Стратегии

ОбС Гурково

1. Стратегия за развитие на образованието в Община Гурково до 2010 година /приета март 2007 г./
2.Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2008 – 2011 г. 
3.Стратегия за развитие на социални услуги, които се предоставят в общността за периода 2008-2010 година / приета февруари 2008 г./