P1110400.JPG

Последни Новини


На 06.03.2024 г. в град Пловдив се проведе XXII Общо събрание на НАПОС-РБ.

Виж Повече информация


Излезе от печат Брой 42 на Информационен бюлетин.

Виж Брой 40


Нов наръчник на НАПОС-РБ в подкрепа на Общинските съвети


Христо Кавалски, председател на Общинския съвет в Павликени и член на Контролния съвет на НАПОС: Разнобой в законодателството спъва социални инициативи

Местните парламенти искат да стимулират финансово раждаемостта в общините, но заложените критерии са атакувани като дискриминационни


kavalski


Искаме да стимулираме финансово раждаемостта в общините, но правораздавателните органи атакуват заложените критерии за такава помощ като дискриминационни. Съдът и прокуратурата искат да премахнем условията, според които държим родителите да са навършили 18 години, да имат поне средно образование и да не са длъжници на местната и държавната хазна. Това споделя Христо Кавалски, председател на Общинския съвет в Павликени и член на Контролния съвет на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България /НАПОС-РБ/.

Местният парламентарист изтъква, че казусът съществува в десетки общини в България, които са предприели тази социална мярка, за да се насърчава раждаемостта на местно ниво, да се поощрява отговорното родителство и гражданство.

„Това означава семействата да отговарят на конкретни критерии, които сме заложили в Наредба. В същото време тези местни нормативни актове са атакувани от прокуратурата, а решенията на общинските съвети са връщани от областните управители. На Общинските съвети е дадено право по чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация да приемат правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения, но реално местните власти често попадат в омагьосан кръг“, коментира Христо Кавалски.

Той разкрива конкретен казус като през май 2020 г. в Общинския съвет в Павликени е внесено за разглеждане предложение от кмета на Общината за приемане на Наредба за реда и условията за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта. Към момента Правилникът не действа, защото е обект на съдебно дело. На практика се оказва, че дори и такива благородни инициативи се стопират заради разнобой в законодателната уредба.

„Преди да бъде приет всеки Правилник, Наредба или друг нормативен акт, местните парламенти са задължени да публикуват тези проектодокументи на официалните страници на Общините и Общинските съвети с фиксиран 30-дневен срок. В този период, който държавата е отредила за т.нар. Обществена консултация, всяко физическо или юридическо лице има пълното право да оспори съответния документ или да направи конкретни предложения. Практиката обаче показва, че в посочения срок няма никакви реакции от граждани и институции и едва след като е изтекъл въпросния месец, прокуратурата и областния управител се самосезират. Връщат се решенията на Общинските съвети с мотива, че сме въвели дискриминационни критерии относно лицата, които кандидатстват за конкретната финансова помощ“, обяснява Христо Кавалски.

Той посочва конкретни абсурди.

„Едно от заложените изисквания е двамата родители да са навършили 18 години. Държавното обвинение , което провежда контрол върху законността на приетите нормативни актове, отхвърля критерия с мотива, че Семейният кодекс допуска две лица навършили 16 години да сключат брак с решение на местния Районен съд и с позволението на родителите им. В същото време обаче данъчно задължени лица в България могат да бъдат тези, които са навършили 18 години.

Защо държавата разчита законите по един начин, когато става въпрос за държавна политика и ги тълкува по съвсем друг начин, когато се касае за местни политики?“, пита Кавалски.
Той недоумява, че за дискриминация се възприема и въведения критерий родителите да нямат задължения към местната хазна и към държавата. Общинар № 1 на Павликени посочва като пример инициативата за връщане на родителите на част от удържания данък върху доходите на физическите лица през годините.

„В момента върви кампания от НАП за подаване на данъчна декларация по чл.22 по ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца за 2021 г. На втора страница на декларацията пише: „Данъчни облекчения се ползват при условие, че задълженото лице няма подлежащи на принудителни изпълнения публични задължения към датата на подаване на годишната данъчна декларация“.
Защо държавата може да въведе такива условия, а местните органи-нямат право?“, чуди се Христо Кавалски като в подкрепа цитира член 60, ал.1 от Конституцията, който гласи, че гражданите са длъжни да плащат данъци и такси, установени със закон съобразно техните доходи и имущество.

Кавалски е категоричен, че набелязаните критерии, на които трябва да отговаря всяко кандидатстващо семейство абсолютно кореспондират със законодателството и няма разпоредба, която да задължава местните власти да дават финансова помощ на всеки, който се е сдобил с дете.

Административният съд във Велико Търново е отменил заложените в Наредбата критерии и в момента е в ход процедура по обжалване на решението пред Върховния административен съд /ВАС/.
„Твърдя, че никоя от отменените разпоредби не противоречи на законодателството, същевременно всяка от тях е подчинена на мотивите за приемане на Правилника. Той представлява инструмент за насърчаване на отговорно родителство, като същият не замества инструментите на държавната политика. Ето защо приемането на този Правилник е стимулираща мярка, което обяснява и прецизните критерии, въз основа на които смятаме, че ще стимулираме по висока раждаемост сред работещите и образовани граждани на община Павликени. Настоящият Правилник има за цел увеличаване на раждаемостта на територията на община Павликени посредством предоставяне на еднократна финансова помощ, която ще подпомогне двойките в първите месеци при отглеждане на дете. Правилникът си поставя като основна цел и стимулиране на отговорно родителство, а не стимулиране на раждането и отглеждане на деца в риск. Еднократната финансова помощ ще въздейства за промени и на други равнища- задържане на младежите в училище до получаване на средно образование, задържане на младите образовани семейства на територията на община Павликени, като и привличане на нови такива“, пише в жалбата до ВАС.

Делото е насрочено за март идната година и до тогава в община Павликени няма действаща наредба, не е възможно стимулирането на гражданите и от администрацията са принудени да връщат семействата, вместо да ги подпомагат в тези трудни времена

Във въпросната Наредба били предвидени за първо дете-250 лева, за второ-400 лева, за трето дете-300 лева. От юни до декември миналата година преди тя да бъде спряна заради съдебния спор, са подпомогнати 25 семейства. Сред тях има и представители на етническите общности, които са добросъвестни граждани и са отговаряли на условията.

„В Столична община например сумите са различни съобразно образователния ценз на родителите. В община Елин Пелин има въведена много добра политика, която предвижда изплащане на определена сума при новородено, за дете в първи клас се дава друга сума, ако след години детето запише висше образование-отново се полага финансово подпомагане и т.н.“, дава конкретни примери Христо Кавалски.
По думите му целта на социалната инициатива е да бъдат задържани младите хора в общината, където да създадат семейство, децата да завършат образованието си, да продължат да работят, да са коректни данъкоплатци.

„И когато тези процеси са спазени, нормално е детето да е родено на територията на общината или областта. Да има уседналост и жителите да не са приходящи и да не се регистрират в различни общини като се възползват от финансовите стимули от действащите местни Наредби“, обяснява още Христо Кавалски.

Назад към Новини