P1110161.JPG

Последни Новини


Излезе от печат Брой 33 на Информационен бюлетин.

Виж Брой 33


Нов наръчник на НАПОС-РБ в подкрепа на Общинските съвети


Новини


Иво Пазарджиев, председател на Общинския съвет в Русе и член на НАПОС-РБ: Най-големият бич на нашето време са липсата на доверие в институциите и фалшивите новини

Интервю на ВЕСЕЛИНА АНГЕЛОВА

Виж Пълния текст на публикацията


Инж. Делян Дамяновски, изпълнителен директор на Националната асоциация на председателите на общински съвети: НАПОС активно участва в законодателната дейност, отстоявайки позициите на местните власти

Интервю пред вестник „Труд“

Виж Пълния текст на публикацията


Председателят на НАПОС Венцислав Спирдонов участва в престижна конференция на Институт „Конфуций“ във ВТУ

На форума бяха дискутирани дипломатическите, икономическите и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа

Председателят на Националната асоциация на председателите на общински съвети в България /НАПОС/ и председател на Общинския съвет във Велико Търново Венцислав Спирдонов бе поканен и участва в VIII международна научна конференция на Институт „Конфуций“ към Великотърновския университет. Престижният форум бе на тема: „Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и източна Европа“.

Виж Пълния текст на публикацията


Проф. д-р Севдалина Турманова, председател на Общински съвет – Бургас и член на НАПОС:Зелената платформа на Бургас обхваща цялостното управление на отпадъците

В морската община са въведени и действат 9 системи за различни видове отпадъци, с което Бургас е пример за страната

Разработена е Зелена платформа на Бургас. Тя е създадена по проект „Прилагане на модел за управление на едрогабаритни отпадъци от бита на територията на община Бургас“. Платформата е в процес на развитие и цели да обедини цялата информация за управление на отпадъците и да представя всички зелени инициативи на града. Това заяви проф. д-р Севдалина Турманова, председател на Общински съвет – Бургас и член на Управителния съвет на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България (НАПОС).

На различни места на официалната страница на община Бургас се съдържа информация за графиците, по които се извършва сметосъбирането; за реда, по който се събират отделните видове отпадъци – строителни, едрогабаритни. За улеснение са посочени отговорни лица и дежурни телефони за връзка.

Виж Пълния текст на публикацията


Общинският съвет в Русе прие декларация за изготвяне проект за изграждане на нов мост на Дунав

Общинският съвет в Русе прие Декларация в подкрепа на идеята за за изготвяне на проект за построяване на нов трети мост над река Дунав. Предвижда се съоръжението да свързва Русе и град Гюргево, Румъния.
Предложението е на местния парламентарист Валери Иванов и бе гласувано на последната сесия. Основната мотивация е местният орган на управление да застане с името на всеки един общински съветник зад изложената декларация, обединени от идеята речната столица на България да заема достойно мястото на геополитическата карта. Декларацията ще бъде изпратена до Министерски съвет, до президента, както и до Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Виж Пълния текст на публикацията


Дискусионен форум за Председатели на Общински съвети в партньорство с НСОРБ

По предложение на УС на НАПОС – РБ по време на Годишната среща на местните власти в к.к. Албена на 21. 09. 2021 г. от 9,30 до 12.00 ч. ще се проведе Дискусионен форум за Председатели на Общински съвети в партньорство с НСОРБ.

Виж Пълния текст на публикацията


Председателят на ОбС – Велико Търново Внцислав Спиридонов предлага промени в общинските символи и награди

Венцислав Спирдонов и общинският съветник Росен Иванов инициират създаване на фонд „Заедно“ за подпомагане на специалисти на трудов договор

Венцислав Спиридонов, председател на Общинският съвет във Велико Търново, предлага да бъдат направени промени в Наредбата за символите и наградите на Общината.

Наградите да не са с парична стойност, а да бъдат предметни. Занапред на изявени личности да се връчват Почетна грамота и пластичен знак голям-настолен и малък-нагръден.

„Великотърновският общински съвет присъжда няколко награди, но с различна материална стойност, съгласно действащата към момента Наредба. Промените обаче се налагат, за да бъдат унифицирани наградите, като се отдаде необходимото на „званието“ и „титлата“, а не на тяхната паричната стойност“, обясни Венцислав Спирдонов.

Той допълни, че с тези изменения се цели прецизиране и синхронизиране на разпоредбите на Наредбата. Освен това прилагането на новата уредба е свързана с изразходване на минимални финансови средства от бюджета на общината, необходими за изработването на предметните награди.

Виж Пълния текст на публикацията


Дигитализират архива на Общинския съвет в Русе

Стартира дигитализация на архива от хартиени документи на Общинския съвет в Русе. Това включва всички предложения, решения и протоколи от 1992 г. насам. В новата база данни от pdf документи ще може да се извършва търсене по ключови думи и цели текстове, което ще даде още по-големи откритост и прозрачност на дейността на местния парламент. Това ще е и първият общински съвет в страната, предприел стъпки в тази посока. Инициативата е на председателя на местния парламент Иво Пазарджиев.

Виж Пълния текст на публикацията


Поздрав по случай Курбан Байрам от УС на НАПОС-РБ

Драги сестри и братя мюсюлмани,

Приемете нашите най-сърдечни пожелания по случай празника на милосърдието и опрощението – Курбан Байрам.

С пожелание за здраве, успехи и благоденствие на Вас и Вашите семейства,

УС на НАПОС-РБ


Венцислав Спирдонов, председател на Националната асоциация на председателите на общински съвети пред вестник „Труд“: Общинските съвети са незаменима част от местното самоуправление

01_Ventsislav Spirdonov_NAPOS_Predsedatel

- Господин Спирдонов, преди дни бе публично оповестено искане на кметове на кметства да бъдат закрити Общинските съвети. Как ще коментирате това крайно становище?

- Някои колеги определиха тези идеи като абсурдни. Аз предпочитам да съм по-въздържан и ще ги нарека емоционални. Смисълът на Общината е да функционира като общност. Националната асоциация на председателите на общински съвети в България /НАПОС/ работи за децентрализация, но не и за местна феодализация. Още от древни времена хората са се сдружавали, за да си помагат помежду си. Започнат ли подобни центробежни сили да действат, нещата неминуемо приключват зле. Смисълът е хората да се обединяват в общност, като лидер е кметът на Общината, а съветниците са негов коректив. Съветникът е изразител на волята на гражданите на общността. Не случайно по време на пандемията видяхме смисъла на задружността и общността.

Общинският съвет като управленска структура е заложена в Конституцията на България и е в духа на развитието на държавата още от 1879 г. В Европейската харта за местно самоуправление се казва: „Местното самоуправление е правото и възможността на местните общности да управвляват в рамките на закона съществена част от обществените дела. Това право се упражнява чрез съвети или събрания, чиито членове са определени чрез свободни избори и които могат да имат изпълнителни органи , които отговарят пред тях. Това не изключва възможността за пряко участие на граждани чрез реферндуми, събрания и т.н.“.

Искам да подчертая, че Европейската харта е част от общностното законодателство на Европейския съюз. Смисълът на Общината и Общинския съвет е добре осъзнат от Конституцията и от европейското право (аки комунити) и ние трябва да спазваме тази обществена структура и управленски дух.

- В НАПОС напоследък усилено се говори за децентрализация. Как ще обясните тази инициатива?

- Да, ние от НАПОС желаем финансова и институциаонална децентрализация и бихме работили и с кметските наместници в тази насока. Убеден съм, че това ще е крайъгълен камък за много важна реформа в България.

- Бихте ли разяснили идеята за децентрализация?

- Има много експертни обсъждания още от 1990 година насам. За съжаление по темата повече се говори, отколкото да се постигат реални резултати. Мисля обаче, че този дебат ще бъде по-резултатен след парламентарните избори. След 11 юли НАПОС ще се срещне с представителите на всички политически сили от новото Народно събрание и ще настоява за диалог по темата. Предвиждаме скоро и среща със служебния премиер Стефан Янев. Тези стъпки са изключително належащи. В подкрепа на думите си ще цитирам текст от Европейската харта: „Защитата на по-слабите местни общности налага установяването на финансови процедури за равномерно разпределение на средствата“.

Именно това ще е един от акцентите на програмата на НАПОС за децентрализация.

- Възникват ли проблеми с кметовете на малки населени места, за да се стигне до тези искания?

- Не бих казал, че Общинските съвети имат проблеми с кметовете на малки населени места. Наскоро беше променен Закона за местното самоуправление и местна администрация /ЗМСМА/, в който се казва, че при отдаване под наем и под аренда, при ползване на дървесина и недървесни продукти, при разпореждане с имоти и вещи общинска собственост, които се намират на територията на сътветното населено место, извън територията на общинския център, той определя не по-малко от 30 % от постъпленията да отиват за съответното населено място.

Затова ако някои от кметските наместници имат проблем с кметове на общини, то за това нямат вина Общинските съвети. Дори напротив, това би означавало да се увеличат възможностите на местните парламенти за контрол върху кметовете.

- Преди дни мина Общото събрание на НАПОС. Каква проблематика бе обсъдена?

- Отчетохме резултатите от дейността на организацията през 2020 г. и начертахме възможностите за дейности през 2021 година. COVID-кризата ни попречи за по-добро представяне през миналата година, но се надяваме през настоящата година ще имаме повече реализирани политики. На събранието членове на НАПОС запитаха какво се случва, когато един кмет не изпълнява решение на Общинския съвет и какви механизми за реакция има при такъв казус? Това е един частен случай, който предизвика множество коментари, но не доведе в исканията на Общото събрание на НАПОС до генерални заключения за промяна на местното самоуправление.

В заключение бих посъветвал представителите на Националното сдружение на кметовете на кметства: Стройте мостове, а не стени!


XIX Oбщо събрание на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България

На 16 юни 2021 г. в Хотел „RIU Pravets Golf&SPA Resort“ – гр. Правец се проведе XIX Общо събрание на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България (НАПОС-РБ). В него взеха участие 107 делегати от общо 193-ма действителни членове на Асоциацията.

Виж Повече информация и снимки от събитието


Семинар „Стратегически програми за управление и видове сделки“, Кранево – 28-30.05.2021 г.

Ръководството на Националната асоциация на председателите на общински съвети /НАПОС/ организира обучение на общински съветници по Стратегически програми за управление и видове сделки. Семинарът се проведе от 28 до 30 май в Кранево. На него присъстваха общински съветници от общините Ветрино, Девня, Дългопол, Провадия и Суворово.

Лектор бе Маринела Джартова, началник отдел „Управление на собствеността“ към Община Велико Търново. Тя разясни на общинските съветници действащата нормативна уредба и видовете сделки. Тя говори и на тема, свързана със земеделските земи и горския фонд.

По време на заниманията, общинските съветници усвоиха и тънкостите на комуникационните умения. Обучението бе проведено от Марияна Георгиева, магистър по психология и педагогика и докторант по Педагогическа психология от Великотърновския университет.

Виж снимки


ПОКАНА

От Управителния съвет на НАПОС – РБ

Относно: „Провеждане на Общо събрание на НАПОС – РБ”

Във връзка с решение по т. 2 / 20. 04. 2021 г. / на УС на НАПОС – РБ и на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ чл. 16, ал. | от Устава на НАПОС – РБ Управителния съвет на Националната асоциация на председателите на Общински съвети в Република България Ви кани на Общо събрание на 16. 06. 2021 год. от 14.30 часа в заседателната зала на хотел РИУ „Правец Ризорт“ гр. Правец при следния

Дневен ред:

 1. Отчет за работата на УС на НАПОС – РБ за 2020 г.
 2. Отчет за работата на КС на НАПОС – РБ за 2020 г.
 3. Приемане на годишния финансов отчет на НАПОС – РБ за 2020 г.
 4. Приемане бюджета на НАПОС – РБ за 2021 г.
 5. Попълване състава на Управителен и Контролен съвети на НАПОС – РБ.
 6. Промени в Устава на НАПОС- РБ.
 7. Разни

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦи чл. 17, ал. 2 от Устава на НАПОС – РБ Общото събрание ще се проведе от 15.30 часа на същия ден, на същото място и при същия дневен ред.

УС на НАПОС- РБ
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/В. Спирдонов/

Виж Покана за ОС в pdf формат


На всички наши братя мюсюлмани честит Рамазан байрам.

УС и КС на НАПОС-РБ


Великденско приветствие от председателя на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България

Vazkresenie Hristovo_Snimka 01 (1)

Уважаеми колеги,
дами и господа,

В навечерието сме на най-светлия християнски празник – Възкресение Христово!

Великден ни напомня, че в основата на всичко са онези общочовешки ценности и принципи, които нашият народ следва от векове. Точно тези ценности винаги са били в корените на нашата българска идентичност.

А именно – да бъдем добри, да помагаме на ближния, да бъдем състрадателни и солидарни с хората в беда, да носим доброта и любов в сърцата си.

В последната година, белязана от пандемията от коронавирус, много силно осъзнахме колко важно е да си помагаме и да подадем ръка на хората, които имат нужда от подкрепа. С разум и с вяра, сигурен съм, по-скоро от очакваното ще излезем от пандемията.

На Великден ликуват доброто, вярата, надеждата, любовта. Непреходните и вечни духовни ценности надхвърлят със своите измерения злободневието и материализма.

Познал смъртта, Христос я победи, за да ни покаже, че животът винаги стои по-високо от смъртта, че светлината, любовта и добротата осмислят света, в който живеем.

Затова Великден винаги ще носи надежда и ще озарява ярко нашите души.

Пожелавам на всички светъл, озарен и благословен Великден!

ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ,
Председател на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България


РЕГИОНАЛНА СРЕЩА С ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ ОТ СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН ЗА ПЛАНИРАНЕ

На 20. 04. 2021 г. в гр. Балчик се проведе регионална среща на Председатели на общински съвети от Североизточен район за планиране, организирана от Националната асоциация на Председатели на Общински съвети в Република България / НАПОС – РБ/.

Във форума взеха участие Председатели на Общински съвети от областите: Варна, Добрич, Шумен и Търговище.

В срещата взеха участие членове на Управителния и Контролен съвети на НАПОС – РБ и Председателя на УС на НАПОС – РБ – Венцислав Спирдонов, както и изпълнителния директор на НАПОС – РБ – инж. Делян Дамяновски.

Участниците в регионалния форум обсъдиха дейността на НАПОС – РБ в посока издигане ролята и мястото на Общинските съвети и техните председатели в местното самоуправление. Дебатирани бяха също приоритетите на Асоциацията, предложения за предстоящи законодателни инициативи, както и проблеми на Общински съвети от Североизточен район за планиране.

Това е третата регионална среща на НАПОС – РБ, които ще продължат с Общини от южна България.

NAPOS_Regionalna sreshta_Balchik_20.04.2021_01

NAPOS_Regionalna sreshta_Balchik_20.04.2021_02


СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА УС И КС НА НАПОС – РБ

На 20. 04. 2021 г. се проведе съвместно заседание на УС и КС на НАПОС-РБ.

Виж повече информация


8mart2021


ИНФОРМАЦИЯ

На 18. 02. 2021 г. се проведе онлайн заседание на УС и КС на НАПОС – РБ, на което бяха приети за нови членове на асоциацията следните председатели на Общински съвети:

 • Йордан Малинов – председател на ОбС Харманли;
 • Петьо Костов – председател на ОбС Червен бряг;
 • Бейтула Мюмюн – председател на ОбС Самуил;
 • Милен Иванов – председател на ОбС Маджарово;
 • Маргарита Стойчева – председател на ОбС Д. Дъбник;
 • Илин Черняшки – председател на ОбС Ботевград.

Взето бе решение на 09. 04. 2021 г. да се проведе присъствено съвместно заседание на УС и КС на НАПОС – РБ и бе определена дата за провеждане на Общото събрание на НАПОС – РБ за 2021 г. на 10. 06. 2021 г.


СКРЪБНА ВЕСТ

Ангел Димитров

На 09.02.2021 г. почина Ангел Димитров – председател на ОбС – Дряново /2007-2011/ и член на УС на НАПОС-РБ /2007-2011/.

УС на НАПОС-РБ изказва искрени съболезнования на близките и роднините на починалия!

Поклон пред светлата му памет!Коледно-новогодишно приветствие от председателя на НАПОС-РБ Венцислав Спирдонов

01_Ventsislav Spirdonov_NAPOS_Predsedatel

Уважаеми колеги,
дами и господа,

Мандат 2019-2023 започна обещаващо за всички ни. Редица общински съвети в България одобриха рекордни за съответните общини бюджети, с ясно начертани приоритети – образование, инфраструктура и свързаност, значително подобряване на условията за живеене и качеството на живо, грижа за хората.

Само няколко месеца по-късно целият свят се изправи пред непознато предизвикателство – пандемията от коронавирус. И то толкова силно предизвикателство, че негативното му влияние е сравнявано с това на Втората световна война. Дневният ред пред всички нас бе пренареден. Опазването на човешкото здраве и в същото време – запазване на всички функции на местната власт, бе особено трудно съчетание от дейности.

Въпреки всички трудности, ние продължаваме да предлагаме и приемаме важни решения, за да се справим успешно с последиците от всеобхватната криза.

Благодаря на всички вас, че в тези трудни времена отстоявате най-важните принципи на демокрацията – законността и хуманността. Това е особено важно, за да имат бърз и реален ефект мерките в подкрепа на най-уязвимите наши съграждани, на подпомагането и реорганизацията на общинските болници, на облекченията за запазване на бизнеса и пазара на труда.

Предстои ни труден път за възстановяване от последиците, предизвикани от пандемията. Съвсем скоро започва и новият програмен период. Намираме се във време, което е изключително важно за общините, за последващото развитие на България, за необходимия бърз растеж на цели региони от страната. А това е най-важно за хората, които са ни избрали и са ни гласували доверие.

Пред всички нас стои отговорността да вземем точните и правилни решения. А ключът към успеха е в единството.

Нека в следващите месеци бъдем по-единни и по-обединени от всякога! Нека политическите предпочитания останат на заден план. Нужно е да бъдем заедно в името на хората!

Пожелавам ви здраве, сили, енергия и все по-силна мотивация за работа през Новата година!

ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ,
Председател на НАПОС-РБ


УС И КС НА НАПОС – РБ ПРОВЕДОХА ПЪРВОТО ОНЛАЙН ЗАСЕДАНИЕ НА 16. 12. 2020 г.

По време на заседанието за нови членове бяха приети г-н Владимир Христов – председател на Общински съвет Враца, г-жа Татяна Спасова – председател на ОбС – Мизия и г-н Маргарит Тодоров – председател на ОбС – Нова Загора.

Одобрени бяха финансовите разходи на Асоциацията към 13. 12. 2020 г.


Архив Новини