Стaтут

ОбС Трън

Статут за почетно гражданство на Община Трън – приет с Решение №49/28.05.2008г.;