P1110783.JPG

Последни Новини


На 06.03.2024 г. в град Пловдив се проведе XXII Общо събрание на НАПОС-РБ.

Виж Повече информация


Излезе от печат Брой 42 на Информационен бюлетин.

Виж Брой 40


Нов наръчник на НАПОС-РБ в подкрепа на Общинските съвети


​​​​​Венцислав Спирдонов, председател на УС на НАПОС-РБ: Основните приоритети на Сдружението са участие в законотворческия процес, повишаване капацитета на Общинските съвети и издигане ролята на председателите им

Асоциацията, която обединява 192-ма ръководители на местни парламенти през 2022 година е провела 3 национални и 3 регионални семинара

VSpirdonov-New

За изминалите 18 години Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България /НАПОС–РБ/ се утвърди като авторитетна неправителствена организация в областта на местното самоуправление, провеждаща множество научно–теоретични конференции, тематични дискусии, обучения, пътуващи семинари и други мероприятия в подкрепа на местните власти и общинските съвети. Това заяви Венцислав Спирдонов, председател председател на Управителния съвет на НАПОС-РБ относно дейността на организацията през 2022 г.

Той посочи, че през този период партньори на асоциацията са били НСОРБ, Американската агенция за международно развитие, Инициатива Местно самоуправление към ААМР, Постоянната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление към Народното събрание, Фондация Реформа в местното самоуправление, Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, редица министерства. НАПОС– РБ е официален партньор на Конгреса на местните и регионални власти към Съвета на Европа в Страсбург.

Има подписани споразумения за сътрудничество с Националните асоциации на секретарите на Общини и Общинските омбудсмани, с Асоциацията на Словенските общини /Словения/ и Сдружение на Общините „Мармара“ (Турция).

„Основните задачи през изминалата година за нас бяха-активно участие в законотворческия процес на Народното събрание по Закони, касаещи местните власти, повишаване капацитета на Общинските съвети и техните председатели в най–важните сфери на местното самоуправление, както и провеждане на активна международна дейност за обмяна на положителен опит и повишаване авторитета на НАПОС – РБ. Работихме за популяризиране на дейността на Общинските съвети, за издигане ролята на Председателите на Общински съвети, за организационното укрепване на асоциацията и др. Нестабилната политическа обстановка в страната затрудни дейността на Управителния съвет и административния екип на НАПОС–РБ, но ние се стремяхме да бъдем на висота и в максимална степен да подпомогнем дейността на Общинските съвети и техните Председатели“, изброи Венцислав Спирдонов.

Той посочи, че първостепенна задача пред УС на НАПОС–РБ е била активното участие в законотворческия процес в отстояване позициите на Общинските съвети и техните председатели. Краткотрайният живот на излъчените Народни събрания обаче не ни позволи да участваме в приемането на закони, касаещи местното самоуправление. В края на 2022 г.в парламента беше входиран Законопроект за изменение и допълнение на ЗМСМА от група народни представители от „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“. Той предвиждаше да се въведе поименно гласуване за всички решения на Общинските съвети и онлайн излъчване на всички заседания на Общинските съвети и на Постоянните комисии към тях като това щеше да доведе до затруднения в тяхната дейност. УС на НАПОС – РБ изготви мотивирано становище по Законопроекта и го съгласува с НСОРБ. Проведени бяха разговори с депутати от парламентарната комисия по Регионална политика, благоустройство и местно самоуправление от различни политически сили. На заседанието на Парламентарната комисия участие взеха членовете на УС на НАПОС – РБ Александър Държиков, Гергана Кръстева, Николай Плещов и изпълнителният директор инж. Делян Дамяновски, които съвместно с представителите на НСОРБ отстояха становището си по Законопроекта. В резултат Парламентарната комисия отхвърли предложените изменения и допълнения на ЗМСМА“, сподели Венцислав Спирдонов.

Той оповести, че през декември 2022 г. Гергана Кръстева,член на УС на НАПОС–РБ съвместно с представители на НСОРБ е взела участие в среща с представители на Върховната Административна Прокуратура на тема „Законосъобразност на актовете на Общинските съвети“.

Председателят на НАПОС-РБ изтъкна, че едно от основните направления в дейността на асоциацията е повишаване на Административния капацитет на Общинските съвети и техните председатели в най – важните сфери на местното самоуправление.

„През отчетния период успяхме да проведем 3 национални и 3 регионални семинара. На 14 и 15 юни в София над 70 представители на Общински съвети от страната дебатираха на тема: „Закона за нормативните актове и Закона за защита на личните данни и задължения по тях на Общинските съвети и общинските администрации“. Дискутирани бяха инструментите за оценка на въздействието на нормативните актове и на обществените консултации. Разяснена бе правната уредба, ползите и прилагането на инструментите. Разгледани бяха още добри практики и повишаване качеството на местното законодателство“, информира Венцислав Спирдонов.

Той допълни, че по време на Годишната среща на местните власти в комплекс „Албена“ на 25 октомври е проведен паралелен партньорски форум на НАПОС – РБ на тема „Актуални въпроси в работата на Общинските съвети и проблеми във финансовата децентрализация“. Разгледани са важни теми като „Система от собствени приходи в страните от ЕС. Споделени и преотстъпени данъци“ с лектор Бенедикт Херман от съвместния изследователски център на Европейската комисия.

Председателят на УС на НАПОС – РБ Венцислав Спирдонов представи проблематиката „Децентрализацията във фокуса на НАПОС. Възможности и предизвикателства при изпълнението на препоръките на КМРВ на СЕ и ОИСР“. Темата „Модел за финансова децентрализация на НСОРБ 2022“ бе представена от Силвия Георгиева, изпълнителен директор на НСОРБ, а инж. Александър Държиков – председател на ОбС Пловдив и член на УС на НАПОС-РБ говори за „Дискреционни правомощия на Общинските съвети. Разширяване правомощията на Общините при управление на местните ресурси“.

През декември в Арбанаси бе организиран семинар за отговорностите на Общинските съвети по устройство на територията с участието на повече от 100 представители на Общински съвети.

„Много полезни бяха и организираните три регионални семинара в Кранево, Силистра и Приморско на теми „Стратегии за развитие на местните общности/общини“ и „Управление на конфликти“ „Ефективно управление“. В Силистра обучението, което беше проведено от психолога в областта на позитивната психотерапия Ивелина Кръстева, взеха участие Общинските съветници от местния парламент. В тренинга се включи и кметът на Община Силистра д-р Юлиян Найденов. Освен това представители на НАПОС-РБ и местните власти взеха участие в Международната конференция „Зелената сделка – иновации, инвестиции и справедлив преход“. Целта на конференцията бе да събере на едно място европейски и български лидери, водещи експерти, представители на бизнеса, неправителствения сектор и на медиите.

Конференцията бе под патронажа на президента Румен Радев“, посочи Венцислав Спирдонов.

Той е категоричен, че УС на НАПОС–РБ ще положи усилия да проведе семинар за запознаване със структурата и дейността на Европейските институции в Страсбург и Брюксел и обмяна на опит в местното самоуправление в Амстердам, Кралство Нидерландия.

„През юни 2022 г. представители на НАПОС–РБ и на местните власти бяха на официално посещение в най – големия град на Американския щат Флорида – Джаксън Вил. През изтеклата година продължи положителната практика наложена още от предходните мандати, за популяризиране дейността на Общинските съвети от различни региони на България и споделяне положителен опит на страниците на Информационен бюлетин „Председател“. Подписан беше договор за сътрудничество между НАПОС-РБ и БТА. Екипът на Асоциацията следеше промени в нормативната база и за проблеми, касаещи всички Общински съвети, своевременно изготвяше становища и информираше Председателите на Общински съвети за тях“, заяви Венцислав Спирдонов.

По думите му работи се усилено и за привличането на нови членове в Сдружението.

В момента в НАПОС – РБ членуват 192 председатели на Общински съвети, като в областите Велико Търново, Габрово, Добрич, Кърджали, Разград, Силистра, Сливен всички председатели на Общински съвети са членове на Асоциацията. Най – малко членове имаме в областите Търговище и Кюстендил /40%/, както и Видин / 45%/.

Назад към Новини