P1120064.JPG

Последни Новини


На 08.10.2020 г. в град Златоград се проведе съвместно заседание на УС и КС на НАПОС-РБ.

Виж Повече информация


Излезе от печат Брой 29 на Информационен бюлетин.

Виж Брой 29


Нов наръчник на НАПОС-РБ в подкрепа на Общинските съвети


Заседания на УС /2011-2015/


На 14.07.2015 г. в град Велико Търново се проведе заседание на УС и КС на НАПОС-РБ.

Свали Протокол от заседанието


На 16.04.2015 г. в град Велинград се проведе заседание на УС на НАПОС-РБ.

Бяха взети следните решения:

 1. Прие за нови членове на НАПОС-РБ:
  • Желез Железов – председател на Общински съвет – Велики Преслав;
  • Борислав Борисов – председател на Общински съвет – Лом;
  • Станимир Велчев – председател на Общински съвет – Панагюрище.
 2. На 02-03 септември 2015 г. в град Бургас ще се проведе заключително мероприятие на НАПОС-РБ за мандат 2011-2015 г.
 3. Реши да подпомогне с 1000 лева известният български веган Атанас Скатов – единствен в света изкачил за по -малко от две години шест континетални първенци на нашата планета без консумация на животински храни, за завършване на проекта му с изкачване на последния континентален първенец най-високия връх на Северна Америка – Маккинли.

На 24.02.2015 г. в град Пловдив се проведе заседание на УС на НАПОС-РБ.

РЕШЕНИЯ:

 1. УС на НАПОС-РБ разгледа и прие материалите за провеждането на XIII Общо събрание на асоциацията.

На 07.11.2014 г. в град Пловдив се проведе заседание на УС и КС на НАПОС-РБ.

РЕШЕНИЯ:

 1. УС и КС на НАПОС-РБ се запознаха с позицията на УС на НСОРБ по предложенията на НАПОС-РБ за промени в устава и правилника на сдружението и формираха позиция на НАПОС-РБ.
 2. Насрочи Общото събрание на НАПОС-РБ за 2015 година за 12.03.2014 г. в град Велинград.

На 10.09.2014 г. в град Левски се проведе заседание на УС на НАПОС-РБ.

РЕШЕНИЯ:

 1. Прие се предложение за промени в Правилника за устройството и дейността на НСОРБ, осигуряващо пропорционално представителство на общинските съвети и кметовете в Управителния съвет на НСОРБ.

 2. Взе се решение за провеждане на разговори и сключване на абонаментен договор с адвокатска къща за правно обслужване на членовете на НАПОС-РБ.

 3. Обсъдена бе подготовката за отбелязване на 10-та годишнина на НАПОС-РБ.

 4. Утвърдиха се финансови разходи и се анализира финансовото състояние на асоциацията.

Виж снимки от заседанието


На 12.07.2014 г. в град Струмица се проведе заседание на УС на НАПОС-РБ.

ДНЕВЕН РЕД:

1.Информация за проведения пътуващ семинар до световни и европейски институции.
докл. Кр. Германова

2.Обсъждане Програма за отбелязване на 10-годишния юбилей на НАПОС – РБ
докл. Кр. Германова

3.Информация за хода на събиране на членски внос за 2014г.
Докл. Д. Дамяновски

4.Информация за провеждане на общобългарски събор на гроба на хан Кубрат.
Докл. Д. Дамяновски

5. Разни – относно паметника на полк. Коста Каварналиев
Докл. Д. Дамяновски

 

РЕШЕНИЯ:
I.По т.2 от дневния ред:
1.Отбелязването на 10 годишния юбилей на НАПОС – РБ да се проведе на 6-7.11.2014Г. в гр. ПЛОВДИВ.
2.Упълномощава  Кр. Германова и Д.Дамяновски да:

 • уточнят рекламните материали за годишнината;
 • уточнят програмата;
 • уточнят гостите за честването на юбилея.

II. По т.4 от дневния ред:
1. Да се изпратят покани за набиране представителна делегация от представители на местната власт /председатели на ОбС, общински съветници, кметове и служители в ОбА/ за участие в събора.

III. По т.5 от дневния ред:
1. След изборите за Народно събрание УС на НАПОС – РБ да се обърне с писмо до правителствата на България и Македония с искане да се разреши за сметка на НАПОС – РБ да се възстанови паметника на полк. Каварналиев.


На 03.12.2013 г. в град Копривщица се проведе съвместно заседание на УС и КС на НАПОС-РБ.

Свали ПРОТОКОЛ

Виж снимки от заседанието


На 14.10.2013 г. в к.к. „Албена“ се проведe заседание на УС на НАПОС-РБ.

Бяха разгледани следните въпроси:

 1. Информация за участието на ръководството на НАПОС-РБ в заседанията на ПК по регионално развитие и местно самоуправление към 42-то Народно събрание във връзка с обсъждането на внесения ЗИД на ЗМСМА касаещ възнагражденията на общинските съветници.
 2. Прие за членове на НАПОС-РБ:
  • Сейфи Мехмедали – председател на ОбС -Джебел;
  • Петър Петров – председател на ОбС -Борован;
  • Ангел Балев – председател на ОбС -Троян;
  • Иван Луков – председател на ОбС -Варна;
  • Дончо Дончев – председател на ОбС -Павликени;
  • Анатоли Димитров – председател на ОбС- Вършец;
  • Радослав Тасков – председател на ОбС – Благоевград;
  • Димитър Генов – председател на ОбС -Силистра;
  • Харалампи Петров – председател на ОбС- Бяла Слатина;
  • Малина Цолова – председател на ОбС -Кнежа;
  • Константин Луков – председател на ОбС- Бургас.
 3. Насрочи Общо събрание на НАПОС-РБ за 2014 година, което ще се проведе на 13.03.2014 г. в град Пловдив.

На 19.07.2013 г. в община Гърмен св проведе заседание на УС и КС на НАПОС-РБ.

Свали протокол


На 11.04.2013 г. в град Варна се проведе заседание на УС на НАПОС-РБ.

 1. Бяха приети за членове на НАПОС-РБ:
  • Бисер Цеков Цеков – председател на Общински съвет Летница;
  • Васил Бонев Пенчев – председател на Общински съвет Русе;
  • Десислава Тодорова Митишева – председател на Общински съвет Белослав.
 2. Бяха обсъдена материалите за провеждането на Общо събрание на НАПОС-РБ.
 3. Взе се решение за провеждане в началото на м. юни 2013 г. на Научно-практическа конференция на тема „Подготовка, финансово осигуряване и приемане на общинските планове за развитие 2014-2020 г.“.

На 28.02.2013 г. в град София се проведе заседание на УС на НАПОС-РБ.

 1. Бяха приети за членове на НАПОС-РБ:
  • Галя Димитрова Муцова – председател на Общински съвет Борован;
  • Иван Манолов Андонов – председател на Общински съвет Кюстендил.
 2. Беше обсъдена подготовката за провеждането на Общо събрание на НАПОС-РБ.

На 22.01.2013 г. в град Троян се проведе заседание на УС на НАПОС-РБ.

 1. Бяха приети за членове на НАПОС-РБ:
  • Ивайло Здравков Отчев – председател на Общински съвет Сухиндол;
  • Милена Енева Георгиева – председател на Общински съвет Поморие.
 2. Беше обсъдена позицията на НАПОС-РБ по новия проект на Закон за местно самоуправление разработван от НСОРБ.
 3. Обсъдена бе информация и последващи действия за промяна на ЗМСМА по отношение възнагражденията на общинските съветници.
 4. Бяха обсъдени организационни въпроси по провеждането на Общото събрание на НАПОС-РБ на 11.04.2013 г. в град Варна.

На 09.11.2012 г. в град Стара Загора се проведе заседание на УС на НАПОС-РБ.

Свали ПРОТОКОЛ


На 15.10.2012 г. в град Пловдив се проведе заседание на УС и КС на НАПОС-РБ.

Решения:

 1. Прие за членове на НАПОС-РБ:
  • инж.Димитър Танев – председател на ОбС Петрич;
  • Никола Стефанов- председател на ОбС ОбС Ветрен;
 2. Бяха уточнени позиции по следните въпроси:
  • По процедурата за промяна на чл. 34 от ЗМСМА свързана с възнагражденията на общинските съветници;
  • Законодателно решаване на въпроса с защита правата на безработни общински съветници;
  • Предложения за промени в устава на НАПОС-РБ.

На 14.09.2012 г. в к.к. „Боровец“ се проведе заседание на УС на НАПОС-РБ.

Решения:

 1. Прие за членове на НАПОС-РБ:
  • Раиф Мустафа – председател на ОбС Кърджали;
  • Марин Черкезов – председател на ОбС ОбС Аврен;
  • Илия Хадджиев – председател на ОбС ОбС Струмяни;
  • Георги Тронков – председател на ОбС ОбС Вълчи дол;
  • Диана Вичева – председател на ОбС ОбС Мизия;
  • Анка Хаджиева – председател на ОбС ОбС Кричим;
  • Даниела Савеклиева – председател на ОбС ОбС Благоевград;
  • Юлиан Иванов- председател на ОбС ОбС Берковица.
 2. Упълномощи комисия в състав:
  • инж.Делян Дамяновски;
  • Минко Акимов;
  • Анастасия Младенова;
  • Стефан Димитров;
  • Марияна Николова

да изготвят позиция по проекта за нов ЗМСМА, която да бъде представена на годишната среща на местните власти.

Уточнява следните общи позиции за отстояване от НАПОС-РБ по проекта за нов ЗМСМА:

  • пропорционален избор на общински съветници;
  • запазване броя на общинските съветници;
  • запазване на възнаграждението на общинските съветници в размер на 60% от средната брутна работна заплата за съответната общинска администрация, а за градовете с районно деление – 70%;
  • запазване на сегашния текст на ЗМСМА относно трудово-правния статус на председателите общински съвети;
  • допълнения относно служителите в звената по чл.29 от ЗМСМА- кмета няма право да отлага назначаването на предложените от председателя служители към ОбС. Кмета няма право да освобождава служителите в звеното по чл.29 без предложение на председателя на ОбС; при атестация на служителите в звеното по чл.29 от ЗМСМА атестационните оценки се съгласуват с председателите.
  • включване на санкции за неизпълнение на решенията на ОбС от кметовете на общините;
  • ограничаване правомощията на областните управители по отношение на връщането на актове на общинските съвети.
 1. Одобрява предложенията за промяна в чл. 34 от ЗМСМА относно възстановяване на предишния размер на възнаграждението на общинските съветници и упълномощава председателя на УС на НАПОС-РБ Красимира Германова да изпрати предложенията в ПГ на ПП ГЕРБ в 41-то Народно събрание.
 2. Взе решение на 09-10.11.2012 г. в град Стара Загора да се проведе Дискусионен форум -Лектория за председателите на общински съвети и общински съветници на тема: "Общинска собственост и разпоредителни сделки с нея".
 3. Реши Общото събрание на НАПОС-РБ за 2013 г. да се проведе на 11-12 април 2013 г. в град Варна.
 4. Утвърди финансови разходи.

Виж снимки


На 12.07.2012 г. в град Банско се проведе заседание на УС на НАПОС-РБ.

ПРОТОКОЛ:

Свали протокол от заседанието в doc формат.


На 10.05.2012 г. в град Созопол се проведе заседание на УС на НАПОС-РБ.

РЕШЕНИЯ:

 1. УС на НАПОС-РБ обсъди приетите промени в Закона за държавния служител, с които се намаляват възнагражденията на общинските съветници. В тази връзка:
 • УС на НАПОС-РБ реши да се изготви декларация с категорично несъгласие с направените поправки в ЗМСМА и намаляването на възнагражденията на общинските съветници, и с искане за възстановяване на досегашният размер на възнаграждението на общинските съветници, като декларацията се изпрати до председателя на НС, парламентарните групи и ПК по регионална политика и местно самоуправление към НС;
 • Да се изпрати уведомително писмо до всички общински съвети;
 • Председателят на УС на НАПОС-РБ Красимира Германова и изпълнителният директор на инж. Делян Дамяновски взеха участие в заседанието на УС на НСОРБ. Изложиха позицията на УС на НАПОС-РБ и получиха подкрепата на НСОРБ.
 • Проведена бе и среща с председатела на ПК по регионална политика и местно самоуправление към НС Любен Татарски и народния представител Янко Янков, които също подкрепиха искането на УС на НАПОС-РБ.
 1. Прие за членове на НАПОС-РБ:
  • Владислав Караилиев – председател на общински съвет Перник;
  • Лиляна Драганова – председател на общински съвет Долна Баня.
 1. Прие стратегически план за дейността на НАПОС- РБ за мандат 2011 – 2015 г., работен план на НАПОС-РБ за 2012 г. и мероприятия за изпълнение на работния план на НАПОС-РБ за 2012 г.
 2. Прие доклад за дейността на НАПОС-РБ през 2011 г.
 3. Обсъди предприетите действия и по-нататъшни стъпки за уреждане на трудово-правния статут на председателите на общински съвети и общинските съветници.
 4. Обсъди хода на регистрация на новия Управителен съвет на НАПОС-РБ.
 5. Обсъди информация за международната дейност на НАПОС-РБ.
 6. Обсъди информация за финансовото състояние на НАПОС-РБ
 7. Изработи позиция във връзка с първото заседание на ПК по местна политика и регионално развитие към НСОРБ, като реши да издигне кандидатурата на Минко Акимов – председател на общински съвет Троян за председател на комисията.
 8.  Реши да дари 2000 лева за възстановяването на покрива на Спасо-Преображенския Собор в Болград.
 9. Учреди почетен знак „НАПОС-РБ”, който ще се връчва по решение на УС на НАПОС-РБ на лица имащи особен принос за развитието на НАПОС-РБ.

На 22.03.2012 г. в град Пловдив се проведе заседание на УС на НАПОС-РБ.

РЕШЕНИЯ:

1.На основание чл.21, ал.1 от Устава на НАПОС – РБ избира за председател на УС на НАПОС – РБ- Красимира Иванова Германова.

2.На основание чл.21, ал.1 от Устава на НАПОС – РБ избира за зам.председатели на УС на НАПОС – РБ:
– Соня Тенева Келеведжиева;
– Сунай Хасан Халил.

3.На основание чл.20, ал.1, т.9 от Устава на НАПОС – РБ избира за изпълнителен директор на НАПОС-РБ– инж.Делян Василев Дамяновски.