P1110397.JPG

Последни Новини


На 06.03.2024 г. в град Пловдив се проведе XXII Общо събрание на НАПОС-РБ.

Виж Повече информация


Излезе от печат Брой 42 на Информационен бюлетин.

Виж Брой 40


Нов наръчник на НАПОС-РБ в подкрепа на Общинските съвети


Д-р Мария Димитрова, председател на Общински съвет-Силистра и член на УС на НАПОС-РБ: Близо 39 000 лева са изразходвани за общинския фонд „Здраве“

Председателят на Общинския съвет в Силистра д-р Мария Димитрова, която е и член на Управителния съветна Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България /НАПОС-РБ/ направи отчет за социалните политики, стартиращи проекти по европейски и национални програми, за реализираната подкрепа през отминаващата година, съгласно правилници, приети с решения на Общински съвет- Силистра.
Д-р Мария Димитрова в присъствието на Мария Недялкова- зам.-кмет “Хуманитарни дейности“ и Галя Горанова- началник-отдел “Обществено здраве, социална политика и спорт“ предостави данни за дейността на Фонд „Здраве”. Изнесена бе информация за отпускането на еднократна финансова помощ за новородени и/или осиновени деца и насърчаването на раждаемостта на територията на общината, финансовото подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми и на Обществения съвет по социално подпомагане в община Силистра.
s
По думите на д-р Мария Димитрова стана ясно, че по фонд „Здраве“ през 2022 г.са изразходвани общо 38 919 лв.при осигурени в бюджета 40 000 лв. Проведени са 8 заседания, а подпомогнатите кандидати са 27. От тях 23 са одобрени за финансова помощ за възстановяване на месечни пътно-транспортни разходи от и до работното място и 4 за възстановяване на разходи за свободен наем и няма отказани заявления.

На основание „Правилника за реда и условията за отпускане на еднократна финансова помощ за новородени и/или осиновени деца и насърчаването на раждаемостта на територията на община Силистра“, който е влязъл в сила през март т.г. са изплатени еднократни финансови помощи в размер на 23 000 лв. От Бюджет 2022г. са отпуснати 60 000 лв., при подадени 103 заявления и одобрени 89.
s2
Д-р Димитрова уточни, че Община Силистра е носител на приз „Кмет на годината“ в направление „Социална политика“ и тенденцията да няма необхванати социални групи е приоритет в работата както на Общинския съвет, така и на общинската администрация.

По повод дейностите в другите две комисии Мария Недялкова информира, че на основание „Правилника за устройството и дейността на Обществения съвет по социално подпомагане в Община Силистра“, през периода от януари до ноември 2022г. са постъпили 35 заявления, като са подпомогнати 19 лица, отказана е подкрепа на 16 заявителя. Изплатените средства до 30 ноември тази година са на обща стойност 13 294,52 лв. До края на календарната година предстои още едно заседание на Комисията. Осигурените средства в общинския бюджет са 20 000 лв.

По „Правилник за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми на територията на Община Силистра“ след проведени заседания са подпомогнати 4 семейства и двойки на обща стойност 4000 лв. при заделени в бюджета 10 000 лв. Отказ е направила Комисията на едно заявление, поради липса на уседналост на единия от съпрузите и задължения към Община Силистра на другия.

По думите на Галя Горанова от решаващо значение е добро взаимодействие между двете местни институции и различните министерства, за да се осъществяват грижите за уязвимите групи. Тя посочи и факта, че от януари 2023г. ще продължи изпълнението на проект „Грижа в дома“, който ще обхване 341 потребители и ще осигури работни места, по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027г. Основната цел на Проекта е да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа и да осигури подходяща социална закрила, и достъп до основни услуги за уязвимите групи лица. Продължава и работата по проект на Община Силистра операция “ Топъл обяд“ по програма за „Храни и основно материално подпомагане“, съфинансирана от Европейски социален фонд плюс.


Назад към Новини