P1120011.JPG

Последни Новини


На 06.03.2024 г. в град Пловдив се проведе XXII Общо събрание на НАПОС-РБ.

Виж Повече информация


Излезе от печат Брой 42 на Информационен бюлетин.

Виж Брой 40


Нов наръчник на НАПОС-РБ в подкрепа на Общинските съвети


Управителният съвет на НАПОС-РБ обсъди отчета за работата на организацията през 2023 година

Управителният съвет на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България /НАПОС-РБ/ на 8 февруари проведе заседание в Сливен.

„Дневният ред включваше анализ на работа на НАПОС–РБ през 2023 година. Обсъден бе и годишния финансов отчет за миналата година. Водени бяха дискусии относно проектобюджета на Асоциацията за 2024 година“, информира Венцислав Спирдонов, председател на НАПОС-РБ и на Общински съвет-Велико Търново.

Той допълни, че годишният отчет ще бъде представен на Общото събрание на Сдружението на 6 март в Пловдив.

Виж Снимки от събитието

Назад към Новини