Стратегии

ОбС Тополовград

Стратегия на община Тополовград за управление на общинската собственост за периода 2009-2011 г.