P1110807.JPG

Последни Новини


Излезе от печат Брой 31 на Информационен бюлетин.

Виж Брой 31


Нов наръчник на НАПОС-РБ в подкрепа на Общинските съвети


Новини


ПОКАНА

От Управителния съвет на НАПОС – РБ

Относно: „Провеждане на Общо събрание на НАПОС – РБ”

Във връзка с решение по т. 2 / 20. 04. 2021 г. / на УС на НАПОС – РБ и на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ чл. 16, ал. | от Устава на НАПОС – РБ Управителния съвет на Националната асоциация на председателите на Общински съвети в Република България Ви кани на Общо събрание на 16. 06. 2021 год. от 14.30 часа в заседателната зала на хотел РИУ „Правец Ризорт“ гр. Правец при следния

Дневен ред:

 1. Отчет за работата на УС на НАПОС – РБ за 2020 г.
 2. Отчет за работата на КС на НАПОС – РБ за 2020 г.
 3. Приемане на годишния финансов отчет на НАПОС – РБ за 2020 г.
 4. Приемане бюджета на НАПОС – РБ за 2021 г.
 5. Попълване състава на Управителен и Контролен съвети на НАПОС – РБ.
 6. Промени в Устава на НАПОС- РБ.
 7. Разни

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦи чл. 17, ал. 2 от Устава на НАПОС – РБ Общото събрание ще се проведе от 15.30 часа на същия ден, на същото място и при същия дневен ред.

УС на НАПОС- РБ
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/В. Спирдонов/

Виж Покана за ОС в pdf формат


На всички наши братя мюсюлмани честит Рамазан байрам.

УС и КС на НАПОС-РБ


Великденско приветствие от председателя на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България

Vazkresenie Hristovo_Snimka 01 (1)

Уважаеми колеги,
дами и господа,

В навечерието сме на най-светлия християнски празник – Възкресение Христово!

Великден ни напомня, че в основата на всичко са онези общочовешки ценности и принципи, които нашият народ следва от векове. Точно тези ценности винаги са били в корените на нашата българска идентичност.

А именно – да бъдем добри, да помагаме на ближния, да бъдем състрадателни и солидарни с хората в беда, да носим доброта и любов в сърцата си.

В последната година, белязана от пандемията от коронавирус, много силно осъзнахме колко важно е да си помагаме и да подадем ръка на хората, които имат нужда от подкрепа. С разум и с вяра, сигурен съм, по-скоро от очакваното ще излезем от пандемията.

На Великден ликуват доброто, вярата, надеждата, любовта. Непреходните и вечни духовни ценности надхвърлят със своите измерения злободневието и материализма.

Познал смъртта, Христос я победи, за да ни покаже, че животът винаги стои по-високо от смъртта, че светлината, любовта и добротата осмислят света, в който живеем.

Затова Великден винаги ще носи надежда и ще озарява ярко нашите души.

Пожелавам на всички светъл, озарен и благословен Великден!

ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ,
Председател на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България


РЕГИОНАЛНА СРЕЩА С ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ ОТ СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН ЗА ПЛАНИРАНЕ

На 20. 04. 2021 г. в гр. Балчик се проведе регионална среща на Председатели на общински съвети от Североизточен район за планиране, организирана от Националната асоциация на Председатели на Общински съвети в Република България / НАПОС – РБ/.

Във форума взеха участие Председатели на Общински съвети от областите: Варна, Добрич, Шумен и Търговище.

В срещата взеха участие членове на Управителния и Контролен съвети на НАПОС – РБ и Председателя на УС на НАПОС – РБ – Венцислав Спирдонов, както и изпълнителния директор на НАПОС – РБ – инж. Делян Дамяновски.

Участниците в регионалния форум обсъдиха дейността на НАПОС – РБ в посока издигане ролята и мястото на Общинските съвети и техните председатели в местното самоуправление. Дебатирани бяха също приоритетите на Асоциацията, предложения за предстоящи законодателни инициативи, както и проблеми на Общински съвети от Североизточен район за планиране.

Това е третата регионална среща на НАПОС – РБ, които ще продължат с Общини от южна България.

NAPOS_Regionalna sreshta_Balchik_20.04.2021_01

NAPOS_Regionalna sreshta_Balchik_20.04.2021_02


СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА УС И КС НА НАПОС – РБ

На 20. 04. 2021 г. се проведе съвместно заседание на УС и КС на НАПОС-РБ.

Виж повече информация


8mart2021


ИНФОРМАЦИЯ

На 18. 02. 2021 г. се проведе онлайн заседание на УС и КС на НАПОС – РБ, на което бяха приети за нови членове на асоциацията следните председатели на Общински съвети:

 • Йордан Малинов – председател на ОбС Харманли;
 • Петьо Костов – председател на ОбС Червен бряг;
 • Бейтула Мюмюн – председател на ОбС Самуил;
 • Милен Иванов – председател на ОбС Маджарово;
 • Маргарита Стойчева – председател на ОбС Д. Дъбник;
 • Илин Черняшки – председател на ОбС Ботевград.

Взето бе решение на 09. 04. 2021 г. да се проведе присъствено съвместно заседание на УС и КС на НАПОС – РБ и бе определена дата за провеждане на Общото събрание на НАПОС – РБ за 2021 г. на 10. 06. 2021 г.


СКРЪБНА ВЕСТ

Ангел Димитров

На 09.02.2021 г. почина Ангел Димитров – председател на ОбС – Дряново /2007-2011/ и член на УС на НАПОС-РБ /2007-2011/.

УС на НАПОС-РБ изказва искрени съболезнования на близките и роднините на починалия!

Поклон пред светлата му памет!Коледно-новогодишно приветствие от председателя на НАПОС-РБ Венцислав Спирдонов

01_Ventsislav Spirdonov_NAPOS_Predsedatel

Уважаеми колеги,
дами и господа,

Мандат 2019-2023 започна обещаващо за всички ни. Редица общински съвети в България одобриха рекордни за съответните общини бюджети, с ясно начертани приоритети – образование, инфраструктура и свързаност, значително подобряване на условията за живеене и качеството на живо, грижа за хората.

Само няколко месеца по-късно целият свят се изправи пред непознато предизвикателство – пандемията от коронавирус. И то толкова силно предизвикателство, че негативното му влияние е сравнявано с това на Втората световна война. Дневният ред пред всички нас бе пренареден. Опазването на човешкото здраве и в същото време – запазване на всички функции на местната власт, бе особено трудно съчетание от дейности.

Въпреки всички трудности, ние продължаваме да предлагаме и приемаме важни решения, за да се справим успешно с последиците от всеобхватната криза.

Благодаря на всички вас, че в тези трудни времена отстоявате най-важните принципи на демокрацията – законността и хуманността. Това е особено важно, за да имат бърз и реален ефект мерките в подкрепа на най-уязвимите наши съграждани, на подпомагането и реорганизацията на общинските болници, на облекченията за запазване на бизнеса и пазара на труда.

Предстои ни труден път за възстановяване от последиците, предизвикани от пандемията. Съвсем скоро започва и новият програмен период. Намираме се във време, което е изключително важно за общините, за последващото развитие на България, за необходимия бърз растеж на цели региони от страната. А това е най-важно за хората, които са ни избрали и са ни гласували доверие.

Пред всички нас стои отговорността да вземем точните и правилни решения. А ключът към успеха е в единството.

Нека в следващите месеци бъдем по-единни и по-обединени от всякога! Нека политическите предпочитания останат на заден план. Нужно е да бъдем заедно в името на хората!

Пожелавам ви здраве, сили, енергия и все по-силна мотивация за работа през Новата година!

ВЕНЦИСЛАВ СПИРДОНОВ,
Председател на НАПОС-РБ


УС И КС НА НАПОС – РБ ПРОВЕДОХА ПЪРВОТО ОНЛАЙН ЗАСЕДАНИЕ НА 16. 12. 2020 г.

По време на заседанието за нови членове бяха приети г-н Владимир Христов – председател на Общински съвет Враца, г-жа Татяна Спасова – председател на ОбС – Мизия и г-н Маргарит Тодоров – председател на ОбС – Нова Загора.

Одобрени бяха финансовите разходи на Асоциацията към 13. 12. 2020 г.


Архив Новини