Планове

ОбС Гурково

1.План за развитие на Община Гурково – 2007 - 2013  / приет юни 2005 г./
2. Общински план за защита при бедствия -  / приет юни 2008 г./