P1110810.JPG

Последни Новини


На 02.07.2024 г. в с. Арбаниси се проведе заседание на УС на НАПОС-РБ.

Виж Повече информация


Излезе от печат Брой 42 на Информационен бюлетин.

Виж Брой 42


Нов наръчник на НАПОС-РБ в подкрепа на Общинските съвети


Презентации

Семинар на тема: „Ролята и мястото на Общинските съвети в местното самоуправление и отговорностите на съветниците по Закона за противодействие на корупцията“.

14 – 15. 12. 2023 г. , Арбанаси

  1. РОЛЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ. СТАРИ И НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЗ МАНДАТ 2023-2027 Лектор – доц. д-р Гинка Чавдарова /бивш Изпълнителен директор на НСОРБ/.
  2. „Ангажименти на Общинските съвети по Управление на Общинската собственост /ЗОС/ и по Закона на устройство на територията /ЗУТ/. – лектор – Стефан Тодоров /Консултант на НАПОС – РБ и доскорошен Главен експерт в постоянната парламентарна комисия по Регионална политика, благоустройство и местно самоуправление в Народното събрание/.
  3. „Отговорности на Общинските съветници по новия Закон за противодействие на корупцията – Декларации и конфликт на интереси.“ – лектор – Николай Николов – Д – р по административно право и бивш изпълняващ длъжността Председател на Комисията за противодействие на корупцията/.

Семинар на тема: „Ролята и мястото на звената по чл. 29 а от ЗМСМА в осигуряване дейността на Общинския съвет“.

08 – 09. 09. 2020 г., гр. София

Виж брошура на тема: „Ролята и мястото на звената по чл. 29 а от ЗМСМА в осигуряване дейността на Общинския съвет

Виж презентация за защита на личните данни


Семинар на НАПОС – РБ на тема „КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В СВЕТЛИНАТА НА ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА“

гр. Пловдив, 16 март 2018 г.

Свали презентация № 1
Свали презентация № 2
Свали презентация № 3
Свали презентация № 4


Семинар на НАПОС – РБ на тема „Нови предизвикателства пред Общинските съвети“

Свали презентация № 1
Свали презентация № 2
Свали презентация № 3


Обучение на председателите на общински съвети, общински съветници и кметове на общини на тема: „Ролята и мястото на Общинските съвети в местното самоуправление“ – 18.03.2016 г. град Пловдив

Свали презентации

Печатно издание на НАПОС-РБ с материалите от обучението:

NAPOS_Plovdiv


Форум на НАПОС–РБ на тема: „Ролята на общинския съвет за приемане на Общинските планове за развитие 2014-2020 г.“ – 14.10.2013 г. к.к. „Албена“

Свали презентации


Общо събрание 04.11.2010 г. Стара Загора

Прилагане на добри практики в работата на общините, на базата на национални и международни стандарти

Лектори:проф. д-р Илия Ценев, инж. Мариана Ширкова


Национална конференция на НАПОС – 10-11 април 2009 г.

Презентация


Национален форум на Общински съвети в Република България на тема „Финансово управление на българските общини в ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ“ – 08-ми Май 2007 год. „Дворец на културата и спорта”, гр. Варна

Възможностите пред българските общини за участие в Структурните и Кохезионния фонд на ЕС

ФИНАНСОВАТА ПОЛИТИКА НА ОБЩИНА ВАРНА КАТО РЕЗУЛТАТ ОТ ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ И ЕВРОПЕЙСКИ ДОСТИЖЕНИЯ

ФИНАНСИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ ПО ОП ОТ ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Предстоящи задачи на местните власти до края на мандат 2003 – 2007г.

Приоритетите на ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013” – фактор за икономически растеж

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013

Оперативна програма “Околна среда” 2007 – 2013 г.