Програми

ОбС Ивайловград

Програма за управление на община Ивайловград за периода 2007-20011 г.
Програма за намаляване на популацията и трайно решаване на проблема с безстопанствените кучета