P1120219.JPG

Последни Новини


На 06.03.2024 г. в град Пловдив се проведе XXII Общо събрание на НАПОС-РБ.

Виж Повече информация


Излезе от печат Брой 42 на Информационен бюлетин.

Виж Брой 40


Нов наръчник на НАПОС-РБ в подкрепа на Общинските съвети


Тодор Георгиев, председател на Общински съвет-Дряново и член на НАПОС-РБ: Приоритет за Общински съвет-Дряново е социалната политика, всичките 13 съветници от 4 партии работят в екип

Според председателя на местния парламент в града на майстор Колю Фичето НАПОС-РБ е важен фактор за развитие на местното самоуправление в страната

Тодор Георгиев Василев, популярен в страната като (DJ Теди Джорджо) е роден през 1968 г. в Дряново. Средно образование завършва в СПТУ по МВ „Димитър Крусев”в Дряново, а висше във Варненския свободен университет “Черноризец Храбър”, специалност – Публична Администрация, възпитаник от класа на Професор Павел Павлов.
Артист – Изпълнител в АРА Мюзик, Официален водещ и DJ нa Националния отбор по волейбол, музикалните телевизии Fen TV и Balkanika Music TV.
Президент на музикална компания „DJ UNIVERSE“.От 1993 година до 2019 година – Официален водещ и DJ на българския национален отбор по волейбол.
Общински съветник в Общински съвет Дряново трети мандат, от 2007 година. В предходния мандат е избран от гражданската квота с листата на ПП „ГЕРБ” и през месец ноември на 2015 става председател на Общински съвет Дряново, но правомощията му са прекратени с Решение на Общинския съвет от 16 април 2018г.
В настоящия мандат е общински съветник от гражданската квота на ПП „ВОЛЯ”, като от 12 юни 2020 г. е избран за втори път председател на Общински съвет Дряново.

-Господин Георгиев, споделете Вашата оценка за работата на Общински съвет – Дряново през мандат 2019-2023 година?

-През мандата работим съвместно с екип от отговорни хора, които са загрижени за благоустройство на община Дряново. Общинският съвет в Дряново изпълнява амбициозна програма в настоящата година. Придържаме се стриктно към нашата обща стратегия за обединение и развитие на Общината, както и да спазваме правилника на Общинския съвет и йерархията на нормативните актове в страната. Аз съм трети мандат общински съветник и втори мандат-председател на местния парламент. Подкрепям всички правилни решения, които са в интерес на Дряново и жителите му, без значение партийната принадлежност. Наред с ежедневната ни работа в Общински съвет-Дряново , използвам и целия си ресурс и комуникация там, където съм най-силен като контакти в областта на туризма, културата, спорта и рекламата с цел допринасяне за развитието и популяризирането на Дряново.
В началото на мандата заложихме средства, с които осигурихме необходимата техника за видео излъчване на заседанията, с които даваме прозрачност на управлението. Този принцип сме заложили и в логото на Общински съвет-Дряново. Едно от предложенията, които направих в този мандат е премахването на хартиения носител. Всеки съветник има свой таблет и получава на електронната си поща материалите за сесиите, както и за заседанията на комисиите.
Оценката ми за работата на Общински съвет-Дряново е, че 99 % от предложенията са с положителни решения, подкрепени с болшинство.

-Какви по-важни проекти изпълнява в момента или е изпълнила наскоро Община Дряново?

-Нямаме отложени, нито върнати решения и проекти на Общинския съвет. Местният парламент и общинската администрация работим в много добро взаимодействие. Дейността на двете институции в Дряново е в пълен синхрон. Приоритет за нас в Общинския съвет е социалната политика. В изпълнение са и проектите на новата дългосрочна грижа за възрастните хора, имаме Център за лица с психични разтройства, както и нов социален дом, изграден по европейски стандарти, който открихме наскоро.
Местният парламент подкрепи проекти, свързани с Домашния патронаж за осигуряване на топъл обяд за нуждаещи се, за укрепване на административния капацитет в помощ на Общините по програма „Развитие на човешките ресурси“, на проекти към Фонда за Социална закрила, както и на изпълнението на проекта, който допринесе за по-добър живот на възрастните хора в Дома за лица с умствено увреждане.
През тази година в Капиталовата програма са приети всички предложения на кмета Трифон Панчев, както и мои идеи за развитие на инфраструктурата на територията на цялата община с ремонт на улици, детски площадки, кътове за отдих, общински сгради и др. Щастлив съм, че успяхме да изработим проект за осветление на стадион „Локомотив“ в Дряново и през второто полугодие на 2023 г. се надявам да бъде реализиран.

-Кои според вас са най-актуалните предизвикателства пред местното самоуправление в Република България?

-За мен политиката никога не е била самоцел и никога не съм бил член на политическа партия. Това не означава, че не се вълнувам за бъдещето на страната ни. На последните 5 парламентарни избори имах 5 предложения да бъда кандидат за депутат, но категорично отказах, защото смятам, че моето място е в местното управление, където съм най-силен и където мога да съм най-полезен. Защото всеки човек трябва да си знае мястото. Аз знам моето – да работя за благото на родния ми град Дряново.
Освен това, натрупаният опит през годините ми помага да нямам сътресения и проблеми в Общински съвет-Дряново, защото се старая да съм обединителна фигура-пръв сред равни. Смея дори да кажа, че съумях да създам истински екип от всичките 13 съветници, въпреки че са от 4 различни партии. Така в Общинския съвет няма зависимости, партийните пристрастия са овладени и всички работим в интерес на община Дряново и с една цел – да бъдем полезни на града ни.
Всичко, което се случва на държавно ниво като промени на закони, правилници, наредби и др. е на ниво Министерски съвет, но по места ситуацията е различна. За мен Дряново е кауза и винаги усилията ми ще са за благото на родния ми край, абстрахиран от политическата обстановка. Важно е човекът на ръководна длъжност да е честен и достоен.
За да има стабилно местно самоуправление обаче е важно да има и стабилност в държавата. Местната власт е най-близо до хората и първа откликва на техните проблеми и потребности, но без подкрепата на държавата, няма напредък и по места.

-Как бихте коментирали идеята за финансовата децентрализация на общините, за която настоява НАПОС-РБ?

-Това е много важен, но и сложен въпрос. Адмирирам становището на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България за въвеждането на финансова децентрализация. Този проблем многократно сме го дискутирали на заседания и конференции на Асоциацията. За всички общини в страната е належащо да си извоюват правото да разполагат, да управляват и контролират средствата от собствените си приходи. За съжаление обаче вместо финансова децентрализация, сме свидетели на финансова централизация. Промяната на този модел като че ли в момента е последна грижа на държавните власти.

Вашите препоръки към бъдещата дейност на Асоциацията?

- Гордея се, че съм член на Националната асоциация на председателите на общински съвети и участвам в дейността и. Организацията е важен фактор за развитие на местното самоуправление в страната. Представители на Асоциацията участват в законодателния процес. Очаквам НАПОС-РБ да продължи да бъде организацията, която защитава в най-голяма степен интересите на институцията Общински съвет.

Назад към Новини