P1110789.JPG

Последни Новини


На 06.03.2024 г. в град Пловдив се проведе XXII Общо събрание на НАПОС-РБ.

Виж Повече информация


Излезе от печат Брой 42 на Информационен бюлетин.

Виж Брой 40


Нов наръчник на НАПОС-РБ в подкрепа на Общинските съвети


Венцислав Спирдонов, председател на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България:

Подготвяме пакет от законодателни предложения, които ще предоставим пред Народното събрание

-Господин Спирдонов, по инициатива на ръководството на НАПОС бе проведена работна среща в Стара Загора, в която участваха председатели на Общински съвети от Южен централен район. Какви казуси бяха обсъдени по време на дискусията?

Vencislav-Spirdonov

-Обсъждахме различни проблеми на общинските съвети. Специално бе засегната темата за ролята и мястото на така наречените „малки общини“, като се разви и диалог за тяхното бъдеще. Моето лично мнение бе, че следвайки Европейската харта за местно самоуправление, властта трябва да е най – близо до хората. Това означава и най – малката община да има своето място. Николай Златанов, който е председател на Общински съвет Казанлък и председател на Контролния съвет на НАПОС – РБ обобщи, че за да се стигне до някаква реформа е необходимо електронните услуги за гражданите да са на ниво, което по никакъв начин да не лишава хората от права.

-Приет е 195-я член на организацията-община Опан. Какви инициативи се предприемат за популяризиране и издигане престижа на асоциацията?

-Набелязахме провеждане на поне три семинара. Предвиждаме обсъждане на важни теми. Сред тях са- Законът за нормативните актове и закона за защита на личните данни и задълженията по тях на Общинските съвети и Общинските администрации . Семинарът е възможно да бъде проведен съвместно с НАСОРБ.

Важно е да бъде обсъден казусът „Финансовата децентрализация на Общините – гаранция за успех на местното самоуправление“.

Друга тема, която разработваме е „Конфликт на интереси по отношение на Общинските съветници в светлината на Закона за противодействие на корупцията“.

Чрез тези обучения ние осъществяваме основната си функция – да сме полезни за общинските съветници. На тях ще поканим и гости извън общинските съвети, за да чуят проблемите.

-Управителният съвет на НАПОС е приел решение за законодателна инициатива за изменение на чл. 42 от ГПК относно връчването на съдебни книжа от кметовете на населени места. Коментирайте тази идея.

-Това е само една от инициативите, които започваме. Тя възникна при обсъждане на различни проблеми с кметовете на малките населени места. Ще подготвим цялостен пакет от законодателни предложения, които ще предоставим пред Народното събрание.

-Трябваше да бъде подписан меморандум за сътрудничество с Националната сдружение на малкия и средния бизнес в туризма. Случили се това и какъв ще е ефектът от тази спогодба?

-Отложихме тази точка, за да могат колегите по – добре да се запознаят с предложението.

Назад към Новини