P1120012.JPG

Последни Новини


Излезе от печат Брой 29 на Информационен бюлетин.

Виж Брой 29


На 24.07.2019 г. в град Велико Търново се проведе съвместно заседание на УС и КС на НАПОС-РБ.

Виж Повече информация


Нов наръчник на НАПОС-РБ в подкрепа на Общинските съвети


Заседания на УС /2019-2023/


Във Велико Търново се проведе първото за мандат 2019-2023 г. заседание на УС и КС на НАПОС-РБ

№1 – 24.07.2020 г., Велико Търново

На 24 юли 2020 г. в гр. Велико Търново се проведе първото за мандат 2019-2023 г. съвместно заседание на Управителния съвет (УС) и на Контролния съвет (КС) на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България (НАПОС-РБ). Освен новоизбраните членове на УС и КС на Асоциацията, в неговата работа взе участие кметът на община Велико Търново Даниел Панов, който е и председател на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

На заседанието бяха приети трима нови членове на НАПОС-РБ: Нехат Кантаров – председател на Общински съвет – Тутракан, Петър Грохчев – председател на Общински съвет – Мирково и Васил Дамянов – председател на Общински съвет – Лесичово.

Управителният съвет на Асоциацията реши на 8-ми и 9-ти септември 2020 г. да се проведе семинар – обучение на служителите в звената по чл. 29а от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и на председатели на общински съвети на тема: „Ролята и мястото на звената по чл. 29а от ЗМСМА в осигуряване дейността на общинските съвети“.

Решено бе още да бъдат определени областни координатори на НАПОС-РБ и да бъдат изградени Постоянни комисии по направления, което ще стане на следващото заседание на УС и КС на Асоциацията.

Управителният съвет на НАПОС-РБ упълномощи председателя на Асоциацията Венцислав Спирдонов и изпълнителния директор инж. Делян Дамяновски да вземат участие в ХХIX Общо събрание на Националната асоциация на секретарите на общини в Република България (НАСО РБ), което ще се проведе на 1 септември 2020 г. в гр. Хисаря.


Съвместно заседание на УС и КС на НАПОС – РБ

На 03.12.2019 г. в град Пловдив се проведе съвместно заседание на УС и КС на НАПОС-РБ.

Виж Протокол № 21/03.12.2019 г.