P1120195.JPG

Последни Новини


На 06.03.2024 г. в град Пловдив се проведе XXII Общо събрание на НАПОС-РБ.

Виж Повече информация


Излезе от печат Брой 42 на Информационен бюлетин.

Виж Брой 40


Нов наръчник на НАПОС-РБ в подкрепа на Общинските съвети


Илиян Маринов, председател на Общински съвет-Стражица и член на Управителния съвет на НАПОС: Възразяваме срещу закриването на Районното полицейско управление в Стражица

Местният парламент прие декларация срещу преструктурирането в Участък на полицията, която обслужва община с територия от 508 кв. километра и 22 населени места

Общинският съвет в Стражица реагира остро срещу решението на Министерството на вътрешните работи за закриване на Районното полицейско управление в града и преструктурирането му в Полицейски участък. Местните парламентаристи приеха декларация срещу недалновидната реформа.

st1

„Ние, общинските съветници от Общински съвет Стражица, ръководени от интересите, отговорността и с грижа за безопасността на жителите на Община Стражица, както и спазването на общественият ред и сигурност на основание Чл. 21. ал.2 от ЗМСМА, и Чл.5, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стражица, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация не одобряваме решението на МВР“, заяви председателят на Общинския съвет в Стражица и член на Управителния съвет на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България /НАПОС-РБ/ Илиян Маринов.

st2

Той допълни, че не е нормално община с територия от 508 кв. километра и 22 населени места да няма районно управление. Отдалечеността на някои населени места от Горна Оряховица е по-вече от 50 км. в полупланински район.

„На територията на РУ Стражица в с. Камен е концентрирана голяма група от така наречените „Ало измамници”, тормозещи цяла България а и съседни държави. Населението в селата е предимно малцинствено и застаряващо, риска от набези при отсъствието на полицай е огромен. Изказваме своята загриженост относно качеството на обслужването на населението по закона за МВР и задълженията на министерството към гражданите на Община Стражица. МВР е ведомство на бюджетна издръжка и по конституция и закон е задължено да служи на всички български граждани“, категоричен е Илиян Маринов.

st3

В декларацията на общинските съветници се казва, че съвместната им работа като представители на местната власт с Районното управление винаги е била на много високо ниво в дух на разбирателство и пълен синхрон.

„При несъобразяване с изразената позиция на институцията Общински съвет ще предприемем всички законови действия за защита интереса на гражданите на Община Стражица. Отговорността за сигурността на гражданите е обща, както на местната власт така и на държавните институции. Призоваваме да се спре тази безумна инициатива в името на обществения интерес и сигурността на гражданите“, пише още в протестната декларация.

По повод на провежданата реформа на на 6 юни на среща в Община Стражица се стекоха представители на бизнеса, земеделски производители, кметове на малки населени места, които изразиха сериозното си притеснение от предстоящата трансформация на Районното полицейско управление, в което в момента работят над 34 служители.

„Полицаите винаги се отзовават своевременно и реагират адекватно на всеки подаден сигнал. Имаме данни, че напоследък криминогенната обстановка е усложнена, а битовата пристъпност е скочила с над 130 %. Заради това категорично не сме съгласни с преобруването на Полицейското управление в Участък“, коментираха присъстващи на срещата.

st4

Назад към Новини