ПРАВИЛНИЦИ

ОбС Сливница

Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Сливница
Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет-община Сливница, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – община Сливница
Правилник за работата на Общинския съвет през 2008 г.