Стaтут

ОбС Каспичан

Статут за удостояване със званието „Почетен гражданин на Община Каспичан” утвърждаване на символите, почетните награди и отличията на Община Каспичан