P1110818.JPG

Последни Новини


На 18.04.2023 г. в град Пловдив се проведе XXI Общо събрание на НАПОС-РБ.

Виж Повече информация


Излезе от печат Брой 40 на Информационен бюлетин.

Виж Брой 40


Нов наръчник на НАПОС-РБ в подкрепа на Общинските съвети


Презентации

Семинар на тема: „Ролята и мястото на звената по чл. 29 а от ЗМСМА в осигуряване дейността на Общинския съвет“.

08 – 09. 09. 2020 г., гр. София

Виж брошура на тема: „Ролята и мястото на звената по чл. 29 а от ЗМСМА в осигуряване дейността на Общинския съвет

Виж презентация за защита на личните данни


Семинар на НАПОС – РБ на тема „КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В СВЕТЛИНАТА НА ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА“

гр. Пловдив, 16 март 2018 г.

Свали презентация № 1
Свали презентация № 2
Свали презентация № 3
Свали презентация № 4


Семинар на НАПОС – РБ на тема „Нови предизвикателства пред Общинските съвети“

Свали презентация № 1
Свали презентация № 2
Свали презентация № 3


Обучение на председателите на общински съвети, общински съветници и кметове на общини на тема: „Ролята и мястото на Общинските съвети в местното самоуправление“ – 18.03.2016 г. град Пловдив

Свали презентации

Печатно издание на НАПОС-РБ с материалите от обучението:

NAPOS_Plovdiv


Форум на НАПОС–РБ на тема: „Ролята на общинския съвет за приемане на Общинските планове за развитие 2014-2020 г.“ – 14.10.2013 г. к.к. „Албена“

Свали презентации


Общо събрание 04.11.2010 г. Стара Загора

Прилагане на добри практики в работата на общините, на базата на национални и международни стандарти

Лектори:проф. д-р Илия Ценев, инж. Мариана Ширкова


Национална конференция на НАПОС – 10-11 април 2009 г.

Презентация


Национален форум на Общински съвети в Република България на тема „Финансово управление на българските общини в ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ“ – 08-ми Май 2007 год. „Дворец на културата и спорта”, гр. Варна

Възможностите пред българските общини за участие в Структурните и Кохезионния фонд на ЕС

ФИНАНСОВАТА ПОЛИТИКА НА ОБЩИНА ВАРНА КАТО РЕЗУЛТАТ ОТ ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ И ЕВРОПЕЙСКИ ДОСТИЖЕНИЯ

ФИНАНСИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ ПО ОП ОТ ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Предстоящи задачи на местните власти до края на мандат 2003 – 2007г.

Приоритетите на ОП “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007 – 2013” – фактор за икономически растеж

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013

Оперативна програма “Околна среда” 2007 – 2013 г.