ПРАВИЛНИЦИ

ОбС Гоце Делчев

Правилник за организация и дейността на Общински съвет гр. гоце Делчев, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация.