P1110218.JPG

Последни Новини


На 06.03.2024 г. в град Пловдив се проведе XXII Общо събрание на НАПОС-РБ.

Виж Повече информация


Излезе от печат Брой 42 на Информационен бюлетин.

Виж Брой 40


Нов наръчник на НАПОС-РБ в подкрепа на Общинските съвети


​​​​​Инж. Делян Дамяновски, изпълнителен директор на НАПОС-РБ по повод 20 години от създаването на Асоциацията: Заедно бяхме силни

Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България /НАПОС-РБ/ е на прага на 20-годишнината от създаването си. За изминалите две десетилетия от дейността на организацията, която обединява местните парламентаристи от цялата страна мога да кажа, че заедно бяхме силни! Това заявява инж. Делян Дамяновски, изпълнителен директор на НАПОС-РБ.

Той припомня, че през 2004 година в Пловдив е проведено учредително събрание на Националната асоциация на председателите на Общински съвети в Република България.
Damyanovski
„През изминалите години нашата Асоциация работеше в множество направления.

Сред тях бе най-вече защита на интересите на Общинските съвети и техните Председатели.

„Преди създаване на НАПОС – РБ през 2004 г. не беше уреден трудово-правния статут на Общинските съвети. Те нямаха право на допълнително стимулиране, отпуск, трудов стаж, защита на предишното работно място. Липсваше звено по чл. 29а.Възнагражденията на Общинските съветници бяха до 30%. Председатели на Общински съвети бяха само резерви на кмета, а не делегати на Общото събрание на НСОРБ“, връща се назад във времето инж. Дамяновски.

Той обаче изброява и постиженията на организацията през изминалите 20 години.

„Благодарение на НАПОС–РБ постигнахме съществени промени в ЗМСМА като: в чл.26 беше уреден трудово правния статут на Председатели в т. ч. право на клас и отпуски, както и възнаграждението на председателя да бъде до 90% от възнаграждението на кмета. С промени в чл. 34, ал.3 беше уредено правото на трудов стаж на председателите.

С чл. 24, ал. 5 се реши въпроса за защита на предишното работно място, на което председателите могат да се върнат след приключване на мандата им. С допълване на чл. 29а се сформира звеното, което подпомага дейността на Общинския съвет. След промени в ЗМСМА по настояване на НАПОС – РБ възнаграждението на Общинските съветници беше променено от 30 на 70%. С промени в Устава на НСОРБ председателите на Общински съвети станаха редовни делегати в Общото събрание и др.“, подчертава инж. Дамяновски.

Той е категоричен, че благодарение на сериозната и последователна работа на НАПОС-РБ е повишен административният капацитет на Председателите и Общинските съветници.
„Към момента са проведени 33 Национални семинара и 15 регионални, в които са обучени няколко хиляди съветници. Организацията участва активно в законотворческия процес на страната. Освен ЗМСМА, НАПОС – РБ и негови представители са участвали през периода във всички промени в Закони, касаещи местното самоуправление.

Успяхме да развием и международна дейност“, посочва инж. Делян Дамяновски.

Отчета сочи още, че са проведени 20 международни прояви за запознаване с дейността на Европейските институции и обмяна на опит с градове от страни – членки на ЕС – Страсбург, Брюксел, Париж, Мюнхен, Будапеща, Виена, Прага, Гърция и др. от ЕС, както и със САЩ и Израел.

Постигнато е подпомагане на Общинските съвети и Председателите с документи, както и правна помощ.

„По искане на председателите сме предоставяли различни Наредби, Правилници и решения, както и чрез наш експерт сме осигурявали правна помощ на Председатели на Общински съвети.
Осигурявали сме печатни издания. Издаваме Информационен бюлетин и брошури за всеки семинар, които редовно се получават от Председателите.

Редовно организираме обмяна на опит. Провеждани са съвместни семинари на множество Общински съвети и много други мероприятия“, уточнява изпълнителният директор на НАПОС-РБ.
По думите на инж. Дамяновски Асоциацията и в момента активно участва в обсъждане на промени в ЗМСМА.

НАПОС – РБ е партньор на Парламентарната комисия по Регионална политика, благоустройство и местно самоуправление към Народното събрание и на Конгреса на Регионалните и местни власти в Страсбург.

„Надяваме се, че с така представения подробен анализ, сте се убедили в ползата от съществуването на НАПОС– РБ и нейната активна дейност за подпомагане на Председателите и Общинските съвети в България“, казва инж. Делян Дамяновски.

Назад към Новини