P1110203.JPG

Последни Новини


На 06.03.2024 г. в град Пловдив се проведе XXII Общо събрание на НАПОС-РБ.

Виж Повече информация


Излезе от печат Брой 42 на Информационен бюлетин.

Виж Брой 40


Нов наръчник на НАПОС-РБ в подкрепа на Общинските съвети


НАПОС-РБ бе единствената организация,свързана с местната власт, която участва в представянето на „Наръчник за местна младежка политика“

Николай Плещов, председател на Общински съвет-Елин Пелин и член на УС на НАПОС-РБ: „Събитието беше по инициатива на Национален младежки форум и се проведе в Министерството на младежта и спорта“

plestov_345091599147973319_original [1024x768]

Национална асоциация на председателите на общински съвети в Република България /НАПОС-РБ/ беше единствената организация, свързана с местната власт, която имаше представител на представянето на „Наръчник за местна младежка политика“. Инициативата бе на Национален младежки форум /НМФ/. Събитието ще се проведе в Министерството на младежта и спорта и на него присъства Николай Плещов, председател на Общински съвет-Елин Пелин и член на УС на НАПОС-РБ заедно с младежи от цялата страна.

„НМФ като най-голямата младежка платформа в България, обединяваща над 46 младежки организации, има за цел да представлява и защитава интересите и нуждите на младите хора в страната пред отговорните институции на местно, национално и европейско ниво. През 2022 година работихме усилено, за да съберем информация за това колко е разпознаваема младежката политика в България. В рамките на осмия цикъл на Диалога на Европейския съюз по въпросите за младежта проведохме проучване, което достигна до всички 265 общини в България, като проверихме какви са условията за укрепването на младежките политики и структури на местно ниво. Организирахме Национална конференция „Младежко участие 2022“, на която над 60 младежи и над 20 експерти от общински администрации изготвиха и представиха в Народното събрание съвместни препоръки за подобряване на взаимодействието между младите и местната власт“, обясниха от ръководството на НМФ.

Николай Плещов сподели, че на форума е бил представен „Наръчник за местна младежка политика“ от неговите автори- д-р Лилия Еленкова и Стефан Георгиев.

Д-р Еленкова е бивш председател на Националния младежки форум, а в момента е съветник на министъра на младежта и спорта Весела Лечева, а Стефан Георгиев е социолог, обучител и експерт, който се занимава с проблемите на младежите.

„Идеята е въпросният наръчник да послужи на Общините, които имат стремеж да развиват младежки политики. Да им помогне да разберат какви са нуждите на младежите и как да се постигне по-пълноценно сътрудничество с младежките организации. Освен това Наръчникът е полезен и за самите младежи, които развиват активна дейност в съответната община, за да са наясно какви са институционалните стъпки, за да се обърнат към общинското ръководство. Така да намерят решение на своите проблеми, да дават предложения и като цяло да участват в местното самоуправление“, сподели Николай Плещов.

По думите на представителя на НАПОС-РБ, авторите са се опитали да направят по-универсално пособие, което да служи както на институциите, така и на младежите и те да осъществят диалог по между си.

„Представено бе проучване до колко Общините се интересуват от младежки политики. Данните, които бяха изнесени показват, че само част от общинските управи развиват младежка политика. Още по-малко са тези кметски администрации, които имат структурирани консултативни младежки Съвети по Закона за младежта и спорта. Въпросните Съвети се явяват свързващо между администрацията и младежките организации като обединяват представители на НПО-сектора, специалисти и др.“, подчерта Николай Плещов.

Той допълни, че авторите на Наръчника са потърсили в отделните Общини експертите, които се занимават с младежки дейности. Установили са, че доста голяма част от тях съвместяват различни ресори като само един касае младежки политики. Оказало се обаче, че хората, които се занимават с този сектор са доста отзивчиви, предоставят информация, опитват се да бъдат полезни.

„Мащабното изследване е проведено на два етапа. При първия етап във всички общини са направени допитвания за тяхната нормативна уредба и е поискана информация за младежките политики, които публикуват на интернет страниците си. Във втората част от допитването са обхванати 55 общини на извадков принцип. В резултат на изследването е изготвен алгоритъм. Така чрез него всяка община ще разполага с инструментариум, с който може да получава информация и данни за нуждите и проблемите на младежите“, изтъкна Николай Плещов.

Той поясни, че така отделните Общини вместо да плащат на социологическа агенция, която да направи изследване, вече имат готов алгоритъм. Чрез него всеки служител в тази сфера ще може да задава въпроси, да анализира, да придобива информация за нуждите на младите хора в съответната община. Този способ е с голяма степен на достоверност, а също не отнема време и финансов ресурс.

Назад към Новини