ПРАВИЛНИЦИ

ОбС Каспичан

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Каспичан