P1110167.JPG

Последни Новини


На 08.02.2024 г. в град Сливен се проведе заседание на УС и КС на НАПОС-РБ.

Виж Повече информация


Излезе от печат Брой 40 на Информационен бюлетин.

Виж Брой 40


Нов наръчник на НАПОС-РБ в подкрепа на Общинските съвети


Контролен съвет

Контролен съвет на НАПОС – РБ
Длъжност Име, фамилия град тел. /GSM E-mail
ПРЕДСЕДАТЕЛ: адв. Николай Златанов Казанлък 0885 53 66 66 zlatanov.law@abv.bg
ЧЛЕНОВЕ: Адам Адамов Поморие 0882420076 predsedatel@ospomorie.bg
Димитър Митев Сливен 0898 5198 99 adv.dmitev@abv.bg
Здравка Лалева Севлиево
Габрово
0886 747174 z.laleva@sevlievo.bg
Светла Боянчева Гълъбово
обл. Ст. Загора
0882 299 628
041868937
obsavet.galabovo@gmail.com
Хасан Хасан Руен
Бургас
05944/6486;0876 00 72 77
0889/400705
obs_ruen@abv.bg
Христо Кавалски Павликени
обл. В.Търново
0887 867226 h_kavalski@pavlikeni.bg