P1120010.JPG

Последни Новини


На 06.03.2024 г. в град Пловдив се проведе XXII Общо събрание на НАПОС-РБ.

Виж Повече информация


Излезе от печат Брой 42 на Информационен бюлетин.

Виж Брой 40


Нов наръчник на НАПОС-РБ в подкрепа на Общинските съвети


Димо Димов, председател на Общинския съвет в Провадия и член на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България:

Очакваме държавата да подпомогне финансово общините, които са пред сериозни изпитания

Инициативата на председателя на НАПОС Венцислав Спирдонов за финансова децентрализация на общините, се превръща в национална кауза

Димо Димов е втори мандат общински съветник. Председател е на Общинския съвет в Провадия от ноември 2019г. Завършил е средно образование с разширено обучение на английски и френски от ГПЧЕ „Йоан Екзарх“ -Варна. Има степен бакалавър по специалност „Международен туризъм“ в ИУ Варна, а по-късно е защитил и магистърска степен специалност „Право“ от ВСУ. Владее английски, френски и руски език.
Има професионален опит като управляващ партньор във фирма „Медиа лаб“ ООД от 2008г. до сега и във фирма „Атриа инвест“ ООД от 2014г. до момента.
dimov
-Господин Димов, как работи Общинският съвет в Провадия в условията на кризи-здравна, икономическа, а напоследък и в международен военен конфликт?

-През последните месеци сме изправени пред сериозни предизвикателства. Цената на енергоносителите скочи драстично и това разтърси общините. Сметките за електроенергия са многократно завишени, защото са по тарифа за промишлени абонати. Най-голям консуматор се явява уличното осветление. Това накара повечето от общинските администрации да помислят как да съкратят разходите за ток и на много места бе предприето ограничаване на личното осветление. До такава мярка прибегнаха и съседните на Провадия общини-Дългопол, Aврен, Вълчи дол. Изключително трудно се работи в такива извънредни икономически условия. Военният конфликт в Украйна допълнително ще постави нови изпитания пред България и отделните общини, защото може да се стигне до прекратяване доставката на енергоносители.

-Преди дни изпратихте писмо с подписка до Министерски съвет с апел за финансово подпомагане на общините за справяне с икономическата криза. Има ли реакция по повод на искането ви?

-Решихме да изпратим писмо до Министерски съвет след като назря необходимостта от ограниченията в уличното осветление. Болшинството от общинските съветници-18 от общо 21, водени от поетия ангажимент за защита интересите на гражданите, се обединихме около идеята да алармираме Министерски съвет и да настояваме за държавна помощ. Описахме проблема, който засяга всички български общини и помолихме за отпускане на средства, за да се улесни предоставянето на публичните услуги в интерес на гражданите, на тяхната сигурност и защита на имуществото им. Получихме отговор от Министерски съвет, че писмото ни е придвижено към Министерството на финансите. Надявам се, че ще се намери разрешение на проблема.

-Какви мерки предприема местната власт в Провадия за справяне с нелеката ситуация?

-Инфлацията започна да се усеща още миналата година. Заради това Общинският съвет в Провадия реши, че не е време допълнително да натоварва гражданите на общината с нови сметки и заради това отказахме увеличение на такса смет, не сме увеличавали и данък сгради. Освен това още през април миналата година взехме решение, посещението на детските градини и ясли да е безплатно. Един от приоритетите на Общинския съвет в Провадия е да създава условия за младите хора и семейства да останат в общината.

-Имате ли стратегия за привличане на инвестиции и разкриване на работни места в общината?

-В Плана за интегрирано развитие на община Провадия сме заложили такива приоритети. Стараем се да привличаме инвеститори чрез подобряване на инфраструктурата. Готови сме за създаване на публично-частни партньорства за ускорено развитие. Работим за развитие и на туристическия потенциал като поддържаме знаковите обекти. Нараства интереса към Праисторически солодобивен център-Провадия солниците, който е най-стария град в Европа . От години археологически екип под ръководството на академик Васил Николов проучва и разкрива тайните на древния обект, който се превръща в много интересна туристическа атракция. Работим по идеята за създаване на Музей на солта. Заедно с Крепост Овеч ще са забележителностите, които занапред ще привличат все повече туристи в община Провадия.

Идеята ми е да се наблегне сериозно на туристическата индустрия, защото имаме дадености. В момента дори изпълняваме проект за развитие на местното природно и културно наследство на стойност над 150 000 лева. Цели се увеличаване на туристическия потенциал на община Провадия чрез изграждане на туристическа инфраструктура на общински терен. Там ще бъде поставен туристически информационен павилион, който ще е оборудван с техника за изнасяне на исторически лекции. Той ще е в парк Минерални бани, който също ще бъде обновен с нови алеи, пейки, осветление, дървени перголи.

-Живеем в сложни времена. Общинските съвети и НАПОС имат ли ресурс да подпомогнат процеса за излизане от затрудненото положение в държавата?

-Местното самоуправление има ресурс да създаде условия за по-добра градска среда и повишаване качеството на обществените услуги. НАПОС е сериозна национална организация и защитава интересите на всички общини. Ролята на НАПОС е изключително важна, защото благодарение на дейностите, които инициира асоциацията, председателите на общински съвети имат възможност за обучения по важни казуси, които засягат пряката работа на местните парламенти. Освен това на сбирките се споделят и обсъждат наболели проблеми, вземат се конкретни решения, дава се възможност за обмяна на опит между председателите на общински съвети.

Приветствам и подкрепям инициативата на председателя на НАПОС Венцислав Спирдонов за финансова децентрализация на общините, която се превръща в кауза и ако успеем да я реализираме, ще е голям успех.

Назад към Новини