P1100699.JPG

Последни Новини


На 06.03.2024 г. в град Пловдив се проведе XXII Общо събрание на НАПОС-РБ.

Виж Повече информация


Излезе от печат Брой 42 на Информационен бюлетин.

Виж Брой 40


Нов наръчник на НАПОС-РБ в подкрепа на Общинските съвети


Великотърновският общински съвет прие 1024 решения в проведени 42 заседания от началото на мандата

От началото на настоящия мандат до 30-ти юни 2022 г. Великотърновският общински съвет е провел 42 заседания и са приети 1024 решения. За първото полугодие на тази година местният парламент е имал 8 сесии, от които 6 редовни и 2 извънредни. Приети са 203 решения, като за периода един нов съветник е положил клетва – това е Мариян Арабаджиев, който зае мястото на Нейко Генчев, поел длъжността зам.кмет на Общината. Това сочи отчетът на Венцислав Спирдонов, председател на Общинския съвет в болярския град и председател на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България /НАПОС-РБ/.
sp
Заседанията, както и на Постоянните комисии, са проведени с Информационната система на Общински съвет (ИСОС). Заседанията са излъчвани пряко на секцията на Общински съвет в електронната платформа на Община Велико Търново. Две от заседанията са проведени онлайн, чрез платформата CISCO Webex Meetings и са излъчвани пряко на електронната страница на институцията.

През първите 6 месеца на годината общинските съветници са приели бюджета, както и отчета за изпълнение на бюджета за 2021 г. В сферата на социалните услуги са взети 19 решения, едно от които е за разкриване на Комплекс от социални услуги, а друго – за създаване на Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства и разкриване на социална услуга „Преходно жилище за деца от 15 до 18 години“. За шестмесечния период Постоянните комисии към местния парламент са провели 72 заседания.

Назад към Новини