P1120010.JPG

Последни Новини


На 08.10.2020 г. в град Златоград се проведе съвместно заседание на УС и КС на НАПОС-РБ.

Виж Повече информация


Излезе от печат Брой 29 на Информационен бюлетин.

Виж Брой 29


Нов наръчник на НАПОС-РБ в подкрепа на Общинските съвети


Заседания на УС /2007-2011/


На 02 декември 2011 г. се проведе заседание на УС на НАПОС-РБ в град Пловдив.

Решение:

РЕШЕНИЕ на УС на НАПОС – РБ

1.Ha основание чл.2б от ЗЮЛНЦ и чл.15, ал.2 от Устава на НАПОС – РБ УС на НАПОС – РБ свиква на Общо събрание на 22.03.2012 г. от 14.30 часа в заседателната зала на парк -хотел „Империал" – гр.Пловдив при следния
Дневен ред:
1. Отчет за работата на УС на НАПОС – РБ за периода 2008 -2011 година.
2. Отчет за работата на КС на НАПОС – РБ за 2011 година.
3. Приемане на годишния финансов отчет на НАПОС – РБ за
2011 година.
4. Приемане на бюджета на НАПОС – РБ за 2012 година.
5. Удостояване със званието „Почетен член на НАПОС – РБ".
6. Избор на УС и КС на НАПОС – РБ.
7. Разни.

При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.17 от Устава на НАПОС – РБ общото събрание ще се проведе от 15.30 часа в същия ден, на същото място и при същия дневен ред.

 

2. УС на НАПОС – РБ упълномощава председателя на НАПОС – РБ Иван Христов Апостолов да извърши необходимите действия по публикуване на покана в Държавен вестник.

3. УС на НАПОС – РБ предлага на Общото събрание да удостои със званието „Почетен член на НАПОС-РБ“:

 • Иван Апостолов;
 • Даниела Русева;
 • Пепа Герашка.

На 17 август 2011 г. се проведе съвместно заседание на УС и КС на НАПОС-РБ в град Доспат.


На 13.05.2011 г. в град Сливен се проведе заседание на УС на НАПОС-РБ.

НОВИНИ:

 1. Прие се информация за участието на председартеля на УС на НАПОС-РБ Иван Апостолов и изп. директор на НАПОС-РБ инж. Делян Дамяновски в Общото събрание на Националната асоциация на секретарите на общини.
 2. Прие се информация за проведената среща на представители на НАПОС-РБ с представители на Венецианската комисия по Изборния кодекс.
 3. Прие се позиция по туристическия данък. УС на НАПОС-РБ категорично се обяви против изземването на 30% от туристическия данък, събиран от общините, от държавата.
 4. Обсъдени бяха ангажиментите на НАПОС-РБ след включването и като партньорска организация на Конгреса на местните и регионални власти към Съвета на Европа.
 5. По организационни и финансови мотиви УС на НАПОС-РБ взе решение на този етап да се въздържи от членство на НАПОС-РБ в Асоциацията на местните влаасти в югозиточна Европа.
 6. Беше обсъдена и приета поканата на Асоциацията на общините "Мармара" /Турция/ към УС на НАПОС-РБ за провеждане на среща и установяване на връзки между двете асоциации.
 7. Беше обсъдено предложението на Индустриален клъстър "Електромобили" за подписване на меморандум за сътрудничество с НАПОС-РБ.
 8. Беше взето решение за подпомагане на издаването на диск с автентични български песни от района на Голо Бърдо /Република Албания/, населен с етнически българи.
 9. Бяха обсъдени и други организационни и финансови въпроси.

Виж снимки


На 26.03.2011 г. в град Казанлък се проведе съвместно заседание на УС и КС на НАПОС-РБ.

НОВИНИ:

В началото на заседанието приветствие към участниците поднесоха народния представител от ПП ГЕРБ Емил Караниколов и кмета на община Казанлък Стефан Дамянов.

Разгледани бяха следните въпроси:

 1. Прие се отчета за участието на председателя на НАПОС Иван Апостолов и зам.председателя на НАПОС Даниела Русева в Международното иновативно изложение на NALAS в Сараево, Република Босна и Херцаговина.
 2. Насрочване общо събрание  на НАПОС-РБ за 2011 година.

На основание чл.16, ал.2 от Устава на НАПОС – РБ, УС на НАПОС – РБ свиква общо събрание на 14.07.2011 година в 15.30 часа в заседателната зала на хотел „Аугуста” – гр.Хисаря при следния дневен ред:

Дневен ред:

 1. Отчет за работата на УС на НАПОС – РБ за 2010 година.

 2. Отчет за работата на КС на НАПОС – РБ за 2010 година.

 3. Приемане на годишния финансов отчет на НАПОС – РБ за 2010 година.

 4. Приемане бюджета на НАПОС за 2012 година.

 5. Разни.
 1. Взе решение за подпомагане на провеждането на концерт по случай Гергьовден за българите в Албания.
 2. Взе решение за финансово подпомагане издаването на сборник съчинения на Чудомир.
 3. Във връзка с искане на Конституционния съд се уточни позицията на УС на НАПОС-РБ по отделни текстове на Изборния кодекс. Позцията ще бъде изпратена и на г-н Кейт Уитмор – президент на Конгреса на регионалните и местни власти към Съвета на Европа.
 4. Упълномощава председателя и изпълнителния директор на НАПОС-РБ да вземат участие в общото събрание на НАСО /Национална асоциация на секретарите на общини/.

 


Съвместно заседание на УС и КС на НАПОС-РБ: 13.01.2011 година в град Банско

НОВИНИ:

Разгледани бяха следните въпроси:

 1. Бяха приети мероприятията за изпълнение на годишния работен план на НАПОС- РБ.
 2. Направи се преглед на изпълнението на досегашните решения на Управителният съвет и общите събрания на НАПОС- РБ.
 3. Обсъдиха се законодателните инициативи на НАПОС- РБ в областта на местното самоуправление за 2011 година.
 4. Обсъди се насрочването на Общо събрание на НАПОС-РБ за 2011 година, което ще бъде съчетано с Научно – практическа конференция и ще бъде проведено на 14 и 15 юли 2011 година в град Хисаря /Пловдив/.
 5. Взе се решение за подписване на меморандум с Националната асоциация на секретарите на общини в Република България, което ще стане на 20.01.2011 година.

Съвместно заседание на УС и КС на НАПОС-РБ: 13.10.2010 година в к.к. „Албена“

НОВИНИ:

 1. Утвърди се позиция на НАПОС-РБ по проекта за Изборен Кодекс.
 2. Разгледана бе информация за подготовката на Общото събрание на НАПОС-РБ.
 3. Прие се информация за подарените и проведени концерти за българите от района на Голо бърдо, Република Албания.

Съвместно заседание на УС и КС на НАПОС-РБ: 10.09.2010 година в град Свищов

НОВИНИ:

 1. Обсъдиха позиция на НАПОС-РБ по проекта за Изборен кодекс. Бе създадена комисия в състав:
 • Тенчо Руканов – Председател на Общински съвет Стара Загора;
 • Делян Дамяновски – Председател на Общински съвет Мездра;
 • Тошко Стоев – Председател на Общински съвет Карлово;
 • Светлин Николов – Председател на Общински съвет Монтана;
 • Ибрахим Яхов – Председател на Общински съвет Кубрат;
 • Николай Даскалов – Председател на Общински съвет Търговище,

която в срок до 10.10.2010 г. ще подготви проектна позиция на УС на НАПОС-РБ по проекта за изборен кодекс.

 1. Обсъдиха позиция на НАПОС-РБ по бюджетните рамки на общините за 2011 г.. Очаквайте декларация по въпроса.
 2. Обсъдиха позиция относно проблемите на финансовото състояние в здравеопазването. В тази връзка УС на НАПОС-РБ настоява на болниците да се изплатят в пълен размер средствата за извършените медицински дейности през 2010 г.
 3. Обсъдиха участието на НАПОС-РБ в годишната среща на местните власти. В тази връзка УС на НАПОС-РБ предлага на НСОРБ по време на годишната среща на местните власти панела за председатели на общински съвети и общински съветници да бъде на тема: "Избора на местни органи за самоуправление в контекста на проекта за нов Избирателен кодекс.
 4. Разгледана бе информация за подготовката на Общото събрание на НАПОС-РБ.
 5. Прие за член на НАПОС-РБ председателя на ОбС Варна – Николах Николов Апостолов.
 6. Разгледано бе писмо от Бисерка Христова – председател на общински съвет Борово касаещо трудо-правния и статут.

Съвместно заседание на УС и КС на НАПОС-РБ: 30.06.2010 година в град Созопол

НОВИНИ:

Обсъдиха ситуацията с актуализацията на общински бюджети и изготвиха позиция на НАПОС-РБ:

  Виж декларация

 1. Обсъдиха здравната реформа, изготвянето на новите здравни карти по области и отражението им върху състоянието на здравеопазването в общините:
 2. Виж декларация

 3. Обсъдиха позиция по внесения ЗИД на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси;
 4. Взе решение за свикване на на Общо събрание на НАПОС-РБ:
 5. Виж решение

 6. Прие отчет за проведените срещи на делегация на НАПОс-РБ с европейски институции и местни власти от европейския съюз;
 7. Прие за член на НАПОС-РБ председателя на ОбС Чепеларе – Симеон Сивков;
 8. Взе решение за установяване на контакти с Асоциацията на украинските градове и общини.

Заседание: 13.05.2010 година в к.к. „Боровец“

На 13.05.2010 година в к.к. „Боровец“ се проведе заседание на УС на НАПОС-РБ.

НОВИНИ:

1. УС на НАПОС-РБ освободи Борислав Гуцанов като председател на УС на НАПОС-РБ.

2. УС на НАПОС – РБ избра за председател Иван Апостолов – Председател на ОбС Смолян.

3. УС на НАПОС – РБ избра за заместник председател Тенчо Руканов – Председател на ОбС Стара Загора.

4. Приема за нови членове на НАПОС-РБ:

 1. Нели Вълчева Карипова – Председател на ОбС Бобовдол;
 2. Карамфил Фиданов Каров – Председател ОбС Девин;
 3. Даниел Георгиев Костадинов – Председател ОбС Горна Оряховица.

5. Прие доклад за дейността на НАПОС-РБ през 2009 г.

6. Реши Общото събрание на НАПОС-РБ да се състои на 04.11.2010 г. в град Стара Загора.


Заседание: 08.04.2010 година в град Момчилград

НОВИНИ:

1. УС и КС на НАПОС-РБ приеха Декларация  във връзка с ареста на председателя на Общински съвет Варна Борислав Гуцанов.

2. УС на НАПОС-РБ оправомощава Иван Апостолов да изпълнява функциите на председател на УС на НАПОС-РБ до изясняване на ситуацията с Борислав Гуцанов.

3. Във връзка с обсъждането в Народното събрание на проект за Изборен кодекс, УС и КС на НАПОС-РБ настояват пред Искра Фидосова – председател на временната комисия за изработване на Изборния кодекс, НАПОС-РБ да се включи като страна при обсъжданията.

4. Във връзка с проблема за изплащане на възнагражденията на общинските съветници при болнични на основната им месторабота, упълномощи Изпълнителния директор инж. Делян Дамяновски да вземе участие в среща с управителя на НОИ , съвместно с представители на НСОРБ, за дебатиране и търсене на решение на проблема

5. Приема за членове на НАПОС-РБ:

-Иван Петров Мандев – Председател ОбС Добрич

-Теменужка Светославова Сотирова – Председател ОбС Раднево

-Марина Иванова Николова – Председател ОбС Враца

6. Упълномощи Иван Апостолов да подпише Меморандум за сътрудничество с Националната Асоциация на Секретарите на Общини.


Заседание: 04.02.2010 г. в град Стара Загора

НОВИНИ:

1. УС на НАПОС прие следната декларация във връзка с проведената здравна реформа.

Декларация

2. Предлага следните промени в Закона за общинските бюджети.

Предложения за промени

3. Приема за нови членове на НАПОС:

- Васил Койчев Койчев – председател ОбС Девня;
- Веселина Андреева Камбурова – прдседател ОбС Котел.

4. На 13-14.05.2010 г. В к.к. ”Боровец” ще се проведе научно-практическа конференция с теми:

а) необходимостта от нов ЗМСМА;
б) Оперативните програми – усвояване и проблеми.

5. В рамките на годишната среща на местните власти – 2010 г. да се обособи самостоятелен панел за председателите на Общински съвети на тема: „Публично-частно партньорство”.

6. Да се проучи въпроса за откриване и оборудване на офис на НАПОС в гр.София.

7. Общо събрание на НАПОС да се проведе на 04.11.2010 г.


Заседание: 05 и 06.11.2009 г. в град Пловдив

Новини:

Приемат се за нови членове на НАПОС :

- Христо Видов Стефанов – председател Общински съвет – Чирпан

- Емилия Владимирова Петрушева – председател на ОбС – Гулянци

- Александър Николаев Сабанов – председател на ОбС – Силистра

- Цветана Петрова Лепарова – председател на ОбС – Пещера

- Стефан Стоянов Павлов – председател на ОбС – Балчик

- Мухлис Фариз Сербест – председател на ОбС – Стамболово

- Данаил Славчев Йорданов – председател на ОбС – Суворово

- Атанас Славчев Стоянов – председател на ОбС – Сандански


Заседание: 09.10.2009 г. в град Сандански

Новини:

1.Приема за нови членове на НАПОС:

 • Ангел Георгиев Башов – председател на ОбС – Гоце Делчев, област Благоевград;

2.Обсъди се хода на подготовката на Националната конференция на НАПОС-РБ и общото събрание на НАПОС-РБ за 05 и 06.11.2009 г.


Заседание: 17.09.2009 г. в град Търговище

Новини:

1.Приема за нови членове на НАПОС:

 • Мая Людмилова Занева – председател на ОбС – Козлодуй, област Враца;
 • Сашо Арсенов Цветков – председател на ОбС – Лом, област Монтана;
 • Мария Митева Григорова – председател на ОбС – Сливен, област Сливен;
 • Тенчо Стефанов Руканов – председател на ОбС – Стара Загора, област Стара Загора;

2.Обсъди се хода на подготовката на отбелязването на 5 годишния юбилей на НАПОС -РБ и общото събрание на НАПОС-РБ.
3. Обсъдиха се изпълнението на бюджета на НАПОС-РБ за 2009 г. и проектобюджета на НАПОС-РБ за 2010 г.
4. Уточнени бяха приоритетите на УС на НАПОС-РБ по законодателната програма на 41-то Народно събрание.


Заседание: 16.07.2009 г. в град Смолян

Новини:

1.1.Приема за нови членове на НАПОС:

 • Станка Атанасова Велева – председател на ОбС – Ветрино;
 • Пенка Тодорова Цомпова – председател на ОбС – Пирдоп.

2.1.На основание чл.16 , ал.2 от Устава на НАПОС – РБ Управителният съвет на Националната асоциация на председателите на Общински съвети в Република България свиква Общо събрание на 6.11.2009 г. от 9.30 часа в заседателната зала на хотел “Санкт Петербург” гр.Пловдив при следния дневен ред:
1.Отчет за работата на УС на НАПОС за 2008 година.
2. Отчет за работата на КС на НАПОС за 2008 година.
3.Приемане на годишния финансов отчет на НАПОС за 2008 година.
4.Приемане на бюджета на НАПОС за 2010 година.
5.Приемне стратегически и работен план на НАПОС за 2010 година.
6.Промени в състава на УС и КС на НАПОС.

При липса на кворум събранието ще се проведе от 10.30 часа в същия ден, на същото място и при същия дневен ред.

3.1.Да се проведе честване на 5 – годишния юбилей на НАПОС на 5.11.2009 г. в хотел “Санкт Петербург” –гр.Пловдив с научно – практическа конференция на тема “Общинския съвет – стълб на местното самоуправление”.
3.2.За участие в конференцията да се поканят:
- всички председатели на ОбС;
- съучредителите на НАПОС;
- представители на Президент-ството, Народното събрание и Министерския съвет;
- УС на НСОБР и ФРМС.

Протокол от заседанието


Заседание: 10.04.2009 г. в град Варна

Новини:

1.Приема за нови членове на НАПОС:

 • Ридван Кязим – председател на Общински съвет – Ситово, област Силистра;
 • Расим Хашим – председател на Общински съвет – Главиница, област Силистра;
 • Атушка Маркова – председател на Общински съвет – Петрич, област Благоевград;
 • Петър Ангелов – председател на Общински съвет – Ценово, област Русе.

2. Призовава Общинските съвети в България да се присъединят към инициативата на УС на НАПОС за набиране на средства за реставрация и благоустройство на националния символ на България – „Мадарския конник“.