P1110809.JPG

Последни Новини


На 06.03.2024 г. в град Пловдив се проведе XXII Общо събрание на НАПОС-РБ.

Виж Повече информация


Излезе от печат Брой 42 на Информационен бюлетин.

Виж Брой 40


Нов наръчник на НАПОС-РБ в подкрепа на Общинските съвети


Председателят на ОбС – Велико Търново Внцислав Спиридонов предлага промени в общинските символи и награди

Венцислав Спирдонов и общинският съветник Росен Иванов инициират създаване на фонд „Заедно“ за подпомагане на специалисти на трудов договор

Венцислав Спиридонов, председател на Общинският съвет във Велико Търново, предлага да бъдат направени промени в Наредбата за символите и наградите на Общината.

Наградите да не са с парична стойност, а да бъдат предметни. Занапред на изявени личности да се връчват Почетна грамота и пластичен знак голям-настолен и малък-нагръден.

„Великотърновският общински съвет присъжда няколко награди, но с различна материална стойност, съгласно действащата към момента Наредба. Промените обаче се налагат, за да бъдат унифицирани наградите, като се отдаде необходимото на „званието“ и „титлата“, а не на тяхната паричната стойност“, обясни Венцислав Спирдонов.

Той допълни, че с тези изменения се цели прецизиране и синхронизиране на разпоредбите на Наредбата. Освен това прилагането на новата уредба е свързана с изразходване на минимални финансови средства от бюджета на общината, необходими за изработването на предметните награди.

Така ще се постигне уеднаквяване на материалния израз на наградите.

Венцислав Спирдонов и общинският съветник Росен Иванов инициират създаване на фонд „Заедно“ на Община Велико Търново, който да подпомага финансово или социално-битово специалисти, работещи на трудов договор в публичните институции на територията на общината. Идеята им е средствата във фонда да се осигуряват от бюджета на Общината, след като отпадне паричният еквивалент на ежегодните награди, връчвани в сферата на образованието и културата. Очаква се постъпленията, които ще се влеят във Фонда, да са в размер на около 35 000 лв.

От предложението става ясно, че Общинският фонд „Заедно“ ще се ръководи от Управителен съвет, състоящ се от четирима общински съветници за срока на техния мандат и от трима представители от общинската администрация, определени от кмета. Председателят и зам.председателят на Управителния съвет ще се избират от местния парламент. Всяка година ще бъде представян доклад и финансов отчет за дейността на Фонда и ще се одобрява разходването на средствата по него.

„Управителният съвет ще одобрява критериите, реда, срока и мястото за прием на документи на сайта на Общината, ще разглежда подадените заявления за финансово подпомагане или социално-битово подпомагане на кандидатите. На такова ще имат право специалисти, които са сключили трудов договор с публична институция на територията на община Велико Търново, като средствата се предоставят до изчерпването на наличностите във фонда“, разяснява Венцислав Спирдонов.

По думите му предвиденото подпомагане ще е чрез възстановяване на такси за участие в основните курсове за придобиване на специалност за всеки модул, възстановяване на такси за участие за следипломно обучение, възстановяване на разходи за наем на общинско ведомствено жилище или за свободен наем на жилище в размер на 100 лв., както и възстановяване на месечни такси в общински детски ясли или детски градини на територията на общината до 50 %.

Спирдонов и Иванов предлагат да отпадне от текстовете конкретиката на заседанията, като „извънредно“ и „тържествено“, както и редакционни поправки в някой от текстовете.

„След като бъдат допълнени от общинските съветници, предложенията за изменение на Наредбата и за създаването на фонда ще бъдат качени на интернет страницата на Община Велико Търново за мнения и предложения от страна на гражданите, след което ще бъдат гласувани от местния парламент“, сподели Венцислав Спирдонов.

Веселина Ангелова, кореспондент на „Труд“ във Велико Търново

Назад към Новини