или юридически лица, както и за всяка една от трите услуги по ТБО.

Предложението дава възможност за по-пълно съобразяване с характера на дейността, на населеното място и на категорията платци/ползватели на услугата.

2. Като правило неусвоените от предходни календарни години средства от таксата за битови отпадъци са друг източник за финансиране на разходите от план-сметката за следващата календарна година.Настояваме това да не се прилага за остатъците с инвестиционен характер.

3.Постъпленията от такси, които са били дължими за минали периоди, могат да бъдат разходвани с решение на ОбС и за дейности, различни от услугите, за които са били първоначално определени.

Целта е законово да се регламентират случаите, когато в течение на годината общините, при неиздължаване от страна на платците на таксата, дофинансират със собствени средства ритмичното представяна на услугата, като последващото издължаване през следващата година се възстановява на източника на временното финансиране.

4. Да се въведепреходен период от 10 години, през който да се направи плавно преминаване към новите размери на таксата, като не се допуска годишно увеличение на индивидуално определените размери на такса битови отпадъци с повече от 20 %. Целта е да не се натоварват прекомерно гражданите при преодоляване съществуващото субсидиране от страна на бизнеса като платци на таксата.

5. Чрез ТБО да се финансират 50% от дължимите отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците. Смятаме, че държавата трябва да поеме и своята отговорност, вкл. финансова, по прилагането на екологичното законодателство.

Предложение

за изменение и допълнение на Закона за държавния служител

Предлагаме в чл.81 да се добави следния раздел:

Изпълнение на изборна длъжност

Чл.81 г. При избор на държавен служител за народен представител, кмет или председател на Общински съвет, същият има право на неплатен служебен отпуск за времето на изпълнение на съответната длъжност.

Мотиви:

До момента такова разпореждане в ЗДС няма, което ограничава възможността държавни служители да заемат изборни длъжности с правото да запазват титулярното си място.

След последните избори за местни органи за самоуправление има случаи на освободени държавни служители, избрани за Председатели на общински съвети (например Севлиево, Златоград, Тетевен, Никопол).

Убедени сме, че с приемането на горните допълнения в ЗДС този въпрос ще се регулира по справедлив начин, като даде възможност на държавни служители да бъдат избирани на държавни длъжности.

Управителен съвет на НАПОС – РБ


Семинар

„Ролята и мястото на звената по чл. 29а от ЗМСМА в осигуряване на дейността на Общинския съвет“

На 6 и 7 юни 2016 г. в град Трявна над 120 служители в звената по чл. 29а от ЗМСМА участваха в обучение организирано от УС на НАПОС-РБ, за повишаване на своята квалификация.

Водещ на обучението бе Стефан Тодоров – главен експерт в Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление към 43-то Народно събрание.

Темите на обучението бяха:

 1. Структура и организация на дейността на Общинския съввет
 2. Структура и функции на звената по чл. 29а, ал. 2 от ЗМСМА
 3. Области на компетенции и правомощия на Общинския съвет
 4. Процес на изготвяне и приемане на нормативни актове на Общинския съвет

За всеки участник имаше подготвена брошура с материали.

В началото на обучението участниците в семинара бяха приветствани от председателя на Общински съвет – Трявна г-жа Силвия Кръстева и от изп. директор на НАПОС-РБ инж. Делян Дамяновски.

Виж снимки от семинара

Ново печатно издание на НАПОС-РБ


Общините "за" обединяване на местните комисии в борбата с престъпността – интервю пред БНР на Красимира Германова – председател на УС на НАПОС-РБ

Общините са претрупани от комисии и е нормално те да бъдат обединени в една, за да бъдат по-ефективни в борбата с престъпността. Трябва да се разшири техният състав и да се засилят правомощията на инспекторатите към общините. Това мнение изказа в предаването на Българското национално радио "Преди всички" председателят на на УС на НАПОС-РБ Красимира Германова..

Общините настояват за обединяване на усилията в единна структура на регионалните здравни инспекторати, регионалните служби по горите, общинската полиция, общинските служби "Земеделие", комисиите за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни:

Нормално е всички тези комисии да бъдат обединени, защото основната им цел е борба с престъпността. Комисията за обществен ред и сигурност няма добри резултати, тя потъва в рутина и формализъм, не решава наболели проблеми.

Понякога комисиите не работят заради ограниченото присъствие на представители на институциите в тях. Местната власт по закон е ограничена в извършването на контролната си дейност и трябва да се увеличат контролните правомощия на инспекторатите към общините, каза още Германова.

Редовното отчитане на полицията пред общинските съвети според нея е изпълним ангажимент и това би било положително за цялото общество, тъй като досега такъв отчет се е извършвал на доброволни начала. При едно подобно публично отчитане гражданите ще могат да присъстват и да задават своите въпроси, посочи Красимира Германова.

Виж Публикация в сайта на БНР


EV-call-for-proposals-and-guidelines_march-2016_Page_1

Покана по Инвестиционна програма за климата

Пилотна схема за насърчаване използването на електромобили

В съответствие с чл. 66, чл. 68 от Закона за опазване на околната среда на Република България, § 4 от Преходните разпоредби на Закона за ограничаване изменението на климата и Решение на МС № 80 от 11.02.2016 г. г. Националният доверителен екофонд отправя покана за набиране на проекти за финансиране чрез Инвестиционната програма за климата (ИПК) за насърчаване използването на електромобили: 1) изцяло електрически превозни средства (ЕПС) и 2) хибридни електрически превозни средства (ХЕПС), които използват устройства за съхраняване на електрическа енергия, презареждащи се чрез включване в електрическата мрежа или друг източник на електрическа енергия (plug-in).Попълнените формуляри се подават на хартиен носител на адреса на НДЕФ – бул. „Шипченски проход" 67 Б, град София.

Основните принципи на функциониране на ИПК са следните:

 • Финансиране на проекти, водещи до директно или индиректно намаляване на емисиите на парникови газове;
 • Безвъзмездно предоставяне на средства за финансиране на част от инвестицията.

Настоящата покана за набиране на проекти е:

 1. Без срок за кандидатстване.
 2. С определен срок за кандидатсване. Формулярите за кандидатстване се приемат на посочения по-горе адрес до 30 май 2016 г.

По-подробна информация за параметрите на проектите е представена в Указания за кандидатстване за финансиране на проекти за насърчаване използването на електромобили, както и в Оперативното ръководство на програмата.

За допълнителна информация - ecofund@ecofund-bg.org , тел: 02 973 36 37 и 02 973 38 16,


Указания

за кандидатстване за финансиране на проекти за насърчаване използването на електромобили

 1. Основни параметри на проектите:
 2. Типове проекти и кандидати:

  • Проекти за насърчаване използването на изцяло електрически превозни средства (ЕПС) и хибридни електрически (plug-in) превозни средства (ХЕПС).
  • Бенефициери по тези проекти могат да бъдат централната администрация и нейните териториални подразделения и общинските администрации. Всеки бенефициер може да кандидатства за финансиране от ИПК максимум за три превозни средства.

  Начини и размер на финансиране:Финансирането по проектите за насърчаване използването на електромобили е в размер на:

  • 20 000 (двадесет хиляди) лева за изцяло електрически превозни средства категория М1 и N1;
  • 10 000 (десет хиляди) лева за хибридни електрически (plug-in) превозни средства категория M1 и N1.

  за всяко доставено превозно средство на базата на договор с доставчик, избран в съответствие със Закона за обществените поръчки.

 3. Изисквания за допустимост на разходите
 4. За да се считат за допустими по ИПК, извършените разходи трябва да са действително извършени в рамките на договора за финансиране и да отговарят едновременно на следните условия:

  • Да не са финансирани по друг проект, програма или друга финансова схема, финансирана с публични средства от националния или европейския бюджет или от друг международен източник;
  • Договорите за доставка на автомобилите да са сключени съгласно ЗОП и да следват Насоките на НДЕФ;
  • При избора на доставчик следва да се прилагат критериите на ЕС за зелени обществени поръчки в транспортa;
  • Всички закупени превозни средства да са нови и да отговарят на всички изисквания на българското законодателство;
  • Закупените изцяло електрически или хибридни електрически (plug-in) превозни средства да отговарят на следните технически изисквания:
   • минимум 100 км пробег с едно зареждане на батерията и максимална скорост минимум 80 км/ч;
   • литиево-йонна батерия – не по-малко от 2000 цикли на заряд и разряд;
   • капацитет на батерията – минимум 15 kWh за електрически превозни средства и 7 kWh – за хибридни електрически (plug-in) превозни средства;
   • гаранция на батерията и на превозното средство – минимум 5 години.
 5. Начин на представяне на проектите

Проектите се представят в приложения формат на Формуляр за кандидатстване за финансиране на проекти за насърчаване използването на електромобили в рамките на ИПК (Приложение 5А към Оперативното ръководство).

Необходимо е да се предостави информация по всички раздели на формуляра.

Формулярът за кандидатстване за финансиране на проекти за насърчаване използването на електромобили се изпраща на хартиен носител на адреса на НДЕФ – София 1113, бул. Шипченски проход 67Б.

За всеки получен формуляр ще бъде изпратен отговор за потвърждение на получаването и ще бъде издаден входящ номер само при съответствие на съдържанието на подадените документи с изискванията.

НДЕФ си запазва правото след преглед на формуляра да изиска допълнителна информация или обосновано да остави за преразглеждане формуляра за кандидатстване.

Формуляри, получени в НДЕФ след крайния срок, посочен в поканата, няма да бъдат разглеждани.

Свали документи за кандидатстване

Свали документи за кандидатстване2


УС на НАПОС-РБ организира семинар за служителите в звената по чл.29а, ал. 2 от ЗМСМА на тема: „РОЛЯТА И МЯСТОТО НА ЗВЕНАТА ПО чл. 29а ОТ ЗМСМА В ОСИГУРЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ“

6 – 7 юни, 2016г.
Трявна, х-л „Калина Палас“

ОСНОВНИ ТЕМИ НА СЕМИНАРА:

6 юни – понеделник
14:00 – 18:30 часа
15:30 – 16:00 – кафе пауза

 • Структура и организация на дейността на общинския съвет:
  • състав и структура на съвета – ръководство, комисии;
  • правилник за организацията и дейността;
  • заседания на съвета и на неговите комисии;
  • правомощия на общинския съвет – приложно поле на ЗМСМА и специализираното законодателство.
 • Структура и функции на звената по чл. 29а, ал. 2 от ЗМСМА:
  • задължения на администрацията по организацията и дейността на съвета;
  • назначаване и освобождаване на служителите;
  • задължения на служителите във връзка със свикване и провеждане на заседанията на съвета, приемането на решенията, оформяне на актовете и протоколите и изпращането им на съответните органи.
 • Актове на органите на местната власт:
  • основни положения, видове актове, области на компетентност;
  • издаване и приемане на актовете, оправомощаване и заместване;
  • административен и съдебен контрол върху актовете – компетентност:
   • на кметовете и общинските съвети;
   • на областните управители и на други органи;
   • на съда.
 • ………………………………………………………
  7 юни – вторник
  9:00 – 12:30 часа
  10:30 – 11:00 – кафе пауза

 • Процес на изготвяне и приемане на нормативни актове на общинските съвети:
  • Общи принципи и правила.
  • Структура и съдържание на нормативните актове.
  • Процедурни правила за приемане.
  • Правно-техническо оформяне на приетите нормативни актове.
  • Удостоверяване и обнародване.
  • Примери от практиката на държавните и местни органи.

Водещ обучението:
Стефан Тодоров – главен експерт в Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление в Народното събрание


Първо издание на Академията за общински съветници, организирана от НСОРБ

На 30 и 31 май 2016 г. в гр.София, СПА хотел „Царско село“ (https://www.tsarskoselo-bg.com/ ) ще се проведе първото издание на Академията за общински съветници – проект на Националното сдружение на общините в Република България, който се организира от НСОРБ-Актив.

НАПОС ще има значимо участие в подготовката и провеждането на Академията чрез Председателя на УС г-жа Красимира Германова и заместник – председателя на УС г-н Емил Христов. Те ще бъдат говорители по някои от ключовите теми в програмата на двудневното събитие.

Академията е замислена като формат за вече избраните общински лидери – членове на местния законодателен орган – който да има значима роля за развитието на техния капацитет и повишаване на лидерските им умения.

Целта на Академията е да помага на местните ръководители да станат по-добри лидери, които могат да балансират разнообразните изискванията на хората от своята общност и да я управляват ефективно и разумно.

При успешен старт на Академията за общински съветници, през 2017 година тя ще прерасне в Академия за местно лидерство, която ще бъде отворена както за избраните лидери – кметове и съветници, така и за кандидатите за изборни длъжности в общинската власт.

Програма и условия за участие може да намерите на https://www.namrb-activ.org/ , както и да свалите от линковете по-долу:

Програма

Информация за участниците

Заявка

НАПОС кани всички свои членове да информират общинските съвети за тази нова възможност и да станат част от първото издание на Академията!

Краен срок за заявяване – 26 май 2016 г.


velikden_us16


Информация

По предложение на УС на НАПОС-РБ за председател на Постоянната комисия по регионално развитие и местно самоуправление към НСОРБ бе избран зам. председателя на УС на НАПОС-РБ г-н Емил Христов – председател на Общински съвет Стара Загора.

Eмил Mapинoв Xpиcтoв

На 59 години.

Председател на Общински съвет – Стара Загора – втори мандат.

Зам.-председател на Национална асоциация на председателите на общински съвети в Република България – втори мандат.

Заместник представител на НСОРБ в Съвета по децентрализация на държавното управление при обсъждане на въпроси по тема “Отбрана“.

Член на Държавно–обществена консултативна комисия по проблемите и безопасността на движението по пътищата, представител на Националното сдружение на общините в Република България.


Покана за обучение на служителите в звената по чл.29а

Уважаеми председатели на Общински съвети,

Имам удоволствието от името на УС и КС на НАПОС – РБ да поканя за участие в обучение служители в звената по чл.29а на тема: „Ролята и мястото на звеното по чл.29а в осигуряване дейността на Общинския съвет”. В обучението могат да участват и председатели на Общински съвети.
Обучението ще се проведе на 6 и 7 юни 2016 година в град Трявна – хотел „Калина Палас” при следната програма:

6 юни /понеделник/

до 13,30 часа – пристигане и настаняване
13,30 – 14,00 часа – регистрация
14,00 – 18,30 часа – обучение с 1 кафе – пауза
19,30 часа – официална вечеря

7 юни /вторник/

8,30 – 12,00 часа – обучение с 1 кафе – пауза
12,00 часа – отпътуване

 

С уважение!

 

УС на НАПОС – РБ

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/инж.Делян Дамяновски/


Обучение на председателите на общински съвети, общински съветници и кметове на общини на тема: „Ролята и мястото на Общинските съвети в местното самоуправление“ – 18.03.2016 г. град Пловдив

На 18 март 2016 г. в град Пловдив се проведе обучение на председателите на общински съвети, общински съветници и кметове на общини на тема: "Ролята и мястото на Общинските съвети в местното самоуправление", при следната програма:

 • Статут и правомощия на органите на местната власт
 • Устройство на територията
 • Общинска собственост
 • Актове на Общинските съвети

Лектор бе Стефан Тодоров – гл. експерт в Постоянната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправлвние към 43-то Народно събрание.

Виж Презентации от обучението

Виж снимки

Печатно издание на НАПОС-РБ с материалите от обучението:

NAPOS_Plovdiv


XIV- то Общо събрание на НАПОС-РБ

На 17 март 2016 г. в град Пловдив се проведе XIV- то Общо събрание на НАПОС-РБ.

Виж повече информация

Виж снимки

Поздравителен адрес от Цецка Цачева – Председател на 43-то Народно събрание

Поздравителен адрес от доц. д-р Иван Марчевски -ректор на Стопанска академия „Д.А. Ценов“ – Свищов

Поздравителен адрес от д-р Емил Караиванов – Председател на КС на НСОРБ

Поздравителен адрес от г-жа София Янчева – Председател на УС на НАСО-РБ


ЧЕСТИТА 8-МИ МАРТ!


ЧЕСТИТА БАБА МАРТА!


Покана за Общо събрание на НАПОС – РБ

ПОКАНА
oт Управителния съвет на НАПОС – РБ

Относно: „Провеждане на Общо събрание на НАПОС – РБ”

Във връзка с решение по т. 2/07.11.2014 г./ на УС на НАПОС и на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 16, ал. 2 от Устава на НАПОС – РБ Управителния съвет на Националната асоциация на председателите на Общински съвети в Република България Ви кани на Общо събрание на 17.03.2016 год. от 15.00 часа в заседателната зала на парк-хотел „Санкт Петербург” – Пловдив при следния

Дневен ред:

 1. Отчет за работата на УС на НАПОС – РБ за периода 2012 -2015 година.
 2. Отчет за работата на КС на НАПОС – РБ за 2015 година.
 3. Приемане на годишния финансов отчет на НАПОС – РБ за 2015 година.
 4. Приемане на бюджета на НАПОС – РБ за 2016 година.
 5. Промени в Устава на НАПОС – РБ.
 6. Удостояване със звание „Почетен член на НАПОС – РБ”.
 7. Избор на УС и КС на НАПОС – РБ.
 8. Разни.

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 17, ал. 2 от Устава на НАПОС – РБ общото събрание ще се проведе от 16.00 часа на същия ден, на същото място и при същия дневен ред.

УС на НАПОС – РБ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: /инж.Делян Дамяновски

Виж Поканата в pdf формат


Важно съобщение

УВАЖАЕМИ ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ,

Напомняме Ви, че тече срока за приемане на общинските бюджети на общините за 2016 година.Заедно с това Ви обръщаме внимание за следното:

1. Необходимо е Общинските Съвети да приемат Отчета за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2015 година.

2. Необходимо е Общинските Съвети да приемат Програма за управление и разпореждане с имоти – Общинска собственост за 2016 година.

3. Съгласно чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси Председателят на Общинския съвет организира публичното обсъждане на Отчета за изпълнение на общинския бюджет за предходната година.

4. На основание чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА в тримесечен срок от полагане на клетвата Кметът на общината е длъжен да представи, а Общинския съвет да приеме Програма за управление за срока на мандата.

 

С уважение!

 

УС НА НАПОС – РБ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:/инж.Делян Дамяновски/Флагът на НАПОС-РБ на връх Манаслу /8156 м/

Известният български алпинист – веган Атанас Скатов изкачи връх Манаслу в Хималаите  – осмият осемхилядник в света.

На върха той развя и флага на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България, която подкрепи неговата изява. 

manaslu_scatov


ОТКРИТО ПИСМО-ПОДПИСКА ДО НАПОС-РБ

Виж цялото писмо


НОВИНА

На 02.11.2015 г. на заседание на Общински съвет Созопол председателят на УС на НАПОС-РБ г-жа Красимира Германова бе преизбрана за председател на Общински съвет Созопол.

ЧЕСТИТО!
ЖЕЛАЕМ TИ УСПЕХ!

НОВИНА

Зам. председателя на УС на НАПОС-РБ инж. Сунай Хасан бе избран за кмет на община Момчилград.

ЧЕСТИТО!
ЖЕЛАЕМ МУ УСПЕХ!

СКРЪБНА ВЕСТ

След тежка катастрофа загина

Николай Ашиков

председател на Общински съвет Велико Търново

Поклон пред паметта му.


12 октомври – Ден на Българската община

УС на НАПОС-РБ честити 12 октомври – Деня на Българската община – празник на общински съветници, кметове, експерти, секретари, както и на жителите на 265-те общини в България.

На всички Вас, общинари по дух и призвание, пожелаваме здраве, енергия и оптимизъм. Посрещайте предизвикателствата с усмивка, решавайте пробле­мите с мъдрост, приемайте критиката с търпение, управлявайте с отговорност и сърце!


Уважаеми Колеги,

Приемете нашите пожелания за успех в предстоящите местни избори.

УС на НАПОС-РБ

Писмо от ЦИК относно излизането в отпуск на председателите на общински съвети, регистрирани като кандидати за местните избори.


Важно!

Централна избирателна комисия

РЕШЕНИЕ
№ 1632-МИ
София, 31.08.2015

ОТНОСНО: регистрация на кандидатите в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2 във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 14 -16, чл. 156 – 161, чл. 397, чл. 402, чл. 412 – 419 и § 1, т. 5 от ДР на Изборния кодекс и във връзка с чл. 30, ал. 4, т. 2, чл. 42, ал. 1, т. 3, ал. 6 и 7 и чл. 42а, ал. 1, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

——–>

ХІІІ. Отпуск на регистрираните кандидати

48. Кандидат за кмет, който заема държавна служба, задължително ползва по свой избор неплатен служебен отпуск или платен годишен отпуск за времето от регистрацията в ОИК до обявяване на резултатите от изборите.

49. Когато кмет на община, кмет на район или кмет на кметство се регистрира като кандидат за кмет и/или общински съветник, същият ползва по свой избор неплатен служебен отпуск или платен годишен отпуск за времето от регистрацията в ОИК до обявяване на резултатите от изборите. Кметът определя със заповед заместник-кмет, който да го замества за времето, през което е в отпуск. Когато кметът не е издал заповед за заместване, общинският съвет определя заместник-кмета, който да го замества.

50. Общинският съвет не по-късно от 17 октомври 2015 г. – 7 дни преди края на мандата, избира временно изпълняващ длъжността кмет за срок до полагане на клетва на новоизбрания кмет. Общинският съвет може да избере същия заместник-кмет, който е определен да замества кмета за времето на неговия отпуск по т.49. В случаите, при които общинският съвет не е приел решение за избиране на временно изпълняващ длъжността кмет, такъв се назначава от областния управител.

51. Кандидат за общински съветник, който заема държавна служба, задължително ползва отпуск за дните, през които в работно време участва в мероприятия на предизборната кампания.

52. Отпускът се зачита за трудов или служебен и осигурителен стаж. Ако регистрацията на кандидата бъде заличена, отпускът се прекъсва от деня на заличаването. Когато заличаването бъде отменено се смята, че отпускът не е прекъсван.

53. Изискванията по т. 48 и 51 не се прилагат за министър-председателя, заместник министър-председателите, министрите, народните представители, президента и вицепрезидента на републиката. Техните пълномощия продължават и след регистрацията им като кандидати.

 

 

Виж Цялото Решение на ЦИК


Заключителна дискусия на Националната Асоциация на Председателите на Общински Съвети в Република България

Заключителна дискусия на тема: „Мандат 2011-20115 г. – успешен за издигане ролята на общинските съвети в местното самоуправление в Република България” организира на 3-4 септември 2015 г. в черноморския курорт Ахелой Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България (НАПОС-РБ). В дискусията взеха участие над 150 председатели на общински съвети, общински съветници и кметове на общини от цялата страна. Специални гости на форума бяха почетните членове на Асоциацията проф. д-р Иван Захариев, Иван Апостолов и Даниела Русева. Поздравителен адрес до участниците изпрати Националната асоциация на секретарите на общини в Република България (НАСО-РБ).

Председателят на Управителния съвет на НАПОС-РБ Красимира Германова (председател на ОбС – Созопол) очерта основните постижения на Асоциацията през изминалия мандат: превръщането й в уважавана неправителствена организация – партньор на Конгреса на местните и регионални власти в Страсбург, на Парламентарната комисия по регионална политика и местно самоуправление към Народното събрание, както и на множество неправителствени организации, работещи в областта на местното самоуправление; осигуряване на пропорционално представителство на ОбС в ръководните органи на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) и на справедливо възнаграждение за дейността на общинските съветници; провеждане на поредица национални конференции и дискусии по съществени въпроси на местното самоуправление и на пътуващи семинари с посещения в световни и европейски институции за запознаване с опита в местното самоуправление в страни от Европейския съюз; подпомагане дейността на ОбС и председатели в тяхната ежедневна работа чрез консултации, становища и юридическа помощ и т. н.

„Смятам, че Асоциацията защити достойно интересите на председателите на ОбС, на общинските съветници и на местните общности, подчерта изпълнителният директор на НАПОС-РБ инж. Делян Дамяновски (председател на ОбС – Мездра). Това, което постигнахме през този мандат, се дължи на Вашата подкрепа и активна работа. Нека предадем този огън на следващите, които ще дойдат след нас, за да продължат да издигат и утвърждават ролята на ОбС като основни органи на местното самоуправление.”

Съдоклади за работата на ОбС в общините Пловдив и Стражица изнесоха техните председатели арх. Илко Николов и Илиян Маринов. Форумът прие Послание от членовете на НАПОС-РБ от мандат 2011-2015 г. до Общинските съвети в Република България през мандат 2015-2019 г. Всички участници в дискусията получиха по един екземпляр от книгата на Владимир Русков „Поморавието и Понишавието сред лъжливите исторически пътепоказатели по Виа Милитарис” от поредицата „Българи и Сърби” на Общобългарската фондация ТАНГРА ТанНакРа, издадена с финансовата подкрепа на НАПОС-РБ.

Поздравителен адрес към участниците във форума изпрати Националната асоциация на секретарите на общини в Република България.

Виж Послание

Виж Снимки от събитието

 


От печат излезе книгата на Владимир Русков „Поморавието и понишавието“. Книгата е отпечатана от издателство „Тангра ТанНакРа“ с подкрепата на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България.

kniga


Позиция на НАПОС-РБ се чу в залата на Народното събрание

Дебатите по антикорупционния закон на вицепремиера Меглена Кунева окончателно бяха отменени.

„Орган, назначен от Министерски съвет, да контролира Министерски съвет ми прилича на песента в изпълнение на вълка „Когато бях овчарче и овците пасях“, сравни Местан положението в закона, според което ръководството на новия орган се назначава от правителството и се одобрява от президента.

Местан е категоричен, че е абсолютно несъстоятелно да се очаква от това Бюро за предотвратяване на корупцията по висшите етажи на властта да се очаква ефективна работа. „С генератора на корупция ще се бори орган, назначен от генератора на корупция“, обоснова тезата си, че корупция се генерира само от изпълнителната и местната власт, защото те държат финансовите ресурси и лостовете за влияние.

Преди това по тези и сходни причини и БСП отхвърли предлагания от Кунева закон в лицето депутата Атанас Зафиров, който пък остро се противопостави на положението, според което санкции могат да се налагат по анонимни доноси и прочете отрицателното становище на Асоциацията на председателите на общински съвети, нарекли такива методи „ежедневен лов на вещици, при които хората ще са омаскарявани, а клеветниците защитавани“.

БЛИЦ


Партньори …

Резултати от обучение „Да станем двигатели на промяната в селските райони”

Сдружение Болкан Асист представя резултатите от дейността си по проект „Да станем двигател на промяната в селските райони” (Qua Pro – Becoming A Change Agent for Rural Citizenship) финансиран по програма “Грундвиг” на EC.

Основната цел на проекта е повишаване на гражданското участие и активност в селските райони и засилване на взаимодействието между гражданското общество и местната власт в тези райони на Европа. Специфичните цели са свързани с разработване, тестване и мултиплициране на интегрирана концепция и програми за съвместно обучение на граждани, политици и служители в администрацията в селските райони, което да насърчи активното гражданство.

Първата фаза на проекта включваше:

 • серия от срещи за споделяне на опит и добри практики, конференции и семинари в Германия, България и Чехия;
 • проучване на нуждите от обучение сред представители на гражданското общество, местната администрация и политиците в селски райони в трите страни;

През втората фаза бяха осъществени следните ключови дейности:

 • разработена бе обща европейска концепция и национални програми за обучение в селските райони;
 • въз основа на общата концепция и разработената в рамките на проекта пилотна методология, през 2014 г. бяха организирани тестови курсове / пилотни обучения, насочени към повишаване на активността и оптимизиране на взаимодействието между граждани, политици и администрация (което би могло да доведе до подобряване на живота на хората в селските райони на Европа).

Девет месеца след провеждане на обученията (в периода април – май, 2015 г.) се обърнахме към някои от участниците, е молба да споделят как оценяват ползата от обученията (след изминалото време) и от какви нови познания имат нужда.

Анка Апостолова (НПО от гр. Айтос) споделя: ’’Удовлетворена съм в максимална степен, от придобитите знания и умения по отношение на примерите за по-добро управление на местно ниво”. Билгин Асанов (НПО от Борино) смята за полезни засегнатите теми като: ”как да влияем на местното развитие, как да мотивираме хората за промяна, работата в мрежа на местно ниво.” Препоръчва повече разговори с активни лидери е опит на местно ниво, от които може да се почерпи ценен опит и организиране на обменни посещения в различни райони.

Eвдокия Уколова от общинската администрация в Елена споделя, че в резултат на обучението се е повишила гражданската активност в общината и гражданите, които са участвали в него, активно са се включили в обсъждането на местния бюджет.

Част от анкетираните споделят, че искат да разширят познанията си относно:

 • развитието на културния живот на местно ниво (Виктория Славчева, НПО от гр. Елена);
 • ангажирането на младите хора в работата на местната общност и в подкрепа на общините с малък капацитет (Анка Съблева, политик от община Раковски);
 • взаимодействието между частния бизнес и местната власт в развитието на общината (Владислав Шишков, НПО от гр. Троян);
 • практическото реализиране на проекти, работата на МИЕ и темповете на развитие в други страни от ЕС – във връзка с новия програмен период (Маргарита Перникова, представител на общинската администрация в Белене);
 • как като граждани ефективно да участваме в развитието на общината (Сезгин Местан, общински съветник от Черноочене)

Всички анкетирани дават много добра оценка за структурата и съдържанието на обучението, организирано от Сдружение “Болкан Асист” в рамките на проекта “QuaPro” и препоръчват на сдружението да продължи да предлага подобни обучения, разширявайки темите и обхвата.

Повече информация на: www.quapro.eu
За контакт:
Сдружение Болкан Асист
ул. Енос 7, ет. 6, ап. 9, 1408 София, България
тел. (02) 962 86 70, факс (02) 962 86 71;
balkanassist@balkanassist.bg
www.balkanassist.bg


ПОКАНА ЗА ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ДИСКУСИЯ НА НАПОС-РБ

Уважаеми дами и господа Председатели на Общински съвети,

Имам удоволствието да Ви поканя Вас, общински съветници от Вашия Общински съвет, както и кмета на общината да вземете участие в заключително мероприятие на НАПОС – РБ – дискусия на тема „Мандат 2011-2015 година – успешен за издигане ролята на Общинските съвети в местното самоуправление”.

Дискусията ще се проведе на 03 и 04.09.2015 г. в комплекс „Мидия Гранд Резорт” – Ахелой при следната програма:

03.09.

до 14 часа – пристигане

12.00 – 14. 00ч. – обяд

14.00 – 15.30ч. – дискусия

15.30 – 16.00ч. – кафе – пауза

16.00 – 17.30ч. – дискусия и приемане Обръщение към Общинските съвети мандат 2015 – 2019 година.

20.00 часа – официална вечеря

04.09.

- закуска

- отпътуване

Заявки се приемат до 05.07.2015 год.

Заявки се пускат индивидуално за всеки участник.

ВАЖНО:

1. Заявките се изпращат на e-mail: naposbg@abv.bg или на факс 0910/9-23-67

2. Местата са ограничени и предимство ще има по заявки и плащания!

За допълнителни справки: инж. Делян Дамяновски – изп. директор на НАПОС – РБ GSM: 0889/22 85 58

 

УС на НАПОС – РБ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: инж. Делян Дамяновски


Панайот Рейзи – нов почетен член на НАПОС-РБ

Общото събрание на НАПОС-РБ, което се проведе на 16.04.2015 г. в град Велинград, избра за почетен член на асоциацията Панайот Рейзи. Същият е роден в град Созопол през 1966 г. Завършва висше образование в УНСС ”Карл Маркс”- София , Специалност “Икономика и управление на транспорта" и Специалност “ Право” в Югозападен университет”Неофит Рилски” – Благоеврад.

През мандат 2003 -2007 година е Председател на Общински съвет в град Созопол. Като такъв е член на инициативния комитет за учредяване на НАПОС-РБ и съучредител на асоциацията. От 2007 г. до сега е кмет на община Созопол. Активно подпомага и съдейства на НАПОС-РБ.


XIII – то Общо събрание на НАПОС-РБ

На 16.04.2015 г. в град Велинград се проведе XIII – то Общо събрание на НАПОС-РБ. Събранието прие следните решения:

 1. Прие отчета за работата на УС на НАПОС-РБ за 2014 г. и за мандат 2011-2015 г.
 2. Прие отчета за работата на КС на НАПОС-РБ за 2014 г.
 3. Прие годишен финансов отчет на НАПОС-РБ за 2014 г.
 4. Прие Бюджета на НАПОС-РБ за 2015 г.
 5. Избра за Почетен член на НАПОС-РБ кмета на община Созопол Панайот Рейзи – съучредител на НАПОС-РБ.

Виж снимки от събитието


Делегация на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България обмени опит с представители на местните власти в Кметство Виена и Община Йожефварош, Будапеща

От 28 март до 3 април 2015 г. делегация на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България (НАПОС-РБ), водена от Красимира Германова, председател на Управителния съвет, и от инж. Делян Дамяновски, изпълнителен директор на Асоциацията, осъществи пътуващ семинар за обмяна на опит в областта на местното самоуправление в две страни-членки на Европейския съюз – Австрия и Унгария. В 70-членната делегация влизаха председатели на Общински съвети, общински съветници, кметове и зам.-кметове на 32 български общини: Ботевград, Брацигово, Бургас, Братя Даскалови, Генерал Тошево, Девня, Джебел, Димитровград, Елин Пелин, Етрополе, Каспичан, Козлодуй, Криводол, Крумовград, Лесичово, Мездра, Момчилград, Павел баня, Поморие, Приморско, Разград, Родопи, Свищов, Симеоновград, Смядово, Созопол. Стралджа, Твърдица, Черноочене, Чупрене, Ценово и Якимово.

Програмата на семинара включваше две делови срещи – в Кметство Виена с председателя на градския парламент на австрийската столица Годвин Шустер и в една от централните общини в унгарската столица Будапеща – Йожефварош, със заместник-кмета Атила Егри и представителите на Общинския съвет Георг Шош (председател на комисията по бюджет и финанси), Оскар Зентай (председател на комисията по човешки ресурси), Деметер Силаги, д-р Оршоя Ференц и Ищване Дудаш, общинските съветници.

По време на дискусиите българската делегация се запозна със спецификата на местното самоуправление в двете централноевропейски държави, с тамошното законодателството, уреждащо локалните власти, със структурата и системата за функциониране на общинските съвети, с нивата на местно самоуправление и статута на общинските съветници. По време на разговорите бе обменен също опит в областта на данъчното облагане, чистотата и сметосъбирането, устройството на територията, стратегията за борба с наркотиците и т. н.

Това е поредният пътуващ семинар, осъществен от НАПОС-РБ от създаването на Асоциацията преди 10 години. През този период представители на Асоциацията обмениха опит в областта на местното самоуправление с Кметство Мюнхен (Германия), Залцбург (Австрия), Любляна (Словения), Стеблево и Големо Острени (Албания), Сараево (Босна и Херцеговина), Солун и Кавала (Гърция), Истанбул (Турция) , Охрид (БЮР Македония) и Санкт Петербург (Русия) и посетиха Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа и Европейския парламент в Страсбург (Франция), Европарламента и Комитета на регионите в Брюксел (Белгия) и Организацията на обединените нации в Женева (Швейцария).

Отзив за посещението на делегацията на НАПОС-РБ на официалната страница на Община Йожефварош, Будапеща

Виж Снимки


Важно съобщение!

Уважаеми колеги,

Във връзка с писмо на председателя на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление към 43-то Народно събрание Найден Зеленогорски очакваме Вашите становища по трите законопроекта цитирани в писмото в срок до 15.04.2015 г.

Становищата може да изпращате на електронната поща на асоциацията naposbg@abv.bg.

Законопроект за публичност на лобизма, № 554-01-53

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за опазване на селскостопанското имущество, № 554-01-54

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата, № 554-01-55


Важно съобщение!

УС на НАПОС-РБ уведомява своите членове, че Общото събрание на НАПОС-РБ ще се проведе на 16.04.2015 г. в СПА хотел "Св. Спас" – град Велинград при следния дневен ред и програма:

ПРОГРАМА

16.04.2015 г. / четвъртък /  
- до 14.00 часа - пристигане и настаняване
- от 14.30 до 15.00 часа - регистрация на участниците в Мандатната комисия / пред залата за заседание/ и получаване на материалите.

- 15.00 – 17.30 часа

- Общо събрание
– 19.00 часа - Официална вечеря
   
17.04.2015 г. / петък /  
 

- закуска

- отпътуване

 

Дневен ред

За Общо събрание на НАПОС – РБ16.04.2015 год. гр. Велинград

 

1. Отчет за работата на УС на НАПОС – РБ за 2014 г.

2. Отчет за работата на КС на НАПОС – РБ за 2014 г.

3. Приемане на годишния финансов отчет на НАПОС – РБ за 2014 год.

4. Приемане на бюджета на НАПОС – РБ за 2015 год.

5. Разни.

prolet15


Общините ни пишат:

zlatica

zlatica

zlatica


СКРЪБНА ВЕСТ

След кратко боледуване почина

al_mihailov

Александър Михайлов

съучредител на НАПОС-РБ, бивш член на УС на НАПОС-РБ, бивш председател на Общински съвет – Летница

ПОЧИВАЙ В МИР!

УС на НАПОС-РБ


В брой 3 на Държавен вестник от 13.01.2015 г. е публикувана покана на Управителния съвет на Националната асоциация на председателите на Общински съвети в Република България за провеждане на Общо събрание на асоциацията

pokana


xmas14

Коледен и Новогодишен поздрав

от г-жа Красимира Германова

председател на УС на НАПОС-РБ

Уважаеми колеги,

Предстоят ни едни от най-хубавите, най-светлите, най-семейните празници – Коледа и Нова Година. Нека те ни направят по-добри, по-търпеливи и толерантни!

Днес, в очакване на коледните чудеса, нека сърцата ни се изпълват с доброта, сърдечност и надежда. Защото Коледа е символ на новото начало, на новия живот. Пожелавам ви от все сърце една вълшебна Коледа, изпълнена с много приятни емоции.

Нека и през новата година преборим трудностите заедно и с мисъл за бъдещите поколения! И Нека 2015 ни донесе здраве, сили, късмет и сполучливи начинания, да бъде година, в която всички заедно да направим крачка напред към общата ни цел – с обединени усилия да работим за реализиране на ефективно местно самоуправление и развитие на гражданското общество в Република България.

Пожелавам на вас и семействата ви радостно настроение, повече усмивки и изпълнени с приятни преживявания дни.

Весела Коледа и благодатна Нова година!


От мандат 2015-2019 година в УС на НСОРБ една трета от членовете ще бъдат представители на общинските съвети

На Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), проведено на 03.12.2014 г. в гр. София, бе прието предложението на Управителния съвет и на Контролния съвет на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България (НАПОС-РБ), внесено от председателя на УС г-жа Красимира Германова и от изпълнителния директор инж. Делян Дамяновски, от мандат 2015-2019 г. минимум една трета от членовете на УС на НСОРБ да бъдат представители на общинските съвети. С това се постига баланс между изпълнителната власт в лицето на кметовете и законодателната валст в лицето на общинските съвети. Промяната дава възможност за по-активна дейност на представителите на общинските съвети, за включването им в помощните органи на сдружението и междуведомствени комисии, както и за по-голяма информираност на общинските съвети.
Благодарим на всички делегати в Общото събрание на НСОРБ, които подкрепиха промяната в устава!
Това стана с подкрепата на 242 делегати, 26 въздържали се и 3 против.
УС на НАПОС-РБ

Председателя на УС на НАПОС-РБ г-жа Красимира Германова и изпълнителния директор на НАПОС-РБ инж. Делян Дамяновски ще участват в заседание на УС на НСОРБ, което ще се проведе на 21.11.2014 г. На заседанието ще присъства и г-жа Лиляна Павлова – министър на регионалното развитие и благоустройството.


Изпълнителният директор на НАПОС-РБ инж. Делян Дамяновски представи НАПОС-РБ пред делегация от представители на местната власт от Република Косово

На 19.11.2014 г. представители на местната власт от Република Косово посетиха гр. Мездра в рамките на обучителен проект, финансиран по линия на HELVETAS Swiss Intercooperation – Kosovo .Делегацията включва 20 председатели на общински съвети и кметове от 11 общини в младата балканска държава – Гниляне, Витина, Косовска Каменица, Клокот, Партеш, Ранилуг, Грачаница, Елезки хан, Качаник, Ново бърдо и Щръбе. Те гостуват у нас със съдействието наФондацията за реформа в местното самоуправление (ФРМС).
Изпълнителният директор на НАПОС-РБ инж. Делян Дамяновски направи изложение на тема: „Практически аспекти на взаимодействието между Общинския съвет и Общинската администрация. Ролята на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България (НАПОС-РБ). Обучение на общински съветници.”. В рамките на презентацията инж. Делян Дамяновски презентира ролята на НАПОС-РБ в подпомагане и издигане значението на Общинските съвети като орган в местното самоуправление.

Виж Снимки


НАПОС-РБ отбеляза 10-годишен юбилей

10 godini NAPOS-RB

На 6 ноември 2014 година в град Пловдив бе отбелязан 10 – годишният юбилей на Нациналната Асоциация на Председателите на Общински съвети в Република България. Честването уважиха над 150 председатели на общински съвети, общински съветници и гости.

Гости на тържеството бяха:

 • Тодор Попов – председател на НСОРБ, кмет на Община Пазарджик
 • София Янчева – председател на НАСО – РБ, секретар на Община Благоевград
 • Гинка Чавдарова – изпълнителен директор на НСОРБ
 • Васил Панчаров – изпълнителен директор на НАСО – РБ
 • Здравко Сечков – изпълнителен директор на ФРМС
 • Славея Христова – изпълнителен директор на Сдружение Болкан Асист
 • Петко Колев – председател на Общобългарска фондация ТАНГРА ТанНакРа
 • Стефан Тодоров – главен експерт към Постоянна комисия по Регионално развитие и местно самоуправление в Народното събрание.

Както и почетните членове:

 • проф. д-р Андрей Захариев
 • Борислав Гуцанов
 • Иван Апостолов
 • инж. Красимир Кръстев.

Тържеството уважиха и кметовете на общини:

 • Панайот Рейзи – кмет на Община Созопол и Съучредител на НАПОС – РБ
 • Маджид Мандаджъ – кмет на Община Стамболово и Съучредител на НАПОС – РБ
 • д-р Петър Георгиев Петров – кмет на Община Ценово
 • Хюсеин Муталиб Хамди – кмет на Община Главиница
 • инж. Георги Валентинов – зам. кмет на Община Мездра,

а също така и учредители, бивши членове на Управителни и Контролния съвет на Асоциацията, общински съветници.

Тържественото събрание бе открито от председателя на УС на НАПОС-РБ г-жа Красимира Германова.

Приветствие от името на НСОРБ поднесе Тодор Попов – председател на НСОРБ.

Изпълнителният директор на НАПОС-РБ инж. Делян Дамяновски произнесе слово за създаването, историята и постигнатото от Асоциацията през изминалите 10 години.

Приветстия към присъстващите поднесоха досегашните председатели на НАПОС-РБ – проф. д-р Андрей Захариев, Борислав Гуцанов и Иван Апостолов.

От името на академичната общност проф. д-р Андрей Захариев връчи на НАПОС-РБ специален плакет на Стопанска академия "Димитър Ценов" – Свищов за дългогодишното сътрудничество между НАПОС-РБ и Акаденията, а инж. Делян Дамяновски беше отличен с юбилеен медал с трикольорна лента на Стопанска Академия "Димитър Ценов" – Свищов за принос в развитието на партньорските отношения между НАПОС-РБ и Академията.

Съучредителите на НАПОС-РБ инж. Красимир Кръстев, инж. Сунай Хасан и Панайот Рейзи споделиха спомени за създаванбето на Асоциацията.

Приветствия поднесоха и:

 • София Янчева – председател на НАСО – РБ, секретар на Община Благоевград;
 • Здравко Сечков – изпълнителен директор на ФРМС ;
 • Славея Христова – изпълнителен директор на Сдружение Болкан Асист;
 • Петко Колев – председател на Общобългарска фондация ТАНГРА ТанНакРа.

Председателят на УС на НАПОС-РБ г-жа Красимира Германова връчи грамоти за заслуги в развитието на Асоциацията на учредителите на НАПОС-РБ, бивши членовяе на УС и КС, както и на ръководители на партньорски организации.

След общата снимка на участниците тържеството продължи с официална вечеря.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Поздравителен адрес от НСОРБ

Поздравителен адрес от НАСО РБ

Поздравителен адрес от ФРМС

Поздравителен адрес от Сдружение Болкан Асист

Поздравителен адрес от Стопанска академия "Димитър Ценов" – Свищов

Слово на изпълнителният директор на НАПОС – РБ инж. Делян Дамяновски за историята на Aсoциацията

Виж Снимки от събитието


pokana10godiniNAPOS

Уважаеми дами и господа,
От името на Управителния съвет на НАПОС – РБ имаме удоволствието да Ви поканим съвместно да отбележим 10-годишния юбилей на НАПОС – РБ.

6 ноември 2014 година

14.30 часа

Хотел „Санкт Петербург"

гр. Пловдив

Ще се радваме да бъдем заедно.

УС на НАПОС – РБ


Поздравление от инж. Сунай Хасан, Заместник-Председател на УС на НАПОС-РБ, Председател на Общински съвет – Момчилград

 

Уважаеми дами и господа,

скъпи колеги,

За мен е голяма чест и вълнуващо удоволствие да ви приветствам във връзка с отбелязването на 10-годишнината от учредяването на Националната Асоциация на Председателите на Общински Съвети в Република България.
Изминалият период е равносметка за реализирането на ефективно местно самоуправление и развитие на гражданското общество в Република България

Когато погледнем назад през тези 10 години, ще видим, че ръководството и членовете Националната Асоциация на Председателите на Общински Съвети в Република България имат кураж и достойнство да се гордеят с успехите си в областта на местното самоуправление.

Убеден съм, че през неусетно изминалите години постигнахме изключително високи резултати за повишаване ефективността и прозрачността в общинската дейност. Днес ние не само празнуваме, но и задаваме много важни въпроси, на които само заедно с държавните институции можем и трябва да намерим нелеките отговори. Бъдете сигурни че, ще продължим да работим за по-силно и насочено към гражданите местно самоуправление.

Имаме воля, опит и възможности да продължим напред за разширяване и стимулиране участието на гражданите в местното самоуправление и с отговорността за устойчиво развитие на органите за местно самоуправление в настоящето и бъдещето.

Пред 43-ото правителството отново ще настояваме за разширяване и обогатяване на общественото разбиране за ролята и важността на местното самоуправление, както и участието на гражданите в него.

 

 

Инж. Сунай Хасан

Заместник-Председател на УС на НАПОС-РБ


Писмо относно възстановяването на паметника на на полк. Каварналиев в Република Македония:

pametnik

pametnik


Важна информация

УС на НАПОС-РБ реши отбелязването на 10-та годишнина на асоциацията да се проведе на 06 и 07 ноември 2014 година в град Пловдив.


УС на НАПОС-РБ подари книги на библиотеката на Български културен клуб в град Струмица, Република Македония

Членове на УС на НАПОС-РБ бяха на посещение от 11 до 13 юли 2014 г. в град Струмица, Република Македония по покана на Българския културен клуб – неправителствена организация на граждани на Република Македония с българско самосъзнание. По време на посещението бяха подарени книги на библиотеката на БКК от името на НАПОС-РБ, както и от общините Мездра, Созопол, Стара Загора, Бургас и Димитровград. Книги на библиотеката подари и Петко Колев – председател на Общобългарската фондация "ТАНГРА ТанНакРа".

Също така групата положи цветя и се поклони пред паметника на загиналите български офицери и войници на военните гробища в село Ново село. Бяха положени цветя и запалени свещи и на гробовете на български офицери погребани в струмишките гробища. По пътя за Дойранското езеро се поклонихме на мястото, където е загинал полковник /посмъртно генерал-майор/ Каварналиев. За съжаление през 1966 г. паметника на полк. Каварналиев е взривен от югославските власти и до днес не е възстановен. УС на НАПОС-РБ пое инициативата да предложи на правителствата на Република България и Република Македония да се възстанови паметника във връзка със стогодишнината от Първата световна война.

Виж Снимки


Делегация на НАПОС-РБ на посещение в Световни и Европейските институции

От 30.05. до 10.06.2014 г. делегация на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България (НАПОС – РБ), водена от Красимира Германова, председател на Управителния съвет на асоциацията проведе пътуващ семинар за обмяна на опит в областта на местното самоуправление в страни от Европейския съюз. Покана за участие в семинара „Европейски практики в местното самоуправление“ получиха всички председатели на Общински съвети в страната, членове на НАПОС – РБ. В състава на 57-членната делегация бяха включени както председателите на общински съвети, така и общински съветници и служители в общинските администрации. Програмата на семинара включваше 4 делови срещи в Женева (Швейцария), Страсбург (Франция), Брюксел (Белгия).

На 03.06. в Женева делегацията бе посрещната от Посланик Иван Пиперков, Постоянен представител на Република България към Службата на ООН и другите международни организации в Женева, Конфедерация Швейцария Той ни запозна с дейността и работата на Организацията на обединените нации. Бяхме едни от първите научили новината за това, че Република България е избрана за титулярен член на Административния съвет на Международната организация на труда (МОТ). Страната ни ще заема този престижен пост в периода 2014-2017 г., след като през 2011-2014 г. бе заместник-член. Изборът се е състоял на 2 юни в рамките на провеждащата се в Женева 103-та Международна конференция на труда, в която Република България е представена с тристранна делегация (правителство, работодателски организации, работнически организации). Административният съвет е основният изпълнителен орган на МОТ, който взема решения по политиката на организацията, дневния ред за ежегодната Международна конференция на труда, приема бюджета и работната програма на МОТ, избира генерален директор. Делегацията разгледа Двореца на нациите и видя залата за разискване на въпросите в защита правата на човека.

Първата европейска институция, имаща отношение към регионите и местните власти,с чиято дейност се запозна българската делегация бе Конгреса на местните и регионални власти в Европа(КМРВЕ) в Страсбург. Там делегацията се срещна с генералния секретар на консултативния орган Андреас Киефер. Освен информация за дейността, целите и задачите, той разясни и основната роля на Конгреса, а именно да синхронизира решаването на проблемите в работата на местната власт и да предлага решения за тяхното отстраняване.На срещата присъства и г-н Кай Мишаел Данкел – командирован представител на Австрия в Алианса на градовете и регионите по въпросите за интеграция на ромите. Той ни запозна с основните цели на Алианса в тази насока, а именно: благоприятстване обмена на ноу-хау и добри практики за интеграция на ромите; даване възможност на участващите градове и региони за равноправнопоставеност при взимане на решения, като осигурява платформа за застъпничество по ромските въпроси на местно и регионално ниво. Алиансът организира национални и международни семинари за участващите градове и региони, с цел да се улесни обмена на ноу-хау и добри практики. Конкретен пример за работата на Алианса е съвместният проект между Съвета на Европа и Европейската комисия, наречена инициатива Romact. От страна на колегите бяха зададени въпроси относно помощта на Конгреса в решаването на местни въпроси, относно контролната функция, която осъществява Съвета на Европа. След срещата българската делегация посети залата за заседания на Конгреса на местните и регионални власти в Съвета на Европа.

В Брюксел делегацията на НАПОС – РБ посети Европейския парламент (ЕП) и Комитета на регионите, където Светла Танева от отдел „Посещения и семинари” в Европарламента и Светозар Андреев от Комисията по икономическа и социална политика в Комитета информираха българската делегация за организацията и начина на работа, правомощията и функциите на тези европейски институции.

Тъй като лекторите бяха българи се скъси дистанцията по време на дискусиите и участниците в делегацията взеха активно участие. Една от темите бе спецификата на дейността на Европейския парламент и провеждането на пленарните заседания. В Брюксел евродепутатите заседават три седмици в месеца и една седмица в Страсбург. В Люксембург са настанени преводачите, които обслужват дейността на европейските институции. Бюджетът на Европарламента се разпределя, като 6% от него е за администрацията, останалите се връщат при гражданите на Евросъюза под формата на проекти и програми. Европейският парламент е прозрачна институция – бе подчертано по време на срещата. Всеки гражданин на Европа може да се информира за дейността на евродепутатите и изразходваните средства. Най- лесният начин е да посети уеб страницата на Европарламента ,където на съответния език е представена цялата дейност на институцията, а и на всеки евродепутат. Там могат да се проследят какви теми се дебатират, какви решения са взети и каква дейност извършва всеки един от нашите представители в Европейския парламент. Това се оказва много важно, стана ясно по време на работната среща. Много често правителствата, прилагайки непопулярни мерки в собствените си страни се оправдават с вече взето решение от Европарламента.Дали е така, всеки гражданин на Евросъюза може да провери в сайта на Европарламента. След лекцията българската делегация посети залата, в която заседават европейските депутати.

В Комитета на регионите делегацията се запозна със структурата му, с неговата дейност и области на правомощията. Бяха представени и представителите на България – 12 постоянни и 12 заместващи ги членове – тези, които имат задачата да представляват и защитават интересите на органите на местното самоуправление в рамките на европейския парламент. Седалището на комитета на регионите е в Брюксел и така той допринася за създаването на все по-тесен съюз между народите и териториите в Европа, в който решенията се взимат на равнище, възможно най-близо до гражданите, съгласно принципа на субсидиарността.

Много идеи породи пътуващия семинар, много мнения се изказаха по време на срещите, надяваме се да видим реализацията на добрите практики в нашите общини.

Виж Снимки

Информационно съобщение в сайта на Конгреса на регионалните и местни власти за срещата на Генералния секретар на Конгреса Андреас Кифер с делeгацията на НАПОС-РБ, която се проведе на 04.06.2014 г. в Страсбург.


News


Andreas Kiefer meets with a group of Bulgarian local elected representatives [12/06/2014]

Andreas Kiefer, Congress Secretary General presented the work of the Congress to a group of more than 50 mayors, councillors and other representatives of Bulgarian cities lead by Krasimira Germanova, the President of the national association of municipal councils in the Republic of Bulgaria, and accompanied by the Bulgarian Ambassador to the COE Krassimira Beshkova on 4 June 2014 in Strasbourg (France). He presented the Congress monitoring activity, in particular the conclusions of the latest montoring


ГергьовденОтразяване в пресата на 10 годишния юбилей на НАПОС-РБ


Важно съобщение!

УС на НАПОС-РБ съобщава, че поради бедственото положение в община Велинград – липса на достъп поради свлачища и прекъснато електрическо захранване, Общото събрание на НАПОС-РБ се отлага за месец април 2015 г. Конкретната дата ще бъде уточнена допълнително.

УС на НАПОС-РБ


8mart


3m


bm15


Виж повече информация


На 26.06.2013 г. се проведе среща на членове на УС и КС на НАПОС-РБ с народни представители – бивши председатели на общински съвети или общински съветници. На срещата бяха обсъдени въпроси и проблеми касаещи работата на общинските съвети.

Виж информация


Декларация Приморско

Декларация Приморско

Декларация Приморско


На 17.01.2012 г. в брой 5 на Държавен вестник бе публикуванa ОБЯВА НА УС на НАПОС-РБ за свикване на общо събрание на НАПОС-РБ.

26. – Управителният съвет на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 16, ал. 2 от устава на НАПОС – РБ,свиква общо събрание на 22.03.2012 г. в 14,30 ч. в заседателната зала на Парк-хотел „Империал“ – Пловдив, при следния дневен ред:

1. Отчет за работата на УС на НАПОС – РБ, за периода 2008 – 2011 г.;
2. отчет за работата на КС на НАПОС – РБ, за 2011 г.;
3. приемане на годишния финансов отчет на НАПОС – РБ, за 2011 г.;
4.приемане на бюджета на НАПОС – РБ, за 2012 г.;
5. удостояване със званието „Почетен член на НАПОС – РБ“;
6. избор на управителен съвет и контролен съвет на НАПОС – РБ;
7. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 17 от устава на НАПОС – РБ, общото събрание ще се проведе в 15,30 ч. същия ден, на същото място и при същия дневен ред.


Съвместно заседание на УС и КС на НАПОС-РБ: 09.12.2010 година в град Девин

Разгледани бяха следните въпроси:

 1. Информация за участието на Иван Апостолов, Даниела Русева и Делян Дамяновски в срещата на мониторинговата комисия от Съвета на Европа по спазване на Европейската харта за местно самоуправление.
 2. Информация за участието на Д.Русева и Д.Дамяновски в заседание на УС на НСОРБ.
 3. Информация за резултатите от действията на ръководството на НАПОС по отпадане на §72, ал.З от ЗДБРБ за 2011 година.
 4. Уточняване на план – график за заседанията на УС, Общото събрание и други мероприятия на НАПОС за 2011 година.
 5. Утвърждава не на финансови разходи.
 6. Разни.

На 24.11.2010 г. представители на НАПОС-РБ се срещнаха с делегация на Съвета на Европа

На 24.11.2010 г. председателя на Управителния Съвет на НАПОС-РБ Иван Апостолов, заместник председателят Даниела Русева и изпълнителният деректор инж. Делян Дамяновски се срещнаха с делегацията на Съвета на Европа, водена от Артур Перейра, осъществяваща мониторинг по спазването на Европейската харта за местно самоуправление в България. По време на срещата, от страна на българските представители, бяха поставени следните въпроси:

 • Забавената и забравена финансова децентрализация;
 • Въпроса за драстичното намаление на общинските бюджети за 2010 г. и 2011 г. ;
 • Законността областните управители да спират решения на общинските съвети, което представлява намеса на държавата в работата на местните власти;
 • Проекта за Изборен кодекс и поисканото 20%-но намаление на броя на общинските съветници, както и предвиденото назначаване на районни кметове и кметове на населени места под 500 жители.

На 04.11.2010 г. в град Стара Загора се проведе Общо събрание на НАПОС_РБ.

Информация:

Бяха разгледани следните точки:

1. Отчет за работата на УС на НАПОС за 2009 г.;
2. Отчет за работата на КС на НАПОС за 2009 г.;
3. Приемане на годишния финансов отчет на НАПОС за 2009 г.;
4. Приемане на бюджета на НАПОС за 2011 г.;
5. Приемане работен план на НАПОС за 2011 г.

Беше разгледана информация от г-н Владимир Танкишев за обсъждането на проектобюджета на Република България за 2011 г. Общото събрание се обяви против параграф 72, ал. 1 и ал.3 от Проекто закона за държания бюджет на Република България за 2011 г. и възложи на УС на НАПОС-РБ да изпрати отворено писмо до всички парламентари групи в 41-то Народно събрание и при необходимост да сезира президента и омбудсмана на Република България.


Съвместно заседание на УС и КС на НАПОС-РБ: 13.10.2010 година в к.к. „Албена“

 1. Утвърди се позиция на НАПОС-РБ по проекта за Изборен Кодекс.
 2. Разгледана бе информация за подготовката на Общото събрание на НАПОС-РБ.
 3. Прие се информация за подарените и проведени концерти за българите от района на Голо бърдо, Република Албания.

На 10.09.2010 г. в град Свищов се проведе съвместно заседание на УС и КС на НАПОС-РБ.

 1. Обсъдиха позиция на НАПОС-РБ по проекта за Изборен кодекс. Бе създадена комисия в състав:
 • Тенчо Руканов – Председател на Общински съвет Стара Загора;
 • Делян Дамяновски – Председател на Общински съвет Мездра;
 • Тошко Стоев – Председател на Общински съвет Карлово;
 • Светлин Николов – Председател на Общински съвет Монтана;
 • Ибрахим Яхов – Председател на Общински съвет Кубрат;
 • Николай Даскалов – Председател на Общински съвет Търговище,

която в срок до 10.10.2010 г. ще подготви проектна позиция на УС на НАПОС-РБ по проекта за Изборен кодекс.

 1. Обсъдиха позиция на НАПОС-РБ по бюджетните рамки на общините за 2011 г..
 2. Декларация

 3. Обсъдиха позиция относно проблемите на финансовото състояние в здравеопазването. В тази връзка УС на НАПОС-РБ настоява на болниците да се изплатят в пълен размер средствата за извършените медицински дейности през 2010 г.
 4. Декларация

 5. Обсъдиха участието на НАПОС-РБ в годишната среща на местните власти. В тази връзка УС на НАПОС-РБ предлага на НСОРБ по време на годишната среща на местните власти панела за председатели на общински съвети и общински съветници да бъде на тема: "Избора на местни органи за самоуправление в контекста на проекта за нов Избoрeн кодекс.
 6. Разгледана бе информация за подготовката на Общото събрание на НАПОС-РБ.
 7. Прие за член на НАПОС-РБ председателя на ОбС Варна – Николай Николов Апостолов.
 8. Разгледано бе писмо от Бисерка Христова – председател на общински съвет Борово касаещо трудо-правния и статут.


Съвместно заседание на УС и КС на НАПОС-РБ- 30.06.2010г. град Созопол.

 1. Обсъдиха ситуацията с актуализацията на общински бюджети и изготвиха позиция на НАПОС-РБ:
 2. Виж декларация

 3. Обсъдиха здравната реформа, изготвянето на новите здравни карти по области и отражението им върху състоянието на здравеопазването в общините:
 4. Виж декларация

 5. Обсъдиха позиция по внесения ЗИД на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси;
 6. Взе решение за свикване на на Общо събрание на НАПОС-РБ:
 7. Виж решение

 8. Прие отчет за проведените срещи на делегация на НАПОс-РБ с европейски институции и местни власти от европейския съюз;
 9. Прие за член на НАПОС-РБ председателя на ОбС Чепеларе – Симеон Сивков;
 10. Взе решение за установяване на контакти с Асоциацията на украинските градове и общини.

Делегация на НАПОС-РБ се завърна от срещи с представители на европейските институции и представители на местни власти в Европа.

От 31 май до 10 юни 2010 година делегация от Сдружение “НАПОС – РБ” проведе срещи с представители на Европейски институции и местни власти в страни от Европейския съюз .
Целта на срещите беше запознаване със структурата и дейността на Европейските институции за запознаване с опита в местното самоуправление и усвояване на Европейските фондове.
Срещите бяха както следва:
1 юни
І среща – Среща с представители на кметство Любляна /Словения/
Участват от страна на Любляна : г-н Зоран Янкович – кмет на Община Любляна, г-н Вася Бутина – директор на Градската администрация на Община Любляна, г-н Войко Грюндфилд – директор на служба “Местно самоуправление” в Община Любляна.
Придружава г-н Филип Боков – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Словения.
Делегацията беше запозната с положителния опит на община Любляна, в усвояването на Европейските фондове /едновременно работят по 400 проекта/ , както и с функциите на органите на местно самоуправление в столицата на Словения.
ІІ среща– Среща с ръководството на Асоциацията на общините в Словения
Участват от страна на Асоциацията на общините в Словения: г-н Робърт Смърдел – кмет на Община Пивка и председател на Асоциацията на общините в Словения , г-жа Катарина Чокълц – съветник в асоциацията , г-н Звонко Лах – зам.-председател на асоциацията и кмет на община Мирна Печ, г-н Миро Козел – член на председателството на асоциацията и кмет на община Шенчур, г-н Синиша Гермоушек – член на председателството на асоциацията и член на Общински съвет – Бовец , г-н Робърт Кокал – бивш председател на асоциацията и съветник по въпросите на международното сътрудничество, г-жа Матея Ержан – съветник в Асоциацията както и други кметове и председатели на общински съвети и общински съветници от Словения
Придружава г-н Филип Боков – извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Република Словения
Проведе се дискусия, в която се обмени опит по проблемите на местното самоуправление в Словения и България, приликите и разликите в структурите и дейността на органите за местно самоуправление и за основните задачи пред тях в сегашните условия на финансова криза.
Беше подписан Меморандум за сътрудничество между НАПОС – РБ и Асоциацията на общините в Словения.
3 юни - Среща в Съвета на Европа – Конгреса на местните и регионални власти – Страсбург.
Участва г-н Димитрй Марченков – началник отдел “Комуникации,
международни отношения и наблюдение на избори” .
Делегацията се запозна със структурата, дейността и правомощията на Конгреса на местните и регионални власти в Страсбург. Беше обсъден въпроса за възможността на организацията да защити интересите на местни и регионални власти при грубо нарушаване на Европейската харта за местно самоуправление

 

7 юни
І среща – Посещение и среща в Европейския парламент – Брюксел
Присъства г-н Георги Томов – генерална дирекция “Комуникации”
Делегацията се запозна със структурата, дейността и правомощията на
Европейския парламент.

ІІ среща – Посещение и среща в Комитета на Регионите – Брюксел
Присъства г-н Александър Попов – представител на Република България в
Постоянната комисия по образование към Комитета на регионите.
Делегацията се запозна със структурата, дейността и правомощията на Комитета на Регионите и възможността от директен контакт по определени въпроси на местното самоуправление и регионалните власти с Комитета на Регионите.
9 юни
І среща – Посещение и среща в кметство Мюнхен /Бавария – Германия/
Присъстват от кметство Мюнхен: д-р Райнхард Бауер – градски съветник .
Придружава г-н Атанас Кръстин – генерален консул на Република България в Мюнхен.
Делегацията се запозна със структурата и функциите на Градския съвет на Мюнхен, с основните проблеми които решава, беше обменен опит.
ІІ среща – Среща с ръководството на Асоциацията на градовете в Бавария.
Участват от страна на Асоциацията на градовете в Бавария г-н Райнер Кнойзел –изпълнителен директор , г-н Михаел Задлмайр – кмет на район Исманинг – Мюнхен и зам.-председател на Асоциацията и д-р Ахим Синг – говорител на Асоциацията.
Придружава г-н Атанас Кръстин – генерален консул на Република България в Мюнхен.
Проведе се дискусия и делегацията беше запозната с опита в местното самоуправление в Бавария; със структурата, дейността и правомощията на Асоциацията на градовете на Бавария.
Договори се поддържане на режим на диалог между НАПОС – РБ и Асоциацията на градовете на Бавария. Водиха се конкретни разговори за възможността за посещение на ученици от езикови гимназии, изучаващи немски език от България в Бавари; съвместни проекти между Баварски и Български общини по Дунавската стратегия, както и подпомагане процеса за установяване на контакти и побратимяване между Баварски и Български градове.

10 юни – Посещение и среща в кметство Залцбург /Австрия/
Участват от страна на кметство Залцбург : г-н Харолд Прайнер – първи зам.-кмет на Залцбург и г-н Клаус Хинтербергер – директор на Дирекция “Местно самоуправление” на кметство Залцбург.
Делегацията се запозна и обмени опит по проблемите на местното самоуправление в Австрия и Залцбург.


УС на НАПОС-РБ подписа Меморандум за сътрудничество с Асоциацията на словенските общини

По време на посещението на делегацията на НАПОС в Словения на 1 юни 2010 година се подписа Меморандум за сътрудничество между НАПОС – РБ и Асоциацията на общините в Словения.
От страна на УС на НАПОС меморандума бе подписан от неговите зам.- председатели Даниела Русева и Тенчо Руканов, а от словенска страна от г-н Роберт Смърдел – председател на Асоциацията на общините на Словения и кмет на община Пивка.
С меморандума се предвижда:
– развиване на взаимоизгодно сътрудничество между НАПОС – РБ и Асоциацията на общините в Словения;
– обмяна на опит в областта на местното самоуправление;
– провеждане на съвместни обучения, срещи, конференции и дискусии;
– участие на представители на сдруженията в национални и местни инициативи, провеждани от НАПОС и Асоциацията на общините в Словения;
– обмяна на представителни групи за проучване
и запознаване с опита в местното самоуправление в България и Словения;
– установяване на приятелски връзки и сътрудничество и евентуално побратимяване между общини в Словения и общини в България.


УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА НАПОС-РБ избра за Председател на НАПОС-РБ

г-н Иван Апостолов, Председател на ОбС Смолян

Образование: висше – юрист
СУ „Св. Св. Климент Охридски”
Специалност: право
Професия: адвокат

Общински съветник от 1991 година

Председател на Общински съвет – Смолян от 2005 г.

Адрес: Община Смолян

Бул. „България” № 12

Тел.: 0301/67 669

Факс: 0301/62 426

e-mail: ivan.apostolov@abv.bg


На 13.05.2010 г. от 13.00 часа в КК „Боровец“ ще се проведе съвместно заседание на УС и КС на НАПОС-РБ при следния дневен ред:

1. Избор на Председател на УС на НАПОС-РБ.


На 08.04.2010 година в град Момчилград се проведе заседание на УС на НАПОС-РБ.

НОВИНИ:

1. УС и КС на НАПОС-РБ приеха Декларация във връзка с ареста на председателя на Общински съвет Варна Борислав Гуцанов.

2. УС на НАПОС-РБ оправомощава Иван Апостолов да изпълнява функциите на председател на УС на НАПОС-РБ до изясняване на ситуацията с Борислав Гуцанов.

3. Във връзка с обсъждането в Народното събрание на проект за Изборен кодекс, УС и КС на НАПОС-РБ настояват пред Искра Фидосова – председател на временната комисия за изработване на Изборния кодекс, НАПОС-РБ да се включи като страна при обсъжданията.

4. Във връзка с проблема за изплащане на възнагражденията на общинските съветници при болнични на основната им месторабота, упълномощи Изпълнителния директор инж. Делян Дамяновски да вземе участие в среща с управителя на НОИ , съвместно с представители на НСОРБ, за дебатиране и търсене на решение на проблема

5. Приема за членове на НАПОС-РБ:

-Иван Петров Мандев – Председател ОбС Добрич

-Теменужка Светославова Сотирова – Председател ОбС Раднево

-Малина Иванова Николова – Председател ОбС Враца

6. Упълномощи Иван Апостолов да подпише Меморандум за сътрудничество с Националната Асоциация на Секретарите на Общини.


Учреди се регионален клон на НАПОС-РБ в Пазарджик.

Виж


На 04.02.2010 година в град Стара Загора се проведе заседание на УС на НАПОС-РБ.

1. УС на НАПОС прие следната декларация във връзка с проведената здравна реформа.

Декларация

2. Предлага следните промени в Закона за общинските бюджети.

Предложения за промени

3. Приема за нови членове на НАПОС:

- Васил Койчев Койчев – председател ОбС Девня;
- Веселина Андреева Камбурова – председател ОбС Котел.

4. На 13-14.05.2010 г. В к.к. ”Боровец” ще се проведе научно-практическа конференция с теми:

а) необходимостта от нов ЗМСМА;
б) Оперативните програми – усвояване и проблеми.

5. В рамките на годишната среща на местните власти – 2010 г. да се обособи самостоятелен панел за председателите на Общински съвети на тема: „Публично-частно партньорство”.

6. Да се проучи въпроса за откриване и оборудване на офис на НАПОС в гр.София.

7. Общо събрание на НАПОС да се проведе на 04.11.2010 г.


На 04.02.2010 година в град Стара Загора ще се проведе заседание на УС на НАПОС-РБ.


Изпълнителният директор на НАПОС – РБ инж. Делян Дамяновски и члена на УС на НАПОС – РБ Мария Григорова взеха участие в заседание на УС на НСОРБ, проведено на 18.11.2009 г. в град Сливен.

Бяха разгледани и уточнени позиции по:

 • Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. в частта за общините;
 • предстоящите заседания на Комитетите по наблюдение на Оперативните програми;
 • становища по промени в Закона за общинската собственост, в Закона за управление на отпадъците и в Закона за обществените поръчки;
 • определяне на представители на НСОРБ в съвета по децентрализация и др.


Общо събрание

на НАПОС-РБ бе проведено на 06.11.2009 г.

в град Пловдив


Новини

Общото събрание взе следните решения:

1. Приема отчета за работата на УС на НАПОС за 2008 година.

2. Приема отчета за работата на КС на НАПОС за 2008 година.

3. Приема годишния финансов отчет на НАПОС за 2008 година.

4. Приема бюджета на НАПОС за 2010 година.

5. Приема работния план на НАПОС за 2010 година.

6. Избира за членове на УС на НАПОС:

- Ангел Димитров – председател ОбС – Дряново

- Мария Григорова – председател ОбС – Сливен

- Милен Манолов - председател ОбС - Свищов

- Надежда Неделчева – председател ОбС - Каспичан

- Тенчо Руканов - председател ОбС – Стара Загора

Приложение:

Работен план на НАПОС-РБ за 2010 година


Заседание

на Управителния съвет на НАПОС-РБ

бе проведено на 09.10.2009 г.

в град Сандански

Повече информация


Заседание

на Управителния съвет на НАПОС-РБ

бе проведено на 17.09.2009 г.

в град Търговище

Повече информация


П Р О Т О К О Л

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
НАЦИОНАЛНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ПРОВЕДЕНО НА 16 ЮЛИ 2009 ГОД.

В ГРАД СМОЛЯН

Протокол от заседанието


Национална конференция

на Нациналната асоциация на председателите на Общински съвети в Република България

на тема: „Общинска собственост – актуални проблеми”

10 – 11.04.2009 год. в град Варна.

Програма

Резюме

Презентация

Снимки от конференцията -Разгледай


П Р О Т О К О Л

ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА АСОЦИАЦИЯ НА
ДЕЙСТВАЩИТЕ ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ В
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ПРОВЕДЕНО НА 24 ОКТОМВРИ 2008 ГОД. ОТ 14.00 ЧАСА
В ГРАД ВЕЛИКО ТЪРНОВО,
ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА НА „ИНТЕРХОТЕЛ”

Протокол


Д Е К Л А Р А Ц И Я
на Националната асоциация на действащите председатели на Общински съвети в Република България по повод убийството на Председателя на Общински съвет Несебър Димитър Янков

Декларация


Национален форум на Общински съвети в Република България
на тема
Финансово управление на българските общини в ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
08-ми Май’ 2007 год.
„Дворец на културата и спорта”, зала 20, гр. Варна
Програма


НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ДЕЙСТВАЩИТЕ ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Ви кани на Национален форум на Общинските съвети в Република България на тема
Финансово управление на българските общини в ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
08-09.Май.2007 год., гр. Варна Дворец на културата и спорта
Краен срок за записване 26-ти април 2007 г.
Подробно


Национална конференция на Председателите на Общински съвети и Кметовете на Общини в Република България на тема
ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ И БЪЛГАРСКИТЕ МЕСТНИ ВЛАСТИ – КОНВЕРГЕНЦИЯ И ПАРТНЬОРСТВО
19-20 Януари 2007 год.
„НОВОТЕЛ ПЛОВДИВ“ , гр. Пловдив
Подробно


НАДПОС-РБ:
Европа изисква силно местно самоуправление, а не работа в условията на страх за живота .

Европа на регионите изисква от нас силно и отговорно местно и регионално самоуправление, а не работа в условията на страх за живота. Това коментира пред кореспондентът на радио „Фокус“ – Велико Търново доц. д-р Андрей Захариев, председател на Националната асоциация на действащите председатели на Общински съвети в Република България (НАДПОСРБ) по повод убийството на Янко Янков, кмет на община Елин Пелин.
НАДПОСРБ категорично осъжда и отхвърля убийството на кмета на община Елин Пелин Янко Янков, заяви доц. Захариев, шеф на сдружението и председател на дунавския местен парламент. „Изказвам своите съболезнования на близките, роднините и всички жители на община Елин Пелин, които загубиха своя градоначалник по ужасен и трагичен начин“, допълни доц. Захариев.
През 2006 година бяхме свидетели на криминален акт и срещу кмета на Стара Загора д-р Евгений Желев, припомни общинар ?1 край Дунав. „Местната власт е споделена отговорност на кмета и Общинския съвет“, допълни доц. Захариев. „Подобни действия, заплахи, взривове, убийство са абсолютно неприемливи. И местната и централната власт имат вменени от закона правомощия за разпореждане с имущество и финансови средства и това ни правомощие не може да става мотив за саморазправа и криминални посегателства“, заключи доц. Захариев.

Промени в Устава на НСОРБ

Подробно


Конкурсна награда на Националната асоциация на действащите председатели на Общински съвети в Република България „Иновационни практики в общинските финанси“ за 2006 год.

Подробно


Писмо на НАДПОС-РБ до Председателя на Комисията по местно самоуправление, регионална политика и благоустройство при 40-то НС относно трудово-правния статут на Председателите на ОбС в Република България

Пълен текст на писмото


ИНФОРМАЦИЯ
за проведения от УС на НАДПОС
пътуващ семинар за председатели на
Общински съвети в Република България
до институции на Европейския съюз
Подробно


Д Е К Л А Р А Ц И Я
на Общото събрание на Националната асоциация на
действащите председатели на Общински съвети в Република България
по повод ЗАКОНА за изменение и допълнение
НА ЗАКОНА ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
Декларация


Д Е К Л А Р А Ц И Я
на Общото събрание на Националната асоциация на
действащите председатели на Общински съвети в Република България
в подкрепа на Кмета на Община Стара Загора д-р Евгений Желев
Декларация


Дискусионен форум на Председателите на Общински съвети в Република България
на тема
ПУБЛИЧНО-ЧАСТНИТЕ ПАРТНЬОРСТВА И ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ – НОРМАТИВНА РАМКА, ПРАКТИКИ И РЕШЕНИЯ
08-09 Юни’ 2006 год., гр. София, Парк – хотел „Москва”
Материал1 Материал2 Материал3


Семинари за Председатели на Общински съвети от Северна България в конферентен център „Корпус Юг“ на СА „Д.А.Ценов“ в Свищов на тема:
„Правомощия на Общинските съвети при изпълнение ангажиментите на вътрешния одит в българските общини“
26 и 27 май – Северозападна България
30 и 31 май – Североизточна България
Програма


Общо събрание на асоциацията
и Дискусионен форум
на Председателите на Общински съвети
в Република България на тема

“ Публично-частните партньорства и общинските съвети – нормативна рамка, практики и решения “

08-09 Юни’ 2006 год.
гр. София, Парк – хотел ”Москва”
Покана


Прессъобщения от конференцията на НАДПОС-ВТ във Велико Търново (03-04.02.2006 г.)
Изтегли документ1 Изтегли документ2


Годишна национална конференция на Председателите на Общински съвети в Република България на тема: „Финансова децентрализация и административна реформа“ – 03-04 Февруари’ 2006 г., Гранд хотел „Велико Търново“, гр. Велико Търново – ПРОГРАМА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА – Изтегли документа
Талон за регистрация – Изтегли документа

Управителен съвет и кръгла маса (Габрово, 13.01.2006 год.) – Изтегли документа


Конкурсна награда на НАДПОС-РБ „Общински финансист на 2005 год.“ под патронажа на Министъра на финансите на Република България доц. д-р Пламен Орешарски – Изтегли документа


Общо събрание на асоциацията и Дискусионен форум на Председателите на Общински съвети в Република България, 15-17 Юли 2005 год. х-л „Рила“, Курортен комплекс „Боровец“ – Изтегли документа


В Държавен вестник брой 30/26.03.2013 г. е публикуван Закон за туризма

Виж ВАЖНО ЗА ВАС…


На 28.02.2013 г. в град София се проведе заседание на УC на НАПОС-РБ.

Виж повече информация


ИНФОРМАЦИЯ

На 9.04.2012 г. председателят на УС на НАПОС – РБ Красимира Германова и изп.директор инж.Делян Дамяновски проведоха среща с управителя на НОИ – Бисер Петков и Главния директор в НОИ –Даниела Асенова по проблеми на трудовия статут на общински съветници, бивши председатели на Общински съвети и бивши кметове и зам.кметове.
В изключително ползотворен диалог се изясни, че към момента законодателството ощетява правата на безработните общински съветници, бивши председатели на Общински съвети и бивши кметове и зам.кметове, които в момента са общински съветници. Към момента те са 136 случая в страната.
Дебатирана беше и законовата възможност за изплащане възнаграждение на общински съветници, които са болнични на основната си месторабота, но имат възможност и вземат участие в заседания на общинските съвети.
Към момента това е невъзможно, поради законодателни пречки.
Ще се търсят възможности за промени в законодателството и Кодекса за социално осигуряване, като получихме уверение за пълно съдействие от страна на ръководството на НОИ.
Вече е в процес на уреждане среща на ръководството на НАПОС – РБ с председателя и членове на Постоянна комисия „Социална политика” към 41 –то Народно събрание.

Виж Приложение информация от НОИ


8-mi martИНФОРМАЦИЯ

Информация относно провеждане на дискусия-лектория за председателите на общински съвети и общински съветници на тема „Общинска собственост и разпоредителни сделки с нея“.

1

2

Свали заявка


ИНФОРМАЦИЯ

Практическа конференция за служителите в звената към общинските съвети на тема „Ролята на звената по чл.29 от ЗМСМА за осигуряване нормална дейност на ОбС" се проведе на 14-15.09.2012 г., к.к. „Боровец“;

Новини:

Приветствие към участниците поднесе Красмира Германова председател на УС на НАПОС-РБ и Ирена Коцева председател на ОбС Самоков.

Лектор бе Стефан Тодоров, гл. експертен сътрудник към Комисията по регионална политика и местно самоуправление към 41-вото Народно събрание.

Свали презентация

Виж снимки


ИНФОРМАЦИЯ

Публикуваме проект на ЗМСМА обсъждан от НСОРБ. Моля, в срок до 30 септември 2012 година да изпращате Вашите предложения и забележки на електронната поща на асоциацията /naposbg@abv.bg/.

Вариант 1: Проект обсъждан от Постоянната комисия по местно самоуправление и регионална политика към НСОРБ.

Вариант 2: Проект на УС на НСОРБ.


ИНФОРМАЦИЯ

На 13.07.2012 г. председателя на УС на НАПОС-РБ Красимира Германова и членовете на УС на НАПОС-РБ Минко Акимов и Дочко Дочев проведоха среща с ръководството на парламентарната група на ПП „ГЕРБ“. Постигна се договореност през месец септември да се подкрепи законодателна промяна в ЗМСМА за възстановяване на стария запис на чл.34, ал. 2 касаещ възнаграждението на общинските съветници.


ИНФОРМАЦИЯ

Димитър Горов – народен представител от Коалиция за България, внесе Закон за изменение на ЗМСМА.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Проект

 

ЗАКОН
за изменение на Закона за местното самоуправление и местната
администрация
(обн. ДВ. 6р.Т7 от 17 Септември 1991г., изм. ДВ. бр.24 от 14 Март 1995г., изм. ДВ. бр.49 от 30 Май 1995г., изм. ДВ. бр.65 от 21 Юли 1995г., изм. ДВ. бр.90 от 24 Октомври 1996г., доп. ДВ. бр.122 от 19 Декември 1997г., изм. ДВ. бр.ЗЗ от 24 Март 1998г., изм. ДВ. бр.130 от 5 Ноември 1998г., изм. ДВ. бр.154 от 28 Декември 1998г., доп. ДВ. бр.§7 от 27 Юли 1999г., изм. ДВ. бр.69 от 3 Август 1999г., изм. ДВ. бр.26 от 29 Март 2000г., изм. ДВ. бр.85 от 17 Октомври 2000г., изм. ДВ. бр.1 от 2 Януари 2001 г., доп. ДВ. 6р.28 от 19 Март 2002г., изм. ДВ. бр.45 от 30 Април 2002г., изм. ДВ. бр.119 от 27 Декември 2002г., изм. ДВ. бр.69 от 5 Август 2003г., изм. ДВ. 6p.1j9 от 1 Март 2005г., изм. ДВ. бр.34 от 19 Април 2005г., изм. ДВ. бр.ЗО от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.69 от 25 Август 2006г., изм. ДВ. бр.61 от 27 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.63 от 3 Август 2007г., изм. ДВ. бр.54 от 13 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.108 от 19 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.35 от 12 Май 2009г., изм. ДВ. бр.42 от 5 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.АЛ от 12 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2010г., изм. ДВ. бр.97 от 10 Декември 2010г., изм. ДВ. бр.9 от 28 Януари 2011г., изм. ДВ. бр.32 от 19 Април 2011г., изм. ДВ. бр.36 от 10 Май 2011г., изм. ДВ. бр.57 от 26 Юли 2011г., изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г.)

§ 1. В чл. 34, ал. 2 числото 30 се заменя с числото 60.

Заключителна разпоредба
§ 2. Законът влиза в сила от 1 юли 2012 г.

Законът е приет от 41-во Народно събрание на …………………………2012
г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Мотиви
към Проекта на Закон за изменение на Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

От 01.07.2012 г. влизат в сила промените в Закона за местното самоуправление и местната администрация, приети с преходните и заключителни разпорадби на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния служител, обнародван в ДВ бр. 38 от 18.05.2012 г.

Промените се отнасят до възнаграждението на общинските съветници, като размерът от 60 на сто от средната брутна работна заплата в съответната общинска администрация за последния месец от предходното тримесечие, става 30 на сто от средната брутна работна заплата в съответната общинска администрация за последния месец от предходното тримесечие.

Такова голямо намаление на възнаграждението е неоправдано и не отговаря на естеството и обема на задълженията, с които са натоварени общинските съветници. Фактът, че в следващата ал. 3 на чл. 34 се регламентира начинът, по който общинските съветници участват в заседанията на ОС, и той е неплатен служебен отпуск, още повече говори за едно прибързано и несправедливо решение.
От друга страна, предложението за тази промяна, направено между първо и второ четене, не е обсъждано в комисиите на Народното събрание. Прието е без да се потърси консенсус с Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България и с Националното сдружение на общините в Република България.

Факт е, че промяната вече предизвика определено напрежение. Отправени са редица искания, писма, декларации и предложения за преразглеждане на взетите решения за промяна на чл. 34 ал. 2 в Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Поради тези причини, предлагам да се възстанови правилото по отношение на възнаграждението на общинските съветници, действало до промените, обн. в ДВ, бр. 38 от 18.05.2012 г.


Общински съвети подкрепили декларацията на УС на НАПОС-РБ за възстановяване на предишния текст на чл. 34, ал. 2 от ЗМСМА касаещ възнагражденията на общинските съветници:

 • ОбС Гълъбово;
 • ОбС Елин Пелин;
 • ОбС Драгоман;
 • ОбС Поморие;
 • ОбС Гурково;
 • ОбС Ситово;
 • ОбС Садово;
 • ОбС Смядово;
 • ОбС Павел Баня;
 • ОбС Алфатар;
 • ОбС Павликени;
 • ОбС Созопол;
 • ОбС Мездра;
 • ОбС Козлодуй;
 • ОбС Стара Загора;
 • ОбС Силистра;
 • ОбС Чирпан;
 • ОбС Пазарджик;
 • ОбС Кула;
 • ОбС Ценово;
 • ОбС Лесичово;
 • ОбС Мизия;
 • ОбС Кoпривщица;
 • ОбС Гърмен;
 • ОбС Каспичан;
 • ОбС Велики Преслав;
 • ОбС Братя Даскалови;
 • ОбС Ветрино.

ИНФОРМАЦИЯ

На 20.06.2012 г. в Народното събрание се проведе четиристранна среща между народни представители, ръководството на НАПОС-РБ, НОИ и Министерство на труда и социалната политика. От страна на НАПОС-РБ участие взеха:

 • Красимира Германова – председател на УС на НАПОС-РБ;
 • инж. Делян Дамяновски – изпълнителен директор на НАПОС-РБ.

В срещата участие взеха и следните народни представители:

 • Драгомир Стойнев – председател на Комисията по труд и социална политика към 41-то Народно събрание;
 • Светлана Найденова – зам .председател на Комисията по труд и социална политика към 41-то Народно събрание;
 • д-р Хасан Адемов – зам .председател на Комисията по труд и социална политика към 41-то Народно събрание;
 • Любен Татарски – председател на Комисията по регионално развитие и местно самоуправление към 41-то Народно събрание;
 • Емилия Масларова;
 • Янко Янков;
 • Ремзи Осман.

От страна на НОИ в срещата участие взеха:

 • Бисер Петков – управител на НОИ;
 • Даниела Асенова – главен директор на НОИ.

От страна на Министерство на труда и социалната политика в срещата участие взеха:

 • Емил Мирославов – главен юрист на Министерство на труда и социалната политика.

Участие взеха и други експерти от горните институции.

Беше обсъден въпроса относно изплащането на обезщетение от НОИ на общински съветници, които към настоящия момент са безработни. След проведените разговори бе възложено на експертите към Комисията по труд и социална политика към 41-то Народно събрание и експертите от НОИ да подготвят проект за изменение в законодателството, който да реши трайно проблема. Проекта ще бъде обсъден отново от участниците в срещата , след което ще бъде внесен в Народното събрание.


ИНФОРМАЦИЯ

На 14.06.2012 г. в Народното събрание се проведе среща между ръководството на НАПОС-РБ и народни представители. От страна на НАПОС-РБ участие взеха:

 • Красимира Германова – председател на УС на НАПОС-РБ;
 • Соня Келеведжиева – зам. председател на УС на НАПОС-РБ;
 • инж.Сунай Хасан – зам. председател на УС на НАПОС-РБ;
 • инж. Делян Дамяновски – изпълнителен директор на НАПОС-РБ;
 • Емил Христов – член на УС на НАПОС-РБ;
 • Светлана Георгиева – председател на КС на НАПОС-РБ.

В срещата участие взеха и следните народни представители:

 • Драгомир Стойнев – председател на Комисията по труд и социална политика към 41-то Народнo събрание;
 • Емилия Масларова;
 • Ивелин Николов;
 • Ремзи Осман.

Бяха обсъдени два въпроса:

 1. Относно изплащането на обезщетенията от НОИ на общински съветници, които към настоящия момнет са безработни. В разултат на обсъжданията:
  • страните бяха единни в позицията, че въпроса с изплащането на обезщетения от НОИ на общински съветници, които са безработни не е уреден прецизно законово и това грубо нарушава правата на безработните общински съвтници;
  • на 20.06.2012 г. ще се проведе тристранна среща между ръководството на Комисията по труд и социална политика към 41-то Народно събрание, Управителя на НОИ и представители на УС на НАПОС-РБ, на която ще се обсъдят необходимите законодателни промени;
  • непосредствено след срещата на 20.06.2012 г. в Народното събрание ще бъде инициирана законодателна промяна, с която ще се урегулира този проблем.
 2. Промените в чл. 34, ал.2 от ЗМСМА относно възнагражденията на общинските съветници:
  • в резултат на разговора се установи, че в част от парламентарните групи на Народното събрание има готовност за иницииране на законодателна промянa за възстановяване на стария текст на чл.34, ал. 2 от ЗМСМА;
  • Договорихме се в кратки срокове да се търси консенсус между всички политически сили представени в Народното събрание и внасяне на Проекто закон за измение и допълнение на ЗМСМА, и възстановяване на предишния запис на чл. 34, ал.2 от ЗМСМА относно възнагражденията на общинските съветници.

В Държавен вестник е публикуван Закон за управление на отпадъците

Виж ВАЖНО ЗА ВАС…


Членът на УС на НАПОС-РБ и председател на общински съвет Троян Минко Акимов на 16.05.2012 г. бе избран за председател на ПК по местно самоуправление и регионална политика към НСОРБ.


ОБУЧЕНИЕ

НАПОС-РБ организира обучение на служителите в звената към Общинските съвети

По решение на УС на НАПОС – РБ на 14-15.09.2012 г. в к.к."Боровец", хотел „Самоков" ще се проведе обучение на служителите в звената към Общинските съвети на тема „Ролята на звената по чл.29 от ЗМСМА за осигуряване нормална дейност на ОбС." , при следната програма:

14.09.2012 г.

 1. до 13.30 часа – пристигане и настаняване в хотел „Самоков"
 2. от 14.30 ч. до 16.00 часа – обучение
 3. от 16.00 ч. до 16.30 часа – кафе пауза
 4. от 16.30 ч. до 18.30 часа – обучение
 5. 20.00 часа – официална вечеря

15.09.2012 г.
– закуска и отпътуване

 

Може да заявите една от следните възможности:
* 120.00 лева, която включва:

 1. участие в обучението
 2. кафе пауза
 3. нощувка със закуска в единична стая
 4. участие в официалната вечеря

* 105 лева, която включва:

 1. участие в обучението
 2. кафе пауза
 3. нощувка със закуска в двойна стая
 4. участие в официалната вечеря

* 70 лева, която включва:

 1. участие в обучението
 2. кафе пауза
 3. участие в официалната вечеря

За шофьорите :
* Нощувка със закуска

 1. в самостоятелна стая – 65 лева
 2. в двойна стая – 45 лева

* Вечеря – 30 лева

Сумите според избраната опция се превеждат в срок 10 септември 2012 г. по банкова сметка:

„ОЛИМПТУР 54"ЕООД
Обединена Българска Банка – гр.София IBAN : BG87 UBBS 8002 1061 775630 BIG: UBBS BGSF

 

С оглед на по-добрата организация изпратете приложената Заявка за участие най-късно до 10 септември 2012 г. до 17.00 часа на факс: 032/610 567 /„ОЛИМПТУР 54" ЕООД/ или на Е -mail:olymptour@yahoo.com

 

***3абележка: 1.При пускане на Заявка на факс, моля изчакайте автоматично включване. 2.При участие на повече от един участник се подава отделна Заявка.

За допълнителна информация: инж.Делян Дамяновски – изп.директор на НАПОС – РБ, GSM: 0889/22 85 58; тел.факс: 0910/923 67

Свали Програма на обучението

Свали Заявка за участие


В Държавен вестник брой 38/18.05.2012 г. е публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния служител. В § 71 от Преходните и заключителните разпоредби на закона се внасят промени в ЗМСМА.

§ 71. В Закона за местното самоуправление и местната администрация (обн., ДВ, бр. 77 от 1991 г.; изм., бр. 24, 49 и 65 от 1995 г., бр. 90 от 1996 г., бр. 122 от 1997 г., бр. 33, 130 и 154 от 1998 г., бр. 67 и 69 от 1999 г., бр. 26 и 85 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г., бр. 28, 45 и 119 от 2002 г., бр. 69 от 2003 г., бр. 19 и 34 от 2005 г., бр. 30 и 69 от 2006 г., бр. 61 и 63 от 2007 г., бр. 54 и 108 от 2008 г., бр. 6, 14, 35, 42 и 44от 2009 г., бр. 15 и 97 от 2010 г., бр. 9 и 32 от 2011 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 36 от 2011 г.; изм., бр. 57 от 2011 г.) в чл. 34 ал. 2 се изменя така:
„(2) Общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец не може да надвишава 30 на сто от средната брутна работна заплата в съответната общинска адми­нистрация за последния месец от предходното тримесечие, а на председателя на общинския съвет – 90 на сто от възнаграждението на кмета на съответната община.“

§ 87. Законът влиза в сила от 1 юли 2012 г. с изключение на § 84, който влиза в сила от деня на обнародването на закона в „Държавен вестник“.


ПОСЛЕДНИ НОВИНИ:

На 10.05.2012 г. в град Созопол се проведе заседание на УС на НАПОС-РБ.

 1. УС на НАПОС-РБ обсъди приетите промени в Закона за държавния служител, с които се намаляват възнагражденията на общинските съветници. В тази връзка:
 • УС на НАПОС-РБ реши да се изготви декларация с категорично несъгласие с направените поправки в ЗМСМА и намаляването на възнагражденията на общинските съветници, и с искане за възстановяване на досегашният размер на възнаграждението на общинските съветници, като декларацията се изпрати до председателя на НС, парламентарните групи и ПК по регионална политика и местно самоуправление към НС;
 • Да се изпрати уведомително писмо до всички общински съвети;
 • Председателят на УС на НАПОС-РБ Красимира Германова и изпълнителният директор на инж. Делян Дамяновски взеха участие в заседанието на УС на НСОРБ. Изложиха позицията на УС на НАПОС-РБ и получиха подкрепата на НСОРБ.
 • Проведена бе и среща с председатела на ПК по регионална политика и местно самоуправление към НС Любен Татарски и народния представител Янко Янков, които също подкрепиха искането на УС на НАПОС-РБ.
 1. Прие за членове на НАПОС-РБ:
  • Владислав Караилиев – председател на общински съвет Перник;
  • Лиляна Драганова – председател на общински съвет Долна Баня.
 1. Прие стратегически план за дейността на НАПОС- РБ за мандат 2011 – 2015 г., работен план на НАПОС-РБ за 2012 г. и мероприятия за изпълнение на работния план на НАПОС-РБ за 2012 г.
 2. Прие доклад за дейността на НАПОС-РБ през 2011 г.
 3. Обсъди предприетите действия и по-нататъшни стъпки за уреждане на трудово-правния статут на председателите на общински съвети и общинските съветници.
 4. Обсъди хода на регистрация на новия Управителен съвет на НАПОС-РБ.
 5. Обсъди информация за международната дейност на НАПОС-РБ.
 6. Обсъди информация за финансовото състояние на НАПОС-РБ
 7. Изработи позиция във връзка с първото заседание на ПК по местна политика и регионално развитие към НСОРБ, като реши да издигне кандидатурата на Минко Акимов – председател на общински съвет Троян за председател на комисията.
 8. Реши да дари 2000 лева за възстановяването на покрива на Спасо-Преображенския Собор в Болград.
 9. Учреди почетен знак „НАПОС-РБ”, който ще се връчва по решение на УС на НАПОС-РБ на лица имащи особен принос за развитието на НАПОС-РБ.

Виж снимкиНАШИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В ПРЕСАТА:

В-к Конкурент, брой 94, 17.05.2012 г.


ИНФОРМАЦИЯ

Във връзка с многобройни запитвания от председателите на общински съвети Ви информираме,че по покана на г-н Драгомир Стойнев – председател на Комисията по труд и социална политика към 41-то Народно събрание, на 14.06.2012 г. ще се проведе среща с представители на УС на НАПОС-РБ по два проблема:

 1. Разговор и обсъждане на законодателните промени в ЗМСМА относно възнаграждeнията на общинските съветници.
 2. Проблема със социалното осигуряване на общинските съветници, които към момента са безработни.

Очаквайте информация от срещата.


Председателя на УС на НАПОС-РБ – Красимира Германова, изпълнителния директор на НАПОС-РБ – инж.Делян Дамяновски и почетният член на асоциацията Иван Апостолов взеха участие в работата на XIX-то Общо събрание на Националната асоциация на секретарите на общини в Република България, което се проведе на 20.04.2012 г. в град Трявна.


ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НАПОС-РБ, 22.03.2012 г. град Пловдив

На 22.03.2012 г.в град Пловдив се проведе X- то Общо събрание на НАПОС-РБ.

Общото събрание:

1. Прие отчет за работата на Управителния съвет на НАПОС-РБ за периода 2008 – 2012 година изнесен от председателя на УС – Иван Апостолов.

2. Прие отчета за дейността на Контролния съвет на НАПОС-РБ за периода на 2008 – 2012 година изнесен от члена на КС – Йорданка Колева.

3. Прие годишен финансов отчет на НАПОС-РБ за 2011 година.

4. Прие бюджета на НАПОС-РБ за 2012 година.

5. Удостои със званието "Почетен член на НАПОС-РБ":

 • Иван Христов Апостолов - досегашен председател на УС на НАПОС-РБ;
 • Даниела Кирилова Русева – досегашен зам.председател на УС на НАПОС-РБ;
 • Пепа Василева Герашка – досегашен председател на КС на НАПОС-РБ.

6. Избра нови УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ и КОТРОЛЕН СЪВЕТ на НАПОС-РБ.


Поздравителен адрес по повод избора на КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА за Председател на УС на НАПОС-РБ от Председателя на УС на НСОРБ – Тодор Попов


Поздравителен адрес по повод избора на инж. ДЕЛЯН ДАМЯНОВСКИ за Изпълнителен директор на УС на НАПОС-РБ от Изп. директор на НСОРБ – Гинка Чавдарова


УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА НАПОС-РБ

ДЛЪЖНОСТ ИМЕ, ФАМИЛИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩ. СЪВЕТ
ПРЕДСЕДАТЕЛ КРАСИМИРА ГЕРМАНОВА Созопол
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СОНЯ КЕЛЕВЕДЖИЕВА Сливен
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ СУНАЙ ХАСАН Момчилград
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР инж.ДЕЛЯН ДАМЯНОВСКИ Мездра
ЧЛЕНОВЕ: АНАСТАСИЯ МЛАДЕНОВА Пещера
АНЕЛИЯ ТЮРКЕДЖИЕВА Бяла
БОГОМИЛ СТАНКОВ Чупрене
ВЛАДИМИР КОЛЧАКОВ Банско
ГЕОРГИ КОСТОВ Елин Пелин
ДОЧКО ДОЧЕВ Левски
ЕМИЛ ХРИСТОВ Стара Загора
ИБРАХИМ ЯХОВ Кубрат
ИВО ИВАНОВ Монтана
ИЛИЯН МАРИНОВ Стражица
ИЛКО НИКОЛОВ Пловдив
МАРГАРИТА КЕРАНОВА Смядово
МАРИАНА НИКОЛОВА Нова Загора
МИНКО АКИМОВ Троян
МОАЗЕС МЕХМЕД Ситово
МУРАТ АДЕМ Гърмен
НЕДКО МАРЧЕВ Генерал Тошево
НИКОЛАЙ АПОСТОЛОВ Варна
СТЕФАН ДИМИТРОВ Димитровград
СТОЯН ГЕНОВ Златица
ЯНКА НЕНОВА Каспичан

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ НА НАПОС-РБ

ДЛЪЖНОСТ

ИМЕ, ФАМИЛИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОБЩ. СЪВЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ

СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВА Свищов

ЧЛЕНОВЕ:

БЕДРИЕ ГАЗИЮМЕР Черноочене

 

НАДЕЖДА ПАЛОВА Средец

 

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ Казанлък

 

НИКОЛАЙ СТОИЛОВ Горна Малина
  НИКОЛАЙ ХРИСТОВ Дългопол

 

ПЕТРАНА КОТУПАНОВА Божурище

Виж снимки


На 10.05.2012 г. в град Созопол ще се проведе заседание на УС на НАПОС-РБ.


ПОКАНА от Конгреса на местните и регионални власти към Съвета на Европа – Страсбург.

Виж повече


Виж Важно за вас


baba marta


В Държавен вестник брой 5 от 17.01.2012 г. бе публикувана обявата на УС на НАПОС-РБ за свикване на общо събрание на НАПОС-РБ.

Виж новини


ВАЖНО! ВАЖНО! ВАЖНО!

Във връзка с провеждане на Общото събрание на НАПОС-РБ Ви информираме, че всички председатели и шофьори ще бъдат настанени в парк-хотел „Империал“.


Съобщение

На основание чл.2б от ЗЮЛНЦ и чл.16, ал.2 от Устава на НАПОС – РБ Управителният съвет свиква Общо събрание на 22 март 2012 година /четвъртък/ от 14.30 часа в заседателната зала на парк – хотел „Империал" – гр.Пловдив при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Отчет за работата на УС на НАПОС – РБ за периода 2008 – 2011 година.
2.Отчет за работата на КС на НАПОС – РБ за периода 2008 – 2011 година.

 1. Приемане на годишния финансов отчет на НАПОС – РБ за 2011 година.
 2. Приемане на бюджета на НАПОС – РБ за 2012 година.
 3. Удостояване със званието „Почетен член на НАПОС – РБ".
 4. Избор на Управителен и Контролен съвет на НАПОС – РБ.
 5. Разни.

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.17 от Устава на НАПОС – РБ общото събрание ще се проведе от 15.30 часа в същия ден, на същото място и при същия дневен ред.

След края на Общото събрание ще се състои презентация на „ФРАНКОМ" АД на тема „Сепариране на битови отпадъци и сепариращи инсталации".


ВАЖНО! ВАЖНО! ВАЖНО!

Съвместно обучение на общинските съвети на Копривщица, Мездра и Созопол

По идея на НАПОС-РБ общинските съвети на Мездра, Созопол и Копривщица проведоха съвместно обучение по проблемите на местното самоуправление. Лекторите бяха подсигурени от НСОРБ.

Лекциите бяха проведени в Първото класно училище "Св. св. Кирил и Методий" в Копривщица, част от което е превърнато в музейна сбирка. Общинските съветници имаха възможност да се запознаят с историята на града и да посетят няколко от най-емблематичните за възрожденския град музей и места.
Сред темите, с които бяха запознати общинските съветници и бяха обсъждани различни казуси, бе "Законода­телна рамка на местното самоуправление" ,"Общински дейности и услуги",’Общинска собственост", "Устройство на територията", "Общински финанси и бюджет". Интересна и най-обсъждана се оказа темата "Ролята на общинските съвети като органи на местното самоуправление в условията на финансова криза" с лектор Георг Спартански – общински съветник от ОбС – Плевен. Обмяната на опит и полезна информация бе в основата на двудневното обучение на съветниците. В по-голямата си част общинските съветници имат зад гърба си един или няколко мандата, но всички оцениха положително обучението и възможността да обсъдят различни казуси със свои колеги от други общински съвети.

1

2


Напомняне:

 1. Приехте ли Програмата за управление на кмета на общината за срока на мандата съгласно чл.44, ал. 5 от ЗМСМА?
 2. Приехте ли Стратегията за управление на общинската собственост за срока на мандата съгласни чл.8, ал. 8 от Закона за общинската собственост?
 3. Приехте ли Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост съгласно чл. 8,ал. 9 от Закона за общинската собственост?

 


ИНФОРМАЦИЯ

Във връзка с обновяване на делегацията на България в Конгреса на местните и регионални власти към Съвета на Европа и в Комитета на регионите, УС на НАПОС-РБ предложи за делегати:

1. В Конгреса на местните и регионални власти:

Даниела Русева – зам. председател на НАПОС-РБ, два пъти председател на Общински съвт – Шумен, досегашен делегат в Конгреса на местните и регионални власти. Владее английски и руски езици. Юрист по образование.

2. В Комитета на регионите:

Иван Апостолов – председател на НАПОС-РБ, два пъти председател на Общински съвет – Смолян. Юрист по образование с натрупан опит в местното самоуправление.


Eko Municipality


8 mart


3ti mart


До
Членовете на НАПОС-РБ

ПОКАНА
от Конгреса на местните и регионални власти към Съвета на Европа – Страсбург.

Dear Colleagues,

As you may know, the Council of Europe launched its One in Five Campaign to stop sexual violence against children in 2010.

The Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe has now joined the Campaign and launched a Strategic Action Plan to explore the local and regional dimensions (copy enclosed).  Local and regional authorities have an extremely important role to play in combating sexual violence against children thanks to their proximity to citizens.

The challenge to local and regional authorities in cases of sexual violence against children is to develop and implement community-based action plans and strategies, and to invest in better services that respect children’s rights in order to deliver locally what children and families need, to stop sexual violence and to bring perpetrators to justice.

We believe that the national associations of local authorities have a very important role to play in raising awareness of the Council of Europe’s One in Five Campaign amongst the local authorities in the 47 member states.

We have heard that some Associations are already working to promote the Campaign but unfortunately, we do not have a complete picture of the action that is underway.

If your Association is already involved in raising awareness on the how to prevent sexual violence against children and/or raising awareness on the Council of Europe Campaign, we would very much like to hear from you.

We would like to receive this information as on 9 February 2012, in Strasbourg, the Congress will organise a seminar to explore the local and regional dimensions of the Council of Europe One in Five Campaign to stop sexual violence against children and to launch its Strategic Action Plan. We should like to highlight the work of the national associations during this seminar.

Please contact us (joanne.hunting@coe.int), deadline: 10 January 2012.

We look forward to hearing from you.

Kind regards.

Joanne Hunting

*   *   *

Chers Collègues,

Vous le savez peut-être, le Conseil de l’Europe a lancé sa Campagne Un sur Cinq contre la violence sexuelle à l’égard des enfants en 2010.

Le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe s’est associé à la Campagne et lance son Plan d’action stratégique afin d’explorer les dimensions locale et régionale (voir document ci-joint).  Les collectivités territoriales ont un rôle extrêmement important à jouer dans la lutte contre la violence sexuelle à l’égard des enfants grâce à leur proximité des citoyens.

Le défi pour les collectivités locales et régionales, dans les affaires de violences sexuelles à l’égard des enfants, consiste à concevoir et mettre en œuvre des plans d’action et des stratégies de proximité et à investir dans de meilleurs services respectueux des droits de l’enfant, afin de répondre localement aux besoins des enfants et des familles, de lutter contre la violence sexuelle à l’égard des enfants et de traduire les auteurs de tels actes devant la justice.

Nous croyons que les associations nationales des autorités locales ont un rôle très important à jouer pour sensibiliser les autorités locales des 47 pays membres à la Campagne Un sur Cinq du Conseil de l’Europe.

Nous avons appris que certaines Associations oeuvrent déjà pour promouvoir la Campagne mais malheureusement, nous ne disposons pas d’information sur les actions en cours.

Si votre Association est déjà impliquée dans la sensibilisation à la prévention de la violence sexuelle à l’égard des enfants et/ou à la Campagne du Conseil de l’Europe, nous aimerions recevoir de vos nouvelles.

Ces informations nous sont utiles car le 9 février 2012, le Congrès organise un séminaire afin d’explorer les dimensions locale et régionale de la Campagne Un sur Cinq du Conseil de l’Europe contre la violence sexuelle à l’égard des enfants et de lancer son Plan d’action stratégique. Nous aimerions attirer l’attention sur les actions des associations nationales lors de ce séminaire.

N’hésitez pas à nous contacter (joanne.hunting@coe.int) à ce sujet, dernier délai: 10 janvier 2012.

Au plaisir de vous lire.

Cordialement.

Joanne Hunting

Joanne Hunting
Co- Secretary to the Current Affairs Committee
Congress of Local and Regional Authorities
of the Council of Europe
F – 67075 STRASBOURG
Tel: +33 3 88 41 31 61
Fax: +33 3 88 41 37 47


Draft programme one in five seminar 9 feb 2012
Congress Strategic Action Plan REV
Congress Strategic Action Plan FR


ВАЖНО! ВАЖНО! ВАЖНО!

Поради факта, че УС на НАПОС-РБ насрочи Общо събрание за 22.03.2012 г. в град Пловдив, удължихме срока за подаване на заявления за членство в асоциацията до 31.01.2012 г.

Много председатели се възползваха от това и вече повече от половината председатели на общински съвети в Република България са заявили членство в НАПОС-РБ. /Виж Членове на НАПОС-РБ /

ОЧАКВАМЕ И ВАС!


xmas


xmas


pozdrav


1

2

Свали заявление


ВАЖНО ЗА ВАС:

Във връзка с поредица запитвания от председатели на общински съвети относно спазване на разпоредбите на чл. 104 от Избирателния кодекс относно излизането в отпуск на председателите на общински съвети и общинските съветници за участие в местните избори, публикуваме писмо на ЦИК по въпроса.


ОБЩО СЪБРАНИЕ НА НАПОС-РБ, 14.07.2011 Г.

На 14 юли 2011 година в заседателната зала на хотел Аугуста, град Хисаря се проведе Общо събрание на НАПОС-РБ, на което бяха разгледани и приети следните материали:

 • Отчет за мандат 2007 – 2011 година;
 • Отчет на КС на НАПОС-РБ за мандат 2007 – 2011 година;
 • Годишен финансов отчет на НАПОС-РБ за 2010 година;
 • Бюджет на НАПОС-РБ за 2012 година.

В събранието взеха участие и поднесоха приветствие:

 1. Изпълнителният директор на НСОРБ – Гинка Чавдарова;
 2. Почетният член на НАПОС-РБ и първи председател на асоциацията – доц. Андрей Захариев.

Среща в Истанбул

По покана на УС на Съюза на общините от района на Мраморно море в Република Турция , членовете на УС и КС на НАПОС-РБ проведоха на 01.07.2011 г. среща разговор по проблемите на местното самоуправление в Република България и Република Турция.

Делегацията на НАПОС-РБ бе приета и приветствана в офиса на Съюза на общините от района на Мраморно море от зам. председателя на УС на Съюза на общините от района на Мраморно море в Република Турция – г-н Сюлейман Дишли, кмет на голямата община Адапазаръ.

В Съюза на общините от района на Мраморно море членуват 230 общини с над 20 милиона население, в които е съсредоточена над 60% от турската икономика.

Между НАПОС-РБ и Съюза на общините от района на Мраморно море в Република Турция бе подписан договор за сътрудничество. Договора бе подписан от г-н Иван Апостолов – председател на УС на НАПОС-РБ и г-н Сюлейман Дишли.

 

Виж снимки

Информация в бюлетина на Сдружението на общините Мармара /Турция/ за посещението на делегацията на НАПОС-РБ.

Cooperation with Bulgarian municipal councils

President of the National Association of the Chairmen of Municipal Councils (NAPOS) Ivan Apostolov and his large delegation made official visit to the Union of Municipalities of Marmara in Istanbul/Turkey. The delegation was welcomed by the Vice-Chairman of the UMM Assembly and Mayor of Adapazarı Süleyman Dişli.

During the programme, the UMM officials made presentation for the Bulgarian delegation about the Turkish municipal system and services provided to members municipalities. Following the presentations and discussions, the two organisations concluded Memorandum of Understanding for cooperation. The document was signed by the President of NAPOS Ivan Apostolov and Vice-Chairman of the UMM Assembly Süleyman Dişli.

In the evening the delegation was hosted for dinner by Fatih Municipality.

Contact:
Contact Tel : +90 212 514 10 00 (PBX) Union of Municipalities of
Marmara Tel : +90 212 513 56 50 EU & International Relations Centre
Faks : +90 212 520 85 58 Ragıp Gümüşpala Cad. No.10 Eminönü
34134 Fatih – İstanbul / TÜRKİYE
www.marmara.gov.trinfo@marmara.gov.tr
 


Из Президентската Платформа на кандидат президент Меглена Кунева

Един български кандидат президент, който:
- разбира българските общини и е готов да работи за силно местно самоуправление;
-уважава мнението и ролята на НАПОС-РБ в областта на местното самоуправление.

Ще бъда президент, който подкрепя българските общини

Като президент ще бъда опора за общините и гарант за силно местно самоуправление. Гражданите определят отношението си към властта по това как функционира най-близката до тях, най-видимата власт – местната. Затова ще работя в подкрепа на местната власт и за повече правомощия и ресурси в местното самоуправление.

 

Ще подкрепям българските общини като:

 • упражнявам правото на вето винаги, когато със закон се отнемат правомощия на местната власт и се препятства децентрализацията;
 • след консултации с широк кръг представители на местните власти, с Националното сдружение на общините, Асоциацията на председателите на общински съвети и регионалните асоциации на общините ще върна в парламента всеки закон за държавния бюджет, който изземва ресурси на местната власт;
 • настоявам за законово закрепена и съобразена с Конституцията норма на представителност в общинските съвети, която да не може да се променя произволно според интересите на управляващите.

На 13.05.2011 г. в град Сливен се проведе заседание на УС на НАПОС-РБ.

НОВИНИ


Със съдействието на г-жа Даниела Русева – зам. председател на УС на НАПОС-РБ и делегат в Конгреса на регионалните и местни власти към Съвета на Европа, НАПОС-РБ е включена като партньорска организация на Конгреса на регионалните и местни власти към Съвета на Европа в Страсбург


Pokana


ОБРЪЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

За две седмици неизвестни извършители на два пъти разбиват личният автомобил на г-жа Мария Григирова, председател на Общински съвет Сливен и член на УС на НАПОС-РБ.

УС на НАПОС-РБ категорично осъжда посегателството срещу представители на мeстната власт. Настояваме компетентните органи в най-кратки срокове да разкрият извършителите на това престъпление и те да бъдат наказани съгласно закона.

 

УС на НАПОС-РБ

02.06.2011 г.


ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

На 12.05.2011 г. представителите на УС на НАПОС-РБ Иван Апостолов – председател, Даниела Русева – зам. председател, инж. Делян Дамяновски – изп. директор и Надежда Неделчева – член на УС се срещнаха с официалната делегация на Венецианската комисия към Съвета на Европа. Делегацията бе в състав: Томас Маркерт – секретар на Венецианската комисия, Оливър Каск – член на Венецианската комисия, Гаел Мартин-Микалев – мениджър изборни проекти на Венецианската комисия.

По време на срещата представителите на НАПОС-РБ представиха позицията на НАПОС-РБ по Изборния кодекс. Беше изразено задоволство от факта, че конституционния съд на РБългария е потвърдил позицията на УС на НАПОС в частта за намаляване на броя общински съветници и ограничаване на броя зам. кметове и тези членове бяха отменени. Представихме категорично нашата позиция против назначаемостта на районните кметове и назначаемостта на кметовете на кметства под 350 жители. Категорична беше позицията на членовете на Венцианската комисия, че назначаемостта на кметовете на кметства под 350 жилтели ограничава пряката демокрация в РБългария. Получихме уверения, че тази тяхна позиция ще намери отражение в становището на Венцианската комися по Изборния кодекс.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАПОС-РБ ВЪВ ВЕСТНИК "ТРУД"

В-к „Труд“,14.05.2011 г.

Общините не са съгласни

част от туристически данък да се връща на държавата, съобщи ръководството на Асоциацията на председателите на общински съвети по време на националната си среща на 13 май в Сливен. Местните власти получиха право да определят размера, но 30% от него се връщат в държавния бюджет.


На 14.04.2011 г. по покана на УС на Националната асоциация на секретарите на общини председателя на НАПОС-РБ – Иван Апостолов и изпълнителния директор на НАПОС-РБ – инж. Делян Дамяновски участваха в общото събрание на НАСО-РБ в град Видин.

Предстои провеждането на съвместно заседание на УС на НАПОС-РБ и УС на НАСО-РБ по проблемите на местното самоуправление и взаимодействието между председателите на общински съвети и секретарите на общини.


Среща в Солун

По покана на Общински съвет Солун, Република Гърция, членовете на УС и КС на НАПОС-РБ проведоха на 08.04.2011 г. среща разговор по проблемите на местното самоуправление в Република България и Република Гърция, както и разговори за установяване на сътрудничество между НАПОС-РБ и сдружения на местни власти в Република Гърция.

Делегацията на НАПОС-РБ бе приета и приветствана от кмета на град Солун – г-н Гиянис Бутарис. Делегацията беше придружавана и от и.д. генерален консул на Република България в град Солун – г-н Харизан Харизанов.

Виж снимки


ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НАПОС-РБ ВЗЕХА УЧАСТИЕ НА ИЗЛОЖЕНИЕТО "ИНОВАТИВНИ ОБЩНОСТИ – ОТВОРЕНИ ЗА ВСЕКИ", САРАЕВО, БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Председателят на УС на НАПОС-РБ Иван Апостолов, зам. председателят на УС на НАПОС-РБ Даниела Русева и изпълнителния директор на НАПОС-РБ инж. Делян Дамяновски посетиха на 10 и 11 март 2011 г. международното общинско изложение "Иновативните общности – отворени за всеки", организирано от Общността на асоциацийте на местните власти в Югоизточна Европа /NALAS/, което се проведе в град Сараево, Босна и Херцеговина.

По време на посещението нашата делегация представи НАПОС-РБ, проведе срещи с г-н Кейт Уитмор – президент на Конгреса на местните и регионалните власти към Съвета на Европа относно изборният кодекс, с -г-н Ли Пигуо – генерален секретар на Китайската международна асоциация за приятелство и с представители на китайски общини относно установяване на контакти с китайски градове, с представители на асоциации на местни власти и общини от Югоизточна Европа.

Бяха проучени условията и възможностите за членство на НАПОС-РБ в NALAS.

 

Виж подробна програма


ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА НАПОС-РБ ДАНИЕЛА РУСЕВА ПРЕД ВЕСТНИК "ШУМЕНСКА ЗАРЯ"

Пламен ГЕОРГИЕВ

В София се състоя 22-то Общо събрание на Националното сдружение на общините в България. В събранието участваха двамата делегати от община Шумен – председателят на общинския съвет Даниела Русева и кметът на община Шумен Красимир Костов. По този повод днес потърсихме за повече информация г-жа Даниела Русева. Ето какво сподели тя: „По време на общото събрание председателят на сдружението на общините Дора Янкова, кмет на община Смолян, направи подробен отчет за дейността на сдружението през 2010 година. Акцент бе поставен върху влошеното финансово състояние на общините. Делът на общинските бюджети в брутния вътрешен продукт намалява непрекъснато, като през 2011 година той е едва 5 на сто. Сдружението на общините въведе постоянен мониторинг на състоянието на общинските бюджети. Особено неблагоприятно се отрази намалението на бюджетите на общините по средата на годината с 90 милиона лева. Все пак сдружението успя да намали първоначално планираното съкращение от 140 милиона лева на 90 милиона. Всички тези числа показват, че на практика се отива към централизация, вместо желаната от общините децентрализация, обобщи председателят на сдружението г-жа Дора Янкова. По време на заседанието министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев говори за Общата рамка на подготовката за следващия програмен период. Той подчерта, че се подготвя нова Национална стратегия – Национална програма за развитие – България 2020. В Европейския съюз в момента се водят разговори по въпроса за разпределението на европейските средства. Едното предложение е те да се разпределят по равно между държавите членки. Второто предложение е да има специфичен географски фокус и по-слабо развитите страни в рамките на съюза да получат по-добро финансиране, с оглед на изравняване на стандарта на живот на жителите им. България поддържа второто становище – за наличие на специфичен географки фокус. Идеята за стратегическите документи, които страната ни ще приеме за следващия програмен период, е да бъдат максимално реалистични, с конкретни разработки, в това число и включени местни обекти. Идеята на министър Томислав Дончев е да бъде намалено конкурентното начало между общините при кандидатстване с проекти. Влагат се много средства за технически и работни проекти. В края на процедурата, ако проектът не бъде одобрен, всички усилия отиват напразно. Целта е да се направи идентикативен списък с проекти. Това ще даде необходимата доза сигурност за спечелване на проекта. Идеята е конкуренцията между общините да е предварителна – на ниво планиране. По отношение на управлението на проектите, подготвяната реформа е към тотална централизация. Според министър Дончев, България няма нужда от 7 управляващи органа. Ще се изгради един управляващ орган – например, Българска агенция за развитие. Агенцията за развитие ще има 6 поделения, съответни на регионите за развитие. Разширяване на правомощията на областните управители е също част от новите идеи. Предвижда се те да бъдат бенефициенти на средства по европейските фондове.