P1110179.JPG

Последни Новини


На 06.03.2024 г. в град Пловдив се проведе XXII Общо събрание на НАПОС-РБ.

Виж Повече информация


Излезе от печат Брой 42 на Информационен бюлетин.

Виж Брой 40


Нов наръчник на НАПОС-РБ в подкрепа на Общинските съвети


НАПОС-РБ и БТА подписаха меморандум за сътрудничество

Двете институции ще си партнират в разпространението на информация в текст, образ и звук

Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България (НАПОС-РБ) и Българската телеграфна агенция (БТА) сключиха меморандум за сътрудничество. Договорът беше подписан в Деня на българската община – 12 октомври, от председателя на НАПОС-РБ и председател на Общински съвет (ОбС) – Велико Търново Венцислав Спирдонов и от генералния директор на БТА Кирил Вълчев.
На събитието присъстваха изпълнителният директор на НАПОС-РБ инж. Дамян Дамяновски и членовете на Управителния съвет на Асоциацията Александър Държиков – председател на ОбС – Пловдив, Николай Плещов – председател на ОбС – Елин Пелин и Атанас Телчаров – председател на ОбС – Садово.

„Избрахме този ден, за да разширим партньорството на БТА със Сдружението на председателите на общински съвети в България, заяви Кирил Вълчев. Точно в тези дни, в които българите очакват съгласие в Народното събрание за националното управление на страната, местните парламенти могат да бъдат отличен пример за това, че можем да работим заедно“. Той допълни, че НАПОС-РБ се ангажира да предоставя на БТА информация за практики на общинските съвети, които могат да са образец единомислие и единодействие.

„НАПОС-РБ и БТА имат една цел – развитие на гражданското общество, развитие та държавата и всички структури. Сред основните ни приоритети е децентрализацията на местната власт“, подчерта от своя страна Венцислав Спирдонов.

На срещата беше обявено, че двете институции обединяват усилията си при условията на партньорство и сътрудничество за осъществяване на съвместна дейност чрез представянето и разпространението на безвъзмездна информация в текст, образ и звук.

„Основен принцип, на който БТА осъществява дейността си, е защитаването и популяризирането на книжовния български език, на националните традиции и култура. БТА като национален независим информационен институт на Република България обработва, съхранява и разпространява в страната и в чужбина информация в текст, образ и звук за политически, икономически, обществени, културни, научни и спортни събития“, се казва в споразумението.

„НАПОС-РБ обединява 204 ръководители на общински съвети, отворена е за присъединяване на нови членове и е влиятелен фактор в държавата, отбеляза инж. Дамян Дамяновски. Целта на Асоциацията е да огласи и издигне ролята на общинските съвети. Да създаде контакти и обмяна на опит между местните парламенти с държавните институции, гражданското общество, политическите партии и неправителствените организации в сектора на местното самоуправление.

Още от самото си създаване през 2004 г. НАПОС-РБ успешно си партнира с национални и международни неправителствени организации – НСОРБ, ФРМС, ИМС, ААМР, регионални сдружения на общини в България, сдружения на общински служители, както и на отговорни държавни и общински институции.

Асоциацията има за цел да подпомага развитието на местната власт посредством издигане ролята на общинските съвети и на техните председатели, да подпомага процеса на усъвършенстване и хармонизиране на българското законодателство в тази област на база на местните постижения и на европейското законодателство“, каза в заключение инж. Дамяновски.Назад към Новини