P1110207.JPG

Последни Новини


На 06.03.2024 г. в град Пловдив се проведе XXII Общо събрание на НАПОС-РБ.

Виж Повече информация


Излезе от печат Брой 42 на Информационен бюлетин.

Виж Брой 40


Нов наръчник на НАПОС-РБ в подкрепа на Общинските съвети


Създават работна група от общински съветници от Русе и Гюргево

Иво Пазарджиев, председател на Общински съвет-Русе и член на НАПОС-РБ: „Местните парламентаристи от двата бряга на Дунав ще решават въпроси, свързани с трансграничното сътрудничество между България и Румъния“
ip_202900288317689651_original
На второто съвместно заседание на общинските съвети на Русе и Гюргево се взе решение да бъде създадена работна група, в която да бъдат разглеждани въпроси, касаещи трансграничното сътрудничество между България и Румъния. Това става ясно от предложение на Иво Пазарджиев, председател на Общинския съвет и член на НАПОС-РБ до местния парламент за определяне българския състав на работната група. По този повод се свиква извънредно заседание на Общинския съвет.

„Работната група ще бъде съставена съответно от 8 общински съветници от Общински съвет – Русе и 5 общински съветници от Общински съвет – Гюргево. По този начин ще има непрекъсната комуникация между двата побратимени града и техните управници и те ще могат да вземат решения за успешното развитие на местно и национално ниво. Създаването на съвместната работна група ще допринесе за решаването на геополитически, социалнозначими и обществени въпроси, касаещи, както местните общности, така и поставените и определени като жизнено важни въпроси на националната карта на България и Румъния“, заявява в мотивираното си предложение Иво Пазарджиев.

Той пояснява, че работната група е със задача да бъдат продължени съвместните дейности с Общински съвет – Гюргево, като конкретните параметри ще бъдат уточнени след провеждане на заседанието на Общински съвет – Гюргево, предвидено в края на юли 2023 г.

Назад към Новини