ПРАВИЛНИЦИ

ОбС Тополовград

Пправилник за дейността на консултативен съвет по туризъм към община Тополовград.
Правилник за организация и дейността на Общински съвет - Тополовгради взаимодействието му с Общинска администрация.