ПРАВИЛНИЦИ

ОбС Златоград

Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Златоград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация 
Правилник за организацията и дейността на Общинския консултативен съвет по туризъм 
Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Златоград
Правилник за общинската комисия по безопасност на движение