Програми

ОбС Макреш

Програма    за    овладяване    популацията    на    безстопанствените    кучета    на територията на община Макреш