Планове

ОбС Златоград

Актуализация на Общински план за развитие 2005-2013.
План за защита при бедствия
План  за развитие на социалните услуги в Община Златоград - 2007