P1110807.JPG

Последни Новини


На 24.07.2019 г. в град Велико Търново се проведе съвместно заседание на УС и КС на НАПОС-РБ.

Виж Повече информация


Излезе от печат Брой 27 на Информационен бюлетин.

Виж Брой 27


Нов наръчник на НАПОС-РБ в подкрепа на Общинските съвети


Съобщение от УС на НАПОС-РБ

Уважаеми Колеги,

Днес 20.12.2013 г. в Народното събрание е приет на второ четене Закон за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация относно възнагражденията на общинските съветници. Измененията влизат в сила от 01.01.2014 г.

Виж приетия закон