P1110397.JPG

Последни Новини


На 06.03.2024 г. в град Пловдив се проведе XXII Общо събрание на НАПОС-РБ.

Виж Повече информация


Излезе от печат Брой 42 на Информационен бюлетин.

Виж Брой 40


Нов наръчник на НАПОС-РБ в подкрепа на Общинските съвети


Семинар на тема „Задължения на председателите на общински съвети и на общинските съветници по ЗПКОНПИ“

На 13 юни 2023 г. в гр. Несебър се проведе последният за мандат 2019-2023 г. обучителен семинар, организиран от Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България (НАПОС-РБ). Темата на семинара беше: „Задължения на председателите на общински съвети и на общинските съветници по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)“. Във форума взеха участие около 100 председатели на общински съвети и общински съветници от цялата страна.

Лектори по темата бяха Лиляна Младенова – директор на Дирекция „Конфликт на интереси“, Светослава Апостолова – директор на Дирекция „Превенция на корупцията“, Костя Костадинов – главен експерт в Дирекция „Превенция на корупцията“, Александрина Даскалова – началник отдел „Декларации“ в Дирекция „Публичен регистър“ и Яница Ушева-Трайкова – началник отдел „Проверки и анализи“ в Дирекция „Публичен регистър“ в Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ).

Събитието беше официално открито от Венцислав Спирдонов, председател на НАПОС-РБ и председател на Великотърновския общински съвет, който благодари на лекторите от КПКОНПИ, че са се отзовали на поканата на Асоциацията да споделят своя опит и знания по темата, както и на присъстващите за проявения интерес към семинара.

Под формата на презентация лекторът Костя Костадинов направи разяснения какви видове декларации за имущество и интереси се подават, къде, как и в какви срокове се подават декларациите, как се извършва проверка на декларациите, източници и предмет на проверка, действия след приключване на проверката, последствия при неотстранено несъответствие и при неподаване в срок на декларациите, административнонаказателни разпоредби и т. н.

Лекторът по подтемата „Конфликт на интереси – процедури по предотвратяване, установяване и последици по ЗПКОНПИ“ Лиляна Младенова разясни какво представляват частен интерес, облаги, свързани лица, икономически зависимости и политическа зависимост. А така също каква е процедурата по установяване на конфликт на интереси, забрани и ограничения, свързани с изпълнението на висша публична длъжност и др.

В състоялата се по-сетне дискусия лекторите отговориха на актуални въпроси на местните парламентаристи по конкретни казуси.

Заключително обръщение към участниците в семинара отправи инж. Делян Дамяновски – изпълнителен директор на НАПОС-РБ.

Виж Снимки от събитието

Назад към Новини