P1110813.JPG

Последни Новини


На 06.03.2024 г. в град Пловдив се проведе XXII Общо събрание на НАПОС-РБ.

Виж Повече информация


Излезе от печат Брой 42 на Информационен бюлетин.

Виж Брой 40


Нов наръчник на НАПОС-РБ в подкрепа на Общинските съвети


За нас


На 16-ти юли 2004 година в „Новотел Пловдив“ се проведе учредително събрание на Националната асоциация на действащите председатели на общински съвети в РБългария (НАДПОСРБ). Подписи под учредителния акт положиха 51 действащи председатели на Общински съвети в РБългария. Седалището на асоциацията е гр. София, а нейния основен профил на действие е реализирането на ефективно местно самоуправление и развитие на гражданското общество в Република България, както и защита на професионалните интереси на своите членове.

Цели пред асоциацията

Учредителното събрание определи четири основни цели пред асоциацията:
сътрудничество и посредничество между общинските съвети при разработването на обща стратегия и реализиране на програми за укрепване на местното самоуправление и гражданското общество, както и за устойчиво развитие на органите за местно самоуправление;
повишаване знанията и уменията на председателите на общински съвети и на общинските съветници с оглед по-силно и насочено към гражданите местно самоуправление;
изучаване и разпространение на българския и чуждестранния опит в областта на местното самоуправление;
разширяване и обогатяване на общественото разбиране за ролята и важността на местното самоуправление, както и участието на гражданите в него. В устава е уреден по прецизно и въпросът за запазване представителността на сдружението при провеждането на местни избори и свързаните с тях промени в председателството на отделните общински съвети.