P1120067.JPG

Последни Новини


На 18.04.2023 г. в град Пловдив се проведе XXI Общо събрание на НАПОС-РБ.

Виж Повече информация


Излезе от печат Брой 40 на Информационен бюлетин.

Виж Брой 40


Нов наръчник на НАПОС-РБ в подкрепа на Общинските съвети


Управителен съвет

Управителен съвет на НАПОС – РБ
Длъжност Име, фамилия град тел. /GSM E-mail
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Венцислав Спирдонов Велико
Търново
0889 20 54 32 vspirdonov@gmail.com
ЗАМ.- ПРЕДСЕДАТЕЛ: Атанас Телчаров Садово
Обл. Пловдив
0898 51 03 23 Obs_sadovo2015@abv.bg
ЗАМ.- ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бедрие Газиюмер Черноочене 0887 743387;
03691 6361
obs_chern@abv.bg
ИЗП. ДИРЕКТОР инж. Делян Дамяновски Мездра 0878663490 naposbg@abv.bg
ЧЛЕНОВЕ: Александър Държиков Пловдив 0885 138558 almi04@abv.bg;
obs@plovdiv.bg
Бистра Павловска Белене 0658 33383;
0888 364734
dr_pavlovska@mail.bg
Гергана  Кръстева Димитровград
Хасково
0878 529895 gergana_stefanova_krasteva@abv.bg
Даниела Николова Ветрино
Обл. Варна
0888 745173 Obs_vetrino@abv.bg
didi_nikolova@abv.bg
Емине Якубова Търговище 0601 68 655
0893 323 314
0893 585 015
Yakubova.e@targovishte.bg
Иво Иванов Монтана 0886 800 335 i_c_ivanov@abv.bg
Илиян Маринов Стражица
В. Търново
0879 118 820
0898 793 400
obsavet_str@abv.bg
iliyan_marinov@abv.bg
imarinovbg@gmail.com
Крстиян Кирилов Свищов 0631/ 6 05 04;0897/943 865 obsavet@svishtov.bg
Лиляна Драганова Долна баня
София
0879 090952 lili.draganova@abv.bg
Мария Димитрова Силистра 086 821015
0888 343520
obs@silistra.bg
Мария Стойчева Тетевен
Ловеч
0886 900 120 Predsedatel_teteven@abv.bg
Мария Динева Стара Загора 0888 548380 mtdineva@abv.bg
Николай Плещов Елин Пелин
Обл. София
0886 709 152 nikolaypleshtov@gmail.com
Николай Колев Балчик 0579/71051;71084; 0895 55 41 69 obsbalchik@gmail.com;
nkolev@dir.bg
Петър Николов Ловеч 0888 32 17 87;
0884 704404;

068 688 366
p.colov@mail.bg
Севдалина Турманова Бургас 0885 84 84 48 s.turmanova@burgas.bg
Стоян Ненчев Разград 0888 24 58 31;
0893 32 33 67
os@razgrad.bg;
stoyandn@abv.bg
Христина Костадинова-Чолакова Котел
Сливен
0889 52 88 87 h.cholakova@gmail.com
obs@kotel.bg
Д-р Цветан Андреев Никопол
Обл. Плевен
0889 28 96 40 obs_nik@abv.bg
Яна Нинова Мездра 0910 9 23 67;
0897 852556
obsmezdra@mail.bg; iana_venelinova@abv.bg