Стратегии

ОбС Златоград

Стратегия за развитие  на образователната система в община Златоград /2006 г. 2011 г./
Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Златоград за периода 2007 – 2009 г.,
Стратегия за управление на общинската собственост за период 2009- 2011