P1120013.JPG

Последни Новини


На 06.03.2024 г. в град Пловдив се проведе XXII Общо събрание на НАПОС-РБ.

Виж Повече информация


Излезе от печат Брой 42 на Информационен бюлетин.

Виж Брой 40


Нов наръчник на НАПОС-РБ в подкрепа на Общинските съвети


Костадин Костадинов, председател на Общински съвет-Дупница и член на НАПОС-РБ: Време е за актуализация на нормативната база за увеличаване значението на общинските съвети спрямо кметската управа

kkostadinov
-Господин Костадинов, каква е оценката Ви за работата на Общински съвет-Дупница през мандат 2019-2023 година?

-Оценката ми за работата на съвета не е особено висока. Затова има и обективни, и субективни причини. На първо място трябва да се отбележи, че на шестият месец от началото на мандата ни връхлетя пандемията от COVID-19, която определяше дневният ред на обществото ни почти 2,5 години. А във време на оцеляване няма растеж. Няма визия, нито възможност за политики. Слава Богу, надявам се, че скоро няма да се повтори това ужасно време.

Същевременно, политическата криза на национално ниво остави своя отпечатък и при общините. Политическото безвремие, острата инфлация и липсата на политическа воля забавиха и забавят и без това тромаво протичащите реформи в различни сектори. Общините изпаднахме в сериозни дефицити. Няма сериозно национално финансиране по различни важни проекти, няма и работещи европейски фондове. А това предопределя невъзможност за общините да инвестират в бъдещото развитие на регионите.

Има, разбира се и субективни фактори – политиците все повече се затварят в себе си. Няма инициативност, няма визионерство. Това в значителна степен се дължи на все по-негативните фактори на външната среда – всяко едно предложение се отрича, осмива, шаржира, в повечето случаи с политически цели. Социалните мрежи дадоха трибуна на омразата, на остракизма, на недоверието, на пропагандата… Това няма да завърши добре.

Най-важното, с което тези кризи оказаха влияние, е липсата на доверие към политическата система. Което е огромен проблем. Честно е да се каже, че ние, политиците, имаме основна вина за това положение. И трябва да си изведем съответните изводи, да си вземем поуки и оздравим политическото представителство. Хората трябва да разберат, че партия не е мръсна дума. И, че политикът е еманация на най-доброто в обществото ни. Или поне трябва да бъде.

-Какви по-важни проекти изпълнява в момента или е изпълнила наскоро Община Дупница?

-Община Дупница е пред завършване на инсталации за сепариране и компостиране на отпадъци, както и пред започване на изграждане на клетка на депо за неопасни битови отпадъци. Това е особено важен, стратегически въпрос за общината, а и за още пет общини в Кюстендилска област. Закъсняхме по ред причини, най-вече поради обжалвания от страна на протестиращи против депото граждани.

Много важен проект също ще бъде завършен до два месеца – преустройство на бившият Младежки дом в сграда с експозиция на Исторически музей – Дупница. Вярвам, че това ще допринесе много за общината и за развитието на културата и туризма в региона. Сградата е уникална в архитектурно отношение – вантова конструкция, каквито няма много дори в Европа.

Имаме и някои други, по-малки проекти, които ще приключат до края на мандата.

-Кои са най-актуалните предизвикателства пред местното самоуправление в Република България?

-Най-голямото предизвикателство през следващият мандат ще бъде разработването на проекти по европейските фондове и по ПВУ. Добре планирани и насочени проекти ще имат стратегическо значение за общините за години напред. И ще обуславят директно качеството на живота на гражданите.

Крайно време е централната власт да насочи внимание към водният сектор. Положението там е отчайващо – нисък размер на инвестиции срещу плачевно състояние на водохващания, довеждащи водопроводи, градски водопроводни и канализационни системи, пречиствателни станции… Особено в средни и малки общини. Това е на фона на неясно, объркано законодателство. Шест области в България сме извън обхвата на европейското финансиране. При това не само за последните десет години, а и за следващите пет!

Да, темата е тежка. Не е като да говориш за хартиеният вот или къщата в Барселона. Изисква се сериозна подготовка, много експертиза и усилия. Здравеопазване, образование, спортни обекти, дори наскоро и кризата с украинските бежанци – общините сме оставени на самотек. Трябва стабилност и много, много работа.

-Какво е мнението Ви за финансовата децентрализация на общините, за която настоява НАПОС-РБ?

-Този въпрос следва да се задава на всеки кандидат за народен представител. Защото доста от депутатите прескачат стълбичката, наречена местна власт. И не познават проблемите на местната власт. Съответно, не могат да формулират решения.

А основното решение се нарича децентрализация. Как е в момента – правителството събира всички приходи в държавата. За нас са оставени само такса смет, данък и сгради и други незначителни източници на приходи. И после ходим да се молим за финансиране по различни проекти. Появяват се различни „герои“, които „уреждат“, „намират“, „преборват“ се за пари по различни нужди. Кому е нужно това? Трябва просто да се оставят част от данъците в местните власти, които всъщност най-добре познават проблемите и начините за решение. Но не съм оптимист, че скоро ще се случи децентрализацията. Както и ново административно деление на страната.

-Посочете Вашите препоръки към бъдещата дейност на Асоциацията?

-Не бих нарекъл препоръка, а по-скоро предложение – време е за актуализация на нормативната база в посока увеличаване значението на общинските съвети спрямо кметската управа. Впечатлението ми е, че в последните петнадесетина години чрез нови закони влиянието на Общинския съвет бе намалено за сметка увеличение правомощията на кметовете. Асоциацията може да работи в тази посока.

Назад към Новини