P1120020.JPG

Последни Новини


На 02.07.2024 г. в с. Арбаниси се проведе заседание на УС на НАПОС-РБ.

Виж Повече информация


Излезе от печат Брой 42 на Информационен бюлетин.

Виж Брой 42


Нов наръчник на НАПОС-РБ в подкрепа на Общинските съвети


Контролен съвет

Контролен съвет на НАПОС – РБ
Длъжност Име, фамилия град тел. /GSM E-mail
ПРЕДСЕДАТЕЛ: адв. Николай Златанов Казанлък 0885 53 66 66 zlatanov.law@abv.bg
ЧЛЕНОВЕ: Адам Адамов Поморие 0882420076 predsedatel@ospomorie.bg
Димитър Митев Сливен 0898 5198 99 adv.dmitev@abv.bg
Исмаил Осман Руен 0885 398 066 Ismail_08@abv.bg
Радослав Тасков Благоевград 0893 341 661
0889/400705
Rado_taskov@abv.bg
Светла Боянчева Гълъбово 0882 299 628
041868937
obsavet.galabovo@gmail.com
Светозар Славчев Първомай 0887 450 392 S_slav1@abv.bg