ПРАВИЛНИЦИ

ОбС Трън

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Трън, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандата 2007 – 2011г. – приет с решение №7/ 19.12.2007г.;
Правилник за дейността на Общинско предприятие „Трънска гора” – приет с Решение №132/17.12.2008г.;