P1110818.JPG

Последни Новини


На 06.03.2024 г. в град Пловдив се проведе XXII Общо събрание на НАПОС-РБ.

Виж Повече информация


Излезе от печат Брой 42 на Информационен бюлетин.

Виж Брой 40


Нов наръчник на НАПОС-РБ в подкрепа на Общинските съвети


Общинският съвет в Търговище одобри Правилник за дейността на фонд за местни инициативи

„На конкурсен принцип гражданите ще кандидатстват за финансиране до 2500 лв. за дейности, свързани с подобряване на градската среда“, обясни председателят на местният парламент и член на УС на НАПОС-БГ Емине Якубова
emine_qkubova
Общинският съвет в Търговище одобри Правилник за дейността на фонд за подкрепа на местни инициативи. Фондът ще финансира инициативи, насърчаващи развитието на гражданското общество и подобряване на средата и качеството на живот. Това съобщи Емине Якубова, председател на местният парламент в Търговище и член на Управителния съвет на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България /НАПОС-БГ/.

Предвижда се всяка година да бъдат публикувани насоки за кандидатстване, в които ще бъдат записани приоритетни области, за които ще се отпускат средства. Ще се определя и максималната сума, която ще се дава по линия на фонда. Намерението на общинската администрация е първоначално вниманието да бъде насочено към проекти, свързани с подобряване на градската среда.
„На конкурсен принцип гражданите ще могат да кандидатстват за финансиране до 2500 лв. за дейности, свързани с благоустрояване на прилежащи площи към обществени сгради и междублокови пространства, създаване или обновяване на зелени и цветни площи и други. Ще се подкрепят и по-нестандартни идеи, които да трансформират средата, в която живеем, без непременно дейностите да са свързани с ремонти“, обясни Емине Якубова.

Да предлагат и реализират инициативи по линия на фонда ще могат представители на неправителствения сектор, читалища, образователни и културни институции, управители на етажна собственост и неформални граждански групи. Срокът на изпълнение на инициативите през тази година ще бъде два месеца.
На сайта на Общината е създаден раздел, в който се публикува актуална информация за фонда и образци на всички необходими документи за кандидатстване. Обявен е и телефонен номер, на който ще може да се получава подробна информация и съдействие за попълването на документацията.

След обявяване на сесията за отпускане на средства, ще се проведат и информационни срещи, на които подробно ще бъдат представени насоките и формулярите за кандидатстване.

Назад към Новини