P1120012.JPG

Последни Новини


На 06.03.2024 г. в град Пловдив се проведе XXII Общо събрание на НАПОС-РБ.

Виж Повече информация


Излезе от печат Брой 42 на Информационен бюлетин.

Виж Брой 40


Нов наръчник на НАПОС-РБ в подкрепа на Общинските съвети


Национални конференции


На 14.10.2013 г. в к.к. „Албена“ по време на Годишната среща на местните власти се проведе Форум на НАПОС–РБ на тема: „Ролята на общинския съвет за приемане на Общинските планове за развитие 2014-2020 г.“.Във форума участваха над 150 председатели на общински съвети, общински съветници и кметове на общини.

Форума се проведе при следната програма:

ПРОГРАМА

Водещ: инж.Делян Дамяновски -изпълнителен директор на НАПОС-РБ, Председател на ОбС – Мездра

9.00 – 9.15 Откриване

Румен Гунински- член на УС на НСОРБ и кмет на община Правец

Красимира Германова – председател а УС на НАПОС-РБ и председател на ОбС – Созопол

9.15 – 10.30 Представяне на основни моменти от Наръчника на общинския съветник за подготовка на общинските планове за развитие

 • Същност и значение на ОПР за местното развитие

  Ирина Захариева, Главен директор на Главна дирекция „Стратегическо
  планиране и административно – териториално устройство”, МРР

 • Анализът на силните и слабите страни, на възможностите и заплахите – основа за формулиране на реални цели и очаквания за развитието

  засл. проф. д-р Васил Пенчев, Председател на Общински съвет – Русе

 • Индикативна финансова рамка и Програма за реализация на ОПР – инструменти за постигане на желани резултати в практиката

  Здравко Сечков – Изпълнителен директор на Фондация за реформа в местното самоуправление

11.00 – 11.30 Представяне на основни моменти от Наръчника на общинския съветник за подготовка на общинските планове за развитие

 • Общинският съвет –двигател и участник в стратегическото развитие на общината

  Славея Христова, Изпълнителен директор на Сдружение „Болкан Асист”

11.30 – 12.30 Дискусия – Възможности и предизвикателства при изпълнението на общинския план за развитие

 • споделяне на добри практики
 • обсъждане на съществуващи проблеми
 • формулиране на предложения и препоръки към нормативната база и към институциите

По време на форума се проведе оживена дискусия по разглежданите въпроси.

Виж снимки

Виж презентации на обсъжданите теми


Национална дискусия-лектория за председателите на общински съвети и общински съветници на тема „Общинска собственост и разпоредителни сделки с нея“.

На 09.11.2012 г. в град Стара Загора над 80 председатели на общински съвети и общински съветници участваха в Национална дискусия-лектория за председателите на общински съвети и общински съветници на тема „Общинска собственост и разпоредителни сделки с нея“. Лектор на дискусията бе г-н Стефан Тодоров – гл. експерт в Комисията по регионална политика и местно самоуправление към 41-то Народно събрание.

Форумът премина при изключителен интерес, с дебат по много практически казуси от дейността на общинските съвети.

Свали презентация


Практическа конференция за служителите в звената към общинските съвети на тема „Ролята на звената по чл.29 от ЗМСМА за осигуряване нормална дейност на ОбС" – 14-15.09.2012 г., к.к. "Боровец"</p>

Новини:

Приветствие към участниците поднесе Красмира Германова председател на УС на НАПОС-РБ и Ирена Коцева председател на ОбС Самоков.

Лектор бе Стефан тодоров, гл. експертен сътрудник към Комисията по регионална политика и местно самоуправление към 41-вото Народно събрание.

Свали презентация

Виж снимки


Национална конференция

на председателите на Общински съвети на тема: “ Роля и място на Общинските съвети като основен фактор в местното самоуправление в условията на финансова криза “ , 13-14.05.2010 год. в кк „Боровец“.

НОВИНИ

Приветствие към участниците поднесе Георги Големинов – зам. председател на ОбС Самоков.

Участниците в конференцията имаха възможност да се запознаят с три теми:

 1. "Оперативните програми – възможности за усвояване и проблеми пред общините" – представена от Иван Аспарухов, кмет на Община Мездра и член на УС на НСОРБ;
 2. "Общинските бюджети – състояние, тенденции, проблеми. Последните правителствени решения засягащи общинските бюджети. Задачи пред Общинските съвети и Общинските администрации свързани с Бюджет 2010 година" – представена от Иван Аспарухов, кмет на Община Мездра и член на УС на НСОРБ;
 3. "За необходимостта от промени в ЗМСМА" – представена от Миглена Тачева, бивш Министър на правосъдието и Стефан Тодоров, ст.експерт в Народното събрание.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ


Национална конференция

на председателите на Общински съвети на тема: “ Роля и място на Общинските съвети като основен фактор в местното самоуправление в условията на финансова криза “ , 05.11.2009 год. в град Пловдив.

Новини

На 05.11.2009 г. с Национална конференция на НАПОС на тема “ Роля и място на Общинските съвети като основен фактор в местното самоуправление в условията на финансова криза “ бе отбелязан 5 – годишния юбилей на асоциацията.

Приветствия към участниците в конференцията поднесоха:

- Славчо Атанасов – кмет на община Пловдив

- Илко Илиев – председател на ОбС – Пловдив

- Гинка Чавдарова – изпълнителен директор на НСОРБ

- Доц.Андрей Захариев – бивш председател на УС на НАПОС и зам.ректор на СА”Д.Ценов” Свищов

Поздравителен адрес по случай юбилея изпрати председателката на Народното събрание Цецка Цачева.

Участниците в конференцията имаха възможност да се запознаят с две теми:

-“ Съвременни форми на финансиране на общински инвестиционни проекти –

решение във време на криза”, представена от представителите на “ Финансиа Груп” АД и ” ХИПОИНВЕСТМЪНТБАНК “ АГ – Австрия – Йордан Йорданов и Матей Крейзиано.

- “ Ролята и мястото на общинските съвети като основен фактор в местното

самоуправление в условията на финансова криза ”, представена от изпълнителния

директор на НСОРБ – Гинка Чавдарова.

По случай юбилея 12 човека бяха наградени с възпоменателни плакети и почетни грамоти.


Национална конференция

на председателите на Общински съвети на тема: „Общинска собственост – актуални проблеми” на 10 – 11.04.2009 год. в град Варна.

Програма

Резюме

Презентация

Поздравителен адрес от доц.д-р Андрей Захариев – зам. ректор на Стопнаска Академия Свищов

Снимки от конференцията -Разгледай


Национална конференция на Председателите на Общински съвети и Кметовете на Общини в Република България „Европейският съюз и българските местни власти – конвергенция и партньорство”
19-20 Януари’ 2007 год., гр. Пловдив

Видеоматериал – (66 MB, WMV) – Изтегли
Изтегли файла(PDF)
ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ДОКУМЕНТ – Изтегли файла (PDF)
Снимки от конференцията -Разгледай


Предварителна програма на националната конференция на НАДПОС-РБ във Велико Търново (03-04.02.2006 год.)
Изтегли файла (PDF)


Национална конференция на Председателите на общински съвети в Република България – ПОДГОТОВКА, ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЛАНОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ, Хисар, 14-15 януари 2005 г.

Видеоматериал – 18 мин. (86 MB, WMV) – Изтегли
Снимки от конференцията – Разгледай
Презентации (PDF) – Сесия 1 Сесия 2 Сесия 3
Заключителен документ – Национална конференция (PDF) – Изтегли