P1120067.JPG

Последни Новини


На 24.07.2019 г. в град Велико Търново се проведе съвместно заседание на УС и КС на НАПОС-РБ.

Виж Повече информация


Излезе от печат Брой 27 на Информационен бюлетин.

Виж Брой 27


Нов наръчник на НАПОС-РБ в подкрепа на Общинските съвети


Важна информация

На 26.06. по покана на УС на НАПОС – РБ в зала „Струма" на хотел Родина се проведе среща с народни представители от 42-то НС, които са бивши Председатели на Обищински съвети и общински съветници. На срещата присъстваха Председателя на УС – г-жа Красимира Германова и членове на УС . А поканата приеха народните представители Корнелия Маринова-депутат от ПП ГЕРБ и Борислав Гуцанов-депутат от КБ. Целта на срещата бе разговори по въпроси, касаещи местното самоуправление, а именно: децентрализация в местната власт чрез прехвърляне не само на отговорности, а и на ресурси; промени в ЗМСМА, свързани с отговорностите на Кметове, общински съветници и областни управители; законодателни промени в закони свързани с местното самоуправление; промени, свързани със статута на общинския съветник и с възнагражденията в общинска администрация и в частност на общинските съветници. Като бивши членове на местната власт и г-жа Маринова и г-н Гуцанов откликнаха на призивите ни за промяна в закони, целяща по-добро местно управление. И двамата се съгласиха с факта, че е необходимо да се направят промени както в устройствени, така и във финансови закони. Дебатирани бяха и проблеми в сферата на образованието и здравеопазването.

Отстрана на г-н Борислав Гуцанов, който е и заместник-председател на комисията по регионална политика и местно самоуправление към НС, бе дадена гаранция, че УС на НАПОС-РБ ще получава покана за всяко едно заседание на комисията. В края на срещата се стигна до договорка НАПОС- РБ да подготви предложения за неотложни промени в законодателството, касаещо местното управление, които да бъдат представени чрез комисията по регионална политика и местно самоуправление на НС.