P1110757.JPG

Последни Новини


На 06.03.2024 г. в град Пловдив се проведе XXII Общо събрание на НАПОС-РБ.

Виж Повече информация


Излезе от печат Брой 42 на Информационен бюлетин.

Виж Брой 40


Нов наръчник на НАПОС-РБ в подкрепа на Общинските съвети


Общински съвет гласува за разширяването на Пловдив

Предложението за преминаване на с.Белашица към община Пловдив, е внесено от председателя на местният парламент и член на УС на НАПОС-РБ инж. Александър Държиков
darjikov
С единодушие Общински съвет – Пловдив прие решение, с което даде съгласие Община Пловдив да разшири границите си и да приеме в своя състав село Белащица. Това може да стане факт ако с референдум жителите на селото кажат, че предпочитат да се отделят от Община Родопи. Предложението е внесено за гласуване от председателя на местният парламент и член на Управителния съвет на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България /НАПОС-РБ/ инж. Александър Държиков.
belashtica
Решението бе прието с 44 гласа за, без нито един против. Единодушният вот подкрепи предложението, внесено за разглеждане в Пловдивски общински съвет от Инициативния комитет, сформиран в Белащица. Идеята е за провеждането на референдума с въпрос „Искате ли село Белащица, запазвайки статута на село, да се отдели от община Родопи и да се присъедини към община Пловдив?”.
Подписката е подкрепена от 490 жители на Белащица.
plovdiv
Предпоставки за промяна на границите на община Пловдив, съгласно Закона за административно-териториалното устройство на Република България (ЗАТУРБ) са присъединяващото се населено място да е в община със съседни граници на община Пловдив и искането да е отправено след подписка от страна на 25 % от избирателите на населеното място. Освен това трябва да е придружено от мотивирано становище на кмета на с. Белащица.
Сред мотивите в предложението, внесено от председателя на Общински съвет инж. Александър Държиков, е фактът, че към настоящия момент голям брой от населението на с. Белащица работи, учи и използва услугите, предоставени на територията на Община Пловдив.

„Присъединяването към Община Пловдив ще създаде предпоставки за подобряването на транспортните връзки, инвестиции в нови инфраструктурни проекти и не на последно място – до увеличаване на бюджетните дотации. Разширяването на Пловдив в посока околните села би довело до развиването с ускорени темпове на сътрудничеството помежду им като неразривно свързани населени места от територията на една община. Още повече, че между тях и град Пловдив има установена многогодишна и естествена социална, икономическа, политическа и демографска зависимост. От друга страна Община Пловдив има безспорен интерес от присъединяването на нови общински терени към своята територия с оглед привличане на нови инвестиции, а също и с оглед бъдещото икономическо развитие“, коментира инж.Александър Държиков.

Припомняме, че със свое решение № 363 от 2022 г. Общински съвет – Пловдив, по предложение на Кмета на община Пловдив, вече е одобрил, след присъединяване на Белащица към община Пловдив, в общинския бюджет за 2023 година да се включат 200 000 лв. за проектиране на инфраструктурни обекти на територията на селото.

Назад към Новини