P1110193.JPG

Последни Новини


На 06.03.2024 г. в град Пловдив се проведе XXII Общо събрание на НАПОС-РБ.

Виж Повече информация


Излезе от печат Брой 42 на Информационен бюлетин.

Виж Брой 40


Нов наръчник на НАПОС-РБ в подкрепа на Общинските съвети


Общинският съвет в Русе гласува промени в Правилника за Обществен посредник

С тези изменения местният парламент постави за пореден път на преден план позицията на местен омбудсман и неговата необходимост за успешното решаване проблемите на крайдунавския град

Продължават опитите на Общинския съвет в Русе да се стигне до край по процедурата за избор на обществен посредник на територията на града. Ролята на заемащия тази длъжност ще е да бъде именно посредник между гражданите и администрацията, търсейки справедливи и компромисни варианти на проблемите, а не да бъде защитник на едната страна срещу другата и така да възпроизвежда нагласата за противопоставяне, наследена и битуваща в обществото. Това обясни председателят на Общинският съвет в Русе и член на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България /НАПОС-РБ/ Иво Пазарджиев.

По време на заседанията на постоянните комисии в Русе темата беше широко дискутирана. Съветниците успяха да стигнат до консенсус по повечето от направените предложения за промени в Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе и на последното си заседание те ги гласуваха.

Новите аспекти, които приеха местните парламентаристи са, че ако кандидатът за местен омбудсман е завършил висшето си образование извън територията на Република България, следва да представи удостоверение за признаване на придобито висше образование в чужбина от НАЦИД.

Общинските съветници ще имат право да гласуват само за един от кандидатите за обществен посредник и то явно. При гласуване в зала с необходимо мнозинство гласуването може да бъде и „тайно“.

След неуспешно проведена повторна процедура за избор на обществен посредник, Общинският съвет взема ново решение за стартиране на процедура по чл. 6 и определя състава на специално създадената за целта комисия.

Общинският съвет – Русе дава възможност на класираните от комисията кандидати да изложат накратко концепциите си, след което избира обществения посредник с мнозинство 2/3 от общия брой на общинските съветници. Изборът се провежда с явно гласуване. Всеки общински съветник има право да гласува със „за“ за само за един от кандидатите.

В случай на повече от един кандидат, когато при първото гласуване никой от тях не е събрал нужния брой гласове, до второ се допускат кандидатите получили двата най-високи резултата. Изборът се извършва по същия ред непосредствено след обявяване на резултатите от първото гласуване. Избран е кандидатът, получил гласове най-малко 2/3 от общия брой на общинските съветници.
Настоящият Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе влиза в сила от момента на неговото приемане.

С тези изменения Общинският съвет поставя за пореден път на преден план позицията на обществения посредник и неговата необходимост в рамките на крайдунавския град.

Назад към Новини